Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chencuong
#631470

Download Luận văn Tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh và trọng lượng heo cai sữa tại trại miễn phí

LỜI CAM ĐOAN. i
LỜI CẢM TẠ. ii
TÓM LƯỢC. iii
MỤC LỤC. iv
DANH SÁCH BIỂU BẢNG.vii
DANH SÁCH BIỂU ĐỒ .viii
DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ. ix
Chương 1.ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
Chương 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN. 2
2.1 Đặc điểm các giống heo . 2
2.1.1 Giống Yorkshire . 2
2.1.2.Giống Landrace. 2
2.1.3.Heo lai Yorkshire x Landrace. 3
2.2 Sinh lý tăng trưởng của heo con . 3
2.2.1.Sự phát triển heo con thời kỳ sau thai. 3
2.2.2.Tăng trưởng của heo con. 3
2.3 Sinh lý tiêu hóa ở heo con . 4
2.3.1.Sự phát triển bộ máy tiêu hóa ở heo con. 4
2.3.2. Cơ quan điều tiết thân nhiệt của heo. 5
2.3.3. Sức đề kháng của heo con . 6
2.3.4. Sự biến đổi về pH . 7
2.3.5. Sự phát triển của hệ thống Enzim tiêu hóa. 8
2.3.6 Tuổi cai sữa . 9
2.3.7 Trọng lượng cai sữa . 9
2.4 Nhu cầu dinh dưỡng của heo con . 9
2.4.1 Nhu cầu năng lượng. 10
2.4.2 Nhu cầu protein. 11
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com-v-
2.4.3 Nhu cầu gluxid. 12
2.4.4 Nhu cầu vitamin. 12
2.4.5 Nhu cầu khoáng . 14
2.4.6 Nhu cầu lipid . 15
2.4.7 Nhu cầu nước. 16
2.5. Thức ăn – Dinh dưỡng . 16
2.5.1 Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp . 16
2.5.2 Thức ăn hỗn hợp dạng bột. 16
2.5.3 Thức ăn hỗn hợp dạng viên. 16
2.5.4. Lợi ích của thức ăn viên so với thức ăn bột . 17
2.6. Chăm sóc heo con cai sữa . 17
2.6.1. Chuồng úm heo con cai sữa. 17
2.6.2. Cách chăm sóc . 17
2.7 Công tác thú y. 19
2.7.1 Phòng bệnh . 19
2.7.2 Trị bệnh . 20
2.7.2.1 Bệnh tiêu chảy ở heo con . 20
2.7.2.2 Một số bệnh khác thường gặp trên heo con . 20
Chương 3.PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM. 21
3.1 Nhận xét tổng quát về trại . 21
3.1.1 Điều kiện tự nhiên. 21
3.1.2 Cơ cấu quản lý và tổ chức trại . 22
3.1.3 Vệ sinh thú y. 23
3.2 Phương tiện thí nghiệm. 23
3.2.1 Địa điểm và thời gian thí nghiệm . 23
3.2.2 Đối tượng thí nghiệm. 23
3.2.3 Chuồng trại . 23
3.2.4 Thức ăn thí nghiệm. 23
3.2.5 Nước uống . 24
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com-vi-
3.2.6 công cụ thí nghiệm. 24
3.3 Phương pháp thí nghiệm . 24
3.3.1 Yếu tố môi trường. 24
3.3.2 Các chỉ tiêu theo dõi trên heo. 25
3.4. Phương pháp xử lý số liệu. 25
Chương 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN. 26
4.1 Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi. 26
4.1.1 Nhiệt độ chuồng nuôi trong thời gian thí nghiệm . 26
4.1.2 Ảnh hưởng của ẩm độ môi trường đến sinh trưởng heo con . 27
4.2 Tổng quát về heo thí nghiệm. 28
4.2.1 Tăng trưởng của heo thí nghiệm. 28
4.2.2 Tăng trưởng của heo thí nghiệm theo giới tính . 32
4.3 Hệ số tương quan . 34
4.3.1 Đàn heo thí nghiệm. 34
4.3.2 Về heo đực. 34
4.3.3 Về heo cái . 34
4.4 Phương trình hồi qui . 36
4.4.1 Toàn đàn heo . 36
4.4.2 Heo đực . 37
4.4.3 Heo cái. 38
Chương 5.KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ . 41
5.1 Kết luận . 41
5.2 Đề nghị . 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 42
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
VĂN VĨNH THÀNH
TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON THEO MẸ VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA TRỌNG LƯỢNG HEO SƠ SINH VÀ TRỌNG LƯỢNG HEO CAI SỮA TẠI TRẠI
CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM HÒA AN
Luận văn tốt nghiệp
Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y
Cần Thơ 5 - 2009
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
Luận văn tốt nghiệp
Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y
Tên đề tài:
TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON THEO MẸ VÀ MỐI
TƯƠNG QUAN GIỮA TRỌNG LƯỢNG HEO SƠ
SINH VÀ TRỌNG LƯỢNG HEO CAI SỮA TẠI TRẠI
CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM HÒA AN
Giáo viên hưóng dẫn
Nguyễn Minh Thông
Sinh viên thực hiện
Văn Vĩnh Thành
MSSV: 3052460
Lớp: CNTY K31
Cần Thơ 5 - 2009
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
Luận văn tốt nghiệp
Ngành: CHĂN NUÔI THÚ Y
Tên đề tài:
TĂNG TRƯỞNG CỦA HEO CON THEO MẸ VÀ MỐI
TƯƠNG QUAN GIỮA TRỌNG LƯỢNG HEO SƠ
SINH VÀ TRỌNG LƯỢNG HEO CAI SỮA TẠI TRẠI
CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM HÒA AN
Cần Thơ 5 - 2009
Cần Thơ, Ngày…Tháng…Năm 2009
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NGUYỄN MINH THÔNG
Cần Thơ, Ngày…Tháng…Năm 2009
DUYỆT BỘ MÔN
Cần Thơ, Ngày…Tháng…Năm 2009
DUYỆT CỦA KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com-i-
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân. Các số liệu, kết quả
trình bày trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình luận văn nào trước đây.
Tác giả
Văn Vĩnh Thành
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com-ii-
LỜI CẢM TẠ
Trải qua những năm học tập và rèn luyện dưới mái trường Đại Học Cần Thơ,
nay tui đã thực hiện được ước mơ là hoàn thành luận văn tốt nghiệp và trở thành một
kỹ sư Chăn Nuôi Thú Y. Trong quá trình học tập và rèn luyện tui đã được sự giúp
đỡ của rất nhiều người. Chân thành biết ơn đến những người đã giúp đỡ tui những
năm tháng qua.
tui xin thành kính lên cha, mẹ tui là những người sinh thành, nuôi dưỡng,
động viên và đặt trọn niềm tin vào tui trong suốt quá trình học tập và rèn luyện.
Xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Minh Thông, người đã hết lòng
chỉ dạy, động viên, hướng dẫn nhiệt tình và giúp đỡ tui trong suốt quá trình thực
hiện đề tài luận văn tốt nghiệp.
Xin chân thành biết ơn đến quý thầy cô trong bộ môn Chăn Nuôi và bộ môn
Thú Y đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi.
Xin chân thành biết ơn thầy Trương Chí Sơn đã quan tâm giúp đỡ tui trong
thời gian học tập tại trường.
Xin chân thành Thank Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ làm việc tại trại
chăn nuôi thực nghiệm Hòa An đã tạo điều kiện và giúp đỡ tui thực hiện tốt việc
nghiên cứu đề tài này.
Thank các bạn lớp CNTY K31 đã động viên, chia sẽ những kinh nghiệm
học tập trong những năm học tại trường.
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com-iii-
TÓM LƯỢC
Trong một nền kinh tế nông nghiệp hàng hoá địa phương theo định hướng Xã Hội
Chủ Nghĩa, Chăn Nuôi heo cũng giống như các ngành sản xuất khác phải là Chăn
Nuôi heo công nghiệp, không những vậy, phải đáp ứng những yếu tố về số lượng và
chất lượng thịt tốt, tạo ra sản phẩm đạt năng suất thoả mãn nhu cầu của thị trường.
Từ đó, chúng tui tiến hành đề tài: “Tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối
tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh - heo cai sữa”.
Đề tài được thực hiện từ tháng 15/12/2008 – 15/3/2009, thí nghiệm được tiến hành
trên 134 heo (Yorkshire x Landrace) từ sơ sinh đến cai sữa tại trại Chăn nuôi thực
nghiệm Hòa An.
Mục tiêu của đề tài: xác định năng suất tăng trưởng của heo con theo mẹ và mối
tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh - heo cai sữa.
Qua kết quả theo dõi, chúng tui có một số nhận xét như sau:
· Nhiệt độ lên cao từ lúc 11giờ - 15giờ và giảm dần đến 3h sáng ngày hôm
sau.
· Ẩm độ lên cao nhất lúc 3h và thấp nhất lúc 11h.
· Nhiệt độ và ẩm độ chuồng nuôi khá phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của heo
con theo mẹ.
· Trọng lượng trung bình của heo lúc sơ sinh là 1,45 kg, lúc 21 ngày tuổi là
5,17 kg, lúc 28 ngày tuổi (cai sữa) là 6,76 kg.
· Tăng trọng ở heo đực và heo cái là như nhau mặc dù heo đực có trọng lượng
sơ sinh có phần là cao hơn heo cái.
· Mối tương quan giữa trọng lượng heo sơ sinh và trọng lượng heo cai sữa là
vừa (trung bình) (r = 0,61).
PDF created with pdfFactory Pro trial phiên bản www.pdffactory.com-iv-
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................. i
LỜI CẢM TẠ....................................................................................................... ii
TÓM LƯỢC........................................................................................................ iii
MỤC LỤC........................................................................................................... iv
DANH SÁCH BIỂU BẢNG..............................................................................vii
DANH SÁCH BIỂU ĐỒ ...................................................................................viii
DANH SÁCH HÌNH VÀ SƠ ĐỒ........................................................................ ix
Chương 1.ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................... 1
Chương 2.CƠ SỞ LÝ LUẬN................................................................................ 2
2.1 Đặc điểm các giống heo .................................................................................. 2
2.1.1 Giống Yorkshire .................................................................................. 2
2.1.2.Giống Landrace.................................................................................... 2
2.1.3.Heo lai Yorkshire x Landrace............................................................... 3
2.2 Sinh lý tăng trưởng của heo con ...................................................................... 3
2.2.1.Sự phát triển heo con thời kỳ sau thai................................................... 3
2.2.2.Tăng trưởng của heo con...................................................................... 3
2.3 Sinh lý tiêu hóa ở heo con ............................................................................... 4
2.3.1.Sự phát triển bộ máy tiêu hóa ở heo con............................................... 4
2.3.2. Cơ quan điều tiết thân nhiệt của heo.................................................... 5
2.3.3. Sức đề kháng của heo con ................................................................... 6
2.3.4. Sự biến đổi về pH ............................................................................... 7
2.3.5. Sự phát triển của hệ thống Enzim tiêu hóa........................................... 8
2.3.6 Tuổi cai sữa ......................................................................................... 9
2.3.7 Trọng lượng cai sữa ............................................................................. 9
2.4 Nhu cầu dinh dưỡng của heo con .................................................................... 9
2.4.1 Nhu cầu năng lượng........................................................................... 10
2.4.2 Nhu ...
#701826 đọc bài viết này tui thấy rất hay, mong muốn xem bảng đầy đủ để làm tài liệu tham khảo. Rất mong được sự giúp đỡ. Chân thành cám ơn!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#701833
MINHNGOC2012 đã viết:đọc bài viết này tui thấy rất hay, mong muốn xem bảng đầy đủ để làm tài liệu tham khảo. Rất mong được sự giúp đỡ. Chân thành cám ơn!


Bạn download ở file đính kèm nhé
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement