Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#631453

Download Đề tài Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai miễn phí

Tình hình chung
Hệ sinh thái rừng từ trước đến nay được nhiều nhà khoa học nghiên cứu đến (Maurand, 1952, Rollet, 1952, Vidal, 1958, Schmid 1962, Thái Văn Trừng, 1978, Vũ Xuân Đề, 1985, 1989; Phùng Tửu Bôi, 1981.). Trong các công trình khoa học đó phải kể đến: “Thảm thực vật rừng trên quan điểm hệ sinh thái” (1978) của Thái Văn Trừng; “Bước đầu nghiên cứu cấu trúc rừng miền Bắc Việt Nam” (1965, 1974) của Trần Ngũ Phương;; 2 tác giả Võ Văn Chi và Trần Hợp cùng nghiên cứu và cho ra đời công trình “Cây cỏ có ích Việt Nam”, Tác giả Nguyễn Văn Trương với công trình “Cấu trúc rừng gỗ hỗn loài Việt Nam” (1974); “Cây cỏ Việt Nam” (1993) của Phạm Hoàng Hộ. Đặc biệt chú ý đến “Từ điển thực vật thông dụng” tập I, II (2004) và “Từ điển cây thuốc Việt Nam” của Võ Văn Chi.
Do giá trị của thực vật họ Sao – Dầu cao nên cũng được các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu. Các nghiên cứu trước đây chỉ nghiên cứu tổng quát, mang tính chất mô tả, sau này có nhiều công trình nghiên cứu sâu hơn. Theo Lý Văn Hội (1969) nhận xét hạt sao đen (Hopea odorata) mất sức nảy mầm sau 20 ngày. Nguyễn Hồng Quân và các tác giả khác trong báo cáo “Một số nghiên cứu thăm dò làm cơ sở cho việc điều chế rừng khộp” (1981), quả cây Dipterocapus tuberculatus tại bản Đôn (Đăk Lăk) phát tán vào cuối tháng 4, nếu gặp mưa muộn thì hạt giống của nó không thể nảy mầm. Ashton (1983) (dẫn theo sách “Thảm thực vật rừng Việt Nam trên quan điểm hệ sinh thái” của Thái Văn Trừng), cây dầu rái (Dipterocarpus alatus) mọc cụm ở ven sông, chỉ tái sinh sau những trận lụt lớn. Lâm Xuân Sanh nghiên cứu “Vai trò của các loài cây họ sao – dầu trong sinh thái phát sinh của các hệ sinh thái rừng ở miền Nam Việt Nam” (1985) cho rằng, hạt của cây họ sao – dầu có giai đoạn ngủ kéo dài không quá 4 tuần. Các công trình khác nghiên cứu về giá trị của các loài cây gỗ “Cây gỗ kinh tế ở Việt Nam” (1993) của Trần Hợp và Nguyễn Bội Quỳnh đề cập đến giá trị của các loài cây gỗ và các loài cây trong họ Sao – Dầu, cụ thể: Chi Vên vên (Anisoptera) có 1 loài; chi Dầu (Dipterocarpus) có 12 loài; chi Sao (Hopea) có 9 loài; chi Chò chỉ (Parashorea) có 2 loài; chi Sến (Shorea) có 5 loài; chi Táu (Vatica) có 4 loài. Trần Hợp (2002) cho rằng họ Sao – Dầu ở Việt Nam có 6 chi và 45 loài đều là những cây gỗ lớn, đặc trưng cho các loại hình rừng phía Nam Việt Nam. Tác giả mô tả đặc điểm hình thái các loài cây trong các chi thuộc họ Sao – Dầu, khu phân bố và công dụng của chúng. Các loài đều có số cá thể lớn, làm thành các rừng đặc biệt cho các vùng khí hậu đất đai khắc nghiệt.
Về đặc điểm sinh thái của 4 loài cây họ Sao – Dầu: dầu cát (Dipterocarpus chartaceus), sến cát (Shorea roxburghii), chai lá cong (shorea falcata), và sao lá hình tim (Hopea cordata) đã được tác giả Nguyễn Hoàng Nghĩa nghiên cứu trong công trình “Kết quả điều tra sinh thái - di truyền bốn loài cây họ dầu trên vùng cát ven biển”.
Nghiên cứu về tái sinh, Thái Văn Trừng (1978) và Lâm Xuân Sanh (1985) cho rằng, kiểu tái sinh phổ biến của cây gỗ rừng mưa là tái sinh theo vệt hay theo lỗ trống. Lê Bá Toàn khi nghiên cứu về tái sinh của một số cây họ Sao – Dầu [39] cũng kết luận, cây con các loài cây họ Sao – Dầu tái sinh thuộc nhiều loại khác nhau trong đó cây tái sinh hạt “đời chồi” là phổ biến. “Về đặc điểm tái sinh của rừng tự nhiên” (1991), Vũ Tiến Hinh cho rằng, để xác định tính chất tái sinh liên tục hay định kỳ của các loài cây gỗ có thể dùng phương pháp đếm tuổi các thế hệ cây gỗ. Khảo sát về cấu trúc cây tái sinh của các loài cây gỗ trong quan hệ với cấu trúc rừng đã được làm sáng tỏ trong nghiên cứu “Quy luật cấu trúc rừng gỗ hỗn loại” (1984) của Nguyễn Văn Trương.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
************************
NGÔ THỊ HỒNG NGÁT
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA MỘT SỐ
ƯU HỢP THỰC VẬT ƯU THẾ CÂY HỌ SAO – DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN
THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ
ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Thành phố Hồ Chí Minh, 04/2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
********************
NGÔ THỊ HỒNG NGÁT
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA MỘT SỐ ƯU HỢP
THỰC VẬT ƯU THẾ CÂY HỌ SAO – DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ
NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Lâm học
Mã số  : 60.62.60
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Hướng dẫn khoa học 
PGS. TS. NGUYỄN VĂN THÊM
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 4/2010
Chương 1
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Thực vật họ Dầu (dipterocarpaceae) gồm 17 chi và có khoảng 680 lòai cây thân gỗ phân bố chủ yếu ở các rừng mưa nhiệt đới. Chúng cung cấp các loại gỗ có giá trị và nhựa mủ… (Lê Mộng Chân, Lê Thị Huyên, 2000). Rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) ở miền Đông Nam Bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng là nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và giàu có về các loại gỗ và đặc sản rừng. Nguồn tài nguyên đó có ý nghĩa to lớn về kinh tế, quốc phòng và bảo vệ môi trường sống. Những số liệu thống kê của Bộ Lâm nghiệp (1991)[4] cho biết, rừng miền Đông Nam Bộ có diện tích 547,9 ngàn ha, độ che phủ khoảng 25,9% diện tích đất tự nhiên. Hệ thực vật rừng phong phú và đa dạng, bao gồm khoảng 900 loài cây gỗ phân bố trong 77 họ [2], [13]. Những loài cây gỗ của họ Sao - Dầu đóng vai trò to lớn nhất trong sự hình thành cấu trúc các kiểu thảm thực vật rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở miền Đông Nam Bộ. Trong các kiểu thảm thực vật này, những ưu hợp cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) tham gia hình thành những quần xã thực vật rừng có trữ lượng rất cao (300 - 400 m3 gỗ/ha) [10], [11], [39]; gỗ của chúng có nhiều đặc tính cơ lý tốt, có giá trị lớn trong xây dựng và xuất khẩu, rất được ưa thích ở miền Đông Nam Bộ. Vì thế, nhiều loài cây họ Sao - Dầu đã được xếp vào danh mục những loài cây gỗ để sản xuất gỗ lớn ở Đồng Nai và miền Đông Nam Bộ [12]. Thế nhưng, cùng với sự mất rừng do khai thác và sử dụng không hợp lý, rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu cũng dần bị thu hẹp về diện tích và có nguy cơ biến mất.
Trước đây, ở nước ta đã có một số công trình nghiên cứu về rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai [9], [10], [11], [12], [13], [26], [27], [28], [36], [37], [39], [45], [49], nhưng số liệu chưa nhiều, tản mạn, phạm vi và đối tượng nghiên cứu còn hạn chế. Do đó, việc kế thừa những tài liệu đã có và tiếp tục đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống về đặc trưng lâm học của rừng ưu thế cây họ Sao - Dầu là một việc cần thiết. Vì lý do đó, đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai” đã được đặt ra.
1.2 Mục đích và mục tiêu nghiên cứu
Mục đích của đề tài là xây dựng cơ sở dữ liệu về đặc trưng lâm học của một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai để làm căn cứ xây dựng những biện pháp khai thác – tái sinh, nuôi dưỡng và bảo tồn những hệ sinh thái rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đông Nam Bộ.
Để đạt được mục đích đặt ra, mục tiêu nghiên cứu là:
Mô tả và phân tích những đặc trưng về thành phần và kết cấu loài cây
Mô tả và phân tích những đặc trưng về cấu trúc
Đánh giá tình trạng tái sinh tự nhiên dưới tán rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu.
1.3 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là một số ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai.
Nội dung nghiên cứu chỉ tập trung vào những vấn đề có liên quan đến điều kiện hình thành, thành phần và kết cấu loài cây, cấu trúc đường kính và chiều cao, kết quả tái sinh dưới tán rừng ưu thế cây họ Sao – Dầu.
Địa điểm nghiên cứu được chọn là Vườn Quốc Gia Cát Tiên thuộc lãnh thổ tỉnh Đồng Nai.
Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 05/2009 và kết thúc vào tháng 10/2009.
Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn những quần xã thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai.
1.4 Ý nghĩa của đề tài
Những kết quả nghiên cứu của đề tài mang lại những ý nghĩa sau đây:
(1) Về lý luận, những kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở dữ liệu để xác định điều kiện hình thành những ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao - Dầu và phân tích vai trò của cây họ Sao – Dầu trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai.
(2) Về thực tiễn, những kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ khoa học cho việc áp dụng những biện pháp bảo tồn và phát triển những ưu hợp thực vật ưu thế cây họ Sao – Dầu ở Đồng Nai.
Chương 2
TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
2.1 Tình hình chung
Hệ sinh thái rừng từ trước đến nay được nhiều nhà khoa học nghiên cứu đến (Maurand, 1952, Rollet, 1952, Vidal, 1958, Schmid 1962, Thái Văn Trừng, 1978, Vũ Xuân Đề, 1985, 1989; Phùng Tửu Bôi, 1981...). Trong các công trình khoa học đó phải kể đến: “Thảm thực vật rừng trên quan điểm hệ sinh thái” (1978) của Thái Văn Trừng; “Bước đầu nghiên cứu cấu trúc rừng miền Bắc Việt Nam” (1965, 1974) của Trần Ngũ Phương;; 2 tác giả Võ Văn Chi và Trần Hợp cùng nghiên cứu và cho ra đời công trình “Cây cỏ có ích Việt Nam”, Tác giả Nguyễn Văn Trương với công trình “Cấu trúc rừng gỗ hỗn loài Việt Nam” (1974); “Cây cỏ Việt Nam” (1993) của Phạm Hoàng Hộ. Đặc biệt chú ý đến “Từ điển thực vật thông dụng” tập I, II (2004) và “Từ điển cây thuốc Việt Nam” của Võ Văn Chi...
Do giá trị của thực vật họ Sao – Dầu cao nên cũng được các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu. Các nghiên cứu trước đây chỉ nghiên cứu tổng quát, mang tính chất mô tả, sau này có nhiều công trình nghiên cứu sâu hơn. Theo Lý Văn Hội (1969) nhận xét hạt sao đen (Hopea odorata) mất sức nảy mầm sau 20 ngày. Nguyễn Hồng Quân và các tác giả khác trong báo cáo “Một số nghiên cứu thăm dò làm cơ sở cho việc điều chế rừng khộp” (1981), quả cây Dipterocapus tuberculatus tại bản Đôn (Đăk Lăk) phát tán vào cuối tháng 4, nếu gặp mưa muộn thì hạt giống của nó không thể nảy mầm. Ashton (1983) (dẫn theo sách “Thảm thực vật rừng Việt Nam trên quan điểm hệ sinh thái” của Thái Văn Trừng), cây dầu rái (Dipterocarpus alatus) mọc cụm ở ven sông, chỉ tái sinh sau những trận lụt lớn.. Lâm Xuân Sanh nghiên cứu “Vai trò của các loài cây họ sao – dầu trong sinh thái phát sinh của các hệ sinh thái rừng ở miền Nam Việt Nam” (1985) cho rằng, hạt của cây họ sao – dầu có giai đoạn ngủ kéo dài không quá 4 tuần. Các công trình khác nghiên cứu về giá trị của các loài cây gỗ “Cây gỗ kinh tế ở Việt Nam...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement