Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoc_ngoc198701
#637023

Download Đề tài Phân tích ngành hàng xoài tại tỉnh tiền giang và Đồng Tháp miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
I. Bối cảnh 1
II. Mục tiêu nghiên cứu 1
III. Phương pháp nghiên cứu 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHO XOÀI Ở HAI TỈNH
TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP 2
I. Phần tóm tắt 2
II. Thông tin chung 3
2.1. Giới thiệu về hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp 3
2.2. Giới thiệu về xoài 4
III. Thông tin thị trường và tính cạnh tranh 6
3.1. Xu hướng về thị trường xoài 6
3.2. Tiềm năng phát triển xoài ở Tiền Giang và Đồng Tháp 6
IV. Sơ đồ của chuỗi cung ứng xoài 8
Phân tích SWOT 10
V. Mô tả các thành viên trong chuỗi cung ứng/quan hệ lẫn nhau 10
5.1. Nông dân trồng xoài 10
5.2. Người thu gom 12
5.3. Vựa đóng gói địa phương 12
5.4. Vựa phân phối ngoài tỉnh 13
5.5. Người bán lẻ, siêu thị 14
5.6. Nhà xuất khẩu/chế biến 14
5.7. Người tiêu dùng/khách hàng 15
5.8. Các nhà cung cầp đầu vào 15
5.9. Vai trò của các tổ chức khác đối với sự phát triển của ngành 18
VI. Quá trình hình thành giá 18
VII. Khó khăn/cơ hội 19
VIII. Kết luận và đề nghị: 20
8.1. Kết luận 20
8.2. Kiến nghị 20
IX. Phụ lục 22++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG XOÀI TẠI TỈNH
TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP
Đỗ Minh Hiền, Nguyễn Thanh Tùng, Huỳnh Văn Vũ
Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam
02/2006
ii
MỤC LỤC
Trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
I. Bối cảnh 1
II. Mục tiêu nghiên cứu 1
III. Phương pháp nghiên cứu 1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHO XOÀI Ở HAI TỈNH
TIỀN GIANG VÀ ĐỒNG THÁP 2
I. Phần tóm tắt 2
II. Thông tin chung 3
2.1. Giới thiệu về hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp 3
2.2. Giới thiệu về xoài 4
III. Thông tin thị trường và tính cạnh tranh 6
3.1. Xu hướng về thị trường xoài 6
3.2. Tiềm năng phát triển xoài ở Tiền Giang và Đồng Tháp 6
IV. Sơ đồ của chuỗi cung ứng xoài 8
Phân tích SWOT 10
V. Mô tả các thành viên trong chuỗi cung ứng/quan hệ lẫn nhau 10
5.1. Nông dân trồng xoài 10
5.2. Người thu gom 12
5.3. Vựa đóng gói địa phương 12
5.4. Vựa phân phối ngoài tỉnh 13
5.5. Người bán lẻ, siêu thị 14
5.6. Nhà xuất khẩu/chế biến 14
5.7. Người tiêu dùng/khách hàng 15
5.8. Các nhà cung cầp đầu vào 15
5.9. Vai trò của các tổ chức khác đối với sự phát triển của ngành 18
VI. Quá trình hình thành giá 18
VII. Khó khăn/cơ hội 19
VIII. Kết luận và đề nghị: 20
8.1. Kết luận 20
8.2. Kiến nghị 20
IX. Phụ lục 22
iii
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh
ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long
HTX : Hợp tác xã
GTZ : Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức
SOFRI : Southern Fruit Research Institute (Viện Nghiên cứu cây ăn quả
miền Nam
VSATTP : Vệ sinh an toàn thực phẩm
MoT : Ministry of Trade (Bộ Thương mại)
EC : European Commission
TQ : Trung Quốc
DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ và vừa
1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
I. Bối cảnh
Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) và Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam
cùng với Bộ Thương mại Việt Nam bắt đầu Dự án Hỗ trợ Phát triển Chuỗi Giá trị cho rau
quả Việt Nam từ đầu năm 2005. Đồng thời, Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ
và Vừa (DNNVV) nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Đức do
Bộ Kế hoạch Đầu tư và GTZ thực hiện cũng tập trung phát triển khả năng cạnh tranh
của một số tiểu ngành nông nghiệp thông qua cách tiếp cận “Phát triển Chuỗi giá trị”.
Để có cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với yêu cầu thực tế của ngành
rau và quả và đo lường mức độ tác động của những hoạt động hỗ trợ, Dự án và
Chương trình trên quyết định kết hợp thực hiện Nghiên cứu gồm hai phần: Phần I là
nghiên cứu thu thập những thông tin cơ sở về Rau và Quả trên toàn quốc, và tập trung
tại 4 tỉnh thí điểm của Chương trình là Hưng Yên, Quảng Nam, Đắc Lắc và An Giang;
phần II là 18 nghiên cứu về Chuỗi Giá trị cho 12 loại rau và quả tại 18 tỉnh cũng được
thực hiện để xác định những hoạt động hỗ trợ.
Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (SOFRI) được chọn thực hiện nghiên
cứu các chuỗi giá trị cho các loại quả: xoài ở hai tỉnh Tiển Giang và Đồng Tháp, dưa
hấu ở tỉnh Long An và bưởi ở tỉnh Bến Tre. Dưới đây là kết quả nghiên cứu về chuỗi giá
trị cho xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.
II. Mục tiêu nghiên cứu
Thu thập thông tin về hiện trạng sản xuất và tiêu thụ xoài ở hai tỉnh Tiền Giang
và Đồng Tháp, bắt đầu từ sản xuất cho đến người tiêu dùng.
Xác định các thành phần tham gia trong chuỗi giá trị xoài, lập sơ đồ các kênh
tiêu thụ xoài ở hai tỉnh nói trên, phân tích vai trò của các thành phần tham gia trong
chuỗi giá trị. Qua việc phân tích này, những khó khăn và tồn tại ở các bộ phận khác
nhau trong chuỗi giá trị cũng được xác định, từ đó có thể đưa ra những giải pháp nhằm
khắc phục những tồn tại để phát triển chuỗi giá trị cho xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và
Đồng Tháp.
III. Phương pháp nghiên cứu
Được sự nhất trí của Metro-GTZ-MoT và qua tham khảo phương pháp nghiên
cứu của các chuỗi giá trị khác, SOFRI đã nghiên cứu chuỗi giá trị xoài theo các phương
pháp sau:
3.1. Nghiên cứu tại bàn: thu thập thông tin từ các nguồn tài liệu có sẵn như các báo
cáo khoa học, dự án, tham luận qua các hội thảo, hội nghị, báo chí, internet. Các thông
tin này được tổng hợp, phân tích và báo cáo lại cho phù hợp với mục đích nghiên cứu.
3.2. Phỏng vấn chuyên sâu: phỏng vấn trực tiếp một số cá nhân hay tổ chức có nhiều
thông tin hay kinh nghiệm liên quan đến lãnh vực cây ăn quả và đặc biệt là với ngành
trồng xoài ở hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, những người tham gia trong chuỗi giá trị
xoài, bao gồm các cán bộ phụ trách về cây ăn quả thuộc Sở nông nghiệp, người thu
mua và đóng gói tại vùng trồng xoài, người phân phối xoài ở thành phố lớn, người bán
lẻ và người tiêu dùng. Tất cả những thông tin thu thập được tổng hợp và phân tích theo
mục tiêu của nghiên cứu.
2
3.3. Thảo luận nhóm: chủ yếu là thu thập thông tin từ phía nông dân, tổ chức hội thảo
với người trồng xoài, phỏng vấn và thảo luận với họ những vấn đề liên quan đến việc
sản xuất và tiêu thụ xoài, xác định những khó khăn và nguyện vọng của người trồng
xoài. Những thông tin này cũng được tổng hợp và phân tích trong báo cáo.
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ CHO XOÀI Ở HAI TỈNH TIỀN GIANG
VÀ ĐỒNG THÁP
I. Phần tóm tắt
Tiền Giang và Đồng Tháp là hai trong số 13 tỉnh nằm trong vùng châu thổ
ĐBSCL, có diện tích trồng xoài lớn và cây xoài đã được canh tác ở hai tỉnh này rất lâu
đời. Xoài ‘Cát Hòa Lộc’ là một giống xoài rất nổi tiếng có nguồn gốc từ tỉnh Tiền Giang.
Một giống xoài khác cũng ngon không kém gì so với xoài ‘Cát Hòa Lộc’ lại có nguồn gốc
từ tỉnh Đồng Tháp. Hai tỉnh này có các điều kiện tự nhiên rất thuận lợi như có nguồn
nước ngọt quanh năm, đất đai phì nhiêu, nhiệt độ trung bình khoảng 27oC và lượng
mưa hàng năm trong khoảng 1200-1400 mm nên rất thích hợp cho việc trồng xoài. Do
nằm trong vùng ĐBSCL nên việc giao thông đường thủy rất thuận lợi, cộng thêm Tiền
Giang có đoạn quốc lộ 1A đi qua, Khoảng cách từ vùng trồng xoài đến sân bay Tân Sơn
Nhất ở TP HCM và cảng Sài Gòn chỉ có hơn 100 km. Nhiều chợ đầu mối hoa quả đã
hình thành và phát triển một cách tự phát thu hút nhiều bạn hang đến đây để giao dịch
buôn bán nhiều loại hoa quả mà đặc biệt là quả xoài. Tuy nhiên thị trường tiêu thụ chính
cho quả xoài là thị trường trong nước và Trung Quốc. Hiện nay mặc dù nhiều tiến bộ kỹ
thuật đã được áp dụng trong chọn giống, chăm sóc, xử lý ra hoa đồng loạt nhưng chất
lượng quả xoài vẫn còn thấp, tỷ lệ xoài loại 1 chỉ đạt khoảng 30% sản lượng nên chưa
đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng cho các thị trường ngoài nước, kể cả ở Trung
Quốc. Mặt khác do đặc tính của cây xoài nên mỗi năm có một đợt xoài sẽ ra hoa đồng
loạt mà không cần một xử lý nào nếu thời tiết thuận lợi, điều này dẫn đến một đợt thu
hoạch đồng loạt trong vòng 2-3 tuần. Trong đợt thu hoạch này, do lượng cung vượt quá
cầu nên giá xoài giảm xuống rất thấp, làm giảm thu nhập cho nhà vườn. Vài năm gần
đây, một số nông dân cũng đã áp dụng các biện pháp xử lý ra hoa và chăm sóc tốt, xoài
thu hoạch sớm bán giá cao h
Hình đại diện của thành viên
By kfgauss
#663931 Bạn ơi, đề tài rất hay ban 5 có thể cho mình link down được không vậy ?? Thank bạn nhiều
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#663932 Bạn download ở đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Pass giải nén là ketnooi.com
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement