Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tjeuc0ngchua_ng0cnghech_9x
#629209

Download Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR miễn phí

Xây dựng đường là một công tác tổng hợp gồm nhiều công việc khác nhau, từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công trình trên đường như cầu, cống, tường chắn, Với suy nghĩ học để ngày mai lập nghiệp, em đã vào theo học chuyên ngành Xây Dựng Cầu Đường ở Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Để đạt được những thành quả và sự hiểu biết như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là thầy cô giáo khoa Xây Dựng Cầu Đường thị đã tận tụy hết lòng truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học vừa qua. Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất đó, nên đến hôm nay em đã tích lũy được nhiều kiến thức vững chắc.
Học đi đôi với hành, trong thời gian qua em lại được sự phân công, chấp thuận của nhà trường và Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em học hỏi nghiên cứu tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn trong thi công xây dựng tại công trình thực tập.
Trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Xây Dựng Cầu Đường đã dìu dắt em trong thời gian qua, sau nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR cùng tất cả các chú, các anh tại công ty thực tập đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong thời gian thực tập.
Trong báo cáo này không tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót. Kính mong sự góp ý sữa đổi của giáo viên hướng dẫn là Th.S Trần Thị Thu Thảo và các thầy cô trong Khoa Xây Dựng Cầu Đường, cùng Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.!
 
Đà Nẵng, ngày 04/02/2012
 
( Sinh viên thực hiện )
Phan Văn Nghĩa
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
((( ( (((
BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP KHOAÙ 2007 - 2012
2007 - 2012
-------- ( ( ( --------
LÔØI NOÙI ÑAÀU
((( ( (((
Xây dựng đường là một công tác tổng hợp gồm nhiều công việc khác nhau, từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công trình trên đường như cầu, cống, tường chắn,… Với suy nghĩ học để ngày mai lập nghiệp, em đã vào theo học chuyên ngành Xây Dựng Cầu Đường ở Trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Để đạt được những thành quả và sự hiểu biết như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo trong trường, đặc biệt là thầy cô giáo khoa Xây Dựng Cầu Đường thị đã tận tụy hết lòng truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học vừa qua. Được sự giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất đó, nên đến hôm nay em đã tích lũy được nhiều kiến thức vững chắc.
Học đi đôi với hành, trong thời gian qua em lại được sự phân công, chấp thuận của nhà trường và Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em học hỏi nghiên cứu tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào thực tiễn trong thi công xây dựng tại công trình thực tập.
Trước tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô trong Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Xây Dựng Cầu Đường đã dìu dắt em trong thời gian qua, sau nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban lãnh đạo Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR cùng tất cả các chú, các anh tại công ty thực tập đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong thời gian thực tập.
Trong báo cáo này không tránh khỏi những khiếm khuyết, thiếu sót. Kính mong sự góp ý sữa đổi của giáo viên hướng dẫn là Th.S Trần Thị Thu Thảo và các thầy cô trong Khoa Xây Dựng Cầu Đường, cùng Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn.!
Đà Nẵng, ngày 04/02/2012
( Sinh viên thực hiện )
Phan Văn Nghĩa
Pháön 1
TÄØNG QUAN VÃÖ CÔNG TY
I. Giới thiệu về công ty:
1. Tên công ty:
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng PQR.
Tên viết tắt: Công ty PQR
2. Năm thành lập: 2005
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành số: 3203000748 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 09 năm 2005; Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 10 tháng 05 năm 2007 do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp Đà Nẵng cấp.
Vốn điều lệ: 1.300.000.000 đồng.
3. Trụ sở công ty:
Trụ sở chính:
3/12 Phan Thành Tài-Tp Đà Nẵng .
Điện thoại: 05113 644849- 05113 224278- 05113 224279
Fax: 05113 644850
Văn phòng thay mặt tại Quảng Nam:
25 Phan Bội Châu, Thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Văn phòng thay mặt tại Gia Lai:
311 Phạm Văn Đồng,Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai
4. Lĩnh vực kinh doanh:
Khảo sát địa hình, địa chất công trình.
Lập quy hoạch chi tiết các khu hạ tầng đô thị và nông thôn.
Lập dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi, giao thông và hạ tầng cơ sở.
Thiết kế BVTC các công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi, giao thông và hạ tầng cơ sở.
Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi, giao thông và hạ tầng cơ sở.
Thí nghiệm chất lượng các loại vật liệu, các hạng dụng công trình xây dựng cơ bản( LAS: 395).
Kiểm định các loại vật liệu, các hạng dụng công trình xây dựng cơ bản.
Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị tư vấn khác.
Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp.
II.Một số thông tin về phòng kỹ thuật:
1. Chức năng và nhiệm vụ:
Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết các khu hạ tầng đô thị và nông thôn.
Khảo sát dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng, thoát nước, xây dựng giao thông và hạ tầng cơ sở.
Thiết kế lập dự án đầu tư các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng giao thông và hạ tầng cơ sở.
Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng, thủy điện, thủy lợi, giao thông và hạ tầng cơ sở.
Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng của các đơn vị tư vấn khác.
Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng và công nghiệp.
2. Tổ chức hoạch động:
Công tác khảo sát, Thiết kế:
Chủ nhiệm đồ án gồm những người Kỹ sư có thâm niên công tác 5 năm trở lên. Có nhiệm vụ tiếp nhận đầu vào của dự án, lên kế hoạch phương án tổng thể và giao nhiệm vụ chi tiết từng hạn mục cho chủ trì khảo sát và các kỹ sư thiết kế thực hiện. Tổng hợp, soát xét hồ sơ và thay mặt Công ty báo cáo, bảo vệ với đối tác chất lượng hồ sơ công trình mình đảm nhận.
Các kỹ sư thiết kế có thâm niên công tác ít nhất là 2 năm. Có nhiệm vụ thực hiên công việc tính toán, thiết kế, từ đó lập thành các bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho từng hạng mục được phân công.
Chủ trì khảo sát có kinh nghiệm khảo sát từ 4 năm trở lên. Đảm nhận công tác khảo sát hiện trường, lập báo cáo khảo sát theo sự chỉ đạo của chủ nhiệm đồ án.
Cán bộ dự toán là người có kinh nghiệm lập dự toán xây dựng từ 2 năm trở lên. Có trách nhiệm lập dự toán theo các hồ sơ thiết kế, báo cáo và bảo vệ kết quả dự toán với đối tác.
Bộ phận KCS gồm các kỹ sư có ít nhất 3 năm kinh nghiệm thiết kế, kiểm tra lại các hồ sơ đã hoàn thành nhằm phát hiện các sai sót trong thiết kế đảm bảo xuất hồ sơ đạt chất lượng yêu cầu.
CNĐA, kỹ sư thiết kế đều có đầy đủ bằng cấp theo quy định của nhà nước.
Các nhân viên phục vụ khác có nhiệm vụ hỗ trợ trong công tác thiết kế như trang trí bản vẽ, in ấn hồ sơ trở thành hồ sơ hoàn chỉnh.
Công tác tư vấn giám sát:
Tư vấn trưởng là kỹ sư có kinh nghiệm công tác Tư vấn giám sát từ 5 năm trở lên và có đầy đủ bằng cấp theo quy định của nhà nước.
Các kỹ sư giám sát đều có bằng cấp và chuyên môn về tư vấn giám sát và sự năng động nhiệt tình đảm bảo công tác giám sát hiện trường.
Các trang thiết bị, chương trình tính toán phục vụ chuyên môn:
Máy toàn đạt điện tử NIKON D332 đảm bảo công tác đo vẽ địa hình với độ chính xác cao.
Hệ thống máy vi tính nối mạng nội bộ LAN không dây, mạng Internet đảm bảo liên kết các nhân viên làm việc cùng nhau.
Chương trình thiết kế đường NOVA TDN.
Chương trình thiết kế hệ thống thoát nước HC 2.5.
Chương trình thiết kế san nền HS 3.0 .
Chương trình tính toán ổn định nền đường Geo-slope .
Chương trình tính toán dự toán và đấu thầu BKAV 3.99 .
Phần mềm trợ giúp và lập bản đồ TOPO 3.0.
Các bản tính kết cấu, thủy văn theo tiêu chuẩn hiện hành.
Các trang thiết bị bảo hộ, điện đàm phục vụ công tác tại hiện trường.
3. Tiãu chuáøn thiãút kãú :
Nghị định chính phủ 209/204/NĐ-CP.
Nghị định 99/2007/NĐ-CP.
Nghị định 12/2009/NĐ-CP.
Luật xây dựng số 16/2003/QH11.
Văn bản số 957/BXD-VP.
Thông tư số 04/2010/TB-BXD.
Quy trình khảo sát đường ôtô 22TCN 263-2000.
Quy trình khoan thăm dò địa chất 22TCN 259-2000.
Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô 4054-05.
Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06.
Quy trình quản lý quá trình thiết kế
II.Một số thông tin về Trung tâm Thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình:
1. Cơ ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement