Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thac_mac_muon_hoi_0723
#634931 Download Báo cáo Phân lập và tuyển chọn một số chủng VK Azotobacter có hoạt tính Nitrogenaza miễn phí
Khoa: Sinh- Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

TÓM TẮT
Từ 30 mẫu đất trồng lúa, trồng rau và đất bỏ hoang… tại thôn Bình Kỳ- Hòa Quý- Ngũ Hành
Sơn- TP.Đà Nẵng, đã phân lập và tuyển chọn được 08 chủng vi khuẩn Azotobacter có khả
năng cố định đạm, trong đó có 02 chủng có khả năng sinh tổng hợp IAA. Tuyển chọn được 2
chủng có hoạt tính mạnh nhất: Chủng BK- 6 cố định đạm mạnh nhất, chủng BK- 5 sinh tổng
hợp IAA mạnh nhất. Có thể ứng dụng 2 chủng này làm phân bón vi sinh để kích thích sự sinh
trưởng của thực vật hay bổ sung vào các vùng đất bạc màu, cùng kiệt dinh dưỡng để nâng cao
nguồn đạm trong đất, cải thiện sinh thái đất
SUMMARY
Laterfrom 30 soil sample is different: abandonned land rice cultivar, vegetable-raising,.at Binh
Ky hamlet, us have already been isolated and selections to 8 genera have Azotobacter
bacteria capable of nitrogen fixation, among them there iss 2 genera be capable to synthesize
AIA. can apply those active banian make cropped's growth excitation microbiological fertilizer
or additives 2 bacterial genera to ash level of nitrogen exacerbation degraded earth regions
1. Mở đầu
1.1. Đặt vấn đề
Phân bón vi sinh (PBVS) có nhiều ưu điểm nổi trội so với phân bón hóa học, ngoài tác
dụng nâng cao năng xuất và chất lượng cây trồng, tiết kiệm phân vô cơ, giảm chi phí sản xuất
thì PBVS còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và phát triển nền nông
nghiệp bền vững. Tuy nhiên tình hình sản xuất PBVS ở nước ta vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu
thực tiễn sản xuất của nền nông nghiệp do quy mô sản xuất nhỏ, chất lượng sản phẩm chưa
hoàn thiện và ổn định. Do dó, nghiên cứu để hoàn thiện và nâng cao chất lượng PBVS là việc
làm hết sức cần thiết. Trong đó, việc tuyển chọn, đánh giá hoạt tính của các chủng VSV là
khâu đầu tiên và quan trọng trong quy trình tạo ra chế phẩm.
Azotobacter là một loại vi khuẩn (VK) hiếu khí, sống tự do trong đất, chúng có khả năng
cố định đạm cao và không phụ thuộc vào cây chủ. Ngoài đặc điểm trên thì một số chủng thuộc
chi này còn có khả năng sinh tổng hợp nên IAA (chất kích thích sinh trưởng ở thực vật). Chính
nhờ đặc điểm quan trọng đó VK Azotobacter được ứng dụng rộng rãi trong các chế phẩm
PBVS làm tăng năng suất cây trồng.

Xuất phát từ lý do trên chúng tui chọn đề tài: “Phân lập và tuyển chọn một số chủng VK
Azotobacter có hoạt tính Nitrogenaza và sinh tổng hợp IAA từ đất thôn Bình Kỳ- Hòa Quý-
Ngũ Hành Sơn- TP. Đà Nẵng” nhằm tìm ra các chủng VK Azobacter đa hoạt tính để ứng dụng
cho nền nông nghiệp tại đia phương.
1.2. Mục đích của đề tài
Phân lập và tuyển chọn một số chủng VK Azotobacter có hoạt tính Nitrogenaza và sinh
tổng hợp IAA từ đất thôn Bình Kỳ- Hòa Quý- Ngũ Hành Sơn- TP. Đà Nẵng.
1.3. Nội dung của đề tài
- Phân lập, tuyển chọn các chủng vi khuẩn Azotobacter có hoạt tính nitrogenaza và sinh
tổng hợp IAA (Indol Axetic Axit) từ đất thôn Bình Kỳ- Hoà Quý- Ngũ Hành Sơn- TP Đà
Nẵng.
- Nghiên cứu đặc điểm nuôi cấy và hình thái của các chủng vi khuẩn tuyển chọn.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ nuôi cấy đến sự sinh trưởng, khả năng
cố định nitơ và sinh tổng hợp IAA của các chủng vi khuẩn tuyển chọn.
- Thăm dò ảnh hưởng của dịch nuôi cấy các chủng VK tuyển chọn đến sự nảy mầm của
hạt đậu đen.
1.4 Những đóng góp mới của đề tài
Đề tài đã đi sâu vào nghiên cứu các chủng VK Azotobacter có khả năng cố định đạm và
sinh tổng hợp IAA, có thể ứng dụng trong nông nghiệp làm phân bón vi sinh kích thích sinh
trưởng của thực vật hay bổ sung vào các vùng đất bạc màu để nâng cao nguồn đạm trong đất,
cải thiện hệ sinh thái đất.
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng
- Các chủng VK Azotobacter được phân lâp từ một số mẫu đất thôn Bình Kỳ- Hòa Quý-
Ngũ Hành Sơn- TP. Đà Nẵng.
2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu mẫu, theo Erogov (1983).
- Phương pháp phân lập và tuyển chọn các chủng VK Azotobacter , Erogov,(1983).
- Phương pháp đếm số lượng tế bào CFU/ml, theo Nguyễn Lân Dũng (1982).
- Phương pháp xác định khả năng cố định đạm của VK Azotobacter:
- Phương pháp so màu với thuốc thử Nessler, theo Lê Văn Khoa (1996).
- Phương pháp xác định hàm lượng IAA theo Miska và Skovski,1983.
- Phương pháp nghiên cứu đặc điểm nuôi cấy và hình thái của các chủng VK tuyển chọn,
theo Nguyễn Lân Dũng (1988).
- Phương pháp nghiên cứu thử nghiệm dịch nuôi cấy các chủng VK tuyển chọn, Mai Thị
Hằng, (2000).
- Khóa phân loại của Bergey (1989), Gauzse và cộng sự (1983).
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Phân lập và tuyển chọn các chủng VK cố định nitơ và sinh tổng hợp IAA
3.1.1. Phân lập và tuyển chọn các chủng VK Azotobacter cố định nitơ
Từ 30 mẫu đất khác nhau (trồng lúa, trồng màu, đất bỏ hoang) tại thôn Bình Kỳ- Hòa
Quý- Ngũ Hành Sơn- TP.Đà Nẵng. Chúng tui phân lập được 08 chủng VK có khả năng cố
định nitơ, trên MT AT. Qua nghiên cứu chúng tui nhận thấy cả 08 chủng VK phân lập được
đều thuộc chi Azotobacter.
Bảng 3.1. Hàm lượng NH4
+
trong dịch nuôi cấy của các chủng VK Azotobacter tuyển chọn

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By thanhhai62
#974651 cho mình xin link tải đề tài này nhé bạn, mình đag cấn phân lập một số chủng azotobacter từ phân bón hữu cơ. tks bạn nhé!
email mình: [email protected]
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#974661 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By thanhhai62
#974693
tctuvan đã viết:link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé

tks ad nhiều nhé!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement