Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Piero
#639286 Download miễn phí đồ ánHồ sinh vật là các ao hồ có nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo, còn gọi là hồ oxy hoá, hồ ổn định nước thải, xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học. Trong hồ sinh vật diễn ra quá trình oxy hóa sinh hóa các chất hữu cơ nhờ các loài vi khuẩn, tảo và các loại thủy sinh vật khác, tương tự như quá trình làm sạch nguồn nước mặt. Vi sinh vật sử dụng oxy sinh ra từ rêu tảo trong quá trình quang hợp cũng như oxy từ không khí để oxy hoá các chất hữu cơ, rong tảo lại tiêu thụ CO2, photphat và nitrat amon sinh ra từ sự phân huỷ, oxy hoá các chất hữu cơ bởi vi sinh vật. Để hồ hoạt động bình thường cần giữ giá trị pH và nhiệt độ tối ưu. Nhiệt độ không được thấp hơn 60C.MỤC LỤC
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU
CHÖÔNG I: TOÅÂNG QUAN VEÀ NGAØNH COÂNG NGHIEÄP
MÍA ÑÖÔØNG
1.1. Tổng quan quy trình công nghệ sản xuất 1
1.1.1.Thành phần của mía và nước mía 1
1.1.2.Hóa chất làm trong và tẩy màu 3
1.1.3.Công nghệ sản xuất đường thô 4
1.1.4.Công nghệ sản xuất đường tinh luyện 5
1.2.Sơ lược hiện trạng ngành sản xuất đường ở việt nam 6
1.3.Nước thải ngành công nghịêp sản xuất đường 6
1.3.1.Nước thải từ khu ép mía 6
1.3.2.Nước thải rửa lọc, làm mát, rửa thiết bị và rửa sàn 7
1.3.3. Nước thải khu lò hơi 8 1.4. Khả năng gây ô nhiễm nguồn nước của nước thải ngành
công nghiệp đường
CHÖÔNG II: PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NÖÔÙC THAÛI NHAØ MAÙY ÑÖÔØNG
2.1. Các phương pháp xử lý 9
2.1.1.Phương pháp cơ học 9
2.1.2. Phương pháp lý hóa 13
2.1.3. Phương pháp sinh học 16
2.1.4. Phương pháp hóa học 22CHƯƠNG III: LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ 23
3.2.Xác định quy trình công nghệ và thuyết minh 25
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ
4.1. Tính toán bể lắng đứng 30
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ VÀ VẼ BỂ LẮNG 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement