Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By PIG_PIG
#639342 Download Đồ án Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi heo công suất 500 m3/ngày đêm miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
1.1. Giới thiệu 1
1.2. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.4. Nội dung nghiên cứu 2
1.5. Phạm vi nghiên cứu 2
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 3
2.1. Thành phần, tính chất của nước thải chăn nuôi 3
2.1.1. Các chất hữu cơ và vô cơ 3
2.1.2. N và P 3
2.1.3. Vi sinh vật gây bệnh 3
2.2. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về xử lý nước thải chăn nuôi heo 3
2.2.1. Các nước trên thế giới 3
2.2.2. Ở Việt Nam 5
2.3. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo 8
2.3.1. Phương pháp xử lý cơ học 9
2.3.2. Phương pháp xử lý hóa lý 9
2.3.3. Phương pháp xử lý sinh học 10
2.3.3.1. Phương pháp xử lý hiếu khí 10
2.3.3.2. Phương pháp xử lý kỵ khí 10
2.3.3.3. Các hệ thống xử lý nhân tạo bằng phương pháp sinh học 11
2.3.3.4. Các hệ thống xử lý tự nhiên bằng phương pháp sinh học 15
2.3.3.5. Ứng dụng thực vật nước để xử lý nước thải 18
2.3.3.6. Ứng dụng lục bình để xử lý nước thải 19
CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI HEO CÔNG SUẤT 500M3/NGÀY ĐÊM 24
3.1. Cơ sở lựa chọn phương án xử lý nước thải 24
3.2. Phương án 1 25
3.3. Phương án 2 26
CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ THEO PHƯƠNG ÁN 2 28
4.1. Lưới chắn rác 28
4.2. Ngăn tiếp nhận 29
4.3. Bể lắng cát 30
4.4. Bể điều hòa 31
4.5. Bể lắng đợt I 36
4.6. Bể UASB 40
4.7. Bể aerotank 44
4.8. Bể lắng II 53
4.9. Bể nén bùn 58
4.10. Máy ép bùn 61
4.11. Hồ sinh học thực vật 62
CHƯƠNG 5: TÍNH KINH TẾ 64

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. Giới thiệu
Từ ngàn năm nay cuộc sống của người nông dân Việt Nam gắn liền với cây lúa và chăn nuôi gia súc. Chăn nuôi heo không chỉ cung cấp phần lớn thịt tiêu thụ hằng ngày, là nguồn cung cấp phân hữu cơ cho cây trồng, mà chăn nuôi heo còn tận dụng thức ăn và thu hút lao động dư thừa trong nông nghiệp. Với những đặc tính riêng của nó như tăng trọng nhanh, vòng đời ngắn chăn nuôi heo luôn được quan tâm và nó trở thành con vật không thể thiếu được của cuộc sống hằng ngày trong hầu hết các gia đình nông dân. Trong những năm gần đây đời sống của nhân dân ta không ngừng được cải thiện và nâng cao, nhu cầu tiêu thụ thịt trong đó chủ yếu là thịt heo ngày một tăng cả về số lượng và chất lượng đã thúc đẩy ngành chăn nuôi heo bước sang bước phát triển mới. Hiện nay trên cả nước ta đã xây dựng nhiều mô hình chăn trại chăn nuôi heo với quy mô lớn, chủ yếu phân bố tại 5 vùng trọng điểm là Mộc Châu (Sơn La), Hà Nội và các vùng phụ cận, khu vực TPHCM và các tỉnh xung quanh, Lâm Đồng và một số tỉnh duyên hải miền Trung.
Bên cạnh những mặt tích cực, vấn đề môi trường do ngành chăn nuôi gây ra đang được dư luận và các nhà làm công tác môi trường quan tâm. Ở các nước có nền chăn nuôi công nghiệp phát triển mạnh như Hà Lan, Anh, Mỹ, Hàn Quốc,… thì đây là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn nhất. Ở Việt Nam, khía cạnh môi trường của ngành chăn nuôi chỉ được quan tâm trong vài năm trở lại đây khi tốc độ phát triển chăn nuôi ngày càng tăng, lượng chất thải do chăn nuôi đưa vào môi trường ngày càng nhiều, đe dọa đến môi trường đất, nước, không khí xung quanh một cách nghiêm trọng.
1.2. Tính cấp thiết của đề tài
Nguồn nước thải chăn nuôi là một nguồn nước thải có chứa nhiều hợp chất hữu cơ, virus, vi trùng, trứng giun sán… Nguồn nước này có nguy cơ gây ô nhiễm các tầng nước mặt, nước ngầm và trở thành nguyên nhân trực tiếp phát sinh dịch bệnh cho đàn gia súc. Đồng thời nó có thể lây lan một số bệnh cho con người và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh vì nước thải chăn nuôi còn chứa nhiều mầm bệnh như: Samonella, Leptospira, Clostridium tetani,…nếu không xử lý kịp thời. Bên cạnh đó còn có nhiều loại khí được tạo ra bởi hoạt động của vi sinh vật như NH3, CO2, CH4, H2S, . . .Các loại khí này có thể gây nhiễm độc không khí và nguồn nước ngầm ảnh hưởg đến đời sống con người và hệ sinh thái. Chính vì vậy mà việc thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho các trại chăn nuôi heo là một hoạt động hết sức cần thiết.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
Xác định các chỉ tiêu hoá lý của nước thải chăn nuôi để làm cơ sở cho việc đề xuất các phương án xử lý và lựa chọn phương án khả thi nhất để tính toán thiết kế.
1.4. Nội dung nghiên cứu
Xác định thành phần, một số chỉ tiêu hóa lý,… của nước thải chăn nuôi.
Thu thập các thông tin về các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi heo từ các tài liệu.
Đề xuất các dây chuyền xử lý nước thải chăn nuôi heo và lựa chọn phương án khả thi nhất.
Tổng hợp số liệu, tính toán thiết kế các công trình đơn vị.
1.5. Phạm vi nghiên cứu
Chỉ áp dụng cho xử lý nước thải chăn nuôi heo công suất 500m3/ngđ. Không áp dụng cho nước thải các ngành khác. Chất thải rắn và khí không tính đến trong đồ án này.


CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN

2.1. Thành phần, tính chất của nước thải chăn nuôi
Nước thải chăn nuôi là một trong những loại nước thải rất đặc trưng, có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao bằng hàm lượng chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và sinh vật gây bệnh. Nó nhất thiết phải được xử lý trước khi thải ra ngoài môi trường. Lựa chọn một quy trình xử lý nước thải cho một cơ sở chăn nuôi phụ thuộc rất nhiều vào thành phần tính chất nước thải, bao gồm:
2.1.1. Các chất hữu cơ và vô cơ
Trong nước thải chăn nuôi, hợp chất hữu cơ chiếm 70–80% gồm cellulose, protit, acid amin, chất béo, hidratcarbon và các dẫn xuất của chúng có trong phân, thức ăn thừa. Hầu hết các chất hữu cơ dễ phân hủy. Các chất vô cơ chiếm 20–30% gồm cát, đất, muối, ure, ammonium, muối chlorua, SO42-,…
2.1.2. N và P
Khả năng hấp thụ N và P của các loài gia súc, gia cầm rất kém, nên khi ăn thức ăn có chứa N và P thì chúng sẽ bài tiết ra ngoài theo phân và nước tiểu. Trong nước thải chăn nuôi heo thường chứa hàm lượng N và P rất cao. Hàm lượng N-tổng trong nước thải chăn nuôi 571 – 1026 mg/L, Photpho từ 39 – 94 mg/L.
2.1.3. Vi sinh vật gây bệnh
Nước thải chăn nuôi chứa nhiều loại vi trùng, virus và trứng ấu trùng giun sán gây bệnh.
2.2. Các nghiên cứu trong và ngoài nước về xử lý nước thải chăn nuôi heo
2.2.1. Các nước trên thế giới
Ở Châu Á, các nước như: Trung Quốc, Thái Lan,… là những nước có ngành chăn nuôi công nghiệp lớn trong khu vực nên rất quan tâm đến vấn đề xử lý nước thải chăn nuôi.
Nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc đã tìm ra nhiều công nghệ xử lý nước thải thích hợp như là:
 Kỹ thuật lọc yếm khí
 Kỹ thuật phân hủy yếm khí hai giai đoạn
 Bể Biogas tự hoại
Hiện nay ở Trung Quốc các bể Biogas tự hoại đã sử dụng rộng rãi như phần phụ trợ cho các hệ thống xử lý trung tâm. Bể Biogas là một phần không thể thiếu trong các hộ gia đình chăn nuôi heo vừa và nhỏ ở các vùng nông thôn, nó vừa xử lý được nước thải và giảm mùi hôi thối mà còn tạo ra năng lượng để sử dụng.
Trong lĩnh vực nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo tại Thái Lan thì trường đại học Chiang Mai đã có nhiều đóng góp rất lớn.
- HYPHI (hệ thống xử lý tốc độ cao kết hợp với hệ thống chảy nút): hệ thống HYPHI gồm có thùng lắng, bể chảy nút và bể UASB. Phân heo được tách làm 2 đường, đường thứ nhất là chất lỏng có ít chất rắn tổng số, còn đường thứ hai là phần chất rắn với nồng độ chất rắn tổng số cao, kỹ thuật này đã được xây dựng cho các trại heo trung bình và lớn.
Ở Nga các nhà nghiên cứu cũng nghiên cứu xử lý nước thải phân heo, phân bò dưới các điều kiện ưa lạnh và ưa nóng trong điều kiện khí hậu ở Nga.
Một số tác giả Úc cho rằng chiến lược giải quyết vấn đề xử lý nước thải chăn nuôi heo là sử dụng kỹ thuật SBR (sequencing batch reactor). Ở Ý đối với các loại nước thải giàu Nitơ và Phospho như nước thải chăn nuôi heo thì các phương pháp xử lý thông thường không thể đạt được các tiêu chuẩn cho phép về hàm lượng về Nitơ và Phospho trong nước ra sau xử lý. Công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi giàu chất hữu cơ ở Ý đưa ra là SBR có thể giảm trên 97% nồng độ COD, Nitơ, Phospho.
Nhận xét chung về công nghệ xử lý nước thải giàu chất hữu cơ sinh học trên thế giới là áp dụng tổng thể và đồng bộ các thành tựu kỹ thuật lên men yếm khí, lên men hiếu khí và lên men thiếu khí, nhằm đáp ứng các yêu cầu kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó có thể đề xuất ra những giải pháp kỹ thuật phù hợp với từng điều kiện sản xuất cụ thể. Sơ đồ khái quát sau đây là cơ sở lựa chọn mô hình xử lý thích hợp.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH nước
Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt khu
Đồ án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy bia tiềng giang
Hình đại diện của thành viên
By ttphong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#966741
ttphong đã viết:ad có thể gửi mài này hok mình dang cần Thank nhaLink download đã có, mời bạn xem lại bài đầu tiên nhé
Hình đại diện của thành viên
By nguyenhuutoan
#1000033 link tải
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement