Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thaixuan.nguyen
#638103

Download Tiểu luận Phân biệt sự khác nhau trong đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai, các yếu tố ảnh hưởng trong việc đánh giá đất đai miễn phí

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI :
Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất đai có hệ thống, có tính thay đổi trong sử dụng đất đai và liên quan đến những điều kiện kinh tế- xã hội để chọn lọc và thực hiện các mô hình sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời QHSDĐĐ cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn TNTN trong tương lai
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1. Sự khác nhau giữa đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai 2.Các yếu tố đầu vào trong đánh giá đất đai ? Yếu tố nào là quan trọng nhất PHẦN I . ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI Là sự so sánh giữa các dử liệu về nguồn tài nguyên thiên nhiên và những yêu cầu về quản trị và bảo vệ môi trường của sử dụng đất đai QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI : Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất đai có hệ thống, có tính thay đổi trong sử dụng đất đai và liên quan đến những điều kiện kinh tế- xã hội để chọn lọc và thực hiện các mô hình sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời QHSDĐĐ cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn TNTN trong tương lai SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ Cơ sở của QHSDĐĐ là ĐGĐĐ Cơ sở của ĐGĐĐ là đơn vị bản đồ đất đai, chọn lựa giữa chất lượng đất đai và đặc tính đất đai Đối tượng nghiên cứu của ĐGĐĐ là :điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, môi trường Đối tượng nghiên cứu của QHSDĐĐ là : khai thác, sử dụng, cải tạo và bảo vệ… QHSDĐĐ có bước tiến xa hơn ĐGĐĐ QHSDĐĐ thường theo chiều hướng thuận SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ Mục tiêu của ĐGĐĐ + Cải thiện phương pháp canh tác hiện nay + Sản xuất theo hướng bền vững + Kết hợp hài hoà giữa điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, môi trường -Mục tiêu của QHSDĐĐ Hiệu quả Bình đẳng- có khả năng chấp nhận được Tính bền vững SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế- xã hội Môi trường PHẦN II. CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI? YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT ??? ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Khí hậu : nhiệt độ và độ ẩm Đất đai : địa hình và thổ nhưỡng Sinh vật ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI Dân số và lao động Thông tin và quản lý, chính sách môi trường, đất đai Trình Độ Phát Triển Kinh Tế Cơ cấu kinh tế và phân bố sản xuất MÔI TRƯỜNG Đảm bảo môi trường bền vững PTBV Phát triển bền vững là quá trình thoả hiệp giữa kinh tế- tự nhiên- xã hội (HED 1955) YẾU TỐ ĐẦU VÀO QUAN TRỌNG ??? Trong các yếu tố đầu vào trong đánh giá đât đai thì yếu tố nào cũng góp phần quan trọng cho việc đánh giá đât đai. Nhưng còn tuỳ vào hướng QHSDĐĐ mà một trong những yếu tố đầu vào trên sẽ giữ vai trò quan trọng hơn ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement