Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Arthur
#638081 Download Đề tài Khảo sát một số phương pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệm miễn phí1.1 Đặt vấn đề
Ngày nay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, việc tìm ra nguồn nguyên liệu vừa rẻ tiền mà chất lượng không còn là trở ngại lớn nữa. Cũng như vậy, thực phẩm dành cho người dần được thay thế bởi thực phẩm chức năng. Có thể nói trong những năm gần đây, việc nghiên cứu tìm và khai thác các loại nguyên liệu nâng cao giá trị dinh dưỡng bổ sung vào thực phẩm ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Spirulina platensis cũng là một trong những mối quan tâm đó. Người ta nghiên cứu về Spirulina platensis rất nhiều, không những vì chúng có giá trị dinh dưỡng cao mà còn bởi chúng có nhiều tác dụng trong cả y lẫn sinh học. Theo Prescott, Gorrunov và cộng sự (1969) cho rằng, trong tương lai y dược và những sự tìm kiếm trong y dược, bao gồm cả việc nghiên cứu và thí nghiệm các tảo có thể kể ra như việc tìm kiếm thuốc chữa ung thư, dị ứng, tảo tiết chất kháng sinh có thể thay thế cho Penixilin. Trong tương lai sẽ có môn chữa bệnh dùng tảo (Algotherapia hay Phycotherapia) (trích dẫn bởi Nguyễn Văn Tuyên, 2003). Việc tăng sinh khối tảo mà vẫn giữ được chất lượng tốt qui mô phòng thí nghiệm sẽ là hướng mở áp dụng cho qui mô sản xuất công nghiệp, đồng thời có thể xác định được ảnh hưởng của các thành phần dinh dưỡng cho sự phát triển tốt hơn của tảo. Xuất phát từ những yêu cầu đó, chúng tui thực hiện đề tài :” Khảo sát một số phương pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệm”.
1.2 Mục đích nghiên cứu
Sử dụng một số phương pháp khác nhau nhằm tăng sinh khối tảo mà vẫn giữ được chất lượng tốt. Từ đó, tìm ra phương pháp tốt nhất để có thể ứng dụng qui mô sản xuất công nghiệp. Thay đổi tỷ lệ các thành phần trong môi trường nuôi cấy, khảo sát ảnh hưởng của nồng độ các thành phần đó tới sự tăng sinh tảo. Lựa chọn phương pháp thích hợp nhất cho khả năng thu hoạch tảo cao.
Mô tả nguyên tắc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy khuấy từ việc thiết kế máy khuấy tảo dung tích nhỏ.

3
PHẦN I : MỞ ĐẦU

1.1 Đặt vấn đề
Ngày nay, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, việc tìm ra
nguồn nguyên liệu vừa rẻ tiền mà chất lƣợng không còn là trở ngại lớn nữa. Cũng nhƣ
vậy, thực phẩm dành cho ngƣời dần đƣợc thay thế bởi thực phẩm chức năng. Có thể nói
trong những năm gần đây, việc nghiên cứu tìm và khai thác các loại nguyên liệu nâng
cao giá trị dinh dƣỡng bổ sung vào thực phẩm ngày càng đƣợc quan tâm nhiều hơn.
Spirulina platensis cũng là một trong những mối quan tâm đó. Ngƣời ta nghiên cứu về
Spirulina platensis rất nhiều, không những vì chúng có giá trị dinh dƣỡng cao mà còn
bởi chúng có nhiều tác dụng trong cả y lẫn sinh học.
Theo Prescott, Gorrunov và cộng sự (1969) cho rằng, trong tƣơng lai y dƣợc và
những sự tìm kiếm trong y dƣợc, bao gồm cả việc nghiên cứu và thí nghiệm các tảo có
thể kể ra nhƣ việc tìm kiếm thuốc chữa ung thƣ, dị ứng, tảo tiết chất kháng sinh có thể
thay thế cho Penixilin. Trong tƣơng lai sẽ có môn chữa bệnh dùng tảo (Algotherapia hay
Phycotherapia) (trích dẫn bởi Nguyễn Văn Tuyên, 2003).
Việc tăng sinh khối tảo mà vẫn giữ đƣợc chất lƣợng tốt qui mô phòng thí nghiệm
sẽ là hƣớng mở áp dụng cho qui mô sản xuất công nghiệp, đồng thời có thể xác định
đƣợc ảnh hƣởng của các thành phần dinh dƣỡng cho sự phát triển tốt hơn của tảo.
Xuất phát từ những yêu cầu đó, chúng tui thực hiện đề tài :” Khảo sát một số
phƣơng pháp tăng sinh khối giống tảo Spirulina platensis qui mô phòng thí nghiệm”.
1.2 Mục đích nghiên cứu
Sử dụng một số phƣơng pháp khác nhau nhằm tăng sinh khối tảo mà vẫn giữ
đƣợc chất lƣợng tốt. Từ đó, tìm ra phƣơng pháp tốt nhất để có thể ứng dụng qui mô sản
xuất công nghiệp.
Thay đổi tỷ lệ các thành phần trong môi trƣờng nuôi cấy, khảo sát ảnh hƣởng của
nồng độ các thành phần đó tới sự tăng sinh tảo.
Lựa chọn phƣơng pháp thích hợp nhất cho khả năng thu hoạch tảo cao.
4
Mô tả nguyên tắc cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy khuấy từ việc thiết kế
máy khuấy tảo dung tích nhỏ.
1.3 Yêu cầu
- Khảo sát ảnh hƣởng của một số thành phần môi trƣờng nuôi cấy.
- Khảo sát đƣợc ảnh hƣởng của điều kiện nuôi cấy tới việc tăng sinh tảo.
- Khảo sát phƣơng pháp thu hoạch tảo.
- Khảo sát ảnh hƣởng của tỷ lệ nuôi cấy ban đầu tới việc thu hoạch tảo.
- Đề xuất đƣa ra mô hình máy khuấy tảo dung tích nhỏ.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By haianh0990
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#928964
haianh0990 đã viết:cho mình xin link down chủ thớt ơi! tks,


Mới update link cho bạn đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement