Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By guardian_angel0912
#642377

Download Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em miễn phí

Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX
a, Sử dụng hàm tính lại điểm trung bình đã tính trong bài tập 1. So sánh với cách tính bằng công thức.
b, Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn của cả lớp trong dòng "Điểm trung bình các môn".++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bảng điểm của lớp em Bài thực hành 4 Bài 1: Mở bảng tính “Bang diem lop em” (Bài thực hành 1) rồi làm theo yêu cầu sau: - Nhập điểm thi các môn như hình bên. - Ghi bảng tính với tên: “Bang diem lop em” - Tính điểm trung bình của từng bạn trong lớp. Chọn ô G3 (điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An). Nhập công thức =(C3+D3+E3)/3 Nhấn Enter, kết quả là 7.67 Điểm trung bình của các bạn khác làm tương tự. Bài 2: Mở bảng tính “So theo doi the luc” đã được lưu trong bài tập 4, bài thực hành 2. Tính chiều cao trung bình Tính cân nặng trung bình Lưu trang tính Chọn ô để ghi chiều cao trung bình (E15) Nhập công thức thích hợp =(E3+E4+E5+E6+E7+E8+E9+E10+E11+E12+E13+E14)/12) Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX a. Sử dụng hàm tính lại điểm trung bình đã tính trong bài tập 1. So sánh với cách tính bằng công thức. a. So sánh với cách tính bằng công thức. Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình từng môn của cả lớp trong dòng “Điểm trung bình các môn” Bài 3: Sử dụng hàm AVERAGE, MIN, MAX Sử dụng hàm MAX, MIN để xác định môn học có điểm trung bình cao nhất, thấp nhất. Bài 4: Sử dụng hàm SUM. Giả sử chúng ta có các số liệu thống kế sau. Bài 4: Sử dụng hàm SUM Sử dụng hàm thích hợp tính: Tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột bên phải. Tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất. Lưu bảng tính với tên “Gia tri san xuat” Bài 4: Sử dụng hàm SUM 1. Tổng giá trị sản xuất của vùng đó theo từng năm vào cột bên phải. Bài 4: Sử dụng hàm SUM 2. Tính giá trị sản xuất trung bình trong sáu năm theo từng ngành sản xuất. Kết thúc ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement