Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhtrung_dng
#642354

Download Bài giảng Tin học 7 - Bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính miễn phí

Khởi động Excel. Nhận biết các thành phần chính trên trang tính (ô, hàng, cột, hộp tên, thanh công thức).
Nháy chuột để kích hoạt các ô khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên.
Nhập dữ liệu tùy ý vào các ô và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên.
Gõ 5+7 vào 1 ô tùy ý và nhấn phím Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính Bài thực hành 2 1. Mở bảng tính Khi khởi động chương trình bảng tính, một bảng tính trống sẽ được tự động mở sẵn. Nếu muốn mở một bảng tính khác, em hãy nháy vào nút lệnh New. Nút lệnh New 1. Mở bảng tính Nút lệnh Open Chọn bảng tính cần mở Nháy vào nút Open 2. Lưu bảng tính với tên khác File Save as Cách 1: Cách 2: Nhấn F12 Nơi gõ tên mới THỰC HÀNH Bài 1: Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính. Khởi động Excel. Nhận biết các thành phần chính trên trang tính (ô, hàng, cột, hộp tên, thanh công thức). Nháy chuột để kích hoạt các ô khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên. Nhập dữ liệu tùy ý vào các ô và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên. Gõ 5+7 vào 1 ô tùy ý và nhấn phím Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức. Bài 2: Chọn các đối tượng trên trang tính. Thực hiện các thao tác chọn một ô, một hàng, một cột và một khối trên trang tính. Quan sát sự thay đổi nội dung của hộp tên trong quá trình chọn. Giả sử cần chọn cả ba cột A, B và C. Khi đó em cần thực hiện thao tác gì? Hãy thực hiện thao tác đó và nhận xét. Chọn một đối tượng (một ô, một hàng, một cột hay một khối) tuỳ ý. Nhấn giữ phím Ctrl và chọn một đối tượng khác. Hãy cho nhận xét về kết quả nhận được (thao tác này được gọi là chọn đồng thời hai đối tượng không liền kề nhau). Nháy chuột ở hộp tên và nhập dãy B100 vào hộp tên, cuối cùng nhấn phím Enter. Cho nhận xét về kết quả nhận được. Tương tự, nhập các dãy sau đây vào hộp tên (nhấn phím Enter sau mỗi lần nhập): A:A, A:C, 2:2, 2:4, B2:D6. Quan sát các kết quả nhận được và cho nhận xét. Bài 3: Thực hành thao tác mở bảng tính Mở một bảng tính mới. Mở bảng tính Danh sach lop em đã được lưu trong Bài thực hành 1. Bài 4: Nhập dữ liệu vào trang tính như sau Lưu bảng tính với tên So theo doi the luc Kết thúc ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement