Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Arlen
#628801

Download Báo cáo Thực tập tốt nghiệp Bộ môn cầu đường miễn phí

MỤC LỤC
• Mục lục 2
• Lời Thank 4
• Nhận xét của công ty 5
• Phần 1: Khái quát chung về CTCP XD CTGT 610 6
I.Thông tin chung 6
II.Ngành kinh doanh 6
III.Sơ đồ tổ chức công ty 6
• Phần 2: Khái quát chung về công trình 9
Chương 1: Hiện trạng và quy mô kết cấu 9
I.Hiện trạng 9
1.Địa hình khu vực công trình 9
2.Khí hậu-Thủy văn 9
II.Khái quát quy mô- Tiêu chuẩn dự án 10
1.Kết cấu mặt đường 10
2.Kết cấu vỉa hè 11
3.Kết cấu bó vỉa lề 11
4.Kết cấu bó dải phân cách\ 11
5.Dải phân cách 11
6.Cống dọc thoát nước mưa 11
a.Cấu tạo cống dọc 11
b.Gối cống 11
c.Hố ga thu nước 12
7.Cống thoát nước sinh hoạt 12
a.Trắc dọc cống 12
b.Cấu tạo cống 12
c.Gối cống .12
d.Hố thăm 12
8.Công trình phụ trợ 12
9.Hệ thống chiếu sang 12
10.Hệ thống cấp nước 13
Chương 2: Công tác chuẩn bị thi công 14
I.Giao nhận mặt bằng, cọc tim, mốc 14
II.Xác định và chuẩn bị lán trại, vị trí đặt
Ban chỉ huy công trường (BCHCT), vị trí tập kết xe máy 14
III . Phòng thí nghiệm hiện trường và trong phòng 14
IV.Vận chuyển lắp đặt thiết bị thi công phục vụ công trình 15
1. Thiết bị thi công thảm BTNN 15
2. Thiết bị thi công nền đá cấp phối 15
3. Thiết bị thi công nền đất chọn lọc, sỏi đỏ 15
4. Thiết bị thi công hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn 15
5. Thiết bị thi công dải phân cách 15
6. Thiết bị thi công hệ thống chiếu sáng 16
7. Thiết bị phục vụ trong quá trình thi công 16
V. Nguồn vật liệu 17
VI. Công tác đảm bảo giao thông , an toàn trong qúa trình thi công 17
VII.Chuẩn bị các thủ tục hành chính 18
VII.Chuẩn bị nguồn điện, nước 18
Chương 3: Biện pháp tổ chức thi công 19
I. Công tác tổ chức 19
II.Các bước thi công 19
1.Biện pháp thi công 19
2.Các bước thi công chính 19
III.Kỹ thuật và quy trình thi công từng hạng mục 20
1.Công tác chuẩn bị mặt bằng 20
2. Thi công đào hữu cơ, lu nền nguyên thổ 21
3.Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước sinh họat 21
3.1. Một số chú ý trong công tác thi công cống 21
3.2. Một số chú ý trong công tác thi công BT, BTCT tại công trường 21
3.3. Công việc thi công cống 21
3.3.1.Phần thi công đúc cống ly tâm tại xưởng 23
3.3.2.Phần thi công tại hiện trường 25
4.Thi công các lớp đất chọn lọc, lớp cấp phối sỏi đỏ 25
5.Thi công bó vỉa, dải phân cách 25
6.Thi công các lớp cấp phối đá dăm 25
7.Thi công tưới nhựa lót và các lớp BTN nóng –Công tác sơn đường 27
8.Thi công hệ thống điện chiếu sáng 27
8.1. Bàn giao và chuẩn bị mặt bằng 28
8.2.Lập tiến độ, phối hợp thi công 30
8.3. Công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu, thiết bị 30
IV.Tổ chức thi công HTCS 30
1.Hạng mục đào hố móng trụ, đào mương cáp, đóng cọc tiếp địa 30
2.Hạng mục làm cốt thép khung móng, đổ bê tông móng trụ 30
3. Hạng mục rải cáp ngầm, đặt ống nhựa, ống thép, lấp mương cáp 31
4.Hạng mục trồng trụ thép, lắp cần đèn 31
5.Lắp đèn, tủ điện 31
6.Hạng mục lắp dựng tram biến áp, đầu nối 32
7.Kiểm tra toàn tuyến, hoàn thiện và nghiệm thu 32
8.Thi công hệ thống cấp nước 32
Chương 4:Công tác kiểm tra và nghiệm thu 33
Chương 5:Công tác hoàn thiện & chuẩn bị bàn giao 33
Chương 6:Thời gian thi công 35
Chương 7:Công tác quản lý chất lượng công trình 36
1.Công tác kiểm tra chất lượng đá cấp phối 36
2. Công tác kiểm tra chất lượng cống BTCT li tâm 37
3 .Công tác kiểm tra chất lượng bêtông xi măng 37
4.Công tác kiểm tra chất lượng cốt thép 38
5.Công tác kiểm tra chất lượng ván khuôn 39
6.Công tác kiểm tra chất lượng BTNN 39
7.Biện pháp đảm bảo chất lượng cho hệ thống chiếu sáng 39
8.Thiết bị kiểm tra chất lượng do Công ty đầu tư 40
Chương 8: Thuyết minh công tác trắc đạc 41
Chương 9: Thuyết minh công tác cung cấp vật tư 42
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN CẦU ĐƯỜNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
CNBM : TS.LÊ BÁ KHÁNH
GVHD : TS.ĐẶNG ĐĂNG TÙNG
SVTH : TRẦN NHẬT TẤN
MSSV : 80602160
Tp HCM, tháng 08 năm 2010
MỤC LỤC
Mục lục 2
Lời cảm ơn 4
Nhận xét của công ty 5
Phần 1: Khái quát chung về CTCP XD CTGT 610 6
I.Thông tin chung 6
II.Ngành kinh doanh 6
III.Sơ đồ tổ chức công ty 6
Phần 2: Khái quát chung về công trình 9
Chương 1: Hiện trạng và quy mô kết cấu 9
I.Hiện trạng 9
1.Địa hình khu vực công trình 9
2.Khí hậu-Thủy văn 9
II.Khái quát quy mô- Tiêu chuẩn dự án 10
1.Kết cấu mặt đường 10
2.Kết cấu vỉa hè 11
3.Kết cấu bó vỉa lề 11
4.Kết cấu bó dải phân cách\ 11
5.Dải phân cách 11
6.Cống dọc thoát nước mưa 11
a.Cấu tạo cống dọc 11
b.Gối cống 11
c.Hố ga thu nước 12
7.Cống thoát nước sinh hoạt 12
a.Trắc dọc cống 12
b.Cấu tạo cống 12
c.Gối cống .12
d.Hố thăm 12
8.Công trình phụ trợ 12
9.Hệ thống chiếu sang 12
10.Hệ thống cấp nước 13
Chương 2: Công tác chuẩn bị thi công 14
I.Giao nhận mặt bằng, cọc tim, mốc 14
II.Xác định và chuẩn bị lán trại, vị trí đặt
Ban chỉ huy công trường (BCHCT), vị trí tập kết xe máy 14
III . Phòng thí nghiệm hiện trường và trong phòng 14
IV.Vận chuyển lắp đặt thiết bị thi công phục vụ công trình 15
Thiết bị thi công thảm BTNN 15
Thiết bị thi công nền đá cấp phối 15
Thiết bị thi công nền đất chọn lọc, sỏi đỏ 15
Thiết bị thi công hệ thống thoát nước mưa, nước bẩn 15
Thiết bị thi công dải phân cách 15
Thiết bị thi công hệ thống chiếu sáng 16
Thiết bị phục vụ trong quá trình thi công 16
V. Nguồn vật liệu 17
VI. Công tác đảm bảo giao thông , an toàn trong qúa trình thi công 17
VII.Chuẩn bị các thủ tục hành chính 18
VII.Chuẩn bị nguồn điện, nước 18
Chương 3: Biện pháp tổ chức thi công 19
I. Công tác tổ chức 19
II.Các bước thi công 19
1.Biện pháp thi công 19
2.Các bước thi công chính 19
III.Kỹ thuật và quy trình thi công từng hạng mục 20
1.Công tác chuẩn bị mặt bằng 20
2. Thi công đào hữu cơ, lu nền nguyên thổ 21
3.Thi công hệ thống thoát nước mưa, nước sinh họat 21
3.1. Một số chú ý trong công tác thi công cống 21
3.2. Một số chú ý trong công tác thi công BT, BTCT tại công trường 21
3.3. Công việc thi công cống 21
3.3.1.Phần thi công đúc cống ly tâm tại xưởng 23
3.3.2.Phần thi công tại hiện trường 25
4.Thi công các lớp đất chọn lọc, lớp cấp phối sỏi đỏ 25
5.Thi công bó vỉa, dải phân cách 25
6.Thi công các lớp cấp phối đá dăm 25
7.Thi công tưới nhựa lót và các lớp BTN nóng –Công tác sơn đường 27
8.Thi công hệ thống điện chiếu sáng 27
8.1. Bàn giao và chuẩn bị mặt bằng 28
8.2.Lập tiến độ, phối hợp thi công 30
8.3. Công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu, thiết bị 30
IV.Tổ chức thi công HTCS 30
1.Hạng mục đào hố móng trụ, đào mương cáp, đóng cọc tiếp địa 30
2.Hạng mục làm cốt thép khung móng, đổ bê tông móng trụ 30
3. Hạng mục rải cáp ngầm, đặt ống nhựa, ống thép, lấp mương cáp 31
4.Hạng mục trồng trụ thép, lắp cần đèn 31
5.Lắp đèn, tủ điện 31
6.Hạng mục lắp dựng tram biến áp, đầu nối 32
7.Kiểm tra toàn tuyến, hoàn thiện và nghiệm thu 32
8.Thi công hệ thống cấp nước 32
Chương 4:Công tác kiểm tra và nghiệm thu 33
Chương 5:Công tác hoàn thiện & chuẩn bị bàn giao 33
Chương 6:Thời gian thi công 35
Chương 7:Công tác quản lý chất lượng công trình 36
1.Công tác kiểm tra chất lượng đá cấp phối 36
2. Công tác kiểm tra chất lượng cống BTCT li tâm  37
3 .Công tác kiểm tra chất lượng bêtông xi măng 37
4.Công tác kiểm tra chất lượng cốt thép 38
5.Công tác kiểm tra chất lượng ván khuôn 39
6.Công tác kiểm tra chất lượng BTNN 39
7.Biện pháp đảm bảo chất lượng cho hệ thống chiếu sáng 39
8.Thiết bị kiểm tra chất lượng do Công ty đầu tư 40
Chương 8: Thuyết minh công tác trắc đạc 41
Chương 9: Thuyết minh công tác cung cấp vật tư 42
PHẦN 1 : KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CTGT 610
I.Thông tin chung
Tên doanh nghiệp phát hành: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng CTGT 610
Tên giao dịch: 610 Civil Engineering Costruction Joint Stock
Tên viết tắt: CIENCO 610 JSC
Giấy ĐKKD số: 4103003461 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/06/2005.
II. Ngành kinh doanh
Xây dựng công trình giao thông trong và ngoài nước, bao gồm: cầu, đường bêtông nhựa, đường bêtông ximăng, nhà ga, sân bay, bến cảng, hầm.
Xây dựng các công trình công nghiệp: kho, xưởng sản xuất, bến bãi, lắp mặt bằng.
Xây dựng công trình dân dụng: nhà ở, nhà làm việc.
Xây dựng công trình thủy lợi: trạm bơm, cống, đập, đê, kè, kênh mương.
Xây dựng đường dây và trạm điện thế đến 35KV.
Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng cụm dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp.
Tư vấn thiết kế, thí nghiệm vật liệu, tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát các công trình không do công ty thi công.
Sản xuất, khai thác, kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép, cấu kiện bêtông cốt thép thường và dự ứng lực, bê tông nhựa, sản xuất và cung ứng bê tông thương phẩm.
Sửa chữa phương tiện cơ giới đường bộ, xe máy thiết bị thi công và sản phẩm cơ khí.
Kinh doanh sắt, thép, xi măng, xăng dầu, mỡ, gas.
Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy, hàng siêu trường, siêu trọng.
Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ ngành giao thông vận tải.
Kinh doanh bất động sản
Sản xuất khai thác đá (không hoạt động tại trụ sở).
III. Sơ đồ tổ chức công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
BAN KIỂM SOÁT 
TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TGĐ 
PHÓ TGĐ 
PHÓ TGĐ 
PHÓ TGĐ 
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

KHỐI CƠ QUAN VĂN PHÒNG TCT6 
KHỐI CÔNG TY PHỤ THUỘC 
KHỐI CÔNG TY THÀNH VIÊN 

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 
CTY XD CÔNG TRÌNH SỐ 1 
CTY CỔ PHẦN GIAO THÔNG 61 

PHÒNG THIẾT BỊ C.NGHIỆP 
CTY THI CÔNG CƠ GIỚI 6 
CTY CP GIAO THÔNG 68 

PHÒNG KỸ THUẬT C.NGỆ 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ 
CTY CP XDCT GIAO THÔNG 610 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG 610 C. THỚI 

PHÒNG DỰ ÁN 
CÁC BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 
CTY CP KHAI THÁC ĐÁ 621 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 
MỘT SỐ XÍ NGHIỆP XDCT 
CTY CP CƠ KHÍ XDCT 623 

BAN AN TOÀN THI ĐUA TT 
  
CTY CP VTTB VÀ XDCT 624 

VĂN PHÒNG 
  
CTY TƯ VẤN VÀ XDCT 624 

BAN THANH TRA PHÁP CHẾ 
  
CTY TNHH ĐẦU TƯ X.DỰNG 628 

  
  
CTY CP CT GIAO THÔNG 674 

  
  
CTY CP CT GIAO THÔNG 675 

  
  
CTY CP XDCT GIAO THÔNG 710 

  
  
CTY CP XNK & XDCT 

  
  
CTY CP ĐẦU TƯ PT HẠ TẦNG 

  
  
CTY CP XD LƯƠNG TÀI 

  
  
CTY CP ĐẦU TƯ XDCT 639 

  
  
CTY TNHH ĐT KHAI THÁC HẠ TẦNG ĐÔ THỊ MIỀN NAM 

  
  
CTY CP ĐT XD KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CIENCOLAND 

  
  
CTY CP TƯ VẤN THÍ NGHIỆM CÔNG TRÌNH 679 

  
  
CTY CP XDCT HÀNG KHÔNG 647 

  
  
CTY CP-ĐT-XD-KD VÀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ GIA ĐỊNH 

Sơ đồ tổ chức:
-P. Kế hoạch đầu tư -Cty CP K.sản 610-Phước Tân -XN SXVLXD P.Tân
-P. Kỹ thu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement