Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By meocon_iu_socola
#642355

Download Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 3: Bảng điểm của em miễn phí

Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính trong vòng một năm, hàng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm?
Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi suất thì không cần nhập lại công thức.
Lưu bảng tính với tên So tiet kiem
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bảng điểm của em Bài thực hành 3 Bài tập 1: Sử dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính. 20+15 205 205 20/5 20+154 (20+15)4 (20-15)4 20-(154) 144/6-35 144/(6-3)5 (144/6-3)5 144/(6-3)5 52/4 (2+7)2/7 (32-7)2-(6+5)3 (188-122)/7 Bài tập 1: Sử dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính. Bài tập 2: Nhập dữ liệu như mẫu sau =(A1+B2+C4)/3 Nhập công thức vào các ô tương ứng =A1+5 =A1*5 =A1+B2 =A1*B2 =(A1+B2)*C4 =A1*C4 =B2-A1 =(A1+B2)-C4 =(A1+B2)/C4 =B2^A1-C4 =B2*C4 =(C4-A1)/B2 =(A1+B2)/2 =(B2+C4)/2 Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức Giả sử em có 500.000 đồng gửi tiết kiệm không kì hạn với lãi suất 0,3%/tháng. Hãy sử dụng công thức để tính trong vòng một năm, hàng tháng em có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm? Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi ban đầu và lãi suất thì không cần nhập lại công thức. Lưu bảng tính với tên So tiet kiem Hình 26 Bài tập 3: Thực hành lập và sử dụng công thức Số tiền trong sổ (sau mỗi tháng) = = gốc + gốc * lãi suất * số tháng Câu hỏi: Công thức trong ô E3 là như thế nào? = B2 + B2*B3*D3 gốc + lãi của mỗi tháng Bài tập 4: Lập bảng điểm tính điểm tổng kết theo công thức: trung bình cộng của các điểm kiểm tra và điểm thi sau khi đã nhân hệ số Câu hỏi: Công thức điểm tổng kết ở ô G3 như thế nào? = (2*(C3 + D3*2 + E3*2)/5 + F3)/3 Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em và thoát khỏi chương trình. Kết thúc ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement