Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anh_peo
#638100

Download Đề tài Ảnh hưởng của môi trường luật pháp Mỹ tới hoạt động kinh doanh của công ty xuất khẩu thuỷ sản II Quảng Ninh miễn phí

MỤC LỤC
Nội dung Trang
LỜI NÓI ĐẦU .1
CHƯƠNG I: CÔNG TY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN II QUẢNG NINH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯƠNG LUẬT PHÁP MỸ . .3
1.1. Mỹ – một thị trường thuỷ sản đầy tiềm năng .3
1.2. Thực trạng xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam 4
1.3. Sơ lược về tình hình hoạt động của công ty .6
CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP MỸ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY .10
2.1. Đối với Luật thuế và Hải quan 11
2.2. Đối với Luật khắc phục những bất lợi 13
2.2.1. Luật thuế đối kháng .14
2.2.2. Luật chống bán phá giá .14
2.2.3. Các cuộc điều tra chống bán phá giá .24
2.3. Quy định về trách nhiệm đối với sản phẩm .27
2.4. Đối với quyền tự vệ . .28
2.5. Đối với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ . .28
CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP GIÚP CÔNG TY KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN .31
3.1. Bài học kinh nghiệm 31
3.2. Giải pháp giúp công ty khắc phục khó khăn 34
3.2.1. Giải pháp mang tầm vĩ mô .34
3.2.2. Giải pháp cấp công ty .39
3.2.2.1. Nâng cao năng lực của công ty 39
3.2.2.2. Nghiên cứu và nắm vững hệ thống luật pháp Mỹ .40
3.2.2.3. Tiến hành mua bảo hiểm cho sản phẩm 41
3.2.2.4. Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và xúc tiến .42
3.2.2.5. Làm quen với các vụ kiện tụng 42
3.2.2.6. Lưu ý khi làm thủ tục xuất khẩu .44
KẾT LUẬN .46
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .47
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
ĐỀ ÁN MÔN HỌC
Đề tài:
ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP MỸ TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN II
QUẢNG NINH
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hường
Sinh viên : Đỗ Thị Thu Hồng
Lớp : Quản trị kinh doanh Quốc Tế
Khoá : 42
Hệ : Chính Quy
Hà Nội, năm 2003
LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan, bài viết này hoàn thành là do em tự nghiên cứu và cùng với sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Thị Hường, em không sao chép từ bất kỳ một bài viết được sử dụng để bảo vệ trong một học vị nào.
Hơn nữa, tình huống, số liệu và kết quả nghiên cứu trong đề tài này là trung thực; các thông tin trích dẫn trong đề án đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Sinh viên
Đỗ Thị Thu Hồng
MỤC LỤC
Nội dung Trang
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………..1
CHƯƠNG I: CÔNG TY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN II QUẢNG NINH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯƠNG LUẬT PHÁP MỸ……………….……...3
Mỹ – một thị trường thuỷ sản đầy tiềm năng………………..3
Thực trạng xuất khẩu của thuỷ sản Việt Nam………………4
Sơ lược về tình hình hoạt động của công ty………………….6
CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP MỸ ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY……………………………....10
2.1. Đối với Luật thuế và Hải quan………………………………11
Đối với Luật khắc phục những bất lợi………………………13
Luật thuế đối kháng………………………………………...14
Luật chống bán phá giá……………………………………..14
Các cuộc điều tra chống bán phá giá………………………..24
Quy định về trách nhiệm đối với sản phẩm………………...27
Đối với quyền tự vệ…………………………………………. .28
Đối với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ……………………….. .28
CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP GIÚP CÔNG TY KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN………………………………….31
Bài học kinh nghiệm…………………………………………31
Giải pháp giúp công ty khắc phục khó khăn………………34
Giải pháp mang tầm vĩ mô……………………………………..34
Giải pháp cấp công ty…………………………………………..39
Nâng cao năng lực của công ty………………………39
3.2.2.2. Nghiên cứu và nắm vững hệ thống luật pháp Mỹ…….40
3.2.2.3. Tiến hành mua bảo hiểm cho sản phẩm………………41
3.2.2.4. Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và xúc tiến…………….42
3.2.2.5. Làm quen với các vụ kiện tụng………………………42
3.2.2.6. Lưu ý khi làm thủ tục xuất khẩu……………………..44
KẾT LUẬN……………………………………………………………..46
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………….47
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, thế giới đang đến Việt Nam và Việt Nam cũng bắt đầu đi ra thế giới. Đây là xu hướng hoàn toàn phù hợp với quy luật của sự phát triển, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến sự “vươn vai” của hàng hoá Việt Nam vào thị trường quốc tế, trong đó không thể không kể đến sự lớn mạnh của mặt hàng thuỷ sản. Đây là mặt hàng có thế mạnh lớn bởi nước ta có vùng chủ quyền khai thác rộng lớn. Hiện nay, Mỹ là thị trường lớn nhất tiêu thụ thuỷ sản Việt Nam. Mặc dù Mỹ là một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới với nhu cầu nhập khẩu lớn, đa dạng và ổn định; và đặc biệt là chúng ta đã có những thuận lợi về xuất khẩu sau khi Hiệp định thương mại Việt – Mỹ ký kết nhưng chúng ta nhận thấy một thực tế khách quan là phần lớn các công ty Thuỷ sản của nước ta muốn (hay đã) xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã gặp rất nhiều khó khăn.Và công ty thuỷ sản II Quảng Ninh không nằm ngoài tình trạng này, ông Ngô Duy Thực – Giám đốc công ty cho biết: “Mỹ là một thị trường rộng lớn và phức tạp nên có thể gây choáng ngợp cho các nhà xuất khẩu Việt Nam”.
Vấn đề đặt ra là tại sao công ty thuỷ sản II Quảng Ninh đến nay mới “bắt đầu” nhận thấy rằng vào thị trường Mỹ lắm lợi ích và cũng đầy khó khăn thử thách? Bài viết “Ảnh hưởng của môi trường luật pháp Mỹ tới hoạt động kinh doanh của công ty xuất khẩu thuỷ sản II Quảng Ninh” sẽ phân tích những khó khăn về luật pháp Mỹ và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công ty khắc phục những khó khăn ấy khi công ty kinh doanh trên thị trường Mỹ.
Bài viết này bao gồm ba chương:
Chương I: Công ty xuất khẩu thuỷ sản II Quảng Ninhvà ảnh hưởng của môi trường luật pháp Mỹ
Chương II: Tác động của môi trường luật pháp Mỹ đến hoạt động kinh doanh của công ty
Chương III: Bài học kinh nghiệm và giải pháp giúp công ty khắc phục những khó khăn khi kinh doanh ở Mỹ
Em xin chân thành Thank PGS. TS Nguyễn Thị Hường – Chủ nhiệm Bộ môn Kinh Doanh Quốc Tế đã giúp đỡ và tận tình hướng dẫn để em hoàn thành đề tài này.
Mặc dù em đã rất nỗ lực nhưng do khuôn khổ thời gian hạn hẹp và trình độ còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận những ý kiến nhận xét và những đóng góp quý báu của thầy cô và các bạn.
CHƯƠNG I: CÔNG TY XUẤT KHẨU THUỶ SẢN II QUẢNG NINH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP MỸ
1.1.MỸ – MỘT THỊ TRƯỜNG THUỶ SẢN ĐẦY TIỀM NĂNG
Mỹ đang là một thị trường nhiều triển vọng mà Việt nam mới bắt đầu khai thác. Thị trường này có sức mua rất lớn và giá cả tương đối ổn định, tuy nhiên trong thời gian qua, hàng thuỷ sản Việt nam xuất khẩu sang thị trường Mỹ vẫn còn rất khiêm tốn so với nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này của Mỹ.
Với GDP bình quân đầu người năm 2000 là 32000USD, mức tăng trưởng trung bình của nền kinh tế là 4%/năm, Mỹ là một thị trường có sức tiêu dùng rất cao, đặc biệt là hàng thuỷ sản. Trung bình mỗi năm người Mỹ tiêu dùng 4,9 pounds thuỷ sản tương đương 8 kg, tăng 44,6% so với năm 19960 và 19,5% so với năm 19980. Trong tương lai, mức tiêu thụ thuỷ sản ngày càng tăng mạnh do xu hướng ngày càng có nhiều người Mỹ chuyển sang sử dụng sản phẩm thuỷ sản cho bữa ăn chính trong gia đình. Theo thống kê của Bộ thuỷ sản Mỹ, người Mỹ hiện sử dụng xấp xỉ 20% tổng sản lượng thuỷ sản thế giới, trong số đó thì hơn một nửa là thuỷ sản nhập khẩu. Tại Mỹ có nhiều cơ sở chế biến phải sử dụng nguyên liệu ngoại nhập. Có khoảng 1000 cơ sở chế biến cả nước phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên liệu ngoại nhập. Do đó, Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu thuỷ sản hấp dẫn đối với tất cả các nước trên thế giới trong đó có Việt nam. Chỉ cần tăng lên 1% trong kim ngạch nhập khẩu thuỷ sản của Mỹ cũng đã mở ra cơ hội vàng cho Việt nam tăng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản lên gấp hai lần.
Chính vì vậy, ngay từ năm 1994, Việt nam đã bắt đẫu xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Mỹ với kim ngạch khoảng 6 triệu USD. Và con số nay đã được tăng lên nhanh chóng qua các năm, 1999 xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường này đạt 125,9 triệu USD, năm 2000 đạt 304,359 triệu ...
Hình đại diện của thành viên
By truonghanh94
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement