Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Gilbert
#639499 Link tải miễn phí đồa án cho ae

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀSINH KHỐI.6
1.1 Các khái niệm cơbản vềsinh khối.6
1.1.1 Sinh khối là gì ?.6
1.1.2. Nguồn năng lượng từsinh khối.6
1.2. Vai trò của sinh khối.7
1.2.1. Lợi ích.8
1.2.2. Khó khăn.9
1.3. Thành phần và tính chất hóa học của sinh khối.10
1.4. Tiềm năng sinh khối của Việt Nam.12
1.5. Hiện trạng sửdụng sinh khối của Việt Nam.14
PHẦN II : CƠSỞHÓA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH KHÍ HÓA SINH KHỐI.15
2.1. Giới thiệu quá trình khí hóa sinh khối.15
2.2. Cơchếphản ứng của các phản ứng chính trong quá trình khí hóa sinh khối.16
2.2.1. Cơchếphản ứng C + H2O.16
2.2.2 Cơchếphản ứng của C + CO2:.18
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình khí hóa sinh khối.20
2.3.1 Ảnh hưởng của áp suất.20
2.3.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ.21
2.3.3. Ảnh hưởng của nguyên liệu.21
2.3.4. Ảnh hưởng của nhựa.22
2.3.5. Ảnh hưởng của tro.22
2.3.6. Ảnh hưởng của kích thước hạt sinh khối.23
PHẦN 3: CÔNG NGHỆKHÍ HÓA SINH KHỐI.24
3.1. Giới thiệu Công nghệkhí hóa tầng cố định:.24
3.2. Giới thiệu Công nghệkhí hóa tầng sôi:.27
PHẦN IV: THIẾT KẾDÂY TRUYỀN KHÍ HÓA SINH KHỐI.30
4.1. Đánh giá và lựa cho công nghệkhí hóa sinh khối.30
4.2. Sơ đồdây chuyền công nghệ.31
4.3. Lựa chọn và tính toán các thông sốcông nghệ.32
4.4. Tính toán thiết bịkhí hóa .35
4.4.1. Thời gian khí hóa.35
4.4.2. Cân bằng vật chất trong thiết bịkhí hóa.38
4.4.3. Cân bằng năng lượng.40
4.5. Tổng kết sốliệu tính toán.43
4.6. Tính toán Cyclone và thiết bịrửa.45
4.6.1. Tính toán thiết kếCyclone.45
4.6.2. Tính toán thiết bịrửa.47
4.7. Lựa chọn thiết bịphụtrợ.48
4.8. Chí phí cho dây chuyền.49
A. Diện tích toàn phần của các thiết bịtrong hệthống khí hóa sinh khối.49
B. Tổng sốcác thiết bịphụtrợ, các van khí, cút nối và đường ống dẫn khí.54
4.9.Sơ đồmặt bằng dây chuyền.56
PHẦN V: KẾT LUẬN.58
TÀI LIỆU THAM KHẢO.59
PHỤLỤC.60

Một phần tư sinh khối còn lại được sử dụng trong sản xuất:
- Sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ hầu hết dùng các lò tự thiết kế theo
kinh nghiệm, đốt bằng củi hay trấu, chủ yếu ở phía Nam.
- Sản xuất đường, tận dụng bã mía để đồng phát nhiệt và điện ở tất cả 43
nhà máy đường trong cả nước với trang thiết bị nhập từ nước ngoài.
- Sấy lúa và các nông sản: hiện ở Đồng bằng Cửu long có hàng vạn máy
sấy đang hoạt động. Những máy sấy này do nhiều cơ sở trong nước sản xuất và
có thể dùng trấu làm nhiên liệu. Riêng dự án Sau thu hoạch do Đan Mạch tài trợ
triển khai từ 2001 đã có mục tiêu lắp đặt 7000 máy sấy.
- Công nghệ cacbon hoá sinh khối sản xuất than củi được ứng dụng ở
một số địa phương phía Nam nhưng theo công nghệ truyền thống, hiệu suất thấp.
- Một số công nghệ khác như đóng bánh sinh khối, khí hoá trấu hiện ở
giai đoạn nghiên cứu, thử nghiệm.
PHẦN II : CƠ SỞ HÓA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH KHÍ
HÓA SINH KHỐI
2.1. Giới thiệu quá trình khí hóa sinh khối
Khí hóa sinh khối là quá trình dùng oxy (hay không khí, hay không
khí giàu oxy, hay oxy thuần, hơi nước hay hydro, nói chung gọi là chất khí
hóa) phản ứng với sinh khối ở nhiệt độ cao chuyển nhiên liệu từ dạng rắn sang
dạng nhiên liệu khí. Nhiên liệu này được gọi chung là khí sinh khối với thành
phần cháy được chủ yếu là CO,H2,CH4...dùng làm nhiên liệu khí dân dụng,
trong công nghiệp hay sử dụng làm nguyên liệu cho tổng hợp NH3,tổng hợp
CH3OH…
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH BKHN
SVTH:TRẦN QUANG HUY
MSSV:20061405 Lớp HD2- K51
- 16 -
Khí hóa sinh khối là quá trình tổng cộng của các phản ứng đồng thể và dị
thể của sinh khối. Tùy thuộc vào mục đích của quá trình khí hóa, có thể nhận
được sản phẩm khí chứa CO, H2 và CH4. Hỗn hợp khí sản phẩm chứa CO + H2
có các tỷ lệ khác nhau giữa các cấu tử có thể được dùng cho các quá trình tổng
hợp hóa học.
- C + O2 ↔ CO2 (1)
- C + CO2 ↔ 2CO (2)
- C + H2O ↔ CO + H2 (3)
- C + 2H2 ↔ CH4 (4)
- CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O (5)
- CO + H2O ↔ CO2 + H2 (6)
Các phản ứng đồng thể (5-6) và dị thể (1-4) xảy ra kèm theo sự thay đổi
mạnh năng lượng của hệ thống. Các số liệu về hằng số cân bằng và entanpi của
hệ thống các phản ứng quan trọng thường được dẫn ra trong các sổ tay hóa lý.
Lựa chọn công nghệ khí hóa sinh khối dựa vào nhiều thông số quan trọng
¾ Chất lượng của nguồn nguyên liệu.
¾ Sản phẩm chính của công nghệ.
Mỗi loại sinh khối có thể sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều phương
pháp khí hóa sinh khối khác nhau. Tùy thuộc kích cỡ của sinh khối mà có thể lựa
chọn các công nghệ khí hóa. Công nghệ khí hóa phổ biến hiện nay là: khí hóa
tầng cố định và khí hóa tầng sôi
2.2. Cơ chế phản ứng của các phản ứng chính trong quá trình khí hóa sinh
khối
2.2.1. Cơ chế phản ứng C + H2O
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH BKHN
SVTH:TRẦN QUANG HUY
MSSV:20061405 Lớp HD2- K51
- 17 -
Cùng là phản ứng dị thể và thu nhiệt mạnh cho nên các đặc điểm của
phản ứng C + CO2 đều đúng với phản ứng C + H2O. Phản ứng chỉ có tiến hành
với vận tốc tương đối lớn nên t0 > 8000C. Nhưng phản ứng giữa C và hơi nước
phức tạp hơn phản ứng C + CO2 vì phản ứng C + H2O có thể xảy ra theo 2 chiều
hướng khác nhau sinh ra CO và CO2:
- C + H2O = CO + H2 – Q1
- C + 2H2O = CO + 2H2 – Q2
Nếu trong gió có chứa nhiều hơi nước thì ngoài sản phẩm CO và CO2 ra
còn có khả năng tiến hành phản ứng sau:
- CO + H2O = CO2 + H2 + Q
Vấn đề cơ bản khi xét cơ chế phản ứng C + H2O là xem xét CO là sản
phẩm bậc nhất; CO2 là sản phẩm bậc nhất hay cả CO và CO2 đều là sản phẩm
bậc nhất tạo thành đồng thời cùng 1 lúc.
Vì vậy đối với phản ứng này cũng tồn tại 3 giả thiết khác nhau:
¾ Giả thiết 1 : Cho rằng sản phẩm bậc nhất chỉ là CO2, nghĩa là khi cho
C và hơi nước tác dụng với nhau thì tiến hành phản ứng:
- C + 2H2O = CO + 2 H2 – Q
Còn sự có mặt của CO trong sản phẩm phản ứng giải thích bằng phản
ứng bậc 2 như sau:
- CO2 + C = 2 CO - Q
¾ Giả thiết 2 : Cho rằng cả CO và CO2 là sản phẩm bậc nhất và chúng
tạo thành đồng thời cùng lúc; Phản ứng tiến hành như sau:
- C + H2O = CO + H2 – Q1
- C + 2H2O = CO2 + 2 H2 – Q2
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH BKHN
SVTH:TRẦN QUANG HUY
MSSV:20061405 Lớp HD2- K51
- 18 -
Đây là giả thiết đến nay được nhiều nhà nghiên cứu thừa nhận nhất.
Trong 2 loại giả thiết trên, chúng ta chỉ viết phương trình phản ứng đối
với phản ứng tổng cộng, không đi vào các giai đoạn trung gian của chúng.
¾ Giả thiết 3 : Gần đây có một số giả thiết mới cho rằng chỉ CO là sản
phẩm bậc nhất, còn CO2 là sản phẩm bậc 2. Giả thiết này giải thích được khá
nhiều trường hợp thực nghiệm nên cũng được nhiều nhà nghiên cứu ủng hộ.
Cơ chế của chúng được tiến hành qua các giai đoạn sau:
¾ Giai đoạn 1: Hấp thụ hơi nước trên bề mặt sinh khối theo phản ứng:
- C + H2O ↔ C + ( H2O ) hphu
¾ Giai đoạn 2 : Tạo phức chất bề mặt theo phản ứng:
- C + ( H2O ) hphu ↔CxOy + (H2)hphu
¾ Giai đoạn 3 : Phân hủy phức chất hoạt động bề mặt CxOy với sự tham
gia của hơi nước từ không khí.
- CxOy + H2O = (CO)hphu + H2
Đây là phản ứng bậc 1 đối với hơi nước và sự phân hủy phức chất có sự
tham gia của phân tử hơi nước.
Phản ứng tiến hành trong điều kiện nhiệt độ thấp và nồng độ của hơi
nước tương đối cao.
¾ Giai đoạn 4 : Nhả (CO)hphu và (H2)hphu trên bề mặt sinh khối ra ngoài
dòng khí theo phản ứng:
- (CO)hphu ↔ CO.
- (H2)hphu ↔ H2.
2.2.2 Cơ chế phản ứng của C + CO2:
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐH BKHN
SVTH:TRẦN QUANG HUY
MSSV:20061405 Lớp HD2- K51
- 19 -
Phản ứng C + CO2 và C + H2O trong vùng khử là 2 phản ứng quan trọng
nhất để tạo ra các cấu tử có ích trong khí hóa sinh khối là CO và H2.
Khi nghiên cứu cơ chế phản ứng này ta cũng sẽ gặp một số khó khăn vì
đây cũng là phản ứng dị thể tiến hành qua nhiều giai đoạn trung gian, và phản
ứng thu nhiệt nhiều nên rất khó giữ cho nhiệt độ phản ứng không đổi, nghĩa là
khó giữ được sự đẳng nhiệt của phản ứng.
Vì phản ứng thu nhiệt mạnh nên đặc điểm của nó là phản ứng chỉ tiến
hành ở nhiệt độ cao t0 > 8000C , nếu ở nhiệt độ t0 < 8000C tốc độ phản ứng rất
bé không đáng kể.
Giữ cho nhiệt độ phản ứng C + CO2 không đổi khó hơn là trường hợp đối
với phản ứng C + O2 vì trong trường hợp phản ứng cháy, muốn lấy nhiệt ra ngoài
người ta có thể dùng nito thổi qua. Còn đối với phản ứng thu nhiệt C + CO2
trong phòng thí nghiệm thì thường dùng phương pháp đốt ngoài, lò đốt bằng
phương pháp điện và nhiệt được truyền từ thành ngoài của lò vào tâm của ống
đựng sinh khối. Nhưng vì sinh khối là 1 chất dẫn nhiệt xấu nên lượng nhiệt
truyền từ thành vào bao giờ cũng thấp hơn lượng nhiệt cần thiết cho phản ứng.
Theo tru-kha-nop cơ chế phản ứng C + CO2 tiến hành qua các giai đoạn sau:
¾ Giai đoạn 1 : Hấp thụ CO2 trên bề mặt sinh khối theo phản...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#644084 Gửi link cho bạn ở tin nhắn Liketly rồi đó
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014931 Link tai day Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

[ Post bai thong qua Mobile ]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement