Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenhoankhoa_theprince
#629234

Download Đồ án Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B nối thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ VỌNG.
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 8
I.1. Cấu tạo nút giao thông khác mức. 8
I.1.1. Nút giao ba nhánh ( ngã ba ). 9
I.1.2. Nút giao bốn nhánh ( ngã tư ). 11
I.1.3. Nút giao nhiều nhánh: 13
I.2. Đặc điểm nút giao thông Ngã Tư Vọng. 14
I.3. Sự cần thiết phải thiết kế nút giao khác mức. 15
I.4. Quy mô và tiêu chuẩn xây dựng. 17
I.4.1. Xác định quy mô đường giao nhau. 17
I.4.2. Xác định quy mô mặt cắt ngang. 19
I.4.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 22
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TỔ CHỨC GIAO THÔNG NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ VỌNG. 23
II.1. Đặc điểm tổ chức giao thông Ngã Tư Vọng. 23
II.2. Tổ chức giao thông Ngã Tư Vọng ( Phương án I ). 25
II.3. Tổ chức giao thông nút giao Ngã Tư Vọng ( Phương án II ). 28
II.4.Kiến nghị lựa chọn phương án. 30
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HÌNH HỌC NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ VỌNG 32
III.1. Lựa chọn các thông số kĩ thuật thiết kế nút giao. 32
III.1.1. Các thông số kỹ thuật thiết kế vòng xuyến: 32
III.1.2. Các thông số kỹ thuật thiết kế cầu nhánh: 32
III.2. Lựa chọn tốc độ tính toán. 32
III.3. Tính toán chi tiết các yếu tố trên mặt bằng. 33
III.3.1. Nguyên tắc thiết kế mặt bằng. 33
III.3.2. Tính toán tầm nhìn trước chướng ngại vật cố định ( S1). 34
III.3.3. Tính toán tầm nhìn thấy xe đi ngược chiều ( S2 ). 35
III.3.4. Tính toán bán kính đường cong nằm. 36
III.3.5. Tính toán độ mở rộng trong đường cong nằm. 36
III.3.6. Bố trí đoạn mở rộng trong đường cong nằm. 37
III.3.7. Siêu cao 38
III.3.8. Cấu tạo đoạn nối siêu cao. 39
III.3.9. Giải pháp thiết kế trên mặt bằng. 40
III.3.10. Phương án mặt bằng . 41
III.4. Tính toán các yếu tố trên trắc doc, trắc ngang. 43
III.4.1. Nguyên tắc thiết kế trắc dọc. 43
III.4.2. Xác định điểm khống chế trên trắc dọc. 43
III.4.3. Xác định độ dốc dọc. 44
III.4.4. Thiết kế đường cong đứng lồi. 45
III.4.5. Thiết kế đường cong đứng lõm. 46
III.4.6. Lựa chọn các yếu tố trên trắc ngang. 47
III.5. Tính toán chi tiết đoạn trộn dòng. 48
CHƯƠNG IV: SƠ BỘ CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CẦU TRONG NÚT 51
IV.1. Lựa chọn mặt cắt ngang cầu. 51
IV.2. Kết cấu nhịp vòng xuyến và cầu nhánh. 53
IV.3. Lựa chọn kết cấu phần dưới. 55
IV.4. Lựa chọn kết cấu phụ trợ. 57
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 60
I.1. Giới thiệu chung. 60
I.2. Kiến nghị phương án cầu. 61
I.2.1. Phương án I: Cầu dầm liên tục thi công theo công nghệ đúc hẫng. 61
I.2.2. Phương án cầu dây văng ( Phương án II). 63
I.3. So sánh và lựa chọn phương án. 65
I.3.1. Phân tích ưu nhược điểm phương án I ( Cầu đúc hẫng 70 +120+70 m). 65
I.3.2. Phân tích ưu nhược điểm phương án II 66
I.3.3. Lựa chọn phương án. 66
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DÂY VĂNG 67
II.1. Tổng quát. 67
II.1.1. Tiêu chuẩn kĩ thuật. 67
II.1.2. Tuổi thọ công trình. 67
II.1.3. Cấp thông thuyền: 67
II.1.4. Khổ cầu thiết kế. 67
II.1.5. Đặc điểm địa chất, thuỷ văn. 67
II.2. Yêu cầu tính toán thiết kế sơ bộ 68
II.3. Thiết kế sỏ bộ cầu dây văng. 68
II.3.1. Lựa chọn các thông số cơ bản của cầu dây văng. 70
II.3.1.1. Sơ đồ và chiều dài nhịp. 70
II.3.1.2. Chiều dài khoang. 70
II.3.1.3. Chọn loại mặt cắt và chiều cao mặt cắt dầm chủ. 71
II.3.1.4. Chọn tháp cầu. 72
II.3.1.5. Sơ bộ chọn số lượng cáp dây văng. 73
II.4. Thiết kế sơ bộ mố cầu. 76
II.4.1. Lựa chọn cấu tạo mố cầu. 76
II.4.2. Tính toán tổ hợp tải trọng mặt cắt đáy bệ. 77
II.4.3 Sơ bộ chọn số lượng cọc trong móng. 84
II.5. Thiết kế sơ bộ tháp cầu. 87
II.5.1. Mặt cắt ngang tháp. 88
II.5.2. Mặt cắt ngang dầm ngang trên và dưới. 88
II.5.3. Liên kết dây văng với tháp cầu. 89
II.6. Phương án thi công chủ đạo. 89
II.6.1. Thi công mố: 89
II.6.2. Thi công trụ tháp. 90
II.6.3. Thi công KCN. 90
CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁP VĂNG 92
III.1. Lưạ chọn cấu tạo. 92
III.1.1. Diện tích cáp văng. 92
III.1.2. Lựa chọn cấu tạo. 92
III.2. Xác định lực căng chính trong cáp văng. 94
III.2.1. Mục đích của việc căng chỉnh. 94
III.2.2 . Nguyên tắc căng chỉnh. 95
III.2.3. Các giả thiết khi căng chỉnh. 95
III.2.4. Các biện pháp căng chỉnh. 96
III.3. Lý thuyết xác định lực căng chính. 98
III.3.1 Trạng thái xuất phát. 98
III.3.2 Trạng thái cuối cùng. 98
III.3.3. Mục đích của bài toán căng chỉnh. 98
III.3.4. Nội dung tính toán cầu cáp văng khi căng chỉnh. 99
III.3.5. Hệ phương trình chính tắc của bài toán căng chỉnh. 99
III.4. Xác định lực căng chính lần 1 và lần 2 bằng phần mềm MIDAS 7.0.1. 101
III.4.1. Tổng quan về các phương pháp phân tích kết cấu cầu dây văng. 101
III.4.2. Xác định lực căng lần 2 trong cáp văng bằng phần mềm Midas 7.01 102
III.4.3. Xác định lực căng chỉnh trong cáp văng trong giai đoạn thi công bằng chức năng Lack of Fit force. 103
III.5. Lắp đặt dây và công tác căng chỉnh nội lực. 107
III.6. Tập tính động của cáp văng. 108
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ KIỂM TOÁN DẦM CHỦ 110
IV.1. Kích thước và mặt cắt ngang dầm chủ. 110
IV.2. Phân tích kết cấu. 111
IV.2.1. Các giai đoạn thi công. 111
IV.2.2. Giai đoạn khai thác. 119
IV.3. Tính toán nội lực trong giai đoạn khai thác và thi công. 122
IV.3.1. Tổ hợp tải trọng. 122
IV.3.2. Bảng tổ hợp nội lực trong giai đoạn thi công. 123
IV.3.3. Bảng tổ hợp nội lực trong giai đoạn khai thác. 125
IV.4. Tính toán sơ bộ số lượng cáp dự ứng lực. 127
IV.4.1. Tính toán sơ bộ cáp dự ứng lực trong giai đoạn khai thác, thi công tại mặt cắt đỉnh tháp. 127
IV.4.2. Tính toán sơ bộ cáp dự ứng lực trong giai đoạn khai thác tại mặt cắt giữa nhịp biên. 129
IV.4.3. Tính toán sơ bộ cáp dự ứng lực trong giai đoạn khai thác tại mặt cắt giữa nhịp giữa. 130
IV.4.4. Tính toán quy đổi mặt cắt. 135
IV.5. Tính toán mất mát dự ứng lực. 138
IV.5.1. Mặt cắt quy đổi. 138
IV.5.2. Tính toán mất mát dự ứng lực. 140
IV.6. Kiểm toán mặt cắt ở TTGHCĐ I. 148
IV.6.1. Tổng quát. 148
IV.6.2. Kiểm toán mặt cắt đỉnh tháp. 149
IV.6.4. Kiểm toán mô men cho mặt cắt tại nhịp giữa. 155
IV.6.5. Kiểm toán cắt. 162
IV.7. Kiểm toán mặt cắt ởTTGHSD. 164
IV.7.1. Các giới hạn ứng suất trong bê tông. 164
IV.7.2. Tính toán các ứng suất . 165
IV.7.3. Tính độ võng tức thời do hoạt tải có xét đến lực xung kích. 166
CHƯƠNG V: THIẾT KẾ THÁP CẦU 168
V.1. Các kích thước cơ bản tháp cầu. 168
V.2. Các loại tải trọng tác dụng lên tháp cầu. 169
V.2.1 Tĩnh tải. 169
V.2.2. Hoạt tải. 170
V.2.3. Lực đẩy nổi của nước (WA). 171
V.2.4. Lực hãm xe (BR). 171
V.2.5. Gió tác dụng nên kết cấu (WS). 172
V.2.6. Gió tác dụng nên hoạt tải (WL). 175
V.2.7. Ma sát gối cầu ( FR). 176
V.2.8. Lực ly tâm ( CE). 177
V.3. Tổ hợp tải trọng tại các mặt cắt. 177
V.3.1. Tổng hợp tại trọng cho mặt cắt I – I. 177
V.3.2. Tổng hợp tại trọng cho mặt cắt II – II. 179
V.3.3. Tổng hợp tại trọng cho mặt cắt III – III. 181
V.3.4. Tổng hợp tại trọng cho mặt cắt IV – IV. 182
V.4. Kiểm toán mặt cắt. 184
V.4.1. Tổng quát. 184
V.4.2. Kiểm toán mặt cắt I – I. 186
V.4.3. Kiểm toán mặt cắt II – II ( Chân tháp). 191
V.4.4. Kiểm toán mặt cắt III – III 195
V.4.5. Kiểm toán mặt cắt IV– IV. 198
V.5. Tính toán dầm ngang trên. 201
V.5.1. Tính toán nội lực do trọng lượng bản thân dầm. 201
V.5.2. Tính toán và bố trí cốt thép mặt cắt . 202
V.5.3. Kiểm tra sức kháng cắt. 203
V.6. Tính toán móng cọc. 205
V.6.1. Tính toán số lượng cọc khoan nhồi. 205
V.6.2. Kiểm toán cọc khoan nhồi. 207
CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ BẢN MẶT CẦU. 215
VI.1. Kích thước mặt cắt ngang. 215
VI.1.1. Bố trí chung kết cấu. 215
VI.1.2. Kích thước mặt cắt ngang. 215
VI.1.3. Phương pháp tính bản mặt cầu. 216
VI.2. Xác định nội lục bản mặt cầu. 216
VI.2.1. Xác định nội lực do tĩnh tải. 216
VI.2.2. Tính nội lực bản mặt cầu do hoạt tải. 219
VI.3. Tính toán và bố trí cốt thép dự ứng lực bản mặt cầu. 222
VI.3.1. Vật liệu dùng thiết kế bản mặt cầu. 222
VI.3.2. Tính toán sơ bộ cốt thép chịu lực. 223
VI.3.3. Tính toán các mất mát ứng suất: 224
VI.3.4. Duyệt mặt cắt chịu uốn theo TTGHCDI 228
VI.3.5. Duyệt mặt cắt chịu cắt ở trạng thái giới hạn cường độ I. 230
CHƯƠNG VII : THIẾT KẾ THI CÔNG 233
VII.1. Biện pháp thi công chủ đạo. 233
VII.1.1. Thi công mố. 233
VII.1.2. Thi công trụ tháp. 233
VII.1.3. Thi công kết cấu nhịp. 233
VII.2. Thi công mố. 235
VII.2.1. Cấu tạo mố. 235
VII.2.2. Đề xuất giải pháp thi công . 235
VII.2.3. Nội dung công việc chi tiết. 237
VII.3. Thi công bệ tháp và tháp cầu 246
VII.3.1. Thi công bệ tháp. 252
VII.3.2. Thi công tháp cầu. 253
VII.4. Thi công kết cấu nhịp. 256
VII.4.1. Thi công KCN cầu dẫn. 256
VII.4.2. Thi công KCN cầu chính. 256
VII.5. Thi công cáp văng 257
VII.5.1.Công nghệ thi công cáp văng. 257
VII.6. Tính toán thi công. 261
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 267
Tài liệu tham khảo 268
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU:
Đất nước ta trong quá trình đổi mới phát triển kinh tế đi lên thì yêu cầu đòi hỏi phải phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng GTVT một cách khoa học vì GTVT là nền tảng để phát triển các ngành khác. Để đáp ứng được yêu cầu cấp bách này thì cần đẩy mạnh xây dựng các đường ôtô cao tốc,nâng cấp hàng loạt các quốc lộ tỉnh lộ, xây dựng những cây cầu có quy mô lớn và có vẻ đẹp kiến trúc hiện đại…Thực tế hiện này rất cần có những kỹ sư có trình độ chuyên môn tốt, vững vàng để có thể nhanh chóng nắm bắt được các công nghệ xây dựng Cầu -đường tiên tiến hiện đại để góp phần xây dựng nên các công trình có chất lượng và có tính nghệ thuật cao.
Sau thời gian học tập tại Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố -Trường ĐHGTVT,bằng sự nỗ lực của bản thân cùng với sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy cô trong trường ĐHGTVT nói chung và các thầy cô trong Khoa Công trình nói riêng em đã tích luỹ được nhiều kiến thức bổ ích trang bị cho công việc của một kỹ sư tương lai.
Đồ án tốt nghiệp là kết quả của sự cố gắng trong suốt 5 năm học tập và tìm hiểu kiến thức tại trường ,đó là sự đánh giá tổng kết công tác học tập trong suốt thời gian qua của mỗi sinh viên. Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp này em đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo trong bộ môn CTGTTP, đặc biệt là sự giúp đỡ trực tiếp của :
+/ Giáo viên hướng dẫn : - Th.s Nguyễn Thị Tuyết Trinh.
- Th.s Phạm Duy Anh.
+/ Giáo viên đọc duyệt : - Th.s Nguyễn Đức Thị Thu Định.
Do thời gian tiến hành làm Đồ án và trình độ lý thuyết cũng như các kinh nghiệm thực tế còn có hạn nên trong tập Đồ án này chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em xin kính mong các thầy cô trong bộ môn chỉ bảo để em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp và vững vàng về trình độ chuyên môn khi công tác thực tế.
Em xin chân thành Thank !
Hà nội, tháng 05 năm 2009.
Sinh viên :
Nguyễn Đăng Điềm
MỤC LỤC
PHẦN I: THIẾT KẾ SƠ BỘ NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ VỌNG.
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 8
I.1. Cấu tạo nút giao thông khác mức. 8
I.1.1. Nút giao ba nhánh ( ngã ba ). 9
I.1.2. Nút giao bốn nhánh ( ngã tư ). 11
I.1.3. Nút giao nhiều nhánh: 13
I.2. Đặc điểm nút giao thông Ngã Tư Vọng. 14
I.3. Sự cần thiết phải thiết kế nút giao khác mức. 15
I.4. Quy mô và tiêu chuẩn xây dựng. 17
I.4.1. Xác định quy mô đường giao nhau. 17
I.4.2. Xác định quy mô mặt cắt ngang. 19
I.4.3. Tiêu chuẩn kỹ thuật: 22
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TỔ CHỨC GIAO THÔNG NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ VỌNG. 23
II.1. Đặc điểm tổ chức giao thông Ngã Tư Vọng. 23
II.2. Tổ chức giao thông Ngã Tư Vọng ( Phương án I ). 25
II.3. Tổ chức giao thông nút giao Ngã Tư Vọng ( Phương án II ). 28
II.4.Kiến nghị lựa chọn phương án. 30
CHƯƠNG III: THIẾT KẾ HÌNH HỌC NÚT GIAO THÔNG NGÃ TƯ VỌNG 32
III.1. Lựa chọn các thông số kĩ thuật thiết kế nút giao. 32
III.1.1. Các thông số kỹ thuật thiết kế vòng xuyến: 32
III.1.2. Các thông số kỹ thuật thiết kế cầu nhánh: 32
III.2. Lựa chọn tốc độ tính toán. 32
III.3. Tính toán chi tiết các yếu tố trên mặt bằng. 33
III.3.1. Nguyên tắc thiết kế mặt bằng. 33
III.3.2. Tính toán tầm nhìn trước chướng ngại vật cố định ( S1). 34
III.3.3. Tính toán tầm nhìn thấy xe đi ngược chiều ( S2 ). 35
III.3.4. Tính toán bán kính đường cong nằm. 36
III.3.5. Tính toán độ mở rộng trong đường cong nằm. 36
III.3.6. Bố trí đoạn mở rộng trong đường cong nằm. 37
III.3.7. Siêu cao 38
III.3.8. Cấu tạo đoạn nối siêu cao. 39
III.3.9. Giải pháp thiết kế trên mặt bằng. 40
III.3.10. Phương án mặt bằng . 41
III.4. Tính toán các yếu tố trên trắc doc, trắc ngang. 43
III.4.1. Nguyên tắc thiết kế trắc dọc. 43
III.4.2. Xác định điểm khống chế trên trắc dọc. 43
III.4.3. Xác định độ dốc dọc. 44
III.4.4. Thiết kế đường cong đứng lồi. 45
III.4.5. Thiết kế đường cong đứng lõm. 46
III.4.6. Lựa chọn các yếu tố trên trắc ngang. 47
III.5. Tính toán chi tiết đoạn trộn dòng. 48
CHƯƠNG IV: SƠ BỘ CHỌN PHƯƠNG ÁN KẾT CẤU CẦU TRONG NÚT 51
IV.1. Lựa chọn mặt cắt ngang cầu. 51
IV.2. Kết cấu nhịp vòng xuyến và cầu nhánh. 53
IV.3. Lựa chọn kết cấu phần dưới. 55
IV.4. Lựa chọn kết cấu phụ trợ. 57
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 60
I.1. Giới thiệu chung. 60
I.2. Kiến nghị phương án cầu. 61
I.2.1. Phương án I: Cầu dầm liên tục thi công theo công nghệ đúc hẫng. 61
I.2.2. Phương án cầu dây văng ( Phương án II). 63
I.3. So sánh và lựa chọn phương án. 65
I.3.1. Phân tích ưu nhược điểm phương án I ( Cầu đúc hẫng 70 +120+70 m). 65
I.3.2. Phân tích ưu nhược điểm phương án II 66
I.3.3. Lựa chọn phương án. 66
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DÂY VĂNG 67
II.1. Tổng quát. 67
II.1.1. Tiêu chuẩn kĩ thuật. 67
II.1.2. Tuổi thọ công trình. 67
II.1.3. Cấp thông thuyền: 67
II.1.4. Khổ cầu thiết kế. 67
II.1.5. Đặc điểm địa chất, thuỷ văn. 67
II.2. Yêu cầu tính toán thiết kế sơ bộ 68
II.3. Thiết kế sỏ bộ cầu dây văng. 68
II.3.1. Lựa chọn các thông số cơ bản của cầu dây văng. 70
II.3.1.1. Sơ đồ và chiều dài nhịp. 70
II.3.1.2. Chiều dài khoang. 70
II.3.1.3. Chọn loại mặt cắt và chiều cao mặt cắt dầm chủ. 71
II.3.1.4. Chọn tháp cầu. 72
II.3.1.5. Sơ bộ chọn số lượng cáp dây văng. 73
II.4. Thiết kế sơ bộ mố cầu. 76
II.4.1. Lựa chọn cấu tạo mố cầu. 76
II.4.2. Tính toán tổ hợp tải trọng mặt cắt đáy bệ. 77
II.4.3 Sơ bộ chọn số lượng cọc trong móng. 84
II.5. Thiết kế sơ bộ tháp cầu. 87
II.5.1. Mặt cắt ngang tháp. 88
II.5.2. Mặt cắt ngang dầm ngang trên và dưới. 88
II.5.3. Liên kết dây văng với tháp cầu. 89
II.6. Phương án thi công chủ đạo. 89
II.6.1. Thi công mố: 89
II.6.2. Thi công trụ tháp. 90
II.6.3. Thi công KCN. 90
CHƯƠNG III : THIẾT KẾ CÁP VĂNG 92
III.1. Lưạ chọn cấu tạo. 92
III.1.1. Diện tích cáp văng. 92
III.1.2. Lựa chọn cấu tạo. 92
III.2. Xác định lực căng chính trong cáp văng. 94
III.2.1. Mục đích của việc căng chỉnh. 94
III.2.2 . Nguyên tắc căng chỉnh. 95
III.2.3. Các giả thiết khi căng chỉnh. 95
III.2.4. Các biện pháp căng chỉnh. 96
III.3. Lý thuyết xác định lực căng chính. 98
III.3.1 Trạng thái xuất phát. 98
III.3.2 Trạng thái cuối cùng. 98
III.3.3. Mục đích của bài toán căng chỉnh. 98
III.3.4. Nội dung tính toán cầu cáp văng khi căng chỉnh. 99
III.3.5. Hệ phương trình chính tắc của bài toán căng chỉnh. 99
III.4. Xác định lực căng chính lần 1 và lần 2 bằng phần mềm MIDAS 7.0.1. 101
III.4.1. Tổng quan về các phương pháp phân tích kết cấu cầu dây văng. 101
III.4.2. Xác định lực căng lần 2 trong cáp văng bằng phần mềm Midas 7.01 102
III.4.3. Xác định lực căng chỉnh trong cáp văng trong giai đoạn thi công bằng chức năng Lack of Fit force. 103
III.5. Lắp đặt dây và công tác căng chỉnh nội lực. 107
III.6. Tập tính động của cáp văng. 108
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN NỘI LỰC VÀ KIỂM TOÁN DẦM CHỦ 110
IV.1. Kích thước và mặt cắt ngang dầm chủ. 110
IV.2. Phân tích kết cấu. 111
IV.2.1. Các giai đoạn thi công. 111
IV.2.2. Giai đoạn khai thác. 119
IV.3. Tính toán nội lực trong giai đoạn khai thác và thi công. 122
IV.3.1. Tổ hợp tải trọng. 122
IV.3.2. Bảng tổ hợp nội lực trong giai đoạn thi công. 123
IV.3.3. Bảng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement