Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thaonguyen_92
#639395 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
A/ LỜI MỞ ĐẦU 1
B/ NỘI DUNG CHÍNH: 2
I/ Khái niệm đa dạng sinh học: 2
1/ Định nghĩa: 2
2/ Giá trị của đa dạng sinh học: 2
II/ Thực trạng đa dạng sinh học ở Việt Nam: 3
1/ Tài nguyên đa dạng sinh học ở Việt Nam: 3
2/ Sự suy thoái của đa dạng sinh học ở Việt Nam: 3
3/ Nguyên nhân của sự suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam: 4
III/ Thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam: 5
1/ Những quy định chung: 6
2/ Những quy định cụ thể: 7
2.1/ Những quy định về bảo tồn đa dạng nguồn gen: 7
2.2/ Những quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng loài: 12
2.3/ Những quy định về bảo tồn đa dạng hệ sinh thái: 13
3/ Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam: 15
3.1/ Quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học: 15
3.2/ Nguyên tắc xác định quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong lĩnh vực đa dạng sinh học: 16
3.3/ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong bảo tồn đa dạng sinh học: 17
IV/ Đánh giá về thực trạng pháp luật Việt Nam trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và giải pháp: 17
1/ Đánh giá chung: 17
2/ Đánh giá trên từng lĩnh vực cụ thể: 18
2.1/ Đánh giá các quy định pháp luật về bảo tồn nguồn gen: 18
2.2/ Đánh giá các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng loài: 18
2.3/ Đánh giá các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng hệ sinh thái: 19
3/ Giải pháp: 19
C/ KẾT LUẬN: 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO 21
A/ LỜI MỞ ĐẦU
Môi trường và những yếu tố trong nó luôn là một vấn đề nóng bỏng, thu hút được nhiều sự quan tâm của đa số các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là trong thời kỳ phát triển hiện nay, khi xu hướng toàn cầu hóa, công nghiệp hóa đang trên đà phát triển. Việt Nam ta cũng không nằm ngoài xu thế đó. Là một nước đang phát triển, từng bước chuyển mình sang nền kinh tế công nghiệp lớn, kèm theo đó là đời sống dân cư ngày càng phát triển, đô thị hóa cao... và điều này đã đặt Việt Nam ta đứng trước nguy cơ môi trường bị tàn phá nặng nề. Môi trường bị suy thoái kéo theo các yếu tố trong nó cũng đang dần giảm sút nghiêm trọng về số lượng và chất lượng. Trong đó có một thành phần không nhỏ của môi trường là đa dạng sinh học cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Con người đã sống hàng nghìn năm trong sự đa dạng sinh học, phụ thuộc và sự đa dạng sinh học. Tuy nhiên không phải ở giai đoạn lịch sử nào con người cũng nhận thức được tầm quan trọng sống còn của đa dạng sinh học. Có lẽ chính vì thế, khái niệm đa dạng sinh học còn hết sức mới mẻ so với lịch sử tri thức nhân loại. Đa dạng sinh học với tư cách là một vấn đề được nhiều quốc gia quy định, nhất là sau khi xuất hiện Công ước quốc tế về đa dạng sinh học năm 1992 và được 150 quốc gia ký tham gia. Từ đó nó đã trở thành một vấn đề pháp lý quốc gia, quốc tế và được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm. Việt Nam ta cũng vậy, tuy vấn đề môi trường nói chung và đa dạng sinh học nói riêng vẫn còn mới mẻ đối với nước ta song Đảng và Nhà nước ta cũng đã có những sự quan tâm nhất định. Đảng và Nhà nước đã đặt ra những phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học mang lại hiệu quả cao như tuyên truyền thuyết phục, phương pháp kinh tế.. đặc biệt việc áp dụng điều chỉnh bằng pháp luật là một phương pháp được đánh giá là đem lại hiệu quả khá cao, điều chỉnh bằng pháp luật để bảo tồn đa dạng sinh học thể hiện ở việc ra các điều luật, nghị quyết, nghị định... quy định về vấn đề này.
Tuy nhiên so với các quốc gia khác trên thế giới cũng như so với yêu cầu thực trạng của đa dạng sinh học thì sự quan tâm, chú ý cải tạo, bảo tồn đa dạng sinh học của Đảng, Nhà nước cũng như toàn xã hội vẫn còn nhiều thiếu sót. Vấn đề đa dạng sinh học ở nước ta vẫn còn đang rất nóng bỏng thể hiện ở sự suy thoái trên mọi lĩnh vực, mọi vùng dân cư...
Để có cái nhìn và cách hiểi chính xác, từ đó rút ra những đánh giá về thực trạng cũng như sự hợp lý, những tồn tại của các quy định pháp luật về đa dạng sinh học, chúng ta cần đi sâu nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này. Đây cũng chính là lý do để chúng em lựa chọn đề tài tìm hiểu này: “Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta”.B/ NỘI DUNG CHÍNH:
I/ Khái niệm đa dạng sinh học:
1/ Định nghĩa:
- Đa dạng sinh học là khái niệm được hiểu khác nhau nếu tiếp cận từ các góc độ khác nhau. Nhưng dù tiếp cận ở góc độ nào thì các định nghĩa về đa dạng sinh học đều thừa nhận mối liên hệ giữa các giống loài, sự phụ thuộc vào nhau giữa chúng trong quá trình tiến hóa và phát triển. Đa dạng sinh học cấu thành nền tảng của cuộc sống trên trái đất, cuộc sống của cả con người lẫn các thực thể sống. Công ước quốc tế về đa dạng sinh học đã đưa ra định nghĩa sau về đa dạng sinh học:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phungthuong69
Hình đại diện của thành viên
By aladinvt
#1012827
phungthuong69 đã viết:Chào bạn, cho mình xin bài này nhé. Thank bạn nhiều!

Đánh giá thực trạng pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học ở nước ta
Mã: Chọn tất cảhttp://www.mediafire.com/file/brz8tyj2vnsf2ib/danh_gia_thuc_trang_phap_luat_ve_bao_ton_da_dang_sinh_hoc_o__K4jSnay3Xn_20130417105717_577.doc

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement