Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giot_ledang_trongtim_112
#637030 Link tải luận văn miễn phí cho ae

• 1. Tình hình quản lý nước ngầm
- Tổ chức bộ máy.
- Hệ thống VBQPPL
- Tình hình quản lý, thực thi pháp luật
2. Những tồn tại và thách thức chủ yếu
3. Một số giải pháp
I. Tình hình quản lý nước ngầm
1 Về tổ chức bộ máy. .
- Chức năng quản lý nước ngầm thay đổi qua các
thời kỳ (Bộ CN Bộ NN&PTNT và tới nay là Bộ ,
TN&MT).
- Ở cấp địa phương hiện nay có Sở TNMT, Phòng
TNMT các quận/huyện
I. Tình hình quản lý nước ngầm (tiếp)
2. Về tình hình xây dựng văn bản QPPL
Các VBQPPL hiện hành để quản lý NN bao gồm:
- Các văn bản quy định chung:
+ Luật TNN;
+ Chiến lược quốc gia về TNN;
+ Nghị định quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng TNN
+ Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TNN;
+ Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng thông tin dữ liệu về tài nguyên và môi
trường;
- Các văn bản quy định riêng cho quản lý nước ngầm:
+ Quy định về việc hành nghề khoan nước dưới đất;
+ Quy định về việc bảo vệ tài nguyên nước dưới đất;
+ Quy định về việc điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất;
+ Quy định về việc xử lý, trám lấp các giếng không sử dụng;
+ Thông tư quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật trong điều tra,
khả át lậ h h kh i thá ử d bả ệ ồ ớ d ớio s , p quy oạc a c s ụng, o v ngu n nư c ư
đất.
+ Và nhiều văn bản hướng dẫn trực tiếp khác (Chỉ thị, TT…).
II. Tình hình quản lý, thực thi pháp luật
Cô tá ả lý NN đ t iể kh i khá tốt ở tất ả á• ng c qu n ược r n a c c c
tỉnh với các nội dung:
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật;
- Điều tra, thống kê hiện trạng khai thác; điều tra đánh
giá nguồn nước
ấ ầ- C p phép thăm dò, khai thác nước ng m
- Cấp phép hành nghề khoan nước
Lậ h h KTSD bả ệ ớ ầ kh h ù- p quy oạc , o v nư c ng m; oan v ng
cấm, vùng hạn chế khai thác mở rộng
- Xây dựng mạng lưới quan trắc
- Xử lý trám lấp các giếng hỏng, không sử dụng…
III. Những tồn tại, thách thức chủ yếu
1. Công tác điều tra, đánh giá TNNN chưa gắn kết chặt chẽ
ểvới quy hoạch phát tri n KT-XH, chưa đáp ứng kịp thời
yêu cầu lập quy hoạch khai thác nguồn nước.
2. Trong tìm kiếm, đánh giá nước ngầm chưa nghiên cứu
ế ố ế ốtoàn diện các y u t giữa NM- NN, y u t môi trường;
chủ yếu nghiên cứu các tầng nước nhạt, chưa quan tâm
nghiên cứu các tầng nước mặn, ... Vì vậy, thiếu số liệu để
đánh giá nguồn nước khi sử dụng phương pháp mô hình .
3. Còn tồn tại nhiều vấn đề về ĐCTV chưa được làm rõ,
trong đó có cấu trúc địa chất thủy văn và nguồn hình
thành trữ lượng NN ở ĐBSCL .
4. Mạng quan trắc NDD còn thưa, hỏng hóc, di chuyển
nhiều….Vì vậy việc giám sát diễn biến số lượng, chất
lượng nước ngầm dự báo cạn kiệt xâm nhập mặn biến , , ,
đổi môi trường còn rất hạn chế.
5. Cho tới nay, hầu như chưa có số liệu tin cậy về con số trữ
lượng động trữ lượng tĩnh của các tầng chứa nước ,
III. Những tồn tại, thách thức chủ yếu (tiếp)
• Tỷ lệ diện tích được điều tra, lập bản đồ ĐCTV tỷ lệ
1/50.000 - 1/25.000 còn rất hạn chế (10%). Chưa đủ tài
liệu điều tra, đánh giá TNNN làm cơ sở cho việc lập quy
hoạch và phân bổ nguồn nước.
• Còn thiếu nhiều tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật
cho điều tra, đánh giá nguồn nước ngầm
• Nhiễm bẩn, ô nhiễm, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn
ầ ề ầ ểnước g m đã xảy ra ở nhi u nơi (t ng nông, ven bi n, hạ
thấp liên tục ở các đô thị.
• Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế - do đó
ấ ồ ầnguy cơ suy giảm trữ lượng, ch t lượng ngu n nước ng m
là rất lớn.
• Năng lực, tổ chức bộ máy còn nhiều hạn chế, chưa đáp
ứ đ á ê ầ à à ề ả lýng ược c c y u c u ng y c ng cao v qu n .
11. Thiếu tài liệu về nguồn nước và hiện trạng khai thác nước
là một khó khăn lớn trong công tác quản lý tài nguyên
ớ ầnư c ng m.
chØ dÉn
P.41
2
Lç khoan quan tr¾c
§−êng thuû ®¼ng ¸p
diÖn tÝch phÔu h¹ thÊp
DiÖn tÝch phÔu <0m : 293.44 Km2
DiÖn tÝch phÔu <-8m : 118.26 Km2
DiÖn tÝch phÔu <-14m : 42.93 Km2
Hình 2. Đồ thị dao động mực nước công trình quan trắc Q68 tầng qh, Q68a
tầng qp2 và Q68b tầng qp1 ở quận Hà Đông – Hà Nội
Đồ thị dao động mực nước tầng Pleistocen vùng Bình Chánh, TP.HCM
Đồ thị dao động mực nước tầng Pleistocen vùng Bình Chánh, TP.HCM
IV. Một số giải pháp chính.
• Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng
đồng trong KTSD, bảo vệ NDD
• Tăng cường thực thi pháp luật (củng cố bộ máy
ả lý th thi hệ thố VB đã b hà h)qu n , ực ng an n
• Tăng cường năng lực điều tra, nghiên cứu, đánh
giá nguồn nước
• Triển khai xây dựng, nâng cấp hệ thống quan trắc,
giám sát nước ngầm
• Th hiệ h t ì h bả ệ ớ ầ ở áực n c ương r n o v nư c ng m c c
đô thị
• Từng bước lập quy hoạch bảo vệ, khai thác sử
dụng nguồn nước ngầm, trước hết tại các khu vực
đồng bằng, vùng có tiềm năng nguồn nước ngầm
lớn và đang khai thác tập trung cao.
...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

xem thêm
HIỆN TRẠNG VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement