Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Meldryk
#629218

Download Đồ án Thiết kế cầu dầm liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:THIẾT KẾ LAN CAN, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC. 8
1.1. Số liệu thiết kế. 8
1.2. Thiết kế tường chắn xe va. 8
1.3. Thiết kế trụ lan can và tay vịn. 12
1.4. Kiểm toán tường chắn. 13
1.5.Thiết kế bu lông nối. 14
1.6. Sự truyền lực cắt vào bản hẫng mặt cầu. 15
1.7.Thiết kế thoát nước mặt cầu 15
1.8. Thiết kế chiếu sáng mặt cầu. 15
CHƯƠNG 2:THIẾT KẾ HỆ MẶT CẦU 17
2.1. Số liệu thiết kế bản mặt cầu. 17
2.2.Nội lực bản mặt cầu. 19
2.3. Thiết kế cốt thép bản mặt cầu. 28
2.4. Kiểm toán điều kiện kháng cắt bản mặt cầu 30
2.5. Kiểm toán bản mặt cầu ở TTGH sử dụng. 36
CHƯƠNG 3:THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP 39
3.1. Các thông số chung về kết cấu nhịp đúc hẫng. 39
3.2. Phân đoạn kết cấu nhịp phục vụ đúc hẫng. 40
3.3. Thi công các đốt dầm. 41
3.4. Diễn biến nội lực trong quá tŕnh đúc hẫng các đốt dầm. 43
3.5. Diễn biến nội lực trong quá tŕnh hợp long. 49
3.6. Tổ hợp nội lực trong giai đoạn thi công. 56
CHƯƠNG 4:TỔ HỢP NỘI LỰC Ở CÁC TTGH 58
4.1.Tải trọng trong giai đoạn khai thác. 58
4.2. Nội lực ở giai đoạn khai thác. 60
4.3. Tổ hợp nợi lực ở giai đoạn khai thác. 61
CHƯƠNG 5:THIẾT KẾ CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC 75
5.1. Đặc trưng vật liệu. 75
5.2. Thiết kế cốt thp dự ứng lực. 76
CHƯƠNG 6:TÍNH DUYỆT KẾT CẤU NHỊP 81
6.1. Đặc trưng h́ình học của mặt cắt. 81
6.2. Mất mát ứng suất. 83
6.3. Tính duyệt moment theo TTGH cường độ 1. 94
6.4.Tính duyệt lực cắt theo TTGH cường độ 1. 97
6.5. Căng cáp trong quá trình thi công hẫng . 99
CHƯƠNG 7:THIẾT KẾ TRỤ CẦU 101
7.1. Thông số tính toán. 101
7.2. Các loại tải trọng tác dụng. 102
7.3. Tổ hợp tải trọng. 110
7.4. Kiểm toán mặt cắt đỉnh bệ. 111
CHƯƠNG 8:THIẾT KẾ MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 117
8.1. Tải trọng và các đặc trưng đất nền. 117
8.2. Kích thước và số lượng cọc. 117
8.3. Kiểm tra khả năng chịu tải của cọc. 120
8.4. Kiểm tra khả năng chịu tải của đất dưới mũi cọc. 121
8.5.Tính kết cấu đài cọc. 130
PHỤ LỤC 1: CÁC GIÁ TRỊ NỘI LỰC 134
PHỤ LỤC 2: ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG TẠI CÁC MẶT CẮT 152
PHỤ LỤC 3: KIỂM TOÁN DẦM CHÍNH. 157
PHỤ LỤC 4: TỔ HỢP TẢI TRỌNG CHO BỆ TRỤ 163
TÀI LIỆU THAM KHẢO 172
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

 CHƯƠNG 1:
THIẾT KẾ LAN CAN, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC.
---oOo---
1.1. SỐ LIỆU THIẾT KẾ.
Đường thiết kế tốc độ cao với hỗn hợp các xe tải và các xe nặng nên chọn mức độ ngăn chặn của tổ hợp lan can và tường phòng hộ bê tông cấp L – 3
Lan can bằng thép kết cấu theo tiêu chuẩn AASHTO M270M giới hạn chảy fy = 250MPa, cường độ chịu kéo nhỏ nhất fu = 400MPa. (6.4.1.1)
Các bộ phận của lan can có tiết diện như sau:
Thanh lan can: Đường kính ngoài D = 108 mm
Đường kính trong d = 100 mm
Trọng lượng riêng Ws = 7850 kg/m3
Khoảng cách giữa 2 trụ lan can l = 1500mm
Cột lan can sử dụng thép tấm tổ hợp hàn, chiều dày các thép tấm cơ bản ( = 6 mm
Hình 1.1. Chi tiết lan can.
1.2. THIẾT KẾ TƯỜNG CHẮN XE VA.
1.2.1. Kích thước tường chắn.

Hình 1.2. Tiết diện hệ lan can quy đổi.
Bảng thông số hình học của tường chắn (mm) 

A 
B 
b1 
b2 
b3 
Hw 
HR 

300 
500 
360 
250 
200 
810 
1359 

1.2.2. Các thông số thiết kế.
Cường độ bê tông sử dụng 
f 'c = 
30 
MPa 

Khối lượng riêng của bê tông 
WC = 
2400 
Kg/m3 

Module đàn hồi của bê tông 
Ec = 
27691 
MPa 

Cốt thép có giới hạn chảy 
Fy = 
420 
MPa 

Module đàn hồi của thép 
Es = 
200000 
MPa 

Lớp bê tông bảo vệ cốt thép 
50 
mm 

Đường kính cốt thép dọc 
d = 
10 
mm 

Đường kính cốt thép đai 
d' = 
14 
mm 

Bước cốt đai 

@ = 
200 
mm 

Cường độ các lực thiết kế cấp L – 3 như sau: 
13.7.3.3-1) 

Ft ngang 
240 
kN 

FL dọc 
80 
kN 

FV 
80 
kN 

Lt và LL 
1070 
mm 

Lv 
5500 
mm 

He (min) 
810 
mm 

H (min) 
810 
mm 

1.2.3. Yêu cầu thiết kế.
Lan can thiết kế phải thỏa mãn điều kiện sau:
 (Điều kiện 1)
và  (Điều kiện 2)
Trong đó:
-  là sức kháng cực hạn của tường chắn ôtô.
- Ft là lực va ngang của xe vào lan can
-  Chiều cao của R về phía trên mặt cầu
-  Chiều cao lực va ngang của xe vào lan can phía trên mặt cầu
1.2.4. Sức kháng của tường chắn (13.7.3.4-1)
1.2.4.1. Sức kháng danh định của tường chắn khi va trong 1 phần đoạn tường.

Trong đó:
Rw – sức kháng của gờ chắn
Lt – chiều dài phân bố của lực theo hướng dọc, cấp L3 có Lt = 1070mm
Lc – chiều dài tới hạn của kiểu phá hoại theo đường chảy
Mw – sức kháng uốn của tường theo phương đứng
Mc – sức kháng của tường đối với trục ngang.
Mb – sức kháng uốn phụ thêm của dầm cộng thêm với Mw tại đỉnh tường
H – chiều cao của tường bê tông.
Chiều dài tường tới hạn Lc trên đó xảy ra cơ cấu đường chảy phải lấy bằng:


Hình 1.4. Sự phá hoại của tường chắn bê tông.
* Sức kháng uốn của tường theo cốt thép nằm ngang (d = 10) tính theo phân đoạn như sau:
Bố trí cốt thép chịu lực trong tường chắn với chiều dài các đoạn thép neo lneo ≥ 30d (mm)
Bề dày của lan can thay đổi nên ta chia lan can làm 3 đoạn khác nhau, chiều cao hi mỗi phân đoạn như phần trên, sức kháng uốn của tường theo phân đoạn lấy như sau:

Trong đó:
Mw – sức kháng uốn của tường.
H – chiều cao tường (mm)
 – hệ số kháng uốn,  = 0.9
As – diện tích cốt thép chịu kéo.
ds – trung bình khoảng cách từ mép ngoài vùng bê tông chịu nén đến tim cốt thép chịu kéo.
ds = chiều rộng tiết diện – lớp bê tông bảo vệ – ddoc - dngang/2 (mm)
a – chiều dày của khối ứng suất tương đương. 
+ Phân đoạn 1 có 2 thanh d10 chịu uốn, tiết diện 300 x 275
+ Phân đoạn 2 có 1 thanh d10 chịu uốn, tiết diện quy về hình chữ nhật 400 x 275
+ Phân đoạn 3 có 1 thanh d10 chịu uốn, tiết diện 500 x 260
BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ MWH 

Phân đoạn gờ bê tông 
Chiều cao đoạn b (mm) 
Diện tích cốt thép As (mm2) 
Chiều cao có hiệu d (mm) 
 

(KNmm) 

(KNmm) 

1 
360 
157.08 
181 
7.187 
10533.72 
32240.99 

2 
250 
78.5398 
306 
5.174 
9007.73 


3 
200 
78.5398 
431 
6.468 
12699.54 


* Sức kháng uốn của tường theo cốt thép dọc(d = 14) tính theo 1m dài:
 (KNmm/mm).
(KNmm/mm).
Trong đó: a – chiều cao vùng bê tông chịu nén,  với B = 1000mm
Các thông số khác tương tự như trên.
+ Xét dải 1m theo chiều dài của lan can có 5 thanh d14, @200 chịu uốn.
+ Chiều cao có hiệu ds = chiều rộng tiết diện – lớp bê tông bảo vệ – ddọc/2.
Phân đoạn gờ bê tông 
Chiều cao phân đoạn b (mm) 
Diện tích cốt thép As (mm2) 
Chiều cao có hiệu d (mm) 
(mm) 
(KN.mm/mm) 
(KN.mm/mm) 

1 
360 
769.69 
193 
12.677 
54307.80 
83491.89 

2 
250 
769.69 
318 
12.677 
90675.66 


3 
200 
769.69 
443 
12.677 
127043.52 


Chiều dài tường tới hạn Lc :
 = 1072.228 mm
* Tính sức kháng cực hạn của tường chắn:
GIÁ TRỊ Rw KHI VA XÔ TRONG ĐOẠN TƯỜNG 

Lt 
Mb 
Mc 
MwH 
Lc 
Rw 

(mm) 
(KNmm) 
(KNmm/mm) 
(KNmm) 
(mm) 
(KN) 

1070 
0 
83491.89 
32240.99 
1072.334 
221.065 

1.2.4.2. Sức kháng danh định của tường chắn khi va ở đầu tường hay mối nối.


Các thông số tương tự như trên.
GIÁ TRỊ Rw KHI VA XÔ Ở ĐẦU TƯỜNG HOẶC MỐI NỐI 

Lt 
Mb 
Mc 
MwH 
Lc 
Rw 

(mm) 
(KNmm) 
(KNmm/mm) 
(KNmm) 
(mm) 
(KN) 

1070 
0 
83491.89 
32240.99 
1070.29 
220.644 

1.3. THIẾT KẾ TRỤ LAN CAN VÀ TAY VỊN.
1.3.1. Trường hợp va xe vào giữa nhịp lan can.
Khi xe va vào giữa nhịp lan can, dạng phá hoại gồm số lượng nhịp lan can là lẻ
Sức kháng của hệ dầm và cột:

Trong đó:
Khả năng cực hạn của thanh lan can
sức kháng phi đàn hồi hay sức kháng đường chảy của thanh lan can (Nmm)
sức kháng tải trọng ngang cực hạn của cột đứng đơn lẻ ở độ cao  phía trên mặt cầu (N)
L – chiều dài một nhịp thanh lan can (mm)
 chiều dài phân bố của lực va xe theo hướng dọc (mm)
Hệ số sức kháng uốn: φr = 1
Với N = 1 có: 
D 
d 
 
W=0.1D3(1-α4) 
Mp = φ*fu*W 
L 
RR 

(mm) 
(mm) 

(mm3) 
(kNmm) 
(mm) 
(kN) 

108 
100 
0.926 
33379 
13351 
1500 
110.686 

1.3.2. Trường hợp va xe vào trụ lan can.
Khi xe va vào cột lan can, dạng phá hoại gồm số lượng nhịp lan can N là chẵn (N=2).
Sức kháng của hệ dầm và cột:

Ý nghĩa của các thông số giống như trên
BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN
B 
b' 
δ 
As = B* δ 
d = b' - δ 
Hcột = HR-Hw 
Pp = Asfud/Hct 
RR 

(mm) 
(mm) 
(mm) 
(mm2) 
(mm) 
(mm) 
(kN) 
(kN) 

130 
180 
6 
780 
174 
549 
98.89 
163.678 

Trong trường hợp xe va xô vào cột lan can thì sức kháng của phần gờ bêtông bị giảm do phải chịu tải trọng cột và dầm lan can.
Sức kháng của gờ bê tông trong trường hợp này được xác định như sau:

1.4. KIỂM TOÁN TƯỜNG CHẮN.
1.4.1. Kiểm toán theo điều kiện 1: . (13.7.3.3-1)
BẢNG TỔNG HỢP KIỂM TOÁN LAN CAN THEO ĐIỀU KIỆN (1)
Tổ hợp va xô 
Sức kháng gờ bê tông 
Sức kháng cột+dầm 
Sức kháng hệ lan can 
Chiều cao kháng 
ĐK kiểm toán (1) 


RW(kN) 
RR(kN) 
R (kN) 
 (mm) 


1 
Giữa nhịp lan can + đầu tường hay mối nối 
220.644 
110.686 
331.329 
993.402 
THỎA 

2 
Giữa nhịp lan can + m
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement