Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By holocloan
#638245

Download Tiểu luận Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong quản trị doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh tại phòng kinh doanh của công ty cổ phần Hồng Lĩnh miễn phí

Ngay từ khi mới thành lập năm 1996, do các thành viên trong công ty có nhiều kinh nghiệm và uy tín trong thi công, có đội ngũ cán bộ và công nhân lành nghề, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng được các công trình có qui mô lớn nên công ty đã có nhiều hợp đồng và đang thực hiện.Công ty đã thực hiện nhiều hợp đồng san lấp mặt bằng, công trình dân dụng, nhà xưởng và thi công hạ tầng có qui mô lớn và vừa với liên Doanh Phú Mỹ Hưng, công ty phát triển công nghiệp Tân Thuận, Cảng Thị Vải, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, các khu công nghiệp tại TP.HCM và các đơn vị khác
Có thể đánh giá rằng, công ty CP Đầu Tư & Xây Dựng Giao Thông Hồng Lĩnh qua 10 năm họat động đã khôngngừng phát triển lớn mạnh về số lượng và số lượng.Công ty là một tập thể đòan kết giữa ban lãnh đạo và công nhân viên.
Trong những năm gần đây, công ty Cổ phần Hồng Lĩnh không dừng lại ở lĩnh vực san lấp, thi công mà chuyển san lĩnh vực Kinh Doanh Bất Động Sản, và luôn phấn đấu để trở thành một đối tác thật sự có uy tín đối với khách hàng.Luôn mong muốn được phục vụ quý khách hàng với tất cả năng lực, trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm và bí quyết nghề nghiệp của mình.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Lời mở đầu
Thế kỷ XX, đặc biệt là những thập niên cuối thế kỷ cùng với nhũng biến đối to lớn trong đời sống kinh tế - xã hội của nhân loại, là thời kỳ của những cuộc biến đối cách mạng trong khoa học, thời kỳ của nhiều thay đổi và sáng tạo liên tiếp các khuôn mẫu tư duy trong các lĩnh vực hoạt đông tổ chức, quản lý và kinh doanh. Việc ứng dụng khoa học vào quản lý sản xuất công nghệ và kinh doanh có thể được xem là bắt đầu tù cuối thế kỷ XIX với nhà cải cách F. W Taylor. Sau đó, vào đầu thế kỷ XX, một số phương pháp khoa học khác, như các phương pháp phân tích số liệu thống kê và vận trù học, quy hoạch tuyến tính, tiếp tục được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong tố chức sản xuất, lập kế hoạch phát triển kinh tế, ... Sau chiến tranh thế mới lần thứ hai, liên tiếp có nhiều phát minh mới về khoa học và công nghệ có tác động to lớn thúc đẩy các xu hướng ứng dụng kể trên, như: máy tính điện tử, điều khiển học, khoa học thông tin và khoa học hệ thống.
Các phát minh đó vừa cung cấp cơ sở kiến thức khoa học đem xây dựng mô hình cho các bài toán thực tế, vừa tạo ra các công cụ kỹ thuật xử lý thông tin ngay càng mạnh để giúp con người giải các bài toán thực tế đó. Nói cách khác, việc ứng dụng các thành tựu và phát minh khoa học từ giữa thế kỷ XX để hình thành nên một khung mẫu tư duy khoa học để hướng dẫn con người trong tư duy và hành động trước việc nhận thức về đôi tượng và tìm kiếm lời giải cho các bài toán về tổ chức quản lý và kinh doanh. Đối tượng là các hệ thống kinh tế, bao gồm nhiều thành phần và các mối tuơng tác giữa chúng với nhau cũng như các tương tác với môi trường, các bài toán quan trọng và chủ yếu nhất trong quản lý và kinh doanh là các bài toán ra quyết định; một khung mẫu tư duy khoa học về quản lý và kinh doanh phải bao gồm một cách hiểu khoa học về đối tượng và các mối tương tác của nó cùng với cách hình dung về việc thiết kế lời giải cho các bài toán quyết định mà công việc quản lý kinh doanh đòi hỏi.
Muốn đổi mới tư duy và phong cách, phải biết vận dụng những kiến thức khoa học một cách sáng tạo và hợp lý.Một trong những kiến thức khoa học cần thiết hiện nay chính là lý thuyết hệ thống , tư duy hệ thống và điều khiển học.
Sau khi học xong môn lý thuyết hệ thống của thầy, và xuất phát từ những bâng khâng chưa có lời giải đáp của Phòng kinh doanh cũng như của công ty mà em đang công tác.Với ý nghĩa trên, em xin mạnh dạn chọn đề tài “ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT HỆ THỐNG TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀO HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI PHÒNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG LĨNH “
Bài viết chắc chắn khó tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết, kính mong nhận được sự chỉ dẫn của thầy để bài viết này được hòan thiện tốt hơn, để bài viết này cũng là tài liệu cho phòng kinh doanh, công ty nghiên cứu và ứng dụng nó trong quá trình họat động.
Chân thành Thank !
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1.Các khái niệm
1.1.1. Khái niệm hệ thống
Hệ thống, theo quan điểm lý thuyết hệ thống, được hiểu là một tập hợp hay một tổng thể gồm các phần tử hay các bộ phận khác nhau có mối quan hệ tác động qua lại với nhau và được sắp xếp theo một trình tự đảm bảo tính thống nhất và có khá năng thực hiện một số chức năng và mục tiêu nhất định.
1.1.2.Khái niệm về quản trị
Quản trị là một quá trình nhằm đạt đến sự thành công trong các mục tiêu đề ra bằng việc phối hợp hữu hiệu các nguồn lực của doanh nghiệp. Từ khái niệm này giúp chúng ta nhận ra rằng , quản trị là một họat động liên tục và cần thiết khi con người kết hợp với nhau trong một tổ chức và thúc đẩy các vấn đề chuyển động.
Theo quan điểm quản trị kinh doanh : công tác quản trị trong doanh nghiệp là quá trình lập kế họach , tổ chức phối hợp và điều chỉnh các họat động của các thành viên , các bộ phận và các chức năng trong doanh nghiệp nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra của tổ chức.
Theo quan điểm hệ thống quản trị :Quản trị còn là việc thực hành các họat động trong mỗi tổ chức một cách có ý thức và liên tục.Quản trị trong một doanh nghiệp tồn tại trong một hệ thống bao gồm các khâu , các phần, các bộ phận có mối liên hệ khăng khít với nhau, tác động qua lại lẫn nhau và thúc đẩy nhau phát triển.
1.1.3. Khái niệm về môi trường của hệ thống
Theo quan điểm của lý thuyết hệ thống, môi trường là các yếu tố , điều kiện nằm ngòai hệ thống và có ảnh hưởng đến kết quả họat động của hệ thống đó.
Để xác định môi trường của hệ thống , các nhà quản trị thường dựa vào các câu trả lời của hai câu hỏi sau đây:
1.Yếu tố đó có ảnh hưởng đến kết quả của hệ thống hay không?
2. Hệ thống có quyền thay đổi đến các yếu tố đó hay không ?
Nếu yếu tố nào trả lời “ có” ở câu hỏi 1 và “không” ở câu hỏai 2 , thì nó là yếu tố môi trường của hệ thống.
1.1.4. Khái niệm đầu vào và đầu ra của hệ thống
Đầu vào của hệ thống là sự tác động của môi trường vào hệ thống của nó.Ngược lại, đầu ra của hệ thống được coi là sự tác động của hệ thống đến môi trường của nó.
Đầu vào và đầu ra của hệ thống trên thực tế có thể được cấu thành từ nhiều yếu tố khác nhau và có biểu diễn mối quan hệ đầu vào và đầu ra với hệ thống như sau:
Môi trường
Hệ thống
V R
1.1.5. Khái niệm về cấu trúc của hệ thống
Cấu trúc là sự sắp xếp các phần tử bên trong của một hệ thống .Thực tế cho thấy, mỗi cách sắp xếp khác nhau có thể dẫn đến kết quả họat động của hệ thống không giống nhau.
Muốn hệ thống họat động với kết quả tối đa , cần lựa chọn cách sắp xếp tối ưu.
Trên thực tế hiện nay, có nhiều cách sắp xếp cấu trúc của hệ thống .Xin gới thiệu một số mô hình phổ biến hiện nay:
1.Mô hình “Ghép nối tiếp”
Phần tử 3
Phần tử 2
Phần tử 1
v1 R1/v2 R2/v3 R3
2.Mô hình “ Ghép song song”
R1
Phần tử 1
R3
Phần tử 3
V1
V3
Phần tử 2
V2
R2
3.Mô hình “ Ghép có mối liên hệ ngược”
- Mô hình ghép có mối liên hệ ngược “gián tiếp”
R2
V2
R1
V1
Phần tử 2
Phần tử 1
V3
R3
Phần tử 3
Mô hình ghép có mối liên hệ ngược “trực tiếp”
E
Vào Ra
1.1.6 Khái niệm mục tiêu của hệ thống
Mục tiêu là trạng thái mong đợi , có thể có và cần có của hệ thống tại một thời điểm hay sau một khỏang thời gian nhất định.
Mục tiêu là hướng để hệ thống phát triển theo quỹ đạo đã đề ra.
Quỹ đạo là con đường để hệ thống chuyển đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác, theo hướng tiến đến mục tiêu.Có những trạng thái không mong đợi nhưng lại xảy ra.Do đó, muốn tránh điều này đòi hỏi người điều khiển hệ thống phải có trình độ hiểu biết nhất định về các quy luật phát triển của hệ thống và phải có tầm nhìn xa, trông rộng.
1.2 Các tính chất cơ bản của một hệ thống và phân lọai hệ thống
1.2.1. Tính chất về mối quan hệ
Các phần tử hay các bộ phận của một hệ thống luôn luôn có mối quan hệ tác động q...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement