Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Marcelinho
#637088

Download Đề tài Xây dựng định hướng các loại hình DLST tại Sapa đối với khách du lịch quốc tế miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU. 1
I.Lý do chọn đề tài. 1
II.Mục đích & ý nghĩa nghiên cứu đề tài. 2
III.Giới hạn & phạm vi nghiên cứu. 2
IV.Lịch sử nghiên cứu vấn đề . 3
V.Quan điểm vận dụng & phương pháp nghiên cứu. 3
1.Quan điểm vận dụng. 3
1.1 Quan điểm tổng hợp . 3
1.2 Quan điểm duy vật biện chứng . 3
1.3 Quan điểm lịch sử viễn cảnh. 3
1.4 Quan điểm hệ thống. 3
1.5 Quan điểm phát triển du lịch bền vững . 3
2.Phương pháp nghiên cứu . 4
2.1 Phương pháp thu thập & xử lý tài liệu. 4
2.2 Phương pháp khảo sát thực địa . 4
2.3 Phương pháp cân đối . 4
2.4 Phương pháp sử dụng bản đồ, biểu đồ. 4
2.5 Phương pháp phân tích SWOT . 4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI . 5
I.Những khái niệm cơ bản . 5
1.Khái niệm về Du lịch sinh thái . 5
1.1 Mối quan hệ giữa Du lịch sinh thái & các loại hình du lịch khác. 6
1.2 Các đặc trưng cơ bản của Du lịch sinh thái . 6
1.3 Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động Du lịch sinh thái. 7
1.4 Các đối tượng tham gia hoạt động Du lịch sinh thái. 7
2.Khái niệm về khách du lịch . 7
2.1Khách thăm viếng. 7
2.2 Phân loại du khách. 7
2.3 Đặc điểm khách Du lịch sinh thái . 8
II.Tài nguyên Du lịch sinh thái . 8
1Khái niệm. 8
2.Đặc điểm . 8
III.Quan hệ giữa Du lịch sinh thái & phát triển . 9
1.Du lịch sinh thái với bảo tồn đa dạng sinh học. 9
2.Du lịch sinh thái với phát triển cộng đồng . 9
3.Du lịch sinh thái với phát triển bền vững .10
CHƯƠNG II:TIỀM NĂNG & HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI
HÌNH DU LỊCH SINH THÁI TẠI SAPA.11
I.Tiềm năng phát triển .11
1.Tổng quan về Sapa .11
1.1 Vị trí địa lý & hành chính .11
1.2 Truyền thuyết tên gọi.11
1.3 Lịch sử hình thành .12
1.4 Dân số & lao động .15
1.5 Điều kiện kinh tế - xã hội.15
2.Tài nguyên Du lịch sinh thái.17
2.1 Tài nguyên Du lịch sinh thái tự nhiên .17
2.1.1 Địa hình.17
2.1.2 Khí hậu .17
2.1.3 Tài nguyên nước .18
2.1.4 Thổ nhưỡng .19
2.1.5 Rừng & hệ động thực vật đặc trưng .19
2.1.6 Cảnh quan & điểm du lịch .21
2.1.7 Hương sắc Sapa .22
2.2 Tài nguyên Du lịch sinh thái nhân văn .24
2.2.1 Dân tộc .24
2.2.2 Tín ngưỡng, phong tục tập quán.25
2.2.3 Văn hóa lễ hội.25
2.2.4 Đặc sản Sapa.25
II.Hiện trạng hoạt động Du lịch sinh thái tại Sapa.29
1. Các loại hình DLST tại Sapa đặc trưng đối với khách du lịch quốc tế.29
2. Những đặc điểm cơ bản của khách Du lịch sinh thái quốc tế .30
CHƯƠNG III:XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH
SINH THÁI TẠI SAPA ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ .32
I.Định hướng các loại hình DLST tại Sapa đối với khách du lịch quốc tế.32
1.Các loại hình Du lịch sinh thái tự nhiên.32
1.1 Du lịch mạo hiểm(Hardy Tourism) .32
1.1.1 Hành trình chinh phục Sapa bằng xe mô tô phân khối lớn hay xe đạp
địa hình .34
1.1.2 Chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng .38
1.2 Tham quan các cảnh đẹp & nghiên cứu hệ sinh thái ở núi cao .49
1.2.1 Tham quan, tìm hiểu & nghiên cứu hệ thống động thực vật sinh thái
trên núi Phan Si Păng .49
1.2.2 Tham quan , tìm hiểu & nghiên cứu hệ thống động thực vật trong Vườn
Quốc Gia Hoàng Liên .52
1.2.3 Tham quan cảnh đẹp núi Hàm Rồng .57
1.3 Thám hiểm , nghiên cứu hang động Tả Phìn .59
2.Các loại hình Du lịch sinh thái nhân văn.60
2.1 Trekking dài ngày thăm các bản làng dân tộc ít người tại Sapa .61
2.2 Homestay: ở & tìm hiểu đời sống của người dân bản địa .64
2.3 Tìm hiểu truyền thống của đồng bào dân tộc ít người .73
2.3.1 Người Dao .73
2.3.2 Người H'Mông.77
2.3.3 Người Tày .78
2.3.4 Người Giáy.80
2.3.5 Người Xá Phó.82
2.4 Nét văn hóa chợ phiên .85
2.4.1 Chợ Sapa .85
2.4.2 Chợ phiên Bắc Hà.87
2.4.3 Chợ Cốc Ly .87
II. Tuyến du lịch sinh thái.88
III.Những bất lợi khi khai thác quá mức các loại hình DLST tại Sapa .92
IV.Các giải pháp & chính sách để phát triển các loại hình DLST tại Sapa .93
KẾT LUẬN.101++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS.ĐỖ QUỐC THÔNG
SVTH:Nguyễn Phương Thùy MSSV:120600212 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA DU LỊCH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CÁC LOẠI HÌNH
DU LỊCH SINH THÁI TẠI SAPA ĐỐI VỚI
KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ
GVHD:TS. ĐỖ QUỐC THÔNG
SVTH:NGUYỄN PHƯƠNGTHÙY
MSSV:120600212
Lớp:06DLHD
Khóa:2006 - 2010
TP.HỒ CHÍ MINH – 9/2010
TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS.ĐỖ QUỐC THÔNG
SVTH:Nguyễn Phương Thùy MSSV:120600212 2
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1
I.Lý do chọn đề tài............................................................................................. 1
II.Mục đích & ý nghĩa nghiên cứu đề tài.......................................................... 2
III.Giới hạn & phạm vi nghiên cứu .................................................................. 2
IV.Lịch sử nghiên cứu vấn đề ........................................................................... 3
V.Quan điểm vận dụng & phương pháp nghiên cứu....................................... 3
1.Quan điểm vận dụng....................................................................................... 3
1.1 Quan điểm tổng hợp ................................................................................ 3
1.2 Quan điểm duy vật biện chứng ................................................................ 3
1.3 Quan điểm lịch sử viễn cảnh .................................................................... 3
1.4 Quan điểm hệ thống................................................................................. 3
1.5 Quan điểm phát triển du lịch bền vững .................................................... 3
2.Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 4
2.1 Phương pháp thu thập & xử lý tài liệu...................................................... 4
2.2 Phương pháp khảo sát thực địa ................................................................ 4
2.3 Phương pháp cân đối ............................................................................... 4
2.4 Phương pháp sử dụng bản đồ, biểu đồ...................................................... 4
2.5 Phương pháp phân tích SWOT ................................................................ 4
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI ........................... 5
I.Những khái niệm cơ bản ................................................................................. 5
1.Khái niệm về Du lịch sinh thái ....................................................................... 5
1.1 Mối quan hệ giữa Du lịch sinh thái & các loại hình du lịch khác.............. 6
1.2 Các đặc trưng cơ bản của Du lịch sinh thái .............................................. 6
1.3 Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động Du lịch sinh thái............................ 7
1.4 Các đối tượng tham gia hoạt động Du lịch sinh thái ................................. 7
2.Khái niệm về khách du lịch ............................................................................ 7
2.1Khách thăm viếng ..................................................................................... 7
2.2 Phân loại du khách................................................................................... 7
2.3 Đặc điểm khách Du lịch sinh thái ............................................................ 8
II.Tài nguyên Du lịch sinh thái .......................................................................... 8
1Khái niệm........................................................................................................ 8
2.Đặc điểm ........................................................................................................ 8
III.Quan hệ giữa Du lịch sinh thái & phát triển ............................................... 9
1.Du lịch sinh thái với bảo tồn đa dạng sinh học................................................ 9
2.Du lịch sinh thái với phát triển cộng đồng ...................................................... 9
3.Du lịch sinh thái với phát triển bền vững ......................................................10
TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD:TS.ĐỖ QUỐC THÔNG
SVTH:Nguyễn Phương Thùy MSSV:120600212 3
CHƯƠNG II:TIỀM NĂNG & HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI
HÌNH DU LỊCH SINH THÁI TẠI SAPA .......................................................11
I.Tiềm năng phát triển .....................................................................................11
1.Tổng quan về Sapa .......................................................................................11
1.1 Vị trí địa lý & hành chính ......................................................................11
1.2 Truyền thuyết tên gọi.............................................................................11
1.3 Lịch sử hình thành .................................................................................12
1.4 Dân số & lao động .................................................................................15
1.5 Điều kiện kinh tế - xã hội.......................................................................15
2.Tài nguyên Du lịch sinh thái.........................................................................17
2.1 Tài nguyên Du lịch sinh thái tự nhiên ....................................................17
2.1.1 Địa hình............................................................................................17
2.1.2 Khí hậu .............................................................................................17
2.1.3 Tài nguyên nước ...............................................................................18
2.1.4 Thổ nhưỡng ......................................................................................19
2.1.5 Rừng & hệ động thực vật đặc trưng ..................................................19
2.1.6 Cảnh quan & điểm du lịch ................................................................21
2.1.7 Hương sắc Sapa ................................................................................22
2.2 Tài nguyên Du lịch sinh thái nhân văn ...................................................24
2.2.1 Dân tộc .............................................................................................24
2.2.2 Tín ngưỡng, phong tục tập quán........................................................25
2.2.3 Văn hóa lễ hội...................................................................................25
2.2.4 Đặc sản Sapa.....................................................................................25
II.Hiện trạng hoạt động Du lịch sinh thái tại Sapa .........................................29
1. Các loại hình DLST tại Sapa đặc trưng đối với khách du lịch quốc tế.............29
2. Những đặc điểm cơ bản của khách Du lịch sinh thái quốc tế ..........................30
CHƯƠNG III:XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH
SINH THÁI TẠI SAPA ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ...............32
I.Định hướng các loại hình DLST tại Sapa đối với khách du lịch quốc tế.....32
1.Các loại hình Du lịch sinh thái tự nhiên...........................................................32
1.1 Du lịch mạo hiểm(Hardy Tourism) ........................................................32
1.1.1 Hành trình chinh phục Sapa bằng xe mô tô phân khối lớn hay xe đạp
địa hình ..............................................................................................................34
1.1.2 Chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng ....................................................38
1.2 Tham quan các cảnh đẹp & nghiên cứu hệ sinh thái ở núi cao ...............49
1.2.1 Tham quan, tìm hiểu & nghiên cứu hệ thống động thực vật sinh thái
trên núi Phan Si Păng ............................................................................
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement