Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mirinda_1410
#637057

Download Đề tài Xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược trong phòng trị bệnh vi khuẩn trên tôm thẻ chân trắng miễn phí

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tình hình dịch bệnh tôm tại Việt Nam và Thừa Thiên Huế 3
2.1.1. Tại Việt Nam 3
2.1.2. Tại Thừa Thiên Huế 5
2.2. Tình hình nghiên cứu bệnh vi khuẩn trên tôm của thế giới và Việt Nam 6
2.2.1. Trên thế giới 6
2.2.2. Tại Việt Nam 8
2.3. Tình hình sử dụng hợp chất chiết xuất từ thảo dược 10
2.3.1. Trên thế giới 10
2.3.2. Tại Việt Nam 12
2.4. Một số thảo dược sử dụng trong nuôi trồng thủy sản 14
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 16
3.2. Đối tượng nghiên cứu 16
3.2.1. Tôm Thẻ Chân Trắng Penaeus Vannamei 16
3.2.2. Các loại thảo dược 17
3.3. Nội dung nghiên cứu 19
3.4. công cụ - Hoá chất - Môi trường 19
3.4.1. công cụ thí nghiệm 19
3.4.2. Môi trường , hoá chất 19
3.5. Phương pháp nghiên cứu 21
3.5.1. Sơ đồ nghiên cứu tổng quát 21
3.5.2. Phương pháp thu mẫu 21
3.5.3. Phương pháp nuôi cấy phân lập, định danh vi khuẩn 22
3.5.4. Phương pháp xác định mật độ vi khuẩn 26
3.5.5. Phương pháp chiết xuất thảo dược 27
3.5.6. Phương pháp thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của thảo dược 27
3.6. Phương pháp xử lý số liệu 27
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28
4.1. Trọng lượng, chiều dài tôm thẻ chân trắng bị bệnh 28
4.2. Kết quả phân lập, định danh vi khuẩn gây bệnh. 28
4.2.1 Kết quả quan sát dấu hiệu bệnh lý 28
4.2.2. Kết quả phân lập, định danh vi khuẩn 29
4.3. Kết quả thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của các loại thảo dược 31
4.3.1. Khả năng kháng khuẩn của tỏi đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 32
4.3.2. Khả năng kháng khuẩn của hợp chất tỏi, lá húng (tỉ lệ 1:1) đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 34
4.3.3. Khả năng kháng khuẩn của diếp cá đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 37
4.3.4. Khả năng kháng khuẩn của rau má đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 38
4.4. Kết quả so sánh khả năng kháng khuẩn của mỗi loại thảo dược đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 40
4.5. Kết quả so sánh khả năng kháng khuẩn giữ các loại thảo dược khác nhau đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 41
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44
5.1. Kết luận 44
5.2. Kiến nghị 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA THỦY SẢN
KHÓA LUẬN
TỐT NGHIỆP
TÊN ĐỀ TÀI:
XÁC ĐỊNH TÁC NHÂN GÂY BỆNH VÀ NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM MỘT SỐ LOẠI THẢO DƯỢC TRONG PHÒNG TRỊ BỆNH VI KHUẨN TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Penaeus vannamei)
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thế Vương
Lớp : Thủy sản 39A
Địa điểm thực tập : Phòng thí nghiệm
Khoa thủy sản
Trường Đại học nông lâm Huế
Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Anh Tuấn
Năm 2009
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, ngoài sự cố gắng của bản thân, em được sự giúp đỡ của rất nhiều thầy cô giáo. Em xin chân thành gửi lời Thank đến trường Đại học Nông lâm Huế, Ban chủ nhiệm Khoa Thủy sản, bộ môn Ngư Y, Phòng thí nghiệm Khoa thủy sản đã tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành chương trình thực tập.
Đặc biệt, xin chân thành Thank Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn, đã tận tình hướng dẫn, chỉ dạy trong suốt quá trình thực tập cuối khóa và hoàn thành bài khóa luận.
Em cũng xin gửi lời Thank chân thành đến tất cả thấy cô giáo Khoa Thủy sản.
Trong thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng, tuy nhiên do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh được những sai xót. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của thầy cô để khóa luận hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Huế, ngày 25 tháng 5 năm 2009
Sinh viên
Nguyễn Thế Vương
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
DANH MỤC CÁC HÌNH
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
PHẦN 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3
2.1. Tình hình dịch bệnh tôm tại Việt Nam và Thừa Thiên Huế 3
2.1.1. Tại Việt Nam 3
2.1.2. Tại Thừa Thiên Huế 5
2.2. Tình hình nghiên cứu bệnh vi khuẩn trên tôm của thế giới và Việt Nam 6
2.2.1. Trên thế giới 6
2.2.2. Tại Việt Nam 8
2.3. Tình hình sử dụng hợp chất chiết xuất từ thảo dược 10
2.3.1. Trên thế giới 10
2.3.2. Tại Việt Nam 12
2.4. Một số thảo dược sử dụng trong nuôi trồng thủy sản 14
PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 16
3.2. Đối tượng nghiên cứu 16
3.2.1. Tôm Thẻ Chân Trắng Penaeus Vannamei 16
3.2.2. Các loại thảo dược 17
3.3. Nội dung nghiên cứu 19
3.4. công cụ - Hoá chất - Môi trường 19
3.4.1. công cụ thí nghiệm 19
3.4.2. Môi trường , hoá chất 19
3.5. Phương pháp nghiên cứu 21
3.5.1. Sơ đồ nghiên cứu tổng quát 21
3.5.2. Phương pháp thu mẫu 21
3.5.3. Phương pháp nuôi cấy phân lập, định danh vi khuẩn 22
3.5.4. Phương pháp xác định mật độ vi khuẩn 26
3.5.5. Phương pháp chiết xuất thảo dược 27
3.5.6. Phương pháp thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của thảo dược 27
3.6. Phương pháp xử lý số liệu 27
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28
4.1. Trọng lượng, chiều dài tôm thẻ chân trắng bị bệnh 28
4.2. Kết quả phân lập, định danh vi khuẩn gây bệnh. 28
4.2.1 Kết quả quan sát dấu hiệu bệnh lý 28
4.2.2. Kết quả phân lập, định danh vi khuẩn 29
4.3. Kết quả thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của các loại thảo dược 31
4.3.1. Khả năng kháng khuẩn của tỏi đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 32
4.3.2. Khả năng kháng khuẩn của hợp chất tỏi, lá húng (tỉ lệ 1:1) đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 34
4.3.3. Khả năng kháng khuẩn của diếp cá đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 37
4.3.4. Khả năng kháng khuẩn của rau má đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 38
4.4. Kết quả so sánh khả năng kháng khuẩn của mỗi loại thảo dược đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 40
4.5. Kết quả so sánh khả năng kháng khuẩn giữ các loại thảo dược khác nhau đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 41
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44
5.1. Kết luận 44
5.2. Kiến nghị 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO 45
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, ĐỒ THỊ
Bảng 4.1. Trọng lượng, chiều dài mẫu tôm bị bệnh 28
Bảng 4.2. Kết quả phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh trên tôm thẻ chân trắng 39
Bảng 4.3. Khả năng kháng khuẩn của diếp đối với V.alginolyticus 37
Bảng 4.4. Khả năng kháng khuẩn của diếp cá đối với Vibrio harvey 37
Bảng 4.5. Khả năng kháng khuẩn của rau má đối với Vibrio alginolyticus 38
Bảng 4.6. Khả năng kháng khuẩn của rau má đối với Vibrio harvey 39
Bảng 4.7. So sánh khả năng kháng khuẩn của thảo dược đối với các chủng vi khuẩn phân lập được 40
Sơ đồ 3.1. Sơ đồ nghiên cứu tổng quát 21
Sơ đồ 3.2. Sơ đồ xác định mật độ vi khuẩn 26
Đồ thị 4.1. Khả năng kháng khuẩn của tỏi đối với Vibrio alginolyticus 32
Đồ thị 4.2. Khả năng kháng khuẩn của tỏi ở đối với Vibrio harveyi 32
Đồ thị 4.3. Khả năng kháng khuẩn của hợp chất tỏi, lá húng (tỷ lệ 1:1) đối với Vibrio alginolyticus 35
Đồ thị 4.4. Khả năng kháng khuẩn của hợp chất tỏi, lá húng ( tỷ lệ 1:1) đối với Vibrio harvey 35
Đồ thị 4.5. Khả năng kháng khuẩn của các loại thảo dược khác nhau đối với
Vibrio alginolyticus 41
Đồ thị 4.6. So sánh khả năng kháng khuẩn của các loại thảo dược đối với Vibrio harvey 42
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 3.1. Tôm thẻ chân trắng 16
Hình 3.2. Tỏi 17
Hình 3.3. Lá húng 17
Hình 3.4. Cây rau má 18
Hình 3.5. Cây diếp cá 18
Hình 3.6. Cân trọng lượng, đo chiều dài tôm bị bệnh 21
Hình 3.7. Thử nghiệm khả năng kháng khuẩn của thảo dược 27
Hình 4.1. Dấu hiệu bên ngoài của tôm bị bệnh 28
Hình 4.2. Vibrio alginolyticus 30
Hình 4.3. Vibrio harveyi 30
Hình 4. 4. Khuẩn lạc của vi khuẩn Vibrio alginolyticus trên môi trường TCBS 31
Hình 4. 5. Khuẩn lạc của vi khuẩn Vibrio harveyi trên môi trường TCBS 31
Hình 4.6. Kết quả tạo vòng kháng khuẩn của tỏi khi thử nghiệm trên V.alginolyticus 33
Hình 4.7. Kết quả tạo vòng kháng khuẩn của tỏi khi thử nghiệm trên V.harveyi 33
Hình 4.8. Kết quả tạo vòng kháng khuẩn của hợp chất tỏi, lá húng khi thử nghiệm trên V.alginolyticus 36
Hình 4.9. Kết quả tạo vòng kháng khuẩn của các thảo dược 43
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngành Nuôi trồng thủy sản Việt Nam ngày càng phát triển, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia, không chỉ mang lại nhiều ngoại tệ cho đất nước mà còn góp phần đáng kể vào sự thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh lương thực, làm thay đổi đời sống dân cư các vùng miền núi và ven biển. [4]
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dịch bệnh và ô nhiễm môi trường đang trở thành những thách thức lớn đối với ngành Nuôi trồng thủy sản. Thiệt hại do dịch bệnh gây ra trên tôm sú tăng từ 0,5 tỉ USD năm 1995 - 1997 lên đến 1,5 tỉ USD trong giai đoạn 2001 – 2002. Trong số những tác nhân gây bệnh trên động vật thủy sản, bệnh do vi khuẩn gây ra chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này đã cản trở việc phát triển công nghiệp sản xuất giống thủy sản cũng như nuôi thương phẩm. [7], [19]
Một khi nuôi trồng thủy sản đã phát triển ở mức công nghiệp, thì kỹ thuật quản lý môi trường và dịch bệnh đã trở thành các bí quyết quan trọng để đảm bảo sự thành công của một vụ nuôi. Thông thường, để hạn chế dịch bệnh do vi khuẩn người nuôi thường sử dụng kháng sinh, các loại hóa chất đặc trị. Tuy nhiên, việc sử dụng hóa...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement