Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chuot_ngoc
#628221

Download Đồ án Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NHẬN XÉT 1
LỜI NÓI ĐẦU 3
MỞ ĐẦU . 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. Mục đích nghiên cứu . 5
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .5
4. Phạm vi nghiên cứu . 6
5. Phương pháp nghiên cứu . 6
6. Ý nghĩa thực tiễn đề tài . .6
7. Giới hạn đề tài . 6
Phần I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN ÔTÔ . 7
1.1 CHỨC NĂNG CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ 7
1 Máy nén . 7
2 Giàn nóng . .7
3 Phin lọc . 7
4 Van tiết lưu . 7
5 Giàn lạnh . 7
6 Bình tích lũy . 7
7 Két sưởi . 7
8 Quạt gió . 7
1.1.1 Chức năng điều khiển nhiệt độ và tuần hoàn không khí trong xe
1.1.2 Chức năng hút ẩm và lọc gió . 9
1.1.3 Chức năng loại bỏ các chất cản trở tầm nhìn . 10
1.2 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN ÔTÔ . 10
1.2.1 Phân loại theo vị trí lắp đặt . 10
1.2.2 Phân loại theo phương pháp điều khiển . 11
Phần II : HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ .13
2.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG .13
2.1.1 Cấu trúc hệ thống điều hòa không khí tự động . .13
2.1.2 Chức năng của hệ thống điều hòa không khí tự động . 13
2.1.3 Vị trí các chi tiết trong hệ thống . 14
2.1.4 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống điều hòa không khí tự động . .14
2.2 CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG.15
2.2.1 Cảm biến nhiệt độ trong xe . 15
2.2.2 Cảm biến nhiệt độ môi trường . 16
2.2.3 Cảm biến bức xạ mặt trời . 16
2.2.4 Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh . 17
2.2.5 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát . 17
2.2.6 Cảm biến tốc độ máy nén . 18
2.2.7 Cảm biến ống dẫn gió và cảm biến khói xe( tham khảo ). 18
2.3 CÁC CỤM THIẾT BỊ ĐẶC TRƯNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ . 18
2.3.1 Mô tơ trộn gió . 19
2.3.2 Mô tơ dẫn gió vào . 20
2.3.3 Mô tơ chia gió . 21
2.4 CÁC ĐIỀU KHIỂN CHÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG . 22
2.4.1 Điều khiển nhiệt độ không khí cửa ra . 22
2.4.2 Điều khiển trộn gió . 22
2.4.3 Điều khiển chia gió . 23
2.4.4 Điều khiển tốc độ quạt dàn lạnh . 24
2.4.5 Điều khiển hâm nóng . 25
2.4.6 Điều khiển gió trong thời gian quá độ . 26
2.4.7 Điều khiển dẫn gió vào . 27
2.4.8 Điều khiển tốc độ không tải . 28
2.4.9 Điều chỉnh tốc độ quạt giàn nóng . 29
2.4.10 Điều khiển băng tan . 31
2.4.11 Điều khiển đóng ngắt máy nén . 35
2.4.12 Điều khiển theo mạng lưới thần kinh ( tham khảo ) . 39
Phần III : KiỂM TRA SỬA CHỮA MỘT SỐ HƯ HỎNG TƯỜNG GẶP TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA . 40
3.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA , SỬA CHỮA THÔNG THƯỜNG . 40
3.1.1 Kiểm tra , sửa chữa một số hư hỏng thường gặp trên xe . 40
3.1.2 Kiểm tra , chẩn đoán , sửa chữa thông qua việc đo áp suất ga . 42
3.2 CHẨN ĐOÁN BẰNG HỆ THỐNG TỰ CHẨN ĐOÁN . 51
3.2.1 Mô tả . 51
3.2.2 Ví dụ quy trình đọc mã lỗi và xóa mã lỗi trên xe Toyota . 51
3.2.3 Một số ví dụ về mã tự chẩn đoán trên một số hãng xe tiêu biểu . 53
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ . 57
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
LỜI NHẬN XÉT 1
LỜI NÓI ĐẦU 3
MỞ ĐẦU . 5
Lý do chọn đề tài 5
Mục đích nghiên cứu . 5
Đối tượng và khách thể nghiên cứu .5
Phạm vi nghiên cứu . 6
Phương pháp nghiên cứu . 6
Ý nghĩa thực tiễn đề tài . .6
Giới hạn đề tài ................................................................................................... 6
Phần I : TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN ÔTÔ ……. 7
CHỨC NĂNG CỦA ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN Ô TÔ 7
Máy nén ........................................................................................................... 7
Giàn nóng ....................................................................................................... .7
Phin lọc ............................................................................................................ 7
Van tiết lưu ..................................................................................................... 7
Giàn lạnh .......................................................................................................... 7
Bình tích lũy ..................................................................................................... 7
Két sưởi ........................................................................................................... 7
Quạt gió ............................................................................................................ 7
Chức năng điều khiển nhiệt độ và tuần hoàn không khí trong xe
Chức năng hút ẩm và lọc gió ................................................................ 9
Chức năng loại bỏ các chất cản trở tầm nhìn ................................... 10
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TRÊN ÔTÔ………..... 10
Phân loại theo vị trí lắp đặt ................................................................. 10
Phân loại theo phương pháp điều khiển ........................................... 11
Phần II : HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ …………..13
2.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG ……....13
2.1.1 Cấu trúc hệ thống điều hòa không khí tự động ................................. .13
2.1.2 Chức năng của hệ thống điều hòa không khí tự động ....................... 13
2.1.3 Vị trí các chi tiết trong hệ thống ............................................................. 14
2.1.4 Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống điều hòa không khí tự động ............................................................................................................................... .14
2.2 CÁC CẢM BIẾN TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG.......................15
2.2.1 Cảm biến nhiệt độ trong xe ..................................................................... 15
2.2.2 Cảm biến nhiệt độ môi trường ................................................................ 16
2.2.3 Cảm biến bức xạ mặt trời ....................................................................... 16
2.2.4 Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh .................................................................... 17
2.2.5 Cảm biến nhiệt độ nước làm mát .......................................................... 17
2.2.6 Cảm biến tốc độ máy nén ........................................................................... 18
2.2.7 Cảm biến ống dẫn gió và cảm biến khói xe( tham khảo )......................... 18
2.3 CÁC CỤM THIẾT BỊ ĐẶC TRƯNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TỰ ĐỘNG TRÊN Ô TÔ ................................................................................... 18
2.3.1 Mô tơ trộn gió .............................................................................................. 19
2.3.2 Mô tơ dẫn gió vào ....................................................................................... 20
2.3.3 Mô tơ chia gió .............................................................................................. 21
2.4 CÁC ĐIỀU KHIỂN CHÍNH TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG…….. 22
2.4.1 Điều khiển nhiệt độ không khí cửa ra ........................................................ 22
2.4.2 Điều khiển trộn gió ...................................................................................... 22
2.4.3 Điều khiển chia gió ..................................................................................... 23
2.4.4 Điều khiển tốc độ quạt dàn lạnh ................................................................ 24
2.4.5 Điều khiển hâm nóng .................................................................................. 25
2.4.6 Điều khiển gió trong thời gian quá độ ....................................................... 26
2.4.7 Điều khiển dẫn gió vào ............................................................................... 27
2.4.8 Điều khiển tốc độ không tải ....................................................................... 28
2.4.9 Điều chỉnh tốc độ quạt giàn nóng ............................................................. 29
2.4.10 Điều khiển băng tan .................................................................................. 31
2.4.11 Điều khiển đóng ngắt máy nén ................................................................. 35
2.4.12 Điều khiển theo mạng lưới thần kinh ( tham khảo ) ............................... 39
Phần III : KiỂM TRA SỬA CHỮA MỘT SỐ HƯ HỎNG TƯỜNG GẶP TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA ................................................................................................ 40
3.1 PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA , SỬA CHỮA THÔNG THƯỜNG ...................... 40
3.1.1 Kiểm tra , sửa chữa một số hư hỏng thường gặp trên xe ....................... 40
3.1.2 Kiểm tra , chẩn đoán , sửa chữa thông qua việc đo áp suất ga ............. 42
3.2 CHẨN ĐOÁN BẰNG HỆ THỐNG TỰ CHẨN ĐOÁN ...................................... 51
3.2.1 Mô tả ............................................................................................................. 51
3.2.2 Ví dụ quy trình đọc mã lỗi và xóa mã lỗi trên xe Toyota ........................... 51
3.2.3 Một số ví dụ về mã tự chẩn đoán trên một số hãng xe tiêu biểu ………. 53
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .............................................................................. 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 58
LỜI NÓI ĐẦU
Hòa trong bối cảnh phát triển chung của ngành công nghiệp thế giới. Ngành công nghiệp ô tô ngày càng khẳng định hơn nữa vị thế vượt trội của mình so với các ngành công nghiệp khác. Không còn đơn thuần là những chiếc xe chỉ được coi như một phương tiện phục vụ đi lại, vận chuyển. Những phiên bản xe mới lần lượt ra đời, kết hợp giữa những bước đột phá về công nghệ kỹ thuật và những nét sáng tạo thẩm mỹ tạo nên những chiếc xe đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng.
Ngày nay, một chiếc xe ô tô không những phải đảm bảo về chức năng an toàn cho người sử dụng mà nó còn phải đảm bảo cung cấp được các thiết bị tiện nghi nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Một trong số đó là hệ thống điều hòa không khí tự động trên ô tô. Nhờ sự tiến bộ của khoa học công nghệ mà hệ thống này ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho người ngồi trong xe dưới mọi điều kiện thời tiết.
Ở Việt Nam ô tô đã trở thành một phương tiện giao thông thông dụng của người dân. Các hãng xe lớn như: Toyota, Ford, Mecerdes, Honda, Daewoo, Huyndai, Nissan, Isuzu…đều đã có mặt trên thị trường. Số lượng xe lắp đặt hệ thống điều hòa không khí tự động được sản xuất và bán ra với số lượng ngày càng nhiều. Đồng nghĩa với việc nhu cầu sửa chữa hệ thống điều h
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement