Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dannie
#629439

Download Đề tài Xác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán, phòng và trị miễn phí

MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh sản của bò cái 3
2.2. Tình hình nghiên cứu về đề tài trong và ngoài nước 27
3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
3.1. Đối tượng nghiên cứu 31
3.2. Nội dung nghiên cứu 31
3.3. Phương pháp nghiên cứu 32
3.4. Phương pháp xử lý số liệu 41
3.5. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 41
3.6. Nguyên liệu 41
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
4.1. Kết quả điều tra thực trạng khả năng sinh sản của đàn bò lai hướng sữa ở Ba Vì – Hà Nội. 42
4.1.1. Tuổi phối giống lần đầu và khối lượng cơ thể của đàn bò lai hướng sữa 43
4.1.2. Tuổi đẻ lứa đầu và khối lượng cơ thể của đàn bò cái lai hướng sữa 46
4.1.3. Thời gian động dục lại sau khi đẻ của bò lai hướng sữa 48
4.1.4. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ 49
4.1.5. Hệ số phối giống 51
4.1.6. Tỷ lệ thụ thai 53
4.2. Hiện tượng rối loạn sinh sản của đàn bò lai hướng sữa ở Ba Vì 54
4.3. Kết quả ứng dụng kỹ thuật ELISA định lượng FSH và progesterone 56
4.3.1. Kết quả định lượng FSH 56
4.3.2. Kết quả định lượng Progesterone 62
4.4. Kết quả ứng dụng một số hormone và chế phẩm hormone sinh dục để điều trị một vài hiện tượng rối loạn sinh sản ở bò sữa do nguyên nhân buồng trứng 70
4.4.1. Kết quả ứng dụng chế phẩm prostaglandin (PGF2α) điều trị bò có thể vàng tồn lưu 70
4.4.2. Kết quả ứng dụng GnRH kết hợp với PGF2α điều trị bò có buồng trứng kém phát triển 72
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 74
5.1. Kết luận 74
5.2. Đề nghị 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
MỘT SỐ HÌNH ẢNH 83
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------------------
NGUYỄN LINH
XÁC ĐỊNH DIỄN BIẾN MỘT SỐ HORMONE SINH SẢN NHẰM ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN, PHÒNG, TRỊ HIỆN TƯỢNG CHẬM THÀNH THỤC TÍNH VÀ CHẬM ĐỘNG DỤC LẠI SAU ĐẺ Ở BÒ SỮA DO NGUYÊN NHÂN BỆNH LÝ BUỒNG TRỨNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành : THÚ Y
Mã số : 60.62.50
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN TIẾN DŨNG
HÀ NỘI - 2010
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan rằng:
Các kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực, khách quan và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn đã được Thank và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

Hà nội, tháng 12 năm 2010
Tác giả luận văn
Nguyễn Linh 

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt hai năm học tập và hoàn thành luận văn, với nỗ lực của bản thân, tui đã nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của nhiều cá nhân và tập thể, cho phép tui được tỏ lòng biết ơn và Thank chân thành tới:
Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, ban lãnh đạo viện Đào tạo Sau đại học, ban chủ nhiệm khoa Thú y đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để tui học tập, tiếp thu kiến thức của chương trình học.
Đặc biệt tui xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn khoa học PGS.TS. Trần Tiến Dũng đã tận tình hướng dẫn tui trong quá trình nghiên cứu và xây dựng luận văn.
tui xin chân thành Thank tập thể Phòng công nghệ tế bào động vật - Viện công nghệ sinh học, đặc biệt là TS. Đỗ Thị Thảo.
Xin chân thành Thank Ban giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì.
Xin chân thành Thank tập thể cán bộ kỹ thuật, công nhân Nông trường Phù Đổng.
Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tui được gửi lời Thank sâu sắc tới gia đình, người thân cùng bạn bè đã động viên giúp đỡ tui vượt qua mọi khó khăn trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu, thực hiện đề tài.

Hà Nội, tháng 12 năm 2010
Tác giả
Nguyễn Linh 

MỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các chữ viết tắt v
Danh mục bảng biểu vi
Danh mục hình vii
1. MỞ ĐẦU 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
2.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu khả năng sinh sản của bò cái 3
2.2. Tình hình nghiên cứu về đề tài trong và ngoài nước 27
3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
3.1. Đối tượng nghiên cứu 31
3.2. Nội dung nghiên cứu 31
3.3. Phương pháp nghiên cứu 32
3.4. Phương pháp xử lý số liệu 41
3.5. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 41
3.6. Nguyên liệu 41
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42
4.1. Kết quả điều tra thực trạng khả năng sinh sản của đàn bò lai hướng sữa ở Ba Vì – Hà Nội. 42
4.1.1. Tuổi phối giống lần đầu và khối lượng cơ thể của đàn bò lai hướng sữa 43
4.1.2. Tuổi đẻ lứa đầu và khối lượng cơ thể của đàn bò cái lai hướng sữa 46
4.1.3. Thời gian động dục lại sau khi đẻ của bò lai hướng sữa 48
4.1.4. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ 49
4.1.5. Hệ số phối giống 51
4.1.6. Tỷ lệ thụ thai 53
4.2. Hiện tượng rối loạn sinh sản của đàn bò lai hướng sữa ở Ba Vì 54
4.3. Kết quả ứng dụng kỹ thuật ELISA định lượng FSH và progesterone 56
4.3.1. Kết quả định lượng FSH 56
4.3.2. Kết quả định lượng Progesterone 62
4.4. Kết quả ứng dụng một số hormone và chế phẩm hormone sinh dục để điều trị một vài hiện tượng rối loạn sinh sản ở bò sữa do nguyên nhân buồng trứng 70
4.4.1. Kết quả ứng dụng chế phẩm prostaglandin (PGF2α) điều trị bò có thể vàng tồn lưu 70
4.4.2. Kết quả ứng dụng GnRH kết hợp với PGF2α điều trị bò có buồng trứng kém phát triển 72
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 74
5.1. Kết luận 74
5.2. Đề nghị 75
TÀI LIỆU THAM KHẢO 77
MỘT SỐ HÌNH ẢNH 83
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Ag: Antigen
Cs: Cộng sự
ĐVC: Đơn vị chuột
ELISA: Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay
FBS: Fetal Bovine Serum
FSH: Follicle Stimulating hormone
FRH: Folliculin Releasing hormone
GnRH: Gonadotropin Releasing hormone
HCG: Human Chorionic Gonadotropin
HF : Holstein Friesian
KN: Kháng nguyên
KT: Kháng thể
LH: Luteinizing hormone
LRH: Lutein Releasing hormone
LTH: Luteo Tropic hormone
OD: Optical Density
PGF2α: Prostaglandin F2 alpha
PMSG: Pregnant Mare Serum Gonadotropin
PRH: Prolactin Releasing hormone
RIA: Radio Immuno Assay
TMB: Tetrametyl benzidin
Tr: Trang
DANH MỤC BẢNG BIỂU
STT 
Tên bảng 
Trang 

2.1. Các giai đoạn của pha động dục 11
4.1. Cơ cấu đàn bò sữa của Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì 43
4.2. Tuổi phối giống lần đầu và khối lượng cơ thể của bò cái lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì và Nông trường Phù Đổng 45
4.3. Khối lượng cơ thể và tuổi đẻ lứa đầu của bò cái lai hướng sữa nuôi tại Ba Vì và Nông trường Phù Đổng Hà nội 47
4.4. Thời gian động dục lại sau khi đẻ của bò cái lai hướng sữa 48
4.5. Khoảng cách giữa hai lứa đẻ của bò cái lai hướng sữa 50
4.6. Hệ số phối giống và tỷ lệ thụ thai trên đàn bò lai hướng sữa 52
4.7. Phân loại nguyên nhân bệnh lý buồng trứng gây hiện tượng rối loạn sinh sản ở bò cái lai hướng sữa 55
4.8. Hàm lượng FSH trong một chu kỳ động dục bình thường của bò sữa 56
4.9. Hàm lượng FSH trong các trường hợp chậm sinh do bệnh lý buồng trứng ở bò 59
4.10. Kết quả chẩn đoán nguyên nhân gây rối loạn sinh sản ở bò sữa bằng định lượng FSH kết hợp khám buồng trứng qua trực tràng 61
4.11. Hàm lượng Progesterone trong một chu kỳ động dục bình thường của bò sữa 63
4.12. Hàm lượng Progesterone trong các trường hợp chậm sinh do bệnh lý buồng trứng ở bò 66
4.13. Kết quả chẩn đoán rối loạn sinh sản ở bò sữa bằng định lượng Progesterone kết hợp khám buồng trứng qua trực tràng 69
4.14. Hiệu quả ứng dụng PGF2α gây động dục ở bò lai hướng sữa 71
4.15. Hiệu quả sử dụng GnRH kết hợp PGF2α gây động dục ở bò lai hướng sữa 73
DANH MỤC HÌNH
ơ
STT 
Tên hình 
Trang 

2.1. Đồ thị sóng nang trong chu kỳ 9
2.2. Hypothalamus điều khiển hoạt động hệ nội tiết 13
2.3. Cơ chế thần kinh thể dịch điều hoà chu kỳ động dục của bò cái 16
3.1. Sơ đồ bố trí mẫu vào các giếng trong phản ứng ELISA 35
3.2. Mối tương quan giữa mật độ quang học (OD) và nồng độ FSH 36
3.3. Cơ chế trong phản ứng ELISA cạnh tranh 37
3.4. Trường hợp nồng độ progesterone trong máu cao 38
3.5. Trường hợp nồng độ progesterone trong máu thấp 39
3.6. Mối tương quan giữa mật độ quang học (OD) và nồng độ Progesterone 40
4.1. Động thái FSH trong một chu kỳ động dục bình thường của bò sữa 57
4.2. Hàm lượng FSH trong các trường hợp chậm sinh do bệnh lý buồng trứng ở bò 59
4.3. Động thái Progesterone trong một chu kỳ động dục bình thường của bò sữa 64
4.4. Hàm lượng Progesterone trong các trường hợp chậm sinh do buồng trứng ở bò 66
1. MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi nước ta có những bước phát triển đáng kể. Đặc biệt việc ra đời của nhiều nhà máy sản xuất...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement