Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kelvin
#631474

Download Luận văn Ảnh hưởng của các loại gốc ghép lên sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất trái dưa hấu thành long tại thành phố Cần Thơ miễn phí

MỤC LỤC
Tiểu sử cá nhân v
Lời Thank vi
Tóm lược vii
Mục lục viii
Danh sách bảng x
Danh sách hình xi
MỞ ĐẦU.1
CHƯƠNG 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU.2
1.1 Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng và tình hình sản xuất dưa hấu.2
1.1.1 Nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng dưa hấu.2
1.1.2 Tình hình sản xuất dưa hấu ở Việt Nam và trên thế giới.2
1.2 Tầm quan trọng của việc ghép .3
1.2.1 Ý nghĩa.3
1.2.2 Dưa hấu ghép bầu.5
1.3 Quá trình nghiên cứu và ứng dụng việc ghép ngọn dưa hấu.5
1.3.1 Sản xuất dưa hấu ghép trên thế giới.5
1.3.2 Sản xuất dưa hấu ghép ở Việt Nam.6
1.4 Một vài kết quả nghiên cứu về giống gốc ghép.7
1.5 Một số điểm lưu ý trong canh tác dưa hấu ghép.9
1.5.1 Vườn ươm.9
1.5.2 Ngoài đồng.9
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP.11
2.1 Phương tiện.11
2.1.1 Địa điểm và thời gian.11
2.1.2 Tình hình thời tiết.11
2.1.3 Vật liệu.12
2.2 Phương pháp.12
2.2.1 Bố trí thí nghiệm .13
2.2.2 Kỹ thuật trồng dưa hấu ghép.14
2.2.3 Chỉ tiêu theo dõi.17
2.2.4 Hiệu quả kinh tế.19
2.2.5 Phân tích số liệu.19
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.20
3.1 Ghi nhận tổng quát.20
3.2 Bệnh đốm phấn trên lá .21
3.3 Tình hình sinh trưởng.22
3.3.1 Chiều dài thân chính của dưa hấu trên các loại gốc ghép.22
3.3.2 Số lá trên thân chính của dưa hấu trên các loại gốc ghép.24
3.3.3 Đường kính gốc thân.26
3.3.4 Kích thước trái.29
3.4 Thành phần năng suất và năng suất trái.31
3.4.1 Trọng lượng trung bình trái.31
3.4.2 Trọng lượng rễ thân lá và trọng lượng toàn cây.31
3.4.3 Năng suất trái.33
3.5 Một số chỉ tiêu về phẩm chất trái.34
3.5.1 Độ brix của thịt trái dưa hấu.34
3.5.2 Độ dày vỏ trên trái và tỷ lệ trọng lượng thịt trái trên trọng lượng
trái dưa hấu trên các gốc ghép khác nhau.35
3.5.3 Thời gian tồn trữ của trái dưa hấu.35
3.5.4 Số hột trái dưa hấu.36
3.6 Hiệu quả kinh tế.37
3.6.1 Tổng chi và thu.37
3.6.2 Lợi nhuận.37
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.39
4.1 Kết luận.39
4.2 Đề nghị.40
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ CHƯƠNG++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-o0o-
HỒ PHƯƠNG QUYÊN
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP LÊN
SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM
CHẤT TRÁI DƯA HẤU THÀNH LONG
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NÔNG HỌC
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
-o0o-
HỒ PHƯƠNG QUYÊN
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP LÊN
SỰ SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM
CHẤT TRÁI DƯA HẤU THÀNH LONG
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NÔNG HỌC
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
TS. Trần Thị Ba
ThS. Võ Thị Bích Thủy
Cần Thơ - 2008
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG
Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư ngành Nông học với đề tài:
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP LÊN SỰ
SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT
TRÁI DƯA HẤU THÀNH LONG
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Do sinh viên: Hồ Phương Quyên thực hiện
Kính trình Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp.
Cần Thơ, ngày…. tháng….. năm 2008
Cán bộ hướng dẫn
TS. Trần Thị Ba
ii
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu,
kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ
luận văn nào trước đây.
Tác giả luận văn
Hồ Phương Quyên
iii
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
BỘ MÔN KHOA HỌC CÂY TRỒNG
----oOo----
Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đã chấp thuận luận văn đính kèm với tên đề tài:
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI GỐC GHÉP LÊN SỰ
SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT
TRÁI DƯA HẤU THÀNH LONG
TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Do sinh viên Hồ Phương Quyên thực hiện và bảo vệ trước hội đồng:
Ý kiến hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp: .............................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Luận văn đã được đánh giá ở mức: ..........................................................................
DUYỆT KHOA Cần Thơ, ngày .... tháng..... năm 2008
Trưởng Khoa Nông Nghiệp & SHƯD Chủ tịch Hội đồng
iv
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
TIỂU SỬ CÁ NHÂN
Họ và tên: Hồ Phương Quyên
Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1984
Con ông: Hồ Thế Thủy
Con bà: Nguyễn Phương Thảo
Quê quán: xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau
Đã tốt nghiệp phổ thông trung học tại trường Bán Công Cà Mau, thành phố
Cà Mau năm 2002.
Vào trường Đại học Cần Thơ năm 2003.
Tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông học 2008.
v
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
LỜI CẢM ƠN
Kính dâng!
Ba mẹ đã nuôi nấng, dạy dỗ con khôn lớn nên người, mang lại cho con niềm
tin và nghị lực để vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống.
Thành kính ghi ơn!
Cô Trần Thị Ba đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, động viên
và giúp đỡ em trong trong suốt thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp.
Quí Thầy, Cô và các anh chị cán bộ của Bộ môn Khoa học Cây trồng, Bộ
môn Bảo vệ Thực vật đã tận tình truyền đạt kiến thức cho em trong suốt khóa học
và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Chân thành biết ơn!
Thầy chủ nhiệm Ngô Thành Trí đã quan tâm và dìu dắt lớp hoàn thành hết
khóa học. Cô Nguyễn Thị Nghiêm, Thầy Phạm Hoàng Oanh tạo điều kiện thuận
lợi và giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đề tài.
Chị Võ Thị Bích Thủy đã chỉ dẫn và truyền đạt những kinh nghiệm quý báo
trong suốt thời gian thực hiện thí nghiệm.
Chân thành cảm ơn!
Anh Sơn, Phú, chị Thơi, các bạn Minh Cảnh, Như Thùy, Thúy Kiều, Hồng
Cúc, Hồng Thi,Tuấn Kiệt, Tâm, Nhờ… đã giúp đỡ tui trong quá trình thực hiện đề
tài.
Thân gửi về!
các bạn lớp Nông Học Khóa 29 những tình cảm thân thương nhất, lời chúc
sức khỏe và thành đạt trong tương lai.
HỒ PHƯƠNG QUYÊN
vi
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
HỒ PHƯƠNG QUYÊN, 2008. “Ảnh hưởng của các loại gốc ghép dưa hấu lên
sự sinh trưởng, năng suất và phẩm chất trái dưa hấu Thành Long tại thành
phố Cần Thơ”. Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông học, Khoa Nông nghiệp và
Sinh học Ứng dụng, trường Đại học Cần Thơ. Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Thị Ba
và ThS Võ Thị Bích Thủy.
TÓM LƯỢC
Đề tài “Ảnh hưởng của các loại gốc ghép dưa hấu lên sự sinh trưởng, năng
suất và phẩm chất trái dưa hấu Thành Long tại thành phố Cần Thơ” vụ Thu Đông
2006 - 2007 tại Trại thực nghiệm Nông Nghiệp, khoa Nông nghiệp & SHƯD,
trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, được thực hiện nhằm tuyển chọn gốc
ghép thích hợp cho dưa hấu có sức sinh trưởng mạnh, năng suất trái cao và phẩm
chất trái ngon.
Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần
lặp lại, gồm 4 nghiệm thức: (1) Gốc ghép bầu Nhật 1; (2) Gốc ghép bầu Nhật 2; (3)
Gốc ghép bầu Địa Phương và (4) Đối chứng không ghép. Diện tích thí nghiệm 400
m2, diện tích lô 31,54 m2 (8,3 m × 3,8 m). Sử dụng giống dưa hấu F1 Thành Long,
làm ngọn ghép và đối chứng không ghép. Khoảng cách cây 0,5 m, mật độ trồng
8.500 cây/ha.
Kết quả thí nghiệm cho thấy về năng suất trái dưa hấu cao nhất ở gốc ghép
bầu Nhật 2 (12,92 tấn/ha) cao hơn so với đối chứng không ghép (9,28 tấn/ha) là
28,2%, bầu Nhật 1 (10,63 tấn/ha) là 17,7% và bầu Địa Phương (12,01 tấn/ha) là
7,1%. Về tăng trưởng giữa các gốc ghép dưa hấu trên gốc bầu Địa Phương và bầu
Nhật 2 thể hiện tương đương nhau và cao hơn so với đối chứng không ghép và gốc
ghép bầu Nhật 1. Bệnh đốm phấn (Pseudoperonospora cubensis) cao nhất là trên
dưa hấu đối chứng không ghép (98%) ở thời điểm 25 ngày sau khi trồng. Gốc ghép
không ảnh hưởng đến phẩm chất trái dưa hấu so với dưa hấu không ghép. Lợi
nhuận thu được cao nhất là ở gốc ghép bầu Nhật 2 với tỷ suất lợi nhuận là 1,0.
vii
Trung tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu
MỤC LỤC
Trang
Tiểu sử cá nhân v
Lời Thank vi
Tóm lược vii
Mục lục viii
Danh sách bảng x
Danh sách hình xi
MỞ ĐẦU ........ .................................................................................... 1
CHƯƠNG 1 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU........................................................ 2
1.1 Nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng và tình hình sản xuất dưa hấu ............ 2
1.1.1 Nguồn gốc và giá trị dinh dưỡng dưa hấu ................................. 2
1.1.2 Tình hình sản xuất d...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement