Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By emdieuaibieuyeuem
#639248 Download Đề tài Phát triển du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ miễn phí- Mục tiêu trước mắt:
+ Đưa nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ phục vụ cho nhu cầu phát triển du lịch sinh thái.
+ Xây dựng mô hình du lịch sinh thái trong mối quan hệ với các điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của khu dự trữ sinh quyển.
+ Nâng cao năng lực quản lý, quảng bá, đào tạo, bồi dưỡng nhân viên nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
- Mục tiêu lâu dài: Cung cấp các luận cứ khoa học về bảo tồn cho các nhà quản lý, các nhà làm công tác quy hoạch, các doanh nghiệp và cộng đồng địa phương nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch bền vững khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.


Phát triển du lịch sinh thái tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ
Hình đại diện của thành viên
By vythuy
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement