Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thongoc_dangyeu_146
#629468

Download Đề tài Nghiên cứu rối loạn glucosse máu và yếu tố liên quan ở một số dân tộc tỉnh Bắc Kạn miễn phí

MỤC LỤC
Đặt vấn đề . 1
Chương 1: Tổng quan . 3
1.1. Dung nạp glucose và rối loạn dung nạp glucose . 3
1.2. Tiền đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose máu . 5
1.3. Dịch tễ học rối loạn dung nạp glucose và bệnh đái tháo đường typ 2. 6
1.4. Chẩn đoán sớm, chẩn đoán sàng lọc . 9
1.5. Phân loại đái tháo đường . 10
1.6. Đặc điểm lâm sàng và cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường typ 2 . 10
1.7. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường typ 2 . 13
1.8. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn glucose máu lúc đói và rối loạn dung nạp glucose máu . 14
1.9. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu ở bệnh đái tháo đường typ 2 . 15
Chương 2: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu . 21
2.1. Đối tượng nghiên cứu . 21
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu . 22
2.3. Phương pháp nghiên cứu . 22
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu . 25
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu . 25
2.6. Vật liệu nghiên cứu . 29
2.7. Xử lý số liệu . 29
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu . 29
Chương 3: Kết quả nghiên cứu . 30
3.1. Một số đặc điểm chung . 30
3.2. Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose và kết quả nghiệm pháp tăng đường huyết . 32
3.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose . 37
Chương 4: Bàn luận . 41
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu . 41
4.2. Tỷ lệ rối loạn glucose máu và kết quả phát hiện sớm bệnh đái tháo đường typ 2. 42
4.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu và đái tháo đường typ 2. 48
Kết luận . 54
1. Tỷ lệ rối loạn glucose máu và kết quả phát hiện sớm bệnh đái tháo đường typ 2 bằng nghiệm pháp tăng đường huyết . 54
2. Một số yếu tố liên quan tới rối loạn dung nạp glucose máu . 54
Khuyến nghị . 55
Tài liệu tham khảo
Phụ lục
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC
LÊ QUANG MINH
NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở MỘT SỐ DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN
LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC
Thái Nguyên - 2009
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y-DƢỢC
LÊ QUANG MINH
NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN GLUCOSE MÁU VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở MỘT SỐ DÂN TỘC TỈNH BẮC KẠN
Chuyên ngành: Nội khoa
Mã số: 60 72 20
LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC
Hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Hồng Vân
Thái Nguyên - 2009
Lời cảm ơn
tui xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: PGS.TS Phạm Thị Hồng Vân - Trưởng bộ môn Sinh hoá - Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Quan hệ Quốc tế trường Đại học Y Dược Thái Nguyên - Người thầy đã dành nhiều thời gian quý báu để truyền đạt cho tui những kiến thức chuyên môn và trực tiếp hướng dẫn tui hoàn thành luận văn Thạc sĩ Y học.
Xin trân trọng Thank Ban giám hiệu, các thầy giáo, cô giáo các Bộ môn của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã nhiệt tình giảng dạy truyền đạt những kiến thức, giúp đỡ tui trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài.
Xin trân trọng Thank Ban lãnh đạo Sở Y tế Bắc Kạn, các Phòng ban liên quan. Đặc biệt là Ban giám đốc Trung tâm y tế các huyện, thị trong toàn tỉnh Bắc Kạn đã giúp đỡ tui trong suốt quá trình thu thập số liệu nghiên cứu.
Xin chân thành Thank tới bạn bè, đồng nghiệp và gia đình, những người đã thường xuyên quan tâm, động viên và giúp đỡ tui về mọi mặt trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.
Xin trân trọng cảm ơn.
Thái Nguyên, tháng 12 năm 2009
TÁC GIẢ
Lê Quang Minh
CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BMI Chỉ số khối cơ thể: Body Mass Index
CS Cộng sự
ĐTĐ Đái tháo đường
HA Huyết áp
HDL-C High Density Lipoprotein – Cholesterol
( Lipoprotein trọng lượng phân tử thấp)
IDF International Diabetes Federation
(Hiệp hội đái tháo đường Quốc tế)
IFG Rối loạn đường máu lúc đói
IGT Rối loạn dung nạp Glucose
JNC–VI United States' Joint National Committee
(Liên Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ)
LDL-C Low Density Lipoprotein – Cholesterol
( Lipoprotein trọng lượng phân tử thấp) MODY Maturity Onset Diabetes of Youth RLDNG Rối loạn dung nạp glucose
TG Triglycerid
WDF World Diabetes Federation (Hiệp hội đái tháo đường thế giới) WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới)
WHR Waist Hip Ratio (Tỷ số vòng eo/mông)
MỤC LỤC
Đặt vấn đề ......................................................................................................................................................................................................................... 1
Chƣơng 1: Tổng quan ................................................................................................................................................................................. 3
1.1. Dung nạp glucose và rối loạn dung nạp glucose ......................................................................... 3
1.2. Tiền đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose máu ................................................. 5
1.3. Dịch tễ học rối loạn dung nạp glucose và bệnh đái tháo đường typ 2................ 6
1.4. Chẩn đoán sớm, chẩn đoán sàng lọc ............................................................................................................... 9
1.5. Phân loại đái tháo đường ................................................................................................................................................ 10
1.6. Đặc điểm lâm sàng và cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường typ 2 ............ 10
1.7. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường typ 2 .................................................................................. 13
1.8. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn glucose máu lúc đói và rối loạn dung nạp glucose máu ................................................................................................................................................................ 14
1.9. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu ở bệnh đái tháo đường typ 2 ................................................................................................................................................................................................... 15
Chƣơng 2: Đối tƣợng và phƣơng pháp nghiên cứu ......................................................................... 21
2.1. Đối tượng nghiên cứu .......................................................................................................................................................... 21
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu .................................................................................................................. 22
2.3. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................................................................... 22
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu .................................................................................................................................................... 25
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu ................................................................................................................................................. 25
2.6. Vật liệu nghiên cứu ................................................................................................................................................................. 29
2.7. Xử lý số liệu ........................................................................................................................................................................................ 29
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu .................................................................................................................... 29
Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu ............................................................................................................................................. 30
3.1. Một số đặc điểm chung ..................................................................................................................................................... 30
3.2. Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose và kết quả nghiệm pháp tăng đường huyết ................................................................................................................................................................................................. 32
3.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose ............................................................................... 37
Chƣơng 4: Bàn luận ................................................................................................................................................................................... 41
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ..................................................................................... 41
4.2. Tỷ lệ rối loạn glucose máu và kết quả phát hiện sớm bệnh đái tháo đường typ 2..................................................................................................................................................................................................... 42
4.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu và đái tháo đường typ 2..................................................................................................................................................................................................... 48
Kết luận ............................................................................................................................................................................................................................. 54
1. Tỷ lệ rối loạn glucose máu và kết quả phát hiện sớm bệnh đái tháo đường typ 2 bằng nghiệm pháp tăng đường huyết ........................................................................

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement