Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vh_gmai
#631488

Download Đề tài Ảnh hưởng độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu, tỉ lệ sống và ương thử nghiệm cá chình (Anguilla marmorata) tại thành phố Cà Mau miễn phí

MỤC LỤC
TRANG
Tiêu đề trang
Xác nhận của hội đồng i
Lời Thank ii
Lời cam kết iii
Tóm tắt bằng tiếng việt iv
Tóm tắt bằng tiếng anh v
Mục lục vi
Danh sách bảng viii
Danh sách hình ix
Danh mục viết tắt x
Chương 1 MỞĐẦU
1.1 Giới thiệu 1
1.2 Mục tiêu của đề tài 2
1.3 Nội dung đề tài 2
Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
2.1 Đặc điểm hình thái phân loại, phân bố 3
2.2 Môi trường 3
2.3 Tính ăn và sinh trưởng 7
2.4 Tập tính sinh sản 8
2.5 Ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình điều hòa ASTT 9
2.6 Một số nghiên cứu khác 11
2.7 Tổng quan về tình hình nuôi cá chình 12
2.8 Tình hình ương nuôi cá chình tại tỉnh Cà Mau 12
Chương 3 VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
3.1 Thời gian & địa điểm 18
3.2 Đối tượng nghiên cứu 18
3.3 Vật liệu thí nghiệm 18
3.4 Các nghiên cứu 18
3.5 Phương pháp thu mẫu và phân tích các chỉ tiêu 21
3.6 Phương pháp xử lý số liệu 22
Chương 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23
4.1 Đánh giá khả năng chịu đựng độ mặn của cá chình theo
các phương pháp thuần hóa 23
4.2 Hiện trạng ương cá chình tại tỉnh Cà Mau 31
4.3 Kết quả nghiên cứu ương nuôi cá trong ao 47
Chương 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 55
TẢI LIỆU THAM KHẢO 56
PHỤ LỤC 60++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM
THẤU, TỈ LỆ SỐNG VÀ ƯƠNG THỬ NGHIỆM CÁ CHÌNH
(Anguilla marmorata) TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC
CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
ẢNH HƯỞNG ĐỘ MẶN LÊN ĐIỀU HÒA ÁP SUẤT THẨM
THẤU, TỈ LỆ SỐNG VÀ ƯƠNG THỬ NGHIỆM CÁ CHÌNH
(Anguilla marmorata) TẠI THÀNH PHỐ CÀ MAU
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CAO HỌC
CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Ts. TRẦN NGỌC HẢI
Ts. ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG
2009
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
3
XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
4
LỜI CẢM ƠN
Luận văn cao học được hoàn thành ngoài sự nỗ lực của chính bản thân, tui đã
nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong Khoa Thủy sản
trường Đại học Cần thơ cùng các thầy cô đã giảng dạy tui trong suốt khóa học
cao học. Nhân đây tui xin bày tỏ lòng Thank sâu sắc đến tất cả sự giúp đỡ đó.
Xin Thank sự hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài của dự án physCAM cùng sự
quan tâm của Cán bộ Bộ môn Dinh dưỡng và Chế biến Thủy sản Khoa thủy sản
trường Đại học Cần Thơ. Đặc biệt tui xin chân thành Thank Thầy Tiến sỹ Trần
Ngọc Hải và Cô Tiến sỹ Đỗ Thị Thanh Hương, người đã trực tiếp hướng dẫn
định hướng giúp đỡ tui hoàn thành các nội dung trong luận văn này.
Thank Cán bộ Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Cà Mau và bà con nông dân các
huyện, tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện giúp đỡ tui về cơ sở vật chất, phương tiện,
tài liệu, thông tin trong quá trình thực hiện đề tài.
Cuối cùng xin Thank đến tất cả các bạn bè đồng nghiệp.
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
5
Cần Thơ, ngày 21 tháng 10 năm 2009
LỜI CAM ĐOAN
tui tên: Nguyễn Thị Bích Vân
Là học viên lớp cao học Nuôi trồng Thủy sản khóa 2006 – 2009 Trường Đại học
Cần Thơ.
Thực hiện đề tài: “Ảnh hưởng độ mặn lên điều hòa áp suất thẩm thấu, tỉ lệ sống
và ương thử nghiệm cá chình (Anguilla marmorata) tại Thành phố Cà Mau”
tui xin cam đoan các kết quả số liệu sử dụng trong bản luận văn này là của chính
bản thân tui thực hiện và chưa được sử dụng trong bất kỳ báo cáo nào. Nếu có gì
sai trái tui xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Tác giả
Nguyễn Thị Bích Vân
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
6
TÓM TẮT
Nghiên cứu ảnh hưởng độ mặn lên quá trình điều hòa áp suất thẩm thấu và tỷ lệ
sống của cá chình Anguilla marmorata đã được tiến hành tại Khoa Thủy sản Đại
học Cần Thơ bằng cách tăng độ mặn nước nuôi từ 0‰ đến độ mặn cá chết 100%
theo các nghiệm thức khác nhau như sau: NT1 (tăng 2‰/ngày), NT2 (tăng chậm
4‰/ngày), NT3 (tăng chậm 8‰/ngày), NT4 (tăng chậm 16‰/ngày), NT5 (tăng sốc
8‰/ngày) và NT6 (tăng sốc 16‰/ngày). Kết quả cho thấy khả năng chịu đựng độ
mặn của cá có sự thay đổi theo các phương pháp thuần hóa. Tùy theo nghiệm thực,
điểm đẳng áp của cá và môi trường dao động trong khoảng 285,39-297,38
mosmol/kg tại độ mặn 11.05 - 12.4‰. Thời gian cá chịu đựng được độ mặn cao
nhất là 773,3 giờ, đạt độ mặn tối đa 64‰. Kết quả đề nghị nên chọn phương pháp
thuần độ mặn tăng 2‰ đến 4‰/ngày.
Thông qua điều tra 23 hộ ương cá chình tại Cà Mau về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế,
kết quả cho thấy hiện có 2 hình thức ương là ương cá trong bể đất lót bạt và ương
trong ao. Cá giống thu từ tự nhiên tại Miền Trung, có kích cỡ trung bình
13,86±4,02g/con được thả ương với mật độ trung bình 8,2 con/m2 và cho ăn chủ
yếu bằng cá tạp. Sau thời gian ương trung bình 6,8 tháng, tỷ lệ sống đạt 81,2%,
năng suất 58,9 kg/100m2, FCR 6,3. Với chi phí trung bình 16.993,73± 9.385,51
triệu đồng/100m2, lợi nhuận đạt được 18,531±14,984 triệu đồng/100m2, tỷ suất lợi
nhuận 1,04, nghề ương cá chình cho thấy khá hiệu quả và triển vọng ở Cà Mau.
Ngoài ra, nghiên cứu sự tăng trưởng của cá ương nuôi ở 3 ao có độ mặn khác nhau
ở Cà Mau trong thời gian 3 tháng, kết quả cho thấy tốc độ tăng trưởng của cá có sự
khác nhau, cá ương ở ao có độ mặn gần điểm đẳng áp thì lớn nhanh hơn cá ở ao có
độ mặn thấp.
Kết quả của các nghiên cứu trên sẽ góp phần quan trọng ứng dụng vào thực tế ương
nuôi cá chình giống ở Cà Mau nói riêng và ĐBSCL nói chung.
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
7
ABSTRACT
Research on the effects of salinity on osmoregulation and survival rate of
Anguilla marmorata was conducted at the College of Aquaculture and Fisheries
by increasing water salinity from 0‰ to sality level where eels completely died
through different treatments including: Treatment 1 (increasing salinity 2‰/day),
Treatment 2 (increasing salinity slowly 4‰/day), Treatment 3 (increasing salinity
slowly 8‰/day), Treatment 4 (increasing salinity slowly 16‰/day), Treatment 5
(shock 8‰/day) and Treatment 6 (shock 16‰/day). The results showed that the
ability to tolerate salinity of the eels changed according to the methods of
acclimation. Depending on treatment, isobaric point is in range of 285.39-297.38
mosmol/kg at salinity of 11.05 - 12.4‰. The longest time in which eels can
tolerate is 773.3 hours, reaching salinity up to 64‰. In culture, increasing saltity
2‰-4‰ per day should be applied for acclimation.
Through a survey of 23 households rearing ell seeds in Ca Mau on technical and
economical aspects, the results showed that there are currently two culture
methods including pond culture and lined tank culture. Wild Anguilla marmorata
seeds of 13,86±4,02 g/fish from the central provinces were stocked at average
density of 8.2 eels/m2 and fed with trash fish. After 6.8 months of culture,
survival rates of 81.2% and productivity of 58.9 kg/100m2 were obtained, and
FCR was 6.3. With total production cost of 16.993± 9.385 million
VND/100m2/year, net income of 18.531±14.984 million VND/100m2/year, and
1.04 of NI/TC ratio, rearing of A. marmorata seeds indicated as an economically
promising industry in Ca Mau.
In addition, a study on the growth of A. marmorata in 3 ponds with different
salinity in Ca Mau found that there was difference in growth rates of fish which
fish culture in salinity near the isobaric point gave better growth rates compared
to the others.
In general, the findings of this study provide good information to contribute to ell
seed rearing and growout in Ca Mau province, particularly and the Mekong Delta,
generally.
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
8
MỤC LỤC
TRANG
Tiêu đề trang
Xác nhận của hội đồng i
Lời Thank ii
Lời cam kết iii
Tóm tắt bằng tiếng việt iv
Tóm tắt bằng tiếng anh v
Mục lục vi
Danh sách bảng viii
Danh sách hình ix
Danh mục viết tắt x
Chương 1 MỞ ĐẦU
1.1 Giới thiệu 1
1.2 Mục tiêu của đề tài 2
1.3 Nội dung đề tài 2
Chương 2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 3
2.1 Đặc điểm hình thái phân loại, phân bố 3
2.2 Môi trường 3
2.3 Tính ăn và sinh trưởng 7
2.4 Tập tính sinh sản 8
2.5 Ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình điều hòa ASTT 9
2.6 Một số ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement