Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jose
#631476

Download Luận văn Khảo sát tình hình nuôi cá lóc thương phẩm ở tỉnh Hậu Giang miễn phí

TÓM TẮT . i
LỜI CẢM TẠ . ii
MỤC LỤC . iii
DANH MỤC BẢNG. v
DANH MỤC HÌNH . vi
DANH MỤC VIẾT TẮT. vii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu . 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu . 2
1.2.1 Mục tiêu chung . 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
1.3 Nội dung nghiên cứu . 2
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU. 4
2.1 Tình hình nuôi thủy sản trên thế giới . 4
2.2 Tình hình nuôi thủy sản ở Việt Nam . 6
2.3 Tình hình nuôi thủy sản ở ĐBSCL. 7
2.4 Thông tin chung về tỉnh Hậu Giang . 8
2.4.1 Điều kiện tự nhiên. 8
2.4.2 Nguồn lợi và nuôi thuỷ sản tỉnh Hậu Giang . 10
2.5 Nguồn gốc và một số khái niệm, sự phân bố của các loài cá lóc
trên thế giới. 10
2.6 Thông tin về các loại cá lóc và các mô hình nuôi cá lóc ở Việt
Nam- ĐBSCL . 11
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 13
3.1 Thời gian và phạm vi nghiên cứu. 13
3.2 Phương pháp thu thập số liệu. 13
3.3 Phương pháp xử lí và phân tích số liệu . 13
3.4 Các biến cơ bản sử dụng trong nghiên cứu. 14
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN. 17
4.1 Thông tin chung về hộ nuôi cá lóc . 17
4.1.1 Độ tuổi, trình độ học vấn và số năm kinh nghiệm nuôi cá
lóc . 17
4.1.2 Nguồn thông tin Kinh tế - Kỹ thuật cho nuôi cá lóc . 18
4.1.3 Số lao động tham gia nuôi cá lóc . 18
4.2 Thông tin chung về thiết kế và kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm. 19
4.2.1 Mùa vụ sản xuất của nông hộ . 19
4.2.2 Thông tin về con giống . 21
4.2.3 Thông tin về quản lý nguồn nước khi nuôi cá lóc . 23
4.2.4 Thông tin về quản lý dịch bệnh khi nuôi cá lóc . 24
4.3 Thông tin về thức ăn cho cá lóc . 26
4.3.1 Số lượng và hệ số thức ăn . 26
4.3.2 Cơ cấu và số lượng sử dụng thức ăn trên vụ. 27
4.4 Thu hoạch và tiêu thụ . 27
4.4.1 Sản lượng, kích cỡ và giá bán cá lóc khi thu hoạch . 27
4.4.2 Năng suất và tỷ lệ sống khi thu hoạch . 28
4.4.3 Tiêu thụ sản phẩm sau khi thu hoạch. 29
4.5 Chi phí nuôi cá lóc. 30
4.5.1 Chi phí cố định và cơ cấu. 30
4.5.2 Chi phí biến đổi và cơ cấu. 30
4.5.3 Tổng chi phí và cơ cấu chi phí . 32
4.6 Các chỉ tiêu tài chính . 33
4.6.1 Thu nhập nuôi cá lóc từ các mô hình. 33
4.6.2 Lợi nhuận và hiệu quả kinh tế của các mô hình . 33
4.6.3 Mức độ lời-lỗ trong năm . 34
4.7 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận của
các mô hình nuôi cá lóc thương phẩm tỉnh Hậu Giang . 34
4.8 Nhận thức của người nuôi về việc sử dụng TS giá trị thấp làm
thức ăn cho nuôi cá lóc . 37
4.9 Những khó khăn và mong muốn của người đân trong nuôi cá lóc . 39
4.9.1 Các khó khăn . 39
4.9.2 Mong muốn/đề xuất. 40
4.10 Ma trận SWOT . 41
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT . 42
5.1 Kết luận . 42
5.2 Đề xuất . 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 44
PHỤ LỤC . 46++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN
LÊ THỊ THUỲ DUNG
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NUÔI CÁ LÓC THƯƠNG
PHẨM Ở TỈNH HẬU GIANG
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ
2009
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA THỦY SẢN
LÊ THỊ THÙY DUNG
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NUÔI CÁ LÓC THƯƠNG
PHẨM Ở TỈNH HẬU GIANG
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
TS. LÊ XUÂN SINH
Ks. ĐỖ MINH CHUNG
2009
2
iTÓM TẮT
Đề tài này được thực hiện nhằm khảo sát tình hình nuôi cá lóc thương
phẩm ở tỉnh Hậu Giang để đánh giá được hiện trạng nuôi cá lóc và đề xuất
những giải pháp cơ bản góp phần nâng cao hiệu quả của các mô hình nuôi cá
lóc tại địa bàn nghiên cứu. Sau thế mạnh cây lúa, nuôi thuỷ sản là thế mạnh
thứ hai trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, đặc biệt là nuôi
cá đã và đang phát triển với nhiều mô hình khác nhau. Có 2 mô hình nuôi cá
lóc chủ yếu ở Hậu Giang được khảo sát gồm: vèo ao thu được 33 mẫu và vèo
sông thu được 37 mẫu.
Qua phân tích số liệu cho thấy, về năng suất thì mô hình vèo sông cho
năng suất cá cao hơn vèo ao (vèo sông: 44,2 tấn/1000m3/vụ, vèo ao: 23,1
tấn/1000m3/vụ) và khác biệt có ý nghĩa (p<0,05%). Lợi nhuận bình quân
169,9tr.đ/1000m3, vèo sông cao hơn vèo ao, tương tự tỷ suất lợi nhuận và hiệu
quả chi phí của vèo sông cũng cao hơn vèo ao.
Trong các mô hình nuôi cá còn tồn tại nhiều khó khăn như thiếu vốn,
dịch bệnh lây lan, thiếu kiến thức về kỹ thuật nuôi, giá đầu ra không ổn định,
vấn đề về thời tiết, cá mồi giảm, tốn công chăm sóc…là những vấn đề quan
trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất. Từ đó một số giải pháp cơ
bản được đề xuất để khắc phục những khó khăn như mong muốn được hỗ trợ
vay vốn, ra trạm thú y mua thuốc, tập huấn thêm kỹ thuật nuôi, chờ giá bán
hay tự tìm nguồn đầu ra khi sản phẩm thu hoạch…NTTS được xác định là thế
mạnh sau cây lúa nên các ban ngành cần có những chính sách phù hợp để tiếp
tục đẩy mạnh phát triển, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế và
chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp-nông thôn của Tỉnh.
ii
LỜI CẢM TẠ
Trước hết tui xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Xuân Sinh,
anh Đỗ Minh Chung, anh Huỳnh Văn Hiền và toàn thể các thầy cô trong khoa
Thủy Sản đã tận tình hướng dẫn tui trong suốt quá trình học tập và làm đề tài
này.
Xin gởi lời Thank đến các cô chú công tác ở Sở Thủy sản Hậu Giang,
phòng Nông nghiệp các huyện Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy đã tận tình
giúp đỡ khi tui thực hiện đề tài tỉnh Hậu Giang.
Cuối cùng xin gởi lời Thank các bạn lớp Quản lí nghề cá K31 và lớp
Kinh tế Thủy sản K31 đã khích lệ động viên tui trong suốt quá trình học tập và
thực hiện đề tài này.
Xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất!
Tác giả
iii
MỤC LỤC
Tựa mục Trang
TÓM TẮT ....................................................................................................... i
LỜI CẢM TẠ ................................................................................................. ii
MỤC LỤC ....................................................................................................... iii
DANH MỤC BẢNG ......................................................................................... v
DANH MỤC HÌNH .......................................................................................... vi
DANH MỤC VIẾT TẮT................................................................................... vii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU .............................................................................. 1
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu ......................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................ 2
1.2.1 Mục tiêu chung .......................................................................... 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................... 2
1.3 Nội dung nghiên cứu ........................................................................... 2
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 4
2.1 Tình hình nuôi thủy sản trên thế giới ................................................... 4
2.2 Tình hình nuôi thủy sản ở Việt Nam .................................................... 6
2.3 Tình hình nuôi thủy sản ở ĐBSCL ....................................................... 7
2.4 Thông tin chung về tỉnh Hậu Giang ..................................................... 8
2.4.1 Điều kiện tự nhiên...................................................................... 8
2.4.2 Nguồn lợi và nuôi thuỷ sản tỉnh Hậu Giang ............................... 10
2.5 Nguồn gốc và một số khái niệm, sự phân bố của các loài cá lóc
trên thế giới ....................................................................................... 10
2.6 Thông tin về các loại cá lóc và các mô hình nuôi cá lóc ở Việt
Nam- ĐBSCL ................................................................................... 11
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................ 13
3.1 Thời gian và phạm vi nghiên cứu......................................................... 13
3.2 Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 13
3.3 Phương pháp xử lí và phân tích số liệu ................................................ 13
3.4 Các biến cơ bản sử dụng trong nghiên cứu........................................... 14
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN............................................................ 17
4.1 Thông tin chung về hộ nuôi cá lóc ....................................................... 17
4.1.1 Độ tuổi, trình độ học vấn và số năm kinh nghiệm nuôi cá
lóc ..................................................................................................... 17
4.1.2 Nguồn thông tin Kinh tế - Kỹ thuật cho nuôi cá lóc ................... 18
4.1.3 Số lao động tham gia nuôi cá lóc ............................................... 18
4.2 Thông tin chung về thiết kế và kỹ thuật nuôi cá lóc thương phẩm ........ 19
iv
4.2.1 Mùa vụ sản xuất của nông hộ ..................................................... 19
4.2.2 Thông tin về con giống .............................................................. 21
4.2.3 Thông tin về quản lý nguồn nước khi nuôi cá lóc ....................... 23
4.2.4 Thông tin về quản lý dịch bệnh khi nuôi cá lóc .......................... 24
4.3 Thông tin về thức ăn cho cá lóc ........................................................... 26
4.3.1 Số lượng và hệ số thức ăn .......................................................... 26
4.3.2 Cơ cấu và số lượng sử dụng thức ăn trên vụ............................... 27
4.4 Thu hoạch và tiêu thụ .......................................................................... 27
4.4.1 Sản lượng, kích cỡ và giá bán cá lóc khi thu hoạch .................... 27
4.4.2 Năng suất và tỷ lệ sống khi thu hoạch ........................................ 28
4.4.3 Tiêu thụ sản phẩm sau khi thu hoạch.......................................... 29
4.5 Chi phí nuôi cá lóc............................................................................... 30
4.5.1 Chi phí cố định và cơ cấu ........................................................... 30
4.5.2 Chi phí biến đổi và cơ cấu .......................................................... 30
4.5.3 Tổng chi phí và cơ cấu chi phí ................................................... 32
4.6 Các chỉ tiêu tài chính ......................
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement