Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhatkycuatoi_14
#631489 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Tóm tắt .iii
Abtract .iv
Mục lục .v
Danh sách bảng .vii
Danh sách hình vii
CHƯƠNG 1 .1
GIỚI THIỆU .1
1.1Đặt vấn đề . 1
1.2Mục tiêu nghiên cứu . 2
1.3Nội dung nghiên cứu .2
CHƯƠNG 2 .3
LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
2.1 Đặc điểm sinh học cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) .3
2.1.1 Đặc điểm phân loại .3
2.1.2 Hình thái . 3
2.1.3 Đặc điểm sinh sản và phân bố . 4
2.1.4 Sinh trưởng và dinh dưỡng .5
2.2 Tình hình nuôi cá tra trên thế giới . 6
2.3 Tình hình nuôi cá tra ở Đồng bằng sông Cửu Long .7
2.4 Động thái vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi thủy sản nói chung và ao nuôi
cá da trơn nói riêng .9
2.4.1 Đặc điểm môi trường nước trong ao nuôi thủy sản .9
2.4.2 Chu trình dinh dưỡng trong ao nuôi cá da trơn thâm canh .16
2.4.3 vấn đề ô nhiễm trong việc phát triển nghề nuôi cá tra thâm canh . 19
CHƯƠNG 3 .20
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20
3.1 Địa điểm nghiên cứu và thời gian thực hiện .20
v
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
3.2 Phương pháp nghiên cứu 20
3.2.1 Khảo sát khía cạnh kỹ thuật và môi trường của nghề nuôi cá tra trong
ao . 20
3.2.2 Khảo sát biến động các yếu tố chất lượng nước trong suốt vụ nuôi .21
3.2.3 Xác định lượng vật chất dinh dưỡng, chất thải thải ra từ hệ thống nuôi
cá . 22
3.2.4 Phương pháp thu và phân tích . 25
3.2.5 Phương pháp tính toán và xử lý số liệu 25
CHƯƠNG 4 .28
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .28
4.1 Tình hình nuôi cá tra thâm canh trong ao tại quận Ô Môn – Cần Thơ .28
4.1.1 Tổng quan về mô hình nuôi .28
4.1.2 Các thông tin chung về hộ nuôi 28
4.1.3 Thông tin về kỹ thuật .31
4.2 Biến động các yếu tố môi trường trong ao nuôi cá tra thâm canh 38
4.2.1 Các yếu tố vật lý .38
4.2.2 Các yếu tố hóa học .39
4.2.3 Các yếu tố hóa học của bùn đáy ao .50
4.2.4 Chất lượng nước ao trước khi thả nuôi và sau khi thu hoạch cá .53
4.3 Tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi .54
4.3.1 Phân bố đạm và lân trong ao nuôi 54
4.3.2 Cân bằng dinh dưỡng trong ao nuôi 60
CHƯƠNG 5 .63
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 63
5.1 Kết luận .63
5.2 Đề xuất .63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
PHỤ LỤC 74

TÓM TẮT
Đề tài Chất lượng nước và tích lũy vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi cá tra
thâm canh đã được thực hiện trên 3 ao nuôi có diện tích 1000m2/ao, tại công ty
thủy sản Sông hậu, huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Trọng lượng và mật độ
cá thả nuôi trung bình ở 3 ao là 20g/con và 48 con/m2. Thức ăn sử dụng dạng
viên nổi chứa 26% đạm. Trong 3 tháng đầu cho ăn 3 lần/ngày với khẩu phần
10 – 12% trọng lượng thân, từ tháng thứ 4 cho ăn 1 lần/ngày với khẩu phần
theo nhu cầu của cá. Trao đổi nước được thực hiện tùy theo môi trường ao
nuôi và nguồn nước cấp.
Kết quả cho thấy, các hộ hầu hết người dân nuôi có học vấn thấp, không được
tập huấn kỹ thuật (87%). Tất cả hộ nuôi đều không có hệ thống xử lý nước
thải, nước thải được xả trực tiếp ra sông hoăc kênh. Các chỉ tiêu môi trường
trong các ao khảo sát đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, chỉ tiêu
COD, TN, TSS vượt quá mức B tiêu chuẩn nước thải của Việt Nam (TCVN
5945: 2005).
Vật chất khô, nitơ, phospho tích lũy trong cá chiếm 32,6%; 42,7%; 29,8%. Vật
chất khô thải ra môi trường 67,4% (5% trong nước, 45,63% trong bùn đáy và
16,74% mất đi do bay hơi hay thẩm thấu). Lượng nitơ thải ra môi trường
57,3% (5,43% trong nước, 50,4% tích lũy trong bùn đáy và 1,5% thất thoát do
bay hơi hay thẩm thấu. Lượng phospho thải ra môi trường 70,2% (1,8% trong
nước, 64,5% trong bùn đáy và 3,9% thất thoát do bay hơi hay thẩm thấu)
Để sản xuất 1 kg cá cần cung cấp 1.420 g vật chất khô, trong đó chứa 43,8 g
nitơ và 18 g phospho. Lượng vật chất khô, nitơ và phospho chứa trong cá
tương ứng với các giá trị 490 g , 18,3 g và 5,2 g. Lượng vật chất khô, nitơ,
phospho, thải ra môi trường tương ứng là 920 g, 25,2 g; 12,6 g

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996481 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement