Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By milanista2410
#638095 Link tải miễn phí luận văn
Chương 1: Giới thiệu 1
1.1. Lý do chọn đề tài… 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .. 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu. 2
1.4. Phạm vi nghiên cứu 2
Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu .. 4
2.1. Phương pháp luận 4
2.1.1. Một số khái niệm cơ bản 4
2.1.2. Một số chỉ tiêu kinh tế để đánh giá hiệu quả kinh tế 7
2.2. Phương pháp nghiên cứu . 8
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 8
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu .. 8
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu 9
Chương 3: Tổng quan về huyện Châu Thành tỉnh Long An 12
3.1. Sơ lược về huyện Châu Thành 12
3.1.1. Vị trí địa lý . 11
3.1.2. Dân số và lao động . 12
3.2. Tình hình sản xuất nông nghiệp của huyện Châu Thành . 13
3.2.1. Trồng trọt. 13
3.2.2. Chăn nuôi 14
3.2.3. Thủy sản .. 14
Chương 4: Phân tích hiệu quả mô hình trồng thanh long ở huyện Châu
Thành .. 15
4.1. Khái quát về cây thanh long 15
4.1.1. Giới thiệu về cây thanh long . 15
4.1.2. Giá trị kinh tế của cây thanh long .. 16
4.2. Nguồn lực sản xuất của nông hộ 17
4.2.1. Diện tích đất trồng thanh long.. 17
4.2.2. Độ tuổi tham gia vào trồng thanh long của nông hộ . 18
4.2.3. Lực lượng lao động 19
4.2.4. Nguồn vốn sản xuất 21
4.2.5. Hoạt động xã hội . 21
4.3. Khái quát thực trạng trồng thanh long của nông hộ 22
4.3.1. Lý do chọn trồng thanh long . 22
4.3.2. Nguồn giống được chọn để trồng 23
4.3.3. Về mặt kinh nghiệm trồng cây thanh long . 23
4.3.4. Về hình thức trồng thanh long.. 25
4.4. Tình hình tiêu thụ thanh long.. 26
4.5. Phân tích hiệu quả kinh tế của việc trồng thanh long tại huyện Châu Thành-
Long An .. 29
4.6. Phân tích các tỷ số tài chính nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của nông hộ
trồng thanh long.. 37
4.7. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của việc trồng thanh long của nông
hộ ở huyện Châu Thành.. 40
4.7.1 Thuận lợi .. 40
4.7.2. Khó khăn . 41
4.8. Những điểm còn hạn chế trong sản xuất thanh long của nông hộ ở huyện
Châu Thành 43
Chương 5: Các giải pháp để nâng cao hiệu quả trồng thanh long của hộ
nông dân ở huyện Châu Thành tỉnh Long An .. 44
5.1. Quan điểm phát triển chung của huyện . 44
5.2. Các mục tiêu quan trọng để phát triển vườn thanh long của huyện Châu
Thành 44
5.2.1. Mục tiêu 44
5.2.2. Một số giải pháp cơ bản để thực hiện các mục tiêu trên. 45
5.3. Một số giải pháp đối với hộ nông dân trồng thanh long ở huyện.. 45
Chương 6: Kết luận và kiến nghị .. 47
6.1. Kết luận.. 47
6.2. Kiến nghị 48
Tài liệu tham khảo . 51
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở hạ lưu sông MeKong với đất đai màu
mỡ, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa,
thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp đa canh nhiệt đới. Đồng bằng sông Cửu
Long không chỉ là vựa lúa mà cây ăn trái cũng là thế mạnh, và cũng là vùng sản
xuất cây ăn trái lớn nhất nước. Một số tỉnh có diện tích cây ăn trái lớn như Tiền
Giang, Bến Tre, Vĩnh Long. Riêng Tỉnh Long An tuy diện tích đất sản xuất nông
nghiệp nói chung, cây ăn trái nói riêng không nhiều như các địa phương
khác,nhưng khi nhắc đến Long An nhiều người sẽ nghĩ ngay tới thanh long Châu
Thành. Thanh Long là loại quả có nhiều chất dinh dưỡng, rất ngon, ngọt, dễ ăn,
bảo quản lâu, chế biến được nhiều sản phẩm, có trái quanh năm, có lợi cho sức
khỏe đã dễ dàng chiếm lĩnh thị trường. Hiện nay, diện tích trồng thanh long của
huyện là 1.200 hecta, dự kiến, đến năm 2010, huyện Châu Thành sẽ tăng diện
tích cây thanh long lên khoảng 1.500 hecta và đảm bảo thương hiệu thanh long
sạch, đồng thời đảm bảo sản phẩm xuất khẩu phải đạt tiêu chuẩn Gap (Good
Agriculture Practice: Thực hành nông nghiệp tốt) để được xuất khẩu sang thị
trường khó tính như Mỹ. Hiện nay, thanh long là cây trồng có giá trị kinh tế cao
của huyện, và trái thanh long không chỉ nổi tiếng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long, Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn được xuất khẩu sang thị trường thế giới
như: Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Mỹ và được người tiêu dùng ở các thị
trường này ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu đánh giá tổng quan về thực trạng của mô
hình sản xuất thanh long của huyện thì còn rất nhiều khó khăn và thách thức như:
chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào ngày càng tăng, gây khó khăn trồng thanh long
của hộ nông dân; không có sự liên kết sản xuất giữa các nông hộ gây khó khăn
trong việc trồng cây thanh long đạt tiêu chuẩn Gap để đáp ứng nhu cầu ngày càng
khắc khe của thị trường; kênh tiêu thụ chưa hiệu quả, còn mang tính tự phát, các
tác nhân tham gia vào kênh phân phối thường tự tìm kiếm đầu vào, đầu ra, thiếu
sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan có chức năng, và còn nhiều khó khăn trở
ngại khác chưa được đề cập đến. Trước những thách thức đó, việc nghiên cứu
thực trạng sản xuất, những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả trồng thanh long là
vấn đề cần thiết, nhằm đưa ra những biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất và
đem lại thu nhập cao cho người dân của huyện Châu Thành Tỉnh Long An. Đó là
lý do, đề tài: “Phân tích hiệu quả trồng thanh long ở huyện Châu Thành tỉnh
Long An” được thực hiện.
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
Phân tích hiệu quả trồng thanh long của các nông hộ tại huyện Châu
Thành tỉnh Long An.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
• Đánh giá thực trạng trồng cây thanh long của hộ nông dân ở huyện Châu
Thành.
• Phân tích chi phí, doanh thu, lợi nhuận đạt được của hộ nông dân trồng
thanh long.
• Đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong quá trình trồng cây thanh
long của hộ nông dân.
• Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trồng
thanh long của huyện trong thời gian tới.
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
• Thực trạng về trồng cây thanh long của hộ nông dân ở huyện Châu Thành
tỉnh Long An hiện nay như thế nào?
• Chi phí, doanh thu, lợi nhuận của nông dân trồng thanh long hiện nay có
hợp lý và đạt hiệu quả nhất chưa?
• Trong quá trình trồng thanh long nông hộ gặp những thuận lợi và khó
khăn nào?
• Có những giải pháp và kiến nghị nào để nâng cao hiệu quả trồng cây
thanh long của huyện trong thời gian tới?
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Huyện Châu Thành có tất cả 12 xã và một thị trấn nhưng đề tài chủ yếu
nghiên cứu các nông hộ có trồng thanh long tại 3 xã: Long Trì, Dương Xuân Hội
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#987000 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement