Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kittytramanh
#631073

Download Khóa luận Xây dựng thương hiệu gạo cho công ty cổ phần Gentraco giai đoạn 2008 - 2012 miễn phí

MỤC LỤC
Chương 1 GIỚI THIỆU 1
1.1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 2
1.3. Phương pháp nghiên cứu 2
1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 2
1.3.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 2
1.4. Ý nghĩa nghiên cứu 3
1.5. Nội dung của bài nghiên cứu 3
Chương 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN 4
2.1. Tổng quan về thương hiệu 4
2.1.1. Quan niệm về thương hiệu 4
2.1.2. Đặc điểm của thương hiệu 5
2.1.3. Thành phần của thương hiệu 5
2.1.4. Vai trò của thương hiệu 6
2.1.5. Giá trị thương hiệu (Tài sản thương hiệu) 6
2.2. Tiến trình xây dựng thương hiệu 7
2.2.1. Xây dựng nền móng thương hiệu 8
2.2.2. Định vị thương hiệu 9
2.2.3. Xây dựng chiến lược thương hiệu 9
2.2.4. Xây dựng chiến lược truyền thông 9
2.2.5. Đo lường và hiệu chỉnh thương hiệu 9
2.3. Những khái niệm khác có liên quan 10
Chương 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO 11
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 11
3.2. Tình hình hoạt động của công ty trong thời gian qua 13
3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của công ty 13
3.2.1.1. Chức năng 13
3.2.1.2. Nhiệm vụ 13
3.2.1.3. Mục tiêu 13
3.2.2. Lĩnh vực kinh doanh 13
3.2.3. Cơ cấu tổ chức, quản trị nhân sự trong công ty 14
3.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2004-2006 16
3.2.5. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 18
3.2.5.1. Thuận lợi 18
3.2.5.2. Khó khăn 19
3.2.6. Định hướng phát triển kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới 19
Chương 4 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO 21
4.1. Nhận thức về vấn đề thương hiệu 21
4.2. Ý thức phát triển thương hiệu tại công ty 23
4.3. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu trong thời gian qua 25
4.3.1. Xây dựng các thành phần thương hiệu 25
4.3.2. Xây dựng hệ thống truyền thông marketing 27
4.3.3. Các hoạt động quảng bá thương hiệu 28
4.4. Định hướng phát triển thương hiệu gạo 29
Chương 5 PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 31
5.1. Ảnh hưởng bởi các chính sách của nhà nước và một số yếu tố vĩ mô khác 31
5.2. Phân tích các thương hiệu cạnh tranh 32
5.2.1. Thị trường kinh doanh gạo nội địa trong những năm vừa qua 32
5.2.2. Phân tích thương hiệu cạnh tranh 33
5.3. Phân tích khách hàng 38
5.4. Phân khúc và lựa chọn thị trường mục tiêu 39
Chương 6 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO 42
6.1. Định hướng phát triển và thị trường mục tiêu 42
6.1.1. Định hướng phát triển 42
6.1.2. Thị trường mục tiêu 42
6.2. Mục tiêu marketing của việc xây dựng thương hiệu gạo 43
6.2.1. Căn cứ xây dựng mục tiêu 43
6.2.2. Mục tiêu 43
6.3. Mô hình xây dựng thương hiệu 43
6.3.1. Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu 43
6.3.2. Mô hình xây dựng thương hiệu 44
6.4. Định vị thương hiệu 45
6.5. Đề xuất chiến lược kiến tạo, truyền thông thương hiệu 49
6.5.1. Chiến lược thương hiệu 49
6.5.2. Kiến tạo các thành phần thương hiệu 50
6.5.3. Chiến lược truyền thông, quảng bá thương hiệu 51
6.5.3.1. Mục tiêu truyền thông 51
6.5.3.2. Thông điệp truyền thông 52
6.5.3.3. Hoạt động truyền thông tĩnh 52
6.5.3.4. Hoạt động truyền thông động 53
6.6. Dự toán ngân sách và ước lượng kết quả đạt được 57
Chương 7 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60
7.1. Kết luận 60
7.2. Kiến nghị 61
7.3. Những đóng góp và hạn chế của đề tài nghiên cứu 61
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LÊ THỊ NGỌC DIỄM
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Long Xuyên, tháng 6 năm 2007
ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU GẠO
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
GIAI ĐOẠN 2008 - 2012
Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP
Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ NGỌC DIỄM
Lớp: DH4KN2. Mã Số SV: DKN030176
Giảng viên hướng dẫn: ThS. VÕ MINH SANG
Long Xuyên, tháng 06 năm 2007
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Người hướng dẫn
Thạc sĩ Võ Minh Sang
Người chấm, nhận xét 1: …………………………..
(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Người chấm, nhận xét 2: ………………………….
(Họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)
Khóa luận được bảo vệ tại Hồi đồng chấm bảo vệ khóa luận
Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày……tháng……năm 2007

(((
Trước tiên, cho tui gửi lời Thank đến tất cả quý thầy cô của trường Đại học An Giang, đặc biệt là các thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - những người đã truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho tui trong suốt 4 năm học vừa qua. Các thầy cô đã giúp tui trang bị cho mình vốn kiến thức quý báo, làm hành trang để bước vào đời. Thank bà Nguyễn Ngọc Chất - một con người có tấm lòng vàng - bà đã bảo trợ cho tui trong suốt thời gian học tập tại trường, bà đã tạo cho tui nguồn động lực rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để tui có được thành quả như ngày hôm nay.
Hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, đối với tui là một thành công rất lớn, bên cạnh sự nổ lực, cố gắng của bản thân, tui còn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, các cô, chú, anh, chị hiện đang làm việc tại Công ty cổ phần GENTRACO - nơi tui đang thực tập, cùng tất cả các bạn sinh viên cùng lớp với tôi, lớp DH4KN2.
Một lần nữa, tui xin Thank tất cả quý thầy cô Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học An Giang. Thank thầy Võ Minh Sang, thầy vừa là người thầy, vừa là người anh đi trước, đã hướng dẫn, chỉ bảo tui một cách nhiệt tình, tạo cho tui một động lực rất lớn để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong suốt thời gian thực tập và thực hiện khóa luận này.
tui xin chân thành Thank Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên tại Công ty cổ phần GENTRACO đã nhiệt tình giúp đỡ tui trong suốt thời gian thực tập tại công ty. Đặc biệt, Thank chú Trần Hữu Đức - Phó giám đốc công ty, là người đã trực tiếp hướng dẫn cho tui tại công ty, cung cấp các tài liệu cần thiết và tạo những điều kiện thuận lợi để tui có thể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này một cách tốt nhất.
Và sau cùng, tui xin gửi lời Thank chân thành đến tất cả các bạn bè, đặc biệt là các bạn sinh viên lớp DH4KN2, cùng ngồi chung một lớp trên ghế nhà trường trong suốt 4 năm đại học. các bạn là những người đã tận tình giúp đỡ, động viên tôi, giúp tui vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình học tập tại trường. Thank những lời đóng góp quý báo của các bạn cho bài khóa luận của tôi, giúp tui hoàn thành tốt khóa luận này.
tui sẽ mãi biết ơn cha mẹ - người đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi, biết ơn bà Chất cũng như quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học An Giang, các cô, chú, anh, chị tại Công ty cổ phần GENTRACO và tất cả các bạn - những người đã tận tình giúp đỡ tui trong suốt thời gian 4 năm tui học tập tại trường Đại học An Giang.
Cầu chúc cho tất cả mọi người có được nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống!
Sinh viên
Lê Thị Ngọc Diễm
TÓM TẮT
(((
Việc xây dựng thương hiệu cho hàng hóa không còn là một vấn đề mang tính thời sự, nhất thời, mà đây thực sự là một yếu tố cần thiết đối với các doanh nghiệp hiện nay. Ngày càng nhiều các doanh nghiệp tham gia vào thị trường với lượng sản phẩm đa dạng và gần như đồng nhất nhau về chất lượng, tạo nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Trong khi người tiêu dùng ngày càng có ít thời gian cho việc lựa chọn mua các sản phẩm của mình, người ta lựa chọn sản phẩm không chỉ dựa vào chất lượng nữa mà chủ yếu dựa vào thương hiệu của hàng hóa.
Công ty cổ phần GENTRACO, mặc dù là một công ty chế biến, kinh doanh lương thực lớn nhất Thành phố Cần Thơ và đứng hàng thứ 4 về doanh thu xuất khẩu gạo so với toàn quốc vào năm 2006, nhưng đến nay công ty vẫn chưa nghiên cứu một cách hệ thống toàn diện về tất cả các vấn đề xung quanh thương hiệu cho sản phẩm của mình trên thị trường. Nghiên cứu xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gạo của công ty, tui mong muốn cho gạo của GENTRACO có một vị trí nhất định trong tâm trí các khách hàng Việt Nam, đến năm 2012, gạo của GENTRACO có thể trở thành một trong những nhãn hiệu gạo được ưa thích nhất ở Việt Nam.
Tiến hành nghiên cứu, tui bắt đầu giới thiệu về lí do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi, phương pháp và ý nghĩa nghiên cứu, sau đó, tìm hiểu những cơ sở lý thuyết về thương hiệu và vấn đề xây dựng thương hiệu. Giới thiệu về công ty GENTRACO, tìm hiểu thực trạng xây dựng và quảng bá thương hiệu tại công ty, tìm hiểu về khách hàng, thị trường và các đối thủ cạnh tranh. Trên cơ sở những nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn này, thấy được những điểm mạnh, điểm yếu của công ty, xác định được thị trường mục tiêu cho sản phẩm gạo, làm nền tảng cho việc xây dựng thương hiệu. Từ đó, đề xuất mô hình xây dựng thương hiệu gạo tại công ty, định vị thương hiệu, xây dựng chiến lược kiến tạo các thành phần thương hiệu và chiến lược truyền thông thương hiệu… Nội dung của bài nghiên cứu được kết cấu thành 7 chương như sau:
Chương 1: GIỚI THIỆU
Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
Chương 4: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GENTRACO
Chương 5: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG
Chương 6: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU GẠO
Chương 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu nhưng do đây là lần đầu tiếp xúc thực tế tại doanh nghiệp, hơn nữa do còn hạn chế về vốn kiến thức thực tế nên đề tài khó tránh khỏi những sai xót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô, các cô, chú, anh, chị tại Công ty cổ phần GENTRACO và của tất cả các bạn.
MỤC LỤC
Chương 1 GIỚI THIỆU 1
1.1. Lí do chọn đề tài nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 2
1.3. Phương pháp nghiên cứu 2
1.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 2
1.3.2. Phương pháp xử lý dữ liệu 2
1.4. Ý nghĩa nghiên cứu 3
1.5. Nội dung của bài nghiên cứu 3
Chương 2 CƠ SỞ LÍ LUẬN 4
2.1. Tổng quan về thương hiệu 4
2.1.1. Quan niệm về thương hiệu 4
2.1.2. Đặc điểm của thương hiệu 5
2.1.3. Thành phần của th
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement