Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By 30_03
#638332

Download Vai trò của tri thức khoa học công nghệ với sự ra đời của nền kinh tế tri thức miễn phí

Nói tóm lại, với sự xuất hiện của tri thức khoa học công nghệ đã làm cho sự phát triển của kinh tế thế giới trở lên nhanh chóng một cách vượt bậc. Riêng đối với Việt Nam, tri thức khoa học công nghệ xuất hiện giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển theo con đường mới nhanh hơn đó là con đường dụă nhiều vào khoa học công nghệ chư không như trước đây chủ yếu dựa vào ngành nông nghiệp, một nganh không đòi hỏi đến những công nghệ hiện đại như ngày nay, từ đó giúp cho nền kinh tế Việt Nam nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Qua trên, ta thấy tri thức và tri thức khoa học_công nghệ là yếu tố quyết định cho sự phát triển của các quốc gia. Các nước có thành tựu kinh tế phát triển cao cũng là những nước thu hút được nhiều nhất lực lượng tri thức trên thế giới. Sự giàu có về tri thức đang góp phần tạo dựng thương hiệu quốc gia, đồng thời là cơ sở và cơ hội cho sự phát triển đất nước bền vững.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

n thức,là phản ánh trung thực của thực tiễn vào tư duy con người, tính đúng đắn của nó thể hiện bằng sự kiểm nghiệm thực tế, đồng thời phù hợp với các nguyên lí của lí luậnvề nhận thức trên cơ sở phương pháp duy vật biện chứng.
Hiện nay, với những tác động mạnh mẽ của các tiến bộ khoa học và công nghệ, đặc biệt là của khoa học công nghệ thông tin và truyền thông, thế giới đang biến chuyển tới một nền kinh tế và xã hội mới mà thông tin và tri thức được xem là nguồn lực chủ yếu. Trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay, điều đó cũng tác động mạnh mẽ đến các nước đang phát triển. Như ta đã nói nó mang đến cho ta cả những cơ hội và những thách thức. Cơ hội sẽ tuột qua nếu không đủ bản lĩnh và hiểu biết để tận dụng, còn thách thức thì đầy nghiêm khắc và nghiệt ngã. Với sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức thì kinh tế các nước có phát triển hay không điều đó còn phụ thuộc vào bản lĩnh, ý chí phát huy tiềm năng tri thức trong mỗi đất nước,phụ thuộc vào khả năng mở rộng một môi trường tự do và lành mạnh cho các hoạt động giao lưu thồng tin tri thức trong mỗi mước.Máy tính điện tử, công cụ chủ yếu của công nghệ thông tin hiện đại là loại máy móc thay thế con người trong các hoạt động lao động trí óc. Chất lượng và khối lượng của các hoạt động trí óc này không ngừng tăng lên theo sự tiến nhanh chóng khả năng lưu trữ, xử lý thông tin của máy tính và khả năng tính toán của khoa học công nghệ ngày càng được phát triển. Sự phong phú về thông tin dữ liệu cùng khả năng kịp thời khai thác chúng đã mang đến năng suất và chất lượng cho công tác quản lý, hoạt động kinh doanh và phát triển sản xuất, dịch vụ. Nhưng yêu cầu về thông tin trong các hoạt động đó đặc biệt là chất lượng trong công tác quản lý đòi hỏi chất lượng cao hơn, người làm quyết định không những chỉ cần tri thức mà cần hiểu rõ bản chất của tri thức để hỗ trợ việc làm của mình. Hoạt động nhận thức của con người bao gồm tìm kiếm tri thức để tăng cường hiểu biết tự nhiên, xã hội, cuộc sống đồng thời sử dụng các tri thức có được để tạo nên các kĩ thuật công nghệ và giải pháp nhằm không ngừng cải thiện cuộc sống. Trải qua nhiều thế kỷ tích luỹ và ngày càng có thêm sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, chúng ta đã có khả năng sử dụng rộng rãi trong các hoạt động kinh tế ở vào thời đại mà kĩ thuật và tri thức đang trở thành yếu tố chính trong các hoạt động đó. Và dĩ nhiên con người không chỉ thụ động sử dụng những tri thức đã có mà tìm kiếm, thu thập thêm tri thức cho hoạt động của mình. Nếu như trong thế kỷ qua con người luôn hướng tới phát hiện những tri thức có giá trị dưới dạng nguyên lý, kĩ thuật thì ngày nay trong công cuộc sống hàng ngày, trong công tác quản lý tri thức ngày một đóng vai trò quan trọng.Và trong bối cảnh như vậy tri thức đã có nhiều biến đổi. Đó là tri thức trở lên mở rộng hơn, phong phú hơn. Đặc biệt là tri thức ngày một trở lên quan trọng hơn.
1.2 Tri thức khoa học công nghệ là gì?
Tri thức khoa học công nghệ là kết quả của quá trình nhận thức, là phản ánh trung thực của thực tiễn với sự tác động của khoa học công nghệ vào tư duy con người,là những thông tin khoa học đã được thu thập, xử lý và nhận thức để dử dụng có ích vào cuộc sống của con người.
Thế giới đang biến chuyển tới nền kinh tế mới mà thông tin và tri thức được xem là nguồn lực chủ yếu thì tri thức khoa học công nghệ xuất hiện góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế hiện nay với những thành tựu to lớn. Với sự xuất hiện của tri thức khoa học công nghệ thì cách sản xuất ngày một hiện đại hơn. Đó là sự xuất hiện của máy kéo sợi rồi đến máy hơi nước. Đặc biệt sự xuất hiện của máy hơi nước đã làm cho sự phát triển kinh tế chuyển sang bước ngoặt mới. Rồi đến sự xúât hiện của những nguyên, nhiên liệu mới như polime, nguồn năng lượng mới như “năng lượng mặt trời”, năng lượng gió”,cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp…Tất cả những điều trên có được đều là do sự xuât hiện của tri thức khoa học công nghệ thông tin, cho thấy tri thức khoa học công nghệ thông tin quan trọng với sự phát triển kinh tế ngày nay như thế nào.
2.Luận chứng về vai trò của tri thức và tri thức khoa học công nghệ đối với sự phát triển kinh tế.
2.1Luận chứng về vai trò của tri thức với sự phát triển của kinh tế.
Tri thức là nền tảng, là động lực để phát triển kinh tế,là nhân tố đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc góp phần tạo nên mọi thành tựu và tiến bộ trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại.
Tri thức là nhận thức và kinh nghiệm mà loài người thu được trong quá trình cải tạo thế giới. Do vậy trong bất kì giai đoạn nào con người cũng luôn ứng dụng tri thức vào việc phát triển kinh tế. Trong các hình thái kinh tế khác nhau, mức độ tri thức được ứng dụng sâu rộng cũng khác nhau, cho nên tác dụng cũng khác nhau.
Trong ba thế kỉ qua, với những thành tựu kì diệu về phát triển khoa học và công nghệ đã đưa loài người từ nền văn minh nông nghiệp(văn minh gốc tự nhiên) vượt qua nền văn minh công nghiệp(văn minh gốc kĩ thuật) và ngày nay đang tiến vào nền văn minh trí tuệ(văn minh gốc con người). Trong nền văn minh này động lực thúc đảy nền sản xuất,nền kinh tế phát triển không phải là vốn, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động giản đơn mà là tri thức. Tri thức tồn tại trong bộ óc con người, vai trò tự chủ con người là tiền đề để con người phát huy đầy đủ tri thức. Vì vậy nền văn minh trí tuệ, tri thức trở thành động lực lớn nhất của nền kinh tế. Khi chưa có chữ viết thi kĩ năng tri thức của con người được truyền qua tay, qua miệng. Sau khi nắm được chữ viết ,nhờ chữ viết mà người ta có thể nắm được kĩ năng tri thức rộng hơn,từ đó xuất hiện một tầng lớp trí thức chuyên truyền bá tri thức và sáng tạo tri thức. Sự biến đổi tư duy và hành vi của cộng đồng nhân loại chính là tiêu chí đổi mới tư duy của họ. Tri thức không giới hạn ở bất cứ một lĩnh vực nào, nó được thể hiện ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là tri thức có vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Tri thức thực sự có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế bởi mọi việc chúng ta làm đều phụ thuộc vào tri thức. Nếu chúng ta muốn ngày mai có cuộc sống sung túc hơn, muốn nâng cao mức
Sống trong từng hộ gia đình hay trong cả dân tộc cao hơn nữa là cho cả xã hội loài người thì chúng ta cần có tri thức bởi tri thức là nhân tố giúp chúng ta phát triển kinh tế, từ đó xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Nếu một đất nước giàu có về tài nguyên thiên nhiên nhưng tri thức yếu kém thì nước đó cũng không biết khai thác tài nguyên thế nào cho hợp lý. Điều này sẽ dẫn đến sự hoang phí về tài nguyên trong khi nước đó vẫn không phát triển được nhiều.Ví dụ điển hình là các nước Châu Phi mặc dù là khu vực mà tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và đa dạng nhưng kinh tế khu vực này phần lớn phát triển kém và con nhờ vào sự viện trợ của c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement