Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By oanh_meo8x
#629480 Download Báo cáo miễn phí

I. MỤC TIÊU
* Sau khi thực tập học sinh có những khả năng sau:
1. Mô tả được chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của khoa Dư¬ợc bệnh viện Huyện - Hiệu thuốc - Công ty Dư¬ợc Thanh Hóa.
2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ng¬ười Dược sĩ Trung học.
3. Làm đư¬ợc các kỹ năng đã học trong chư¬ơng trình dư¬ợc sĩ trung học tại các cơ sở thực tập dư¬ới sự giám sát của giáo viên.
4. Thực hiện kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư¬ vấn, GDSK và sử dụng thuốc an toàn hợp lý.
II. NỘI DUNG THỰC TẬP
1. Tại khoa D¬ược Trung tâm y tế:
*Nghe giới thiệu và tìm hiểu:
- Mô hình, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khoa D¬ược bệnh viện.
- Chế độ quản lý chuyên môn, quản lý kinh tế trong khoa Dư¬ợc bệnh viện.
* Trực tiếp làm và tìm hiểu :
- Thực tập làm công tác trong các khâu của khoa Dư¬ợc cụ thể nh¬ư: Thống kê, kế toán, sắp xếp, bảo quản, cấp phát thuốc.
- Pha chế thuốc (nếu có)
- Tìm hiểu và thu nhập những đơn thuốc sử dụng tại bệnh viện
- Ghi chép danh mục thuốc thiết yếu: Tên thuốc, dạng thuốc, nồng độ, hàm lượng, công đụng và ghi chép mẫu công thức pha chế thuốc tại bệnh viện.
2. Tại Công ty Dược và Vật t¬ư y tế Tỉnh
- Hệ thống tổ chức của Công ty - Công tác quản lý kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch, giới thiệu và quảng cáo thuốc.
- Hồ sơ, sổ sách quản lý.
- Tổ chức hệ thống kho bảo quản Dư¬ợc phẩm vật tư¬ y tế.
3. Tại nhà thuốc
- Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Nhà thuốc, hiệu thuốc, đại lý bán thuốc.
- Thực tập giới thiệu hư¬ớng dẫn sử dụng thuốc
- Thực tập sắp xếp, bảo quản.
- Thực tập cách lập sổ, ghi chép các loại sổ, biểu mẫu.
- Thực tập sản xuất, đóng gói (nếu có )
- Dạng sách thuốc, hoá chất, Dư¬ợc liệu đư¬ợc phép kinh doanh tại các nhà thuốc, hiệu thuốc.


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

BÁO CÁO

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Địa điểm thực tập: Trung tâm y tế huyện Nho Quan

- Công ty cổ phần Dược phẩm Ninh Bình

- Trạm y tế xã Lạc Vân Huyện Nho Quan – Tỉnh Ninh Bình

MỤC TIÊU - NỘI DUNG

KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

I. MỤC TIÊU

* Sau khi thực tập học sinh có những khả năng sau:

1. Mô tả được chức năng nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của khoa Dược bệnh viện Huyện - Hiệu thuốc - Công ty Dược Thanh Hóa.

2. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của người Dược sĩ Trung học.

3. Làm được các kỹ năng đã học trong chương trình dược sĩ trung học tại các cơ sở thực tập dưới sự giám sát của giáo viên.

4. Thực hiện kỹ năng giao tiếp, truyền thông, tư vấn, GDSK và sử dụng thuốc an toàn hợp lý.

II. NỘI DUNG THỰC TẬP

1. Tại khoa Dược Trung tâm y tế:

*Nghe giới thiệu và tìm hiểu:

- Mô hình, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của khoa Dược bệnh viện.

- Chế độ quản lý chuyên môn, quản lý kinh tế trong khoa Dược bệnh viện.

* Trực tiếp làm và tìm hiểu :

- Thực tập làm công tác trong các khâu của khoa Dược cụ thể như: Thống kê, kế toán, sắp xếp, bảo quản, cấp phát thuốc.

- Pha chế thuốc (nếu có)

- Tìm hiểu và thu nhập những đơn thuốc sử dụng tại bệnh viện

- Ghi chép danh mục thuốc thiết yếu: Tên thuốc, dạng thuốc, nồng độ, hàm lượng, công đụng và ghi chép mẫu công thức pha chế thuốc tại bệnh viện.

2. Tại Công ty Dược và Vật tư y tế Tỉnh

- Hệ thống tổ chức của Công ty - Công tác quản lý kinh doanh

- Xây dựng kế hoạch, giới thiệu và quảng cáo thuốc.

- Hồ sơ, sổ sách quản lý.

- Tổ chức hệ thống kho bảo quản Dược phẩm vật tư y tế.

3. Tại nhà thuốc

- Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Nhà thuốc, hiệu thuốc, đại lý bán thuốc.

- Thực tập giới thiệu hướng dẫn sử dụng thuốc

- Thực tập sắp xếp, bảo quản.

- Thực tập cách lập sổ, ghi chép các loại sổ, biểu mẫu.

- Thực tập sản xuất, đóng gói (nếu có )

- Dạng sách thuốc, hoá chất, Dược liệu được phép kinh doanh tại các nhà thuốc, hiệu thuốc.

THỰC TẬP TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN ĐÔNG SƠN THANH HÓA

Thời gian thực tập: 4 tuần

Từ ngày 09/6/2008 đến 06/7/2008

GIỚI THIỆU

BỆNH VIỆN HUYỆN ĐÔNG SƠN

Bệnh viện huyện Đông Sơn là một đơn vị hành chính sự nghiệp. Đặt dưới sự quản lý toàn diện của Sở y tế Tỉnh Thanh Hóa và UBND Huyện Đông Sơn.

Bệnh viện huyện có tổng số 100 cán bộ biên chế được chia:

- Các khoa phòng của Bệnh viện gồm :

+ Phòng hành chính - Tổ chức - Quản trị

+ Khoa phòng khám

+ Khoa cấp cứu - Nhi - Lây

+ Khoa đông y

+ Khoa ngoại - Sản

+ Khoa dược

+ Cận lâm sàng

Một số cán bộ phụ trách một số các mặt khác như: Phòng chống bệnh biếu cổ, phòng chống sốt rét, tâm thần ... và hệ thống y tế xã phường bao gồm 4 phòng khám đa khoa khu vực, mỗi trạm y tế có từ 5 - 6 cán bộ biên chế.

Với quy mô của Bệnh viện có giường bệnh. Bệnh viện huyện Đông Sơn có nhiệm vụ đón tiếp và khám chữa bệnh cho toàn nhân dân trên địa bàn trong và ngoài huyện. Triển khai các chương trình y tế theo 10 nội dung chăm sóc sức khoẻ ban đầu và các chương trình mục tiêu.

Trong nhiều năm gần đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhân dân và cấp trên giao cho, đạt được nhiều thành tích như: Giấy khen, bằng khen.

Phát huy những thành tích đã đạt được của Bệnh viện. Toàn thể cán bộ công chức trong Bệnh viện luôn hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân cũng như của tập thể: Chăn sóc sức khỏe nhân dân, không để xảy ra các hiện tượng liêu cực, phát huy chủ động sáng tạo. Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ cả về chất lượng và số lượng đến tay người khám và điều trị tại Bệnh viện, các phòng khám khu vực và trạm y tế xã, giữ được tín nghiệm của người dân, lòng tin của lãnh đạo ngành.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

1. Tổ chức:

Khoa dược gồm:

- Bộ phận cấp phát thuốc.

- Bộ phận chuyên môn (quản lý dược chính, thống kê, báo cáo)

2. Biên chế:

Khoa dược Bệnh viện gồm có 4 cán bộ biên chế:

- Một Dược sĩ Đại học:

Đ/c Nguyễn Văn Ngọc

- Một kế toán làm thống kê

Đ/c Nguyễn Thị Lan

- Hai thủ kho:

Đ/c Nguyễn Thị Lý

Đ/c Hồ Thị Ngân

NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN

TRONG KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN

1. Thủ kho:

- Tổ chức quản lý thuốc, y cụ

- Hàng ngày cấp phát thuốc, y cụ cho phòng khám khu vực, các khoa lâm sàng.

- Theo dõi đầy đủ số lượng thuốc, y cụ nhập vào và xuất ra hàng tháng, quý và báo cáo gửi lên kế toán thống kê.

- Khi cấp phát thuốc thực hiện chỉnh đúng chế độ :

+ 3 kiểm tra

+ 3 đối chiếu

+ Cách dùng và liều lượng

2. Bộ phận cấp phát thuốc:

- Kho cấp phát thuốc điều trị nội trú: Thực hiện cấp phất thuốc cho các khoa phòng điều trị nội trú.

- Kho cấp phát thuốc cho các chương trình: Thực hiện cấp phát thuốc cho

phòng chống bệnh xã hội, chăm sóc sức khoẻ sinh sản.

- Kho cấp phát thuốc điều trị ngoại trú thực hiện cấp phát thuốc cho:

+ Bảo hiểm Y tế, các gia đình thương binh liệt sĩ, các hộ nghèo

+ Các phòng khám đa khoa khu vực và các trạm y tế xã

- Kho y cụ: Thực hiện cấp phát toàn bộ y dụng cụ, hoá chất xét nghiệm phục vụ cho công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho toàn đơn vị

3. Kế toán thống kê:

- Hàng ngày có nhiệm vụ tổng kết số đơn phiếu cấp phát thuốc, số lượng thuốc, y cụ đã sử dụng, số lương nhập - xuất - tồn hàng tháng, hàng quý, thống kê báo cáo lên Giám đốc về số lượng xuất - nhập - tồn thuốc trong định mức của bệnh viện.

4. Nhân viên trong khoa dược:

- Mỗi cán bộ trong khoa phải thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ quy chế, chế độ của ngành.

- Thực hiện an toàn tuyệt đối trong công tác cấp phát thuốc và y cụ

SƠ ĐỒ KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN HUYỆN ĐÔNG SƠN.

VỊ TRÍ CHỨC NĂNG

NHIỆM VỤ CỦA KHOA DƯỢC

1. Vị trí:

- Khoa dược Bệnh viện huyện Đông Sơn là một khoa chuyên môn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện. Khoa dược có nhiệm vụ giúp đỡ GĐ quản lý toàn bộ công tác dược.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Khoa dược bệnh viện là một khoa cận lâm sàng có các nhiệm vụ sau:

- Lập kế hoạch cung ứng thuốc và đảm bảo về số lượng và chất lượng thuốc thông thường, thuốc chuyên khoa, hoá chất, vật tư y tế tiêu hoa: Bông, băng cồn, gạc... cho các bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú theo yêu cầu điều trị bệnh hợp lý.

- Quản lý tất cả các thuốc vật tư y tế của các chương trình y tế đang được triển khai trên địa bàn Huyện.

- Tham gia quản lý kinh phí thuốc theo phương châm tiết kiệm và đạt hiệu quả cao trong phòng và điều trị.

- Kiểm tra theo dõi. quá trình sử dụng thuốc an toàn hợp lý trong toàn khoa.

- Trưởng khoa dược uỷ nhiệm có quyền thay thế thuốc cùng chủng loại.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, các thông tin về dược lâm sàng nhằm tối ưu hoásử dụng thuốc trong điều trị và phòng bệnh trên cơ sở những kiến thức về dược và y sinh học.

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN

- Khoa dược phụ trách và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về toàn bộ quy ch...


Link download của bạn đây

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By trantuantu90
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#765549
trantuantu90 đã viết:mình xin thêm một xuất nhé ^^Link download của bạn đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement