Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hehhe
#628788

Download Báo cáo Ngành vận tải biển miễn phí

Thương mại quốc tế của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong
vòng 15 năm trở lại đây từ sau khi mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế
giới, đặc biệt từ sau khi Việt Nam trở th ành thành viên của tổ chức
thương mại thế giới (WTO).
 Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đều đặn khoảng 8% năm l à tốc độ
tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng từ 20% đến 25% năm.
Giao thương hàng hóa tăng trưởng nhanh chóng, và trong đó chủ yếu
được vận chuyển bằng đường biển (khoảng 80% tổng khối l ượng hàng
hóa vận chuyển) là những tiền đề quan trọng trong phát triển ng ành vận
tải biển của Việt Nam.
 Với 3.200 km bờ biển, 90 cảng biển đ ược phân bổ đều trên cả ba miền,
Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi cho việc phát triển vận tải biển. Cùng
với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thương mại quốc tế, ngành vận
tải biển Việt Nam đang có những c ơ hội to lớn, tuy nhiên vận tải biển
quốc tế tại Việt Nam chỉ đáp ứng đ ược khoảng 20% nhu cầu vận
chuyển.Đây là cơ hội nhưng cũng chính là thách thức lớn đối với ngành
vận tải biển non trẻ của Việt Nam trước các đối thủ cạnh tranh quốc tế.
 Nhận biết rõ tiềm năng và cơ hội, các đề án quy hoạch tổng thể ng ành
vận tải biển được chính phủ xây dựng và thông qua bao gồm từ việc phát
triển và xây dựng các cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận các tảu
trọng tải lớn đến việc quy hoạch xây dựng v à phát triển ngành đóng tàu
biển nhằm hướng tới mục tiêu xuất khẩu dịch vụ vận tải biển l ên tới hơn
50% tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia.
 Tuy còn nhiều bất cập trong các khâu phát triển đồng bộ của to àn ngành
vận tải biển, chúng tôi nhận định cơ hội phát triển to lớn của ngành vận
tải biển Việt Nam.++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
BỘ PHẬN PHÂN TÍCH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ARTEX
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2008
BÁO CÁO PHÂN TÍCH
Ngành
VẬN TẢI BIỂN
BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
 Thương mại quốc tế của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng trong
vòng 15 năm trở lại đây từ sau khi mở cửa, hội nhập với nền kinh tế thế
giới, đặc biệt từ sau khi Việt Nam trở th ành thành viên của tổ chức
thương mại thế giới (WTO).
 Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế đều đặn khoảng 8% năm là tốc độ
tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu khoảng từ 20% đến 25% năm.
Giao thương hàng hóa tăng trư ởng nhanh chóng, và trong đó chủ yếu
được vận chuyển bằng đường biển (khoảng 80% tổng khối l ượng hàng
hóa vận chuyển) là những tiền đề quan trọng trong phát triển ng ành vận
tải biển của Việt Nam.
 Với 3.200 km bờ biển, 90 cảng biển đ ược phân bổ đều trên cả ba miền,
Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi cho việc phát triển vận tải biển. Cùng
với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của thương mại quốc tế, ngành vận
tải biển Việt Nam đang có những c ơ hội to lớn, tuy nhiên vận tải biển
quốc tế tại Việt Nam chỉ đáp ứng đ ược khoảng 20% nhu cầu vận
chuyển.Đây là cơ hội nhưng cũng chính là thách thức lớn đối với ngành
vận tải biển non trẻ của Việt Nam trước các đối thủ cạnh tranh quốc tế.
 Nhận biết rõ tiềm năng và cơ hội, các đề án quy hoạch tổng thể ng ành
vận tải biển được chính phủ xây dựng và thông qua bao gồm từ việc phát
triển và xây dựng các cảng biển nước sâu có khả năng tiếp nhận các tảu
trọng tải lớn đến việc quy hoạch xây dựng v à phát triển ngành đóng tàu
biển nhằm hướng tới mục tiêu xuất khẩu dịch vụ vận tải biển lên tới hơn
50% tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia.
 Tuy còn nhiều bất cập trong các khâu phát triển đồng bộ của to àn ngành
vận tải biển, chúng tui nhận định c ơ hội phát triển to lớn của ngành vận
tải biển Việt Nam.
HGHỊ: MUATÓM TẮT
BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
1. Giới thiệu
Việt Nam có kim ngạch xuất
nhập khẩu tăng trưởng với tốc độ
gần 20%/năm tổng kim ngạch
xuất, nhập khẩu lớn hơn GDP.
Các công ty kho vận - vận tải
biển Việt Nam hiện nay chỉ có
thể phục vụ được một phần tư
nhu cầu thị trường trong nước.
Chính phủ trong việc tập trung
phát triển ngành vận tải biển.
1.1 Các vấn đề tồn tại
Cơ sở hạ tầng kho vận – vận tải
biển ở Việt Nam chưa được
phân bổ hợp lý. cảng, Hạ tầng
giao thông không, Đường sắt,
Vận tải hàng không còn yếu
kém.
Là một nền kinh tế đang phát triển năng động, Việt Nam có kim
ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng với tốc độ gần 20%/năm, tổng kim
ngạch xuất, nhập khẩu lớn hơn GDP. Thương mại quốc tế phát triển
mạnh đã thúc đẩy nhanh chóng sự phát triển của các dịch vụ hàng hải
gồm khai thác cảng, kho bãi, vận tải, dịch vụ kho vận trong 15 năm
qua.
Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, hiện tại, các công ty kho vận -
vận tải biển Việt Nam hiện nay chỉ có thể phục vụ đ ược một phần tư
nhu cầu thị trường trong nước. Bên cạnh đó, cũng tồn tại khoảng
cách khá khác biệt giữa các công ty kho vận – vận tải biển nước
ngoài / liên doanh so với các công ty kho vận – vận tải biển Việt
Nam, và giữa khu vực phía nam và phần còn lại của quốc gia. Phí
kho vận- vận tải biển ở Việt Nam tương đối thấp, tuy nhiên dịch vụ
vẫn bị đánh giá là kém an toàn. Các công ty trong nư ớc đang rất khó
khăn trong việc chiếm lĩnh thị trường nội địa.
Cùng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế và định hướng
đúng đắn của chính phủ trong việc tập trung phát triển ngành vận tải
biển, đến năm 2010, thị phần vận chuyển h àng hóa XNK của ngành
vận tải biển Việt Nam ước tính đạt 25%.
Hiện tại, cơ sở hạ tầng kho vận – vận tải biển ở Việt Nam chưa được
phân bổ hợp lý. Một số cảng được thiết kế để đón nhận các tàu vận
tải container, tuy nhiên năng lực chỉ cho phép tiếp nhận các t àu nhỏ.
Hiện tại vẫn còn thiếu hụt các công cụ hộ trợ xử lý container hiện đại
và kinh nghiệm trong việc xếp, bốc dỡ container. Hạ tầng giao thông
không được thiết kế cho việc vận tải container, trong khi các xe tải
container thì đã quá lỗi thời. Đường sắt cũng chưa thực hiện đầy đủ
vai trò trong vận tải container vì vẫn chưa được hiện đại hóa. Vận tải
hàng không trở nên thiếu nghiêm trọng trong mùa vụ cao điểm. Các
sân bay quốc tế như Nội bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng hiện vẫn chưa
có cảng tiếp nhận hàng hóa hay khu vực cho các đại lý kho vận bốc
dỡ hàng hóa.
TỔNG QUAN VỀ NGÀNH VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM
BÁO CÁO PHÂN TÍCH NGÀNH V ẬN TẢI BIỂN
Thiếu hụt nguồn nhân
lực trong các hoạt động
kho vận cũng là một vấn
đề đáng quan tâm.
Hầu hết các công ty vận
tải và kho vận đều có quy
mô nhỏ và trung bình
Trình độ công nghệ thấp
và phương pháp quản lý
kho bãi còn lạc hâu.
1.2 Giải pháp phát triển
Ngoài ra việc thiếu hụt nguồn nhân lực trong các hoạt đ ộng kho vận
cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Theo Hiệp hội vận tải Việt Nam
(VIFAS), trong số 140 thành viên của họ, nhiều hay ít, đều có
khoảng 4.000 người lao động chính (full time) và khoảng 4.000 đến
5.000 lao động bán thời gian (part time). Nguồn nhâ n lực cho ngành
được đào tạo bởi nhiều nguồn. Các nhân vi ên quản lý cấp cao cho
các công ty vận tải - kho vận đều được đào tạo tốt, và được đào tạo
lại để đáp ứng được các yêu cầu công việc. Lao động gián tiếp đều
tốt nghiệp đại học nhưng hầu hết đều không từ các trường đạo tạo
chuyên ngành. Người lao động trực tiếp th ì có trình độ học vấn thấp
và không quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Sự yếu kém
này là kết quả của các công nghệ đang sử dụng rất lạc hậu.
Hơn nữa, hầu hết các công ty vận tải và kho vận đều có quy mô nhỏ
và trung bình. Một vài công ty là rất nhỏ, với vốn chủ sở hữu khoảng
vài trăm triệu VND. Các công ty nhà nước được đầu tư nhưng việc
tích lũy vốn và phát triển kinh doanh lại kém hiệu quả. Do đó, rất
nhiều công ty nhà nước với kinh nghiệm làm việc đến 30 năm, vốn
đầu tư lớn, trang bị đầy đủ, kho bãi rộng lớn và đội ngũ làm việc đông
đảo lại không đủ mạnh để cung cấp các dịch vụ kho vận hay tích hợp
dịch vụ vận tải đa quốc gia khác. Quy mô của các công ty Việt Nam
là quá nhỏ, năng lực cho cạnh tranh toàn cầu và khả năng marketing
quốc tế còn yếu. Từ thực tế như vậy, chúng ta khó có thể cung cấp
dịch vụ kho vận ở các quốc gia khác hay chiếm lĩnh thị phần
trong nước.
Vấn đề cuối cùng là trình độ công nghệ thấp. Theo VIFFAS, công
nghệ kho vận ở Việt Nam là rất yếu so với các nước trên thế giới. Các
hợp đồng giữa các công ty vận tải v à kho vận với các khách hàng về
cơ bản vẫn được trao đổi qua đường thư truyền thống. Trong khi, các
nước trong khu vực như Singapore, Thailand và Malaysi a đã áp dụng
công nghệ trao đổi số liệu điện tử (EDI) cho phép các đối tác li
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement