Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ranma_akane
#637098

Download Đề tài Đô thị hóa ảnh hưởng đến nông nghiệp việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 8
Tính cấp thiết của đề tài 8
2. Mục tiêu nghiên cứu 10
3. Câu hỏi nghiên cứu 10
Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 11
1. Khái niệm về đô thị hóa/công nghiệp hóa 11
1.1 Khái niệm về Đô thị hóa 11
1.2 Khái niệm về công nghiệp hóa 11
2. Quá trình CNH/ ĐTH trên thế giới 12
2.1 Quá trình CNH trên thế giới 12
2.2. Quá trình CNH trên thế giới 13
3. Qúa trình công nghiệp/đô thị hóa ở Việt Nam 14
4. Quá trình ĐTH/CNH diễn ra tại Vĩnh Phúc 15
Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
1. Đối tượng nghiên cứu 17
2. Phương pháp nghiên cứu 17
2.1. Nghiên cứu tài liệu thứ cấp 17
2.2. Phương pháp phỏng vấn bán chính thức 17
2.3. Phương pháp phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ chốt. 18
2.4. Phương pháp thảo luận nhóm 18
2.5. Phương pháp hồi cố 18
2.6. Phương pháp chuyên gia 18
Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19
1. Vài nét sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 19
2. Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội địa bàn nghiên cứu 22
3. Tình hình kinh tế xã hội của người dân trước khi bị mất đất 23
3.1 Các hoạt động sản xuất 23
3.2. Thu nhập và mức sống của người dân trước thu hồi đất 24
3.3. Cơ cấu lao động và tình hình việc làm trong một hộ gia đình: 25
3.4. Cơ sở hạ tầng ở trong thôn 25
3.5. Các vấn đề về văn hóa xã hội 26
3.6. Môi trường sống 26
4. Tình hình thu hồi đất Nông nghiệp xây dựng khu Công nghiệp Bá Thiện tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 27
4.1. Quá trình thu hồi đất 27
4.2. Hiệu quả sử dụng tiền đền bù từ thu hồi đất nông nghiệp 28
4.3. Quá trình tái định cư, ổn định cuộc sống 29
5. Tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp tới cuộc sống và việc làm của người dân thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 29
5.1. Tác động thu hồi đất nông nghiệp tới việc làm của người dân 30
5.1.1. Các hoạt động sản xuất và cơ cấu lao động của người dân 30
5.1.2. Cơ cấu lao động theo lứa tuổi và trình độ. 33
5.2 Tác động tới thu nhập của người dân 34
5.3. Cơ hội tiếp cận các cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội 35
5.4. Tình hình Môi trường sau khi thu hồi đất 37
5.4.1. Vấn đề nước sinh hoạt 37
5.4.2. Vấn đề vệ sinh môi trường 38
5.4.3. Môi trường sống 38
5.5. Tác động tới văn hóa, xã hội 40
5.5.1. Vấn đề giới 40
5.5.2. Các tệ nạn xã hội 40
5.5.3. Quan hệ trong gia đình 41
Chương 4 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 43
1. Kết luận 43
2. Đề xuất một số giải pháp 44
3. Các khuyến nghị cụ thể 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
Phụ lục 1: Sơ đồ hành chính xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 48
Phụ lục 2: Một số hình ảnh về hiện trạng khu TĐC thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến 49
Phụ lục 3: Phiếu điều tra thông tin 51
Phụ lục 4: Danh sách người được điều tra bằng bảng hỏi 62
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo khóa luận tốt nghiệp, tui và các thành viên trong nhóm 5 đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của cô giáo TS. Lê Thị Vân Huệ, người đã có những ý kiến quý báu, chỉ bảo tận tình cho tui và các thành viên trong nhóm trong việc định hướng nghiên cứu và hoàn thiện báo cáo khóa luận tốt nghiệp. tui thay mặt nhóm xin chân thành Thank những sự giúp đỡ quý báu đó.
tui và các thành viên trong nhóm xin gửi lời Thank đến các thầy, cô giáo trong Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học quốc gia Hà Nội, đã không ngừng giúp đỡ nhóm tui không chỉ trong việc truyền thụ kiến thức mà còn cả trong việc rèn luyện con người trong những năm tháng ở trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, để nhóm tui có được kết quả này.
Cuối cùng, tui thay mặt nhóm xin chân thành Thank các bạn học trong lớp sau đại học K14 đã tận tình trao đổi và đóng góp ý kiến cho khóa luận.
Do kiến thức và thời gian hạn chế nên khóa luận còn có nhiều thiếu sót. Nhóm tui rất mong nhận được sự góp ý của các thày giáo, cô giáo, các chuyên gia, các cán bộ khoa học và các bạn.
Xin trân trọng Thank mọi sự giúp đỡ quý báu đó.
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010
Học viên
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Stt 
Họ và tên 
Cơ quan 

1 
Trần Thị Ánh Tuyết 
Trung tâm CIRUM 

2 
Đào Thanh Thái 
Trung tâm Tư vấn và Nghiên cứu về Phát triển 

3 
Nguyễn Tuấn Sơn 
Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ TN&MT 

4 
Nguyễn Văn Linh 
Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở TNMT Vĩnh Phúc 

5 
Hoàng Tiến Dũng 
Viện nghiên cứu Sinh thái Chính sách Xã hội - SPERI 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CNH 
Công nghiệp hóa 

HDH
ĐTH 
Hiện đại hóa
Đô thị hóa 

KCN 
Khu công nghiệp 

TĐC 
Tái định cư 

UBND 
Ủy ban nhân dân 

GPMB 
Giải phóng mặt bằng 

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Thu nhập trung bình của một hộ gia đình trước năm 2006
Bảng 2: Kết quả thu hồi đất ở thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến
Bảng 3: Hình thức sử dụng tiền đền bù của người dân
Bảng 4: Sự thay đổi về lao động và việc làm của người dân trước và sau thu hồi đất
Bảng 5: Kết quả điều tra tình hình lao động trong các hộ trong thôn
Bảng 6. Thu nhập bình quân của hộ gia đình sau khi thu hồi đất năm
Bảng 7: Đánh giá về cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội của người dân tại nơi ở mới
Bảng 8. Kết quả đánh giá chất lượng môi trường ở khu phố mới của người dân)
Bảng 9: Sự thay đổi quan hệ trong nội bộ gia đình các hộ dân sau thu hồi đất
DANH MỤC CÁC BIỂU
Biểu đồ 1: Cơ cấu thu nhập trong một hộ gia đình
Biểu đồ 2: Sự khác nhau về cơ cấu lao động trước và sau khi mất đất
Biểu đồ 3: Biểu thị cơ cấu độ tuổi của thôn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 8
Tính cấp thiết của đề tài 8
2. Mục tiêu nghiên cứu 109
3. Câu hỏi nghiên cứu 10
Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU 11
1. Khái niệm về đô thị hóa/công nghiệp hóa 11
1.1 Khái niệm về Đô thị hóa 11
1.2 Khái niệm về công nghiệp hóa 11
2. Quá trình CNH/ ĐTH trên thế giới 12
2.1 Quá trình CNH trên thế giới 12
2.2. Quá trình CNH trên thế giới 13
3. Qúa trình công nghiệp/đô thị hóa ở Việt Nam 14
4. Quá trình ĐTH/CNH diễn ra tại Vĩnh Phúc 15
Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
1. Đối tượng nghiên cứu 17
2. Phương pháp nghiên cứu 17
2.1. Nghiên cứu tài liệu thứ cấp 17
2.2. Phương pháp phỏng vấn bán chính thức 17
2.3. Phương pháp phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ chốt. 18
2.4. Phương pháp thảo luận nhóm 18
2.5. Phương pháp hồi cố 18
2.6. Phương pháp chuyên gia 18
Chương 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 19
1. Vài nét sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 19
2. Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội địa bàn nghiên cứu 22
3. Tình hình kinh tế xã hội của người dân trước khi bị mất đất 23
3.1 Các hoạt động sản xuất 23
3.2. Thu nhập và mức sống của người dân trước thu hồi đất 24
3.3. Cơ cấu lao động và tình hình việc làm trong một hộ gia đình: 25
3.4. Cơ sở hạ tầng ở trong thôn 25
3.5. Các vấn đề về văn hóa xã hội 26
3.6. Môi trường sống 26
4. Tình hình thu hồi đất Nông nghiệp xây dựng khu Công nghiệp Bá Thiện tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 27
4.1. Quá trình thu hồi đất 27
4.2. Hiệu quả sử dụng tiền đền bù từ thu hồi đất nông nghiệp 28
4.3. Quá trình tái định cư, ổn định cuộc sống 29
5. Tác động của việc thu hồi đất nông nghiệp tới cuộc sống và việc làm của người dân thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 29
5.1. Tác động thu hồi đất nông nghiệp tới việc làm của người dân 30
5.1.1. Các hoạt động sản xuất và cơ cấu lao động của người dân 30
5.1.2. Cơ cấu lao động theo lứa tuổi và trình độ. 33
5.2 Tác động tới thu nhập của người dân 34
5.3. Cơ hội tiếp cận các cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội 35
5.4. Tình hình Môi trường sau khi thu hồi đất 3736
5.4.1. Vấn đề nước sinh hoạt 3736
5.4.2. Vấn đề vệ sinh môi trường 38
5.4.3. Môi trường sống 38
5.5. Tác động tới văn hóa, xã hội 40
5.5.1. Vấn đề giới 40
5.5.2. Các tệ nạn xã hội 40
5.5.3. Quan hệ trong gia đình 41
Chương 4 – KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 43
1. Kết luận 43
2. Đề xuất một số giải pháp 44
3. Các khuyến nghị cụ thể 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO 47
Phụ lục 1: Sơ đồ hành chính xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 48
Phụ lục 2: Một số hình ảnh về hiện trạng khu TĐC thôn Trại Cúp, xã Bá Hiến 49
Phụ lục 3: Phiếu điều tra thông tin 51
Phụ lục 4: Danh sách người được điều tra bằng bảng hỏi 62
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài 5
2. Mục tiêu nghiên cứu 7
3. Câu hỏi nghiên cứu 7
1.1. Khái niệm về đô thị hóa/công nghiệp hóa 8
1.1.1. Khái niệm về Đô thị hóa 8
1.1.2. Khái niệm về công nghiệp hóa 8
1.2. Quá trình CNH/ ĐTH trên thế giới 9
1.2.1. Quá trình CNH trên thế giới 9
1.2.2. Quá trình CNH trên thế giới 10
1.3. Qúa trình công nghiệp/đô thị hóa ở Việt Nam 11
1.4. Quá trình đô thị hóa/CNH diễn ra tại Vĩnh Phúc 13
2.1. Đối tượng nghiên cứu 14
2.2. Phương pháp nghiên cứu 14
2.2.1. Nghiên cứu tài liệu thứ cấp 14
2.2.2. Phương pháp phỏng vấn bán chính thức 14
2.2.3. Phương pháp phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ chốt. 15
2.2.4. Phương pháp thảo luận nhóm 15
2.2.5. Phương pháp hồi cố 15
2.2.6. Phương pháp chuyên gia 16
3.1. Vài nét sơ lược về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa ... huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 17
3.2. Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội địa bàn nghiên cứu 20
3.3. Tình hình kinh tế xã hội của người dân trước khi bị mất đất 21
3.3.1 Các hoạt động sản xuất 21
3.3.2. Thu nhập và mức sống của người dân trước thu hồi đất 22
3.3.3. Cơ cấu lao động và tình hình việc làm trong một hộ gia đình: 23
3.3.4. Cơ sở hạ tầng ở trong thôn 24
3.3.5. Các vấn đề về văn hóa xã hội 24
3.3.6. Môi trường sống 24
3.4. Tình hình thu hồi đất Nông nghiệp xây dựng KCN Bá Thiện tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuy...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement