Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By quangloc1953
#629243 Download Đồ án Cầu dầm Dự ứng lực đúc hẫng cân bằng miễn phíPhần 1: Thiết kế sơ bộ
Chương 1: Phương án 1 - Cầu dầm BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng
1.1. Tổng quan về cầu BTCT DƯL đúc hẫng cân bằng 5
1.2. Giới thiệu chung về phương án 5
1.3. Lựa chọn kích thước 9
1.4. Tính toán tĩnh tải 16
1.5. Tính toán nội lực 19
1.6. Tính toán cáp DƯL 25
1.7. Tính toán mố cầu M0 32
1.8. Tính toán trụ cầu T3 39
1.9. Phương án thi công chủ đạo 39
2.1. Tổng quan về cầu dàn thép 45
2.2. Giới thiệu chung về phương án 45
2.3. Lựa chọn kích thước 48
2.4. Tính toán tĩnh tải 50
2.5. Tính toán dàn 54
2.6. Tính toán mố cầu M0 58
2.7. Tính toán trụ cầu T3 66
2.9. Phương án thi công chủ đạo 69
3.1. Tổng quan về cầu dây văng 71
3.2. Giới thiệu chung về phương án 71
3.3. Cấu tạo kết cấu nhịp cầu dây văng 75
3.4. Tính toán nội lực cầu dây văng 77
3.5. Thiết kế dây văng 81
3.6. Tính toán trụ tháp T1 89
3.7. Tính toán mố cầu M0 93
3.8. Phương án thi công trụ đạo 99
4.1. Nguyên tắc lựa chọn phương án 101
4.2. Ưu nhược điểm của từng phương án 101
4.3. Lựa chọn phương án 102
5.1. Mục tiêu điều chỉnh nội lực và các giả thiết cơ bản 103
5.2. Lý thuyết điều chỉnh nội lực 107
5.3. Tính toán sơ chỉnh nội lực 111
5.4. Tính toán vi chỉnh nội lực 119
6.1. Kích thước hình học của mặt cắt dầm chủ 121
6.2. Tính toán nội lực dầm chủ 122
6.3. Tính toán và bố trí cốt thép dầm chủ 128
6.4. Tính duyệt mặt cắt dầm chủ theo điều kiện cường độ 137
6.6. Tính các mất mát DƯL 149
6.7. Kiểm toán chống nứt trong dầm chủ 155
7.1. Đặc điểm cấu tạo của hệ dây văng 158
7.2. Tính toán nội lực trong dây văng 159
7.3. Tính toán và kiểm duyệt dây văng 164
8.1. Tính toán bản mặt cầu 166
8.2. Tính toán dầm ngang 179
8.3. Tính toán tai đeo 185
9.1. Kích thước hình học của kết cấu 189
9.2. Xác định tải trọng tác dụng lên kết cầu 191
9.3. Tính toán và bố trí cốt thép trong các mặt cắt 209
9.4. Tính toán xà ngang liên kết các nhánh tháp 238
9.5.Tính toán cọc khoan nhồi 248
10.1. Kích thước hình học của mố 257
10.2. Xác định tải trọng tác dụng lên mố 260
10.3. Chọn và tính duyệt mặt cắt 273
10.4.Tính toán cọc khoan nhồi 281
11.1. Các biện pháp thi công chủ đạo 290
11.2. Thi công mố 292
11.3. Thi công bệ tháp và tháp cầu 302
11.5. Tính toán thi công 316


CDV làm việc như một dầm liên tục tựa trên các gối đàn hồi và gối cứng, khi chịu tĩnh tải, dây biến dạng, dầm chủ bị võng. Độ võng do tĩnh tải làm sai lệch trắc dọc và độ dốc thiết kế, ảnh hưởng xấu đến hình dạng kiến trúc, các chỉ tiêu khai thác và mô men uốn lớn trong dầm cứng.Nếu bằng biện pháp căng kéo các dây văng ta đưa độ võng các nút neo dây bằng 0 hay bằng một giá trị nào đó (tạo độ vồng triệt tiêu một phần hoạt tải) thì khi chịu tĩnh tải sơ đồ làm việc sẽ như dầm liên tục tựa trên các gối cứng.

Trong các hệ dây nhiều, khoang nhỏ, điều chỉnh nội lực sẽ đạt trạng thái biến dạng mong muốn với giá trị mô men uốn do tĩnh tải không đáng kể so với hoạt tải. Nếu lấy mục tiêu là mô men uốn thì điều chỉnh có thể khắc phục một phần mô men uốn do hoạt tải.

Bản chất của việc điều chỉnh là tạo một trạng thái biến dạng và nội lực ngược chiều với trạng thái do tải trọng gây ra, tổng tác động do tải trọng và điều chỉnh sẽ được trạng thái tốt nhất gọi là trạng thái hoàn chỉnh (hay còn gọi là trạng thái B) .Trạng thái hoàn chỉnh có thể là “cao độ” tại các nút neo dây ở vị trí hợp lý nhất dưới tác dụng của tĩnh tải, hay là “Biểu đồ mô men uốn” trong dầm chủ có lợi nhất dưới tác dụng của tĩnh tải, hoạt tải và các ảnh hưởng thứ cấp.

Nếu chọn mục tiêu chính là nội lực thì độ võng là hệ quả và ngược lại. Cũng có thể đạt được cả hai mục tiêu trên, khi đó cần chọn hàm mục tiêu chính là nội lực, các sai lệch của trắc dọc cầu cầu so với thiết kế được điều chỉnh bằng các biện pháp cấu tạo. Tuy nhiên công việc trên sẽ làm phức tạp cho khâu chế tạo dầm.

5.1.2. Nguyên tắc điều chỉnh nội lực

Đối với CDV có khoang lớn - dây ít việc điều chỉnh nội lực có thể thực hiện theo phương pháp lặp và chỉnh dần cao độ các nút cho dến khi đạt được độ chính xác mong muốn. Đối với CDV khoang nhỏ – dây nhiều, điều chỉnh theo phương pháp lặp sẽ vô cùng phức tạp do phải tháo lắp kích nhiều lần cho mỗi dây, đồng thời khó đảm bảo sự hội tụ trong quá trình lặp. Để đảm bảo độ tin cậy trong quá trình căng kéo các dây, giảm tối đa công lao động và thiết bị, các biện pháp điều chỉnh cần thoả mãn các mục tiêu sau:

+ Mỗi dây văng chỉ căng chỉnh 1 lần.

+ Kết quả tính toán cần đạt trị số mong muốn về biến dạng của hệ chịu tĩnh tải hay về mômen uống trong dầm chủ dưới tác dụng của tĩnh tải và hoạt tải.

+ Tính toán cần chỉ ra được hệ xuất phát (trạng thái A), trình tự căng kéo các dây, nội lực và biến dạng trong hệ xuất phát và diễn biến trong quá trình thi công. Đảm bảo công trình đủ bền và ổn định dưới tác dụng của lực căng chỉnh và hoạt tải thi công tương ứng với từng giai đoạn căng chỉnh.

+ Khi căng mỗi dây cần chỉ định lực căng của bó cáp, cao độ nút neo dây ở trạng thái hoàn chỉnh (trạng thái B) để tiện theo dõi và điều chỉnh khi cần thiết.

5.1.3. Các giả thiết khi điều chỉnh nội lực

Để thuận tiện trong tính toán, ngoài các giả thiết cơ bản của hệ thanh, trong cơ học kết cấu cần thống nhất thêm các giả thiết:

+ Trục của dầm chủ được coi như thẳng và nằm ngang, trắc dọc của dầm khi chế tạo coi như có độ võng bằng 0. ảnh hưởng của độ cong hay độ dốc của dầm khi chế tạo sẽ được bổ sung và trắc dọc thực tế độc lập với quá trình điều chỉnh.

+ Dây văng tuyệt đối thẳng, có khả năng chịu kéo và chịu nén, liên kết khớp với dầm và tháp.

5.1.4. Các biện pháp điều chỉnh nội lực

Có rất nhiều biện pháp và công nghệ điều chỉnh khác nhau để đạt được hay biểu đồ biến dạng hay biểu đồ nội lực hợp lý , hay là đạt cả hai . Mỗi biện pháp đều có những đặc điểm và phạm vi áp dụng riêng. Ta có thể áp dụng một trong các biện pháp sau để điều chỉnh nội lực:

+ Tạo dầm có độ võng ngược trong quá trình thi công

+ Tạo các hợp tạm biến hệ thàn tĩnh định trong thi công

+ Dung biện pháp căng kéo các dây văngđể tạo biểu đồ mô men ngược dấu với mô men gây ra do tĩnh tải và một phần do hoạt tải.

5.1.4.1. Tạo dầm có độ võng ngược trong quá trình thi công

Biện pháp này vẫn được áp dụng trong kết cấu tĩnh định như vẫn thường làm trong các cầu BTCT và trong các cầu dầm hay dàn thép. Tạo độ vồng ngược bằng phương pháp chế tạo có thể tạo được hình dáng kiến trúc mong muốn nhưng không cải thiện đượ nội lực do tĩnh tải ( kết cấu vẫn chịu 100% nội lực tĩnh tải )

5.1.4.2. Điều chỉnh nội lực bằng cách tạo các khớp tạm trong quá trình thi công

Đối với CDV việc bố trí các khớp tạm trong qua trình thi công là biện pháp đơn gảin và hiệu quả nhất để tạo sự phân bố mô men tốt nhất trong dầm theo sơ đồ tĩnh định có mô men uốn bằng 0 tại khớp và mô men cục bộ trong phạm vi khoang dầm. Thay đổi vị trí khớp theo chiều dọc có thể tạo được biểu đồ mô men 2 dấu có lợi nhất cả về mặt chịu lực và thi công. Ví dụ việc bố trí khớp tạm tại các điểm cách nút neo một đoạn a = 0,125d (d là chiều dài khoan dầm ) sẽ nhận được biểu đồ mô men có giá trị bằng nhau và ngược dấu tại gối và nhịp tại mỗi khoang. Khớp tạm bố trí ngoài nút còn tạo thuận lợi cho cấu tạo ở neo trong dầm chủ và việc lắp đặt dây trong quá trình thi công.

Các khớp tạm trong dầm cứng bằng BTCT của cầu dây văng thường được thực hiện thuận lợi bằng cách bố trí các chốt thi công, sau này sẽ được liên tục hoá bằng các mối nối ướt.

Khớp tạm được thíêt kế để chịu lực cắt và lực nén dọc trục do tải trọng thi công , thông thường các khớp tạm được cấu tạo bằng các bản và chốt thép, khi đổ bê tông các mối nối ướt để liên tục hoá KCN thi các khớp tạm sẽ được lại luôn trong dầm.

Sau khi đã lắp các khớp tạm thì việc căng kéo các dây văng để điều chỉnh cao độ mặt cầu hoàn toàn không làm thay đổi nội lực do tĩnh tải.

Tuy nhiên việc bố trí khớp tạm để điều chỉnh nội lực trong thi công có một nhược điểm lớn đó là việc cấu tạo các khớp và liên tục hoá lại rất phức tạp nhất là đối với cầu có nhiều dây. Do đó giải pháp này thường chỉ được áp dụng đối với những cầu có khoang lớn, số lượng dây ít, còn các cầu có dây nhiều thì đa số áp dụng biện pháp điều chỉnh nội lực trên dầm liên tục.

5.1.4.3. Điều chỉnh nội lực bằng cách căng kéo các dây văng trên dầm liên tục

Để tránh phải cấu tạo các khớp tạm trong thi công và thực hiện mối nối ướt trên công trường, đặc biệt là áp dụng công nghệ đucs hẫng dầm BTCT, có thể điều chỉnh nội lực bằng cách căng kéo các dây văng trong quá trình thi công hẫng, nhằm tạo ra các chuyển vị và nội lực cưỡng bức trong toàn hệ theo hướng có lợi nhất trong kết cấu cầu. Nội lực hay biến dạng cần điều chỉnh được xác định từ biểu đồ bao mô men do tĩnh tải và hoạt tải ho

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#990159 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement