Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ai_hoi
#629462 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
Chương 1. Tổng quan tài liệu . 3
1.1. Hệ thống y tế
1.2. Dịch vụ y tế
1.3. Hệ thống cung cấp dịch vụ y tế tại Việt Nam
1.4. Tình hình nghiên cứu về sử dụng dịch vụ y tế
1.5. Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội của Huyện Chư Păh
Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 15
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Thu thập thông tin
2.5. Phân tích số liệu
Chương 3. Kết quả nghiên cứu . 19
3.1. Tình hình sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh của người dân
3.1 Một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại 3 xã
Chương 4. Bàn luận . 36
3.1. Tình hình sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh của người dân
3.2 Một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại 3 xã
KẾT LUẬN . 43
KIẾN NGHỊ . 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45


Trong sự nghiệp đổi mới của Đảng, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển mạnh mẽ, đã làm thay đổi chất lượng cung cấp và lựa chọn các dịch vụ y tế. Nhà nước đã có chủ trương đa dạng hóa các loại hình cung cấp dịch vụ y tế. Bên cạnh hệ thống y tế của Nhà nước, khu vực khám y tế tư nhân đã và đang tham gia cung cấp nhiều dịch vụ y tế phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Nhờ vậy người dân có thể lựa chọn dịch vụ theo nhu cầu, họ có thể đến thẳng bệnh viện tuyến tỉnh, thậm chí tuyến trung ương hay y tế tư nhân để khám chữa bệnh, mà không cần sự giới thiệu của tuyến dưới.

Trong những năm qua, hệ thống y tế nước ta đã được kiện toàn mạng lưới tổ chức từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh cho đối tượng nghèo, trẻ em và nhân dân vùng sâu, vùng xa, đã góp phần đáp ứng nhu cầu cơ bản của nhân dân về chăm sóc sức khỏe và thực hiện công bằng trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là phải tìm được sự thống nhất hài hòa giữa nhu cầu KCB của người dân và khả năng cung cấp dịch vụ CSSK hiện nay. Trong khi nhiều Trạm y tế (TYT) cơ sở phường, xã, thị trấn, Nhà nước đã đầu tư xây dựng khang trang nhưng tình hình KCB vẫn không khả quan, tỷ lệ người dân đến KCB tại TYT phường xã còn quá thấp. Trong khi đó tại các cơ sở y tế (CSYT) tuyến trên, thì số người đến KCB ngày càng đông, gây quá tải.

Theo nghị định Chính phủ số 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004, mô hình tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng huyện và bệnh viện đa khoa huyện là nơi khám chữa bệnh cơ bản phục vụ nhân dân, đồng thời hỗ trợ trực tiếp chuyên môn tuyến cơ sở xã phường, thị trấn. Củng cố kiện toàn mạng lưới y tế tuyến huyện, không những nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại chỗ mà còn hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng [13].

Từ khi đổi mới cho đến nay, cùng với phát triển kinh tế – xã hội, nhiều lĩnh vực trong y tế có sự thay đổi đáng kể. Một trong những thay đổi đó là người dân phải chi trả chi phí dịch vụ y tế theo hai hình thức thông qua bảo hiểm y tế, một hình thức khác là miễn phí một số đối tượng đực biệt như là. Trẻ em dưới 6 tuổi, người cùng kiệt ... Bên cạnh đó y tế tư nhân được phép hoạt động cạnh tranh với y tế Nhà nước [11Ư, [13] và người thầy thuốc không còn là người hoàn toàn ra quyết định nơi khám chữa bệnh cho người bệnh nữa mà bệnh nhân có quyền quyết định

Cùng với sự thay đổi trên, rất nhiều chính sách y tế ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của người dân. Hiện nay hệ thống y tế cơ sở được mở rộng phạm vi bao gồm tuyến huyện xã thôn bản. Trong đó Trạm y tế xã đóng góp vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân. Nhiều chính sách y tế ban hành như. Đưa bác sỹ về xã, cũng cố hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường thuốc trong thiết bị... những chính sách này đã đóng góp đáng kể trong công tác tăng cường và củng cố tuyến y tế cơ sở đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân trong cộng đồng tạo điều kiện cho mọi người dân có thể tiếp cận dịch vụ y tế nói chung và dịch vụ khám chữa bệnh nói riêng.

Đã có nhiều công trình nghiên cứu về việc sử dụng dịch vụ y tế của cộng đồng, nhưng tại 3 xã Ia Khươl, IaPhí, Hồ Phú - Chư Păh thì chưa có công trình nào.

Cùng với nhiều thông tin từ cộng đồng, thông tin về tình hình sử dụng dịch vụ y tế là rất cần thiết cho các nhà quản lý y tế.

Xuất phát từ nhu cầu trên, chúng tui tiến hành đề tài " Nghiên cứu tình hình sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại 3 xã Ia Khươl, Ia Phí, Hồ Phú, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai " với mục tiêu sau

1. Xác định tỷ lệ sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh của người dân tại 3 xã Ia Khươl, Ia Phí, Hồ Phú, huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai

2. Mô tả một số yếu tố liên quan đến sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của nhân dân tại 3 xã Ia Khươl, Ia Phí, Hồ Phú, huyện Chưpăh.

Chương 1

TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. HỆ THỐNG Y TẾ

Hệ thống y tế là một tập hợp các yếu tố có liên quan qua lại nhau. Chúng góp phần tăng cường sức khoẻ tại nhà, tại các cơ sở giáo dục, tại các nơi làm việc, tại cộng đồng cũng như trong môi trường tâm lý xã hội: Gồm y tế và các ngành liên quan [ 26 ].

Hoạt động của hệ thống y tế bao gồm tất cả các hoạt động mà mục đích cơ bản của nó là nhằm thúc đẩy, khôi phục và duy trì sức khoẻ

Hệ thống y tế được cấu thành từ người sử dụng dịch vụ y tế, người cung cấp dịch vụ y tế, các ngành, các tổ chức cơ quan tham gia hay hổ trợ dịch vụ y tế trong đó bao gồm cả thể chế chính trị các quan điểm triết học cả quá trình phát triển kinh tế – văn hoá – xã hội [ 9 ].

Theo tổ chức y tế thế giới (năm 2001), hệ thống y tế có 4 chức năng, đó là chức năng về tài chính, chức năng tạo ra nguồn lực, chức năng cung cấp dịch vụ và chức năng quản ly

Mạng lưới y tế khác với hệ thống y tế ở chổ: Mạng lưới y tế là tổ chức cấu thành của những người cung cấp dịch vụ y tế [ 9 ] .

1.2. DỊCH VỤ Y TẾ

1.2.1. Định nghĩa

Dịch vụ y tế là dịch vụ chỉ toàn bộ các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng, cho con người mà kết quả là tạo ra các sản phẩm hàng hoá không tồn tại dưới dạng hình thái vật chất cụ thể, nhằm thoả mãn kịp thời thuận tiện và có hiệu quả hơn các nhu cầu ngày càng tăng của cộng đồng và con người v? chăm sóc sức khoẻ [ 7 ], [ 22 ].

1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ y tế

Dịch vụ y tế gồm 2 yếu tố: Tiêu thụ và đầu tư, sức khoẻ là kết quả trực tiếp của việc tiêu thụ phúc lợi đồng thời người lao động có sức khoẻ sẽ đóng góp cho sản xuất và đầu tư.

Chi phí chăm sóc sức khoẻ có thể cao hơn so với thu nhập, sức khoẻ kém sẽ giảm khả năng kiếm sống, khi bị bệnh người bệnh thường ít tính toán khả năng kinh tế mà dồn hết sức để chữa bệnh, thậm chí là cầm cố cả gia tài để điều trị số khác có riền thường yêu cầu phục vụ rất cao.

Người bệnh trực tiếp tham gia sản xuất cũng như tiêu thụ dịch vụ y tế.

Quyết định dịch vụ y tế có khi không hồi phục được (thầy thuốc quyết định chữa bệnh, còn bệnh nhân phải trả tiền, có khi phải trả tiền nhưng vẫn bi đát).

Dịch vụ y tế không hướng tới tự do cạnh tranh.

Sự cạnh tranh và hành phải có tiêu chuẩn và cần có cả uy tín và sự tin cậy (bệnh nhân nào cũng muốn đến nơi chữa bệnh tốt dù chi phí rất cao). Maketing của dịch vụ y tế không phải là chữa bệnh. Mục đích của y tế là làm sao cho dân khoẻ mạnh ít vào bệnh viện, vì vậy maketing chỉ sử dụng cho phòng bệnh tạo ra sức khoẻ và tăng cường sức khoẻ.

Dịch vụ y tế hoạt động ở bệnh viện không phải bao giờ cũng lãi có khi lỗ nhưng vẫn phải duy trì lợi ích của xã hội và cộng đồng.

Đo lường lợi nhuận ở bệnh viện không có tiêu chuẩn, không rõ ràng, ở bệnh viện không khuyến khích lợi nhuận.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#994489 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement