Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huyentrangallery
#628021 Download Đồ án Thiết kế tay máy 3 bậc tự do miễn phíMUÛC LUÛC 1
LÅÌI NOÏI ÂÁÖU 3
Chæång 1: GIÅÏI THIÃÛU VÃÖ TAY MAÏY CÄNG NGHIÃÛP 4
1.1. SƠ LƯỢT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP (IR : INDUSTRIAL ROBOT):
1.2. ỨNG DỤNG ROBOT CÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT :
1.3. CÁC KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA VỀ ROBOT CÔNG NGHIỆP :
1.3.1. Định nghĩa robot công nghiệp :
1.3.2. Bậc tự do của robot (DOF : Degrees Of Freedom) :
1.3.3. Hệ toạ độ (Coordinate frames) :
1.3.4. Trường công tác của robot (Workspace or Range of motion):
1.4. CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA ROBOT CÔNG NGHIỆP :
1.4.1. Các thành phần chính của robot công nghiệp :
1.4.2. Kết cấu của tay máy :
1.5. PHÂN LOẠI ROBOT CÔNG NGHIỆP :
1.5.1. Phân loại theo kết cấu :
1.5.2. Phân loại theo hệ thống truyền động
1.5.3. Phân loại theo ứng dụng :
1.5.4. Phân loại theo cách thức và đặc trưng của phương pháp điều khiển :
Chæång 2: PHÁN TÊCH VAÌ CHOÜN PHÆÅNG AÏN THIÃÚT KÃÚ
2.1.TÍNH LINH HOẠT CỦA MỘT TAY MÁY CÔNG NGHIỆP:
2.1.1.Phân tích một số khâu , khớp có trong cơ khí:
2.1.2.Một số kết cấu tay máy điển hình:
2.2. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THI CÔNG:
2.2.1.Tính thực tế của một đề án:
2.2.2.Đề án thiết kế tay máy có 3 bậc tự do:(RRR)
2.2.3. Một số tiền đề để thực hiện đề án có hiệu quả:
Chæång 3: THIÃÚT LÁÛP PHÆÅNG TRÇNH ÂÄÜNG HOÜC CHO CÅ CÁÚU
3.1.LÝ THUYẾT MỞ ĐẦU:
3.1.1.Mối quan hệ giữa các khâu khớp trong tay máy:
Chæång 4: THIÃÚT KÃÚ PHÁÖN CÅ TÊNH TOAÏN SÆÏC BÃÖN CHI TIÃÚT MAÏY
4.1.GIỚI THIỆU VỀ VIỆC THIẾT KẾ TAY MÁY
4.1.1.Cách thức truyền động và phạm vi làm việc
4.1.2.Một số chi tiết chính:
4.1.3.Động cơ bước:
4.1.4.Phân tích động học tay máy:
4.2.NGUYÊN LÝ, CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG CỦA TAY MÁY:
4.2.1.Nguyên lý hoạt động của tay máy:
4.2.2.Các thành phần của tay máy 3 bậc tự do:
4.2.3.Khâu thứ nhất:
4.2.4.Khâu thứ hai:
4.2.5. Khâu thứ 3:
4.2.6.Khớp 3+Cơ cấu kẹp
4.2.7.Tính chọn ổ lăn:
:4.2.8. Tính toán trục:
Chæång 5: THIÃÚT KÃÚ CAÏC MODUL ÂIÃÛN ÂIÃÖU KHIÃØN
5.1.GIỚI THIỆU VI ĐIỀU KHIỂN:
5.1.1. Tổng quan về kỹ thuật vi điều khiển:
5.1.2.Chức năng các chân vi điều khiển:
5.1.3.Tổ chức bộ nhớ của bộ vi điều khiển 8051:
5.1.4. Công tắc Reset:
5.1.5. Hoạt động của bộ định thời
5.1.6. Hoạt động của ngắt:
5.1.7. Các ngắt của AT89C51:
5.2.THIẾT KẾ PHẦN ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY:
5.2.1. Mạch nguồn cho cơ hệ:
5.2.2. Mạch vi điều khiển:
5.2.3. Mạch giao tiếp máy tính:
5.2.4 Modul công suất:
5.2.5 Mạch công tắc hành trình và bàn phím:
Chæång 6: CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍOLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Thiết kế tay máy 3 bậc tự do
Đồ án Thiết kế tay máy 3 bậc tự do
Nghiên cứu động học Robot sáu bậc tự do, kiểu Robot Puma
Nghiên cứu, thiết kế robot song song hai bậc tự do ứng dụng
Điều khiển tay máy ba bậc tự do dùng thị giác máy tính
Thiết kế bộ Điều khiển trượt cho Robot 2 bậc tự do
xac dinh bac tu do robot song song mọi chủ đề
Hệ thống tay kẹp trên robot công nghiệp
Thiết kế chế tạo robot điều khiển từ xa bằng giọng nói
Tính toán chuyển động và thiết kế robot MMR
Hệ thống điều khiển cho robot cấp phôi tự động và xây dựng
Đồ án Nghiên cứu động học và động lực học robot scara 4 bậc
Hình đại diện của thành viên
By habaoanh
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#972838 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement