Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Percy
#638192 Download Báo cáo Thực tập tại công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO miễn phíMỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
I.Giới thiệu chung về công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO: 3
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO: 3
1.1.1 Tên,quy mô,địa chỉ,của công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO: 3
1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO: 3
1.2 Chức năng,nhiệm vụ 5
1.3Đặc điểm cơ cấu tổ chức của công ty: 5
1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty: 5
1.3.2 Cơ cấu tổ chức quản lý: 7
1.4 Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty: 9
1.4.1 Quy mô lao động: 9
1.4.2. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân viên: 10
Phần 2:Giới thiệu về bộ máy kế toán Công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO: 11
2.1 Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty: 11
1. Chính sách ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền 11
2. Chính sách ghi nhận hàng tồn kho 12
3. Chính sách ghi nhận và khấu hao tài sản cố định 12
4. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 13
2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty CP tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO: 13
2.3Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán: 15
2.4Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng,trình tự luân chuyển chứng từ: 17
2.5Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán: 17
2.6Tố chức hệ thống báo cáo kế toán 18
2.6 Kết quả hoạt động SXKD của Công ty một số năm gần đây. 18
3. C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n . 19
2,Kế toán bán hàng và công nợ phải thu: 22
Có TK 3331 24
3,Kế toán tiền lương 24
4,Kế toán tài sản cố định. 25
PHẦN III 28
THU HOẠCH VÀ NHẬN XÉT 28
Nhận xét chung 28
Ưu điểm 28
Nhược điểm: 29
Ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Cổ phần tập đoàn dược phẩm và thương mại SOHACO 29
KẾT LUẬN 31

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Nhungngoanhien
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement