Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bin8291792
#627404

Download Đồ án Chế tạo máy Thiết kế đồ gá miễn phí

Lời núi đầu.
Để giúp phần vào cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ đất nước, ngành sản xuất cơ khớ cần nhanh chúng nõng cao chất lượng và năng suất chế tạo, vỡ đú là một trong cỏc ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc dõn đặc biệt là chế tạo thiết bị và phụ tựng, cung cấp cho cỏc nghành cụng nghiệp khỏc thiết bị sản xuất. Đồ gỏ gia cụng cơ gúp phần khụng nhỏ vào nhiệm vụ đú, bởi mỏy múc,thiết bị đều phải dựng đến đồ gỏ mới cú thể gia cụng được.
Một trong những nhiệm vụ chớnh của chuẩn bị sản xuất là thiết kế và chế tạo cỏc trang bị cụng nghệ, cú thể chiếm tới 80% khối lượng chuẩn bị sản xuất và 10-15% giỏ thành sản phẩm (giỏ thành mỏy). Chi phớ cho thiết kế và chế tạo đồ gỏ chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng chi phớ cho trang bị cụng nghệ. Vỡ vậy việc thiết kế và tiờu chuẩn đồ gỏ cho phộp giảm thời gian sản xuất, tăng năng suất lao động một cỏch đỏng kể.
Đồ ỏn mụn học: Thiết kế đồ gỏ là hết sức cần thiết đối với sinh viờn khoa cơ khớ, giỳp cho sinh viờn nắm được những kiến thức cơ bản về đồ gỏ gia cụng cơ và cỏch thức thiết kế đồ gỏ để gia cụng một chi tiết nhất định.
Trong thời gian làm đồ ỏn, được sự giỳp đỡ chỉ bảo tận tỡnh của thầy giỏo Trần Hữu Quang và cỏc thầy giỏo trong bộ mụn Chế Tạo Mỏy em đó hoàn thành đồ ỏn mụn học, tuy nhiờn do khả năng và trỡnh độ cũn hạn chế, do thời gian học tập mụn học chưa cú nhiều nờn đồ ỏn cũn nhiều thiếu sút, em mong nhận được sự chỉ bảo tận tỡnh của cỏc thầy và sự đúng gúp chõn tỡnh của cỏc bạn để giỳp em hoàn thành đồ ỏn một cỏch tốt nhất.
Em xin chõn thành Thank thầy giỏo Trần Hữu Quang cựng cỏc thầy giỏo trong bộ mụn Chế Tạo Mỏy đó tận tỡnh giỳp đỡ em trong quỏ trỡnh làm đồ ỏn.
Học viờn thực hiện.
Trần Đăng Ninh
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Lời núi đầu.
Để giúp phần vào cụng cuộc cụng nghiệp hoỏ hiện đại hoỏ đất nước, ngành sản xuất cơ khớ cần nhanh chúng nõng cao chất lượng và năng suất chế tạo, vỡ đú là một trong cỏc ngành trọng điểm của nền kinh tế quốc dõn đặc biệt là chế tạo thiết bị và phụ tựng, cung cấp cho cỏc nghành cụng nghiệp khỏc thiết bị sản xuất. Đồ gỏ gia cụng cơ gúp phần khụng nhỏ vào nhiệm vụ đú, bởi mỏy múc,thiết bị đều phải dựng đến đồ gỏ mới cú thể gia cụng được.
Một trong những nhiệm vụ chớnh của chuẩn bị sản xuất là thiết kế và chế tạo cỏc trang bị cụng nghệ, cú thể chiếm tới 80% khối lượng chuẩn bị sản xuất và 10-15% giỏ thành sản phẩm (giỏ thành mỏy). Chi phớ cho thiết kế và chế tạo đồ gỏ chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng chi phớ cho trang bị cụng nghệ. Vỡ vậy việc thiết kế và tiờu chuẩn đồ gỏ cho phộp giảm thời gian sản xuất, tăng năng suất lao động một cỏch đỏng kể.
Đồ ỏn mụn học: Thiết kế đồ gỏ là hết sức cần thiết đối với sinh viờn khoa cơ khớ, giỳp cho sinh viờn nắm được những kiến thức cơ bản về đồ gỏ gia cụng cơ và cỏch thức thiết kế đồ gỏ để gia cụng một chi tiết nhất định.
Trong thời gian làm đồ ỏn, được sự giỳp đỡ chỉ bảo tận tỡnh của thầy giỏo Trần Hữu Quang và cỏc thầy giỏo trong bộ mụn Chế Tạo Mỏy em đó hoàn thành đồ ỏn mụn học, tuy nhiờn do khả năng và trỡnh độ cũn hạn chế, do thời gian học tập mụn học chưa cú nhiều nờn đồ ỏn cũn nhiều thiếu sút, em mong nhận được sự chỉ bảo tận tỡnh của cỏc thầy và sự đúng gúp chõn tỡnh của cỏc bạn để giỳp em hoàn thành đồ ỏn một cỏch tốt nhất.
Em xin chõn thành Thank thầy giỏo Trần Hữu Quang cựng cỏc thầy giỏo trong bộ mụn Chế Tạo Mỏy đó tận tỡnh giỳp đỡ em trong quỏ trỡnh làm đồ ỏn.
Học viờn thực hiện.
Trần Đăng Ninh
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ
THIẾT KẾ ĐỒ GÁ PHAY 2 RÃNH CHỮ NHẬT
I.Chọn mỏy để gia cụng chi tiết
1.Yờu cầu khi chọn mỏy
Kiểu loại mỏy chọn phải đảm bảo thực hiện phương phỏp gia cụng đó xỏc định cho chi tiết đú.
Kớch thước mỏy phải đảm bảo quỏ trỡnh gia cụng thuận tiện, an toàn.
Mỏy chọn phải đảm bảo yờu cầu chất lượng gia cụng theo trỡnh tự chung của chi tiết gia cụng.
2.Chọn mỏy:
Từ cỏc yờu cầu trờn và thực tế trong sản xuất hiện nay cựng với yờu cầu dạng sản xuất loạt lớn, theo bảng 9-38 trang 72 STCNCTM Tập 3
Chọn mỏy phay ngang của Nga, kiểu 6H81 cú cỏc thụng số sau
Bước tiến bàn mỏy thẳng đứng,mm/ph: 12 - 380
Số cấp tốc độ trục chớnh: 16
Phạm vi tốc độ trục chớnh,vg/ph: 65 - 1800
Cụng suất động cơ chớnh: 4,5 kW
Cụng suất động cơ chạy dao: 1,7 kW
Số cấp bước tiến bàn mỏy: 16
Bước tiến bàn mỏy dọc, mm/ph : 35-980
Bước tiến bàn mỏy ngang, mm/ph: 25-765
II .Chọn công cụ cắt.
Từ yờu cầu gia cụng, kớch thước, hỡnh dạng chọn công cụ cắt là dao phay đĩa 3 mặt răng gắn mảnh thộp giú cú cỏc thụng số sau: (bảng 4-84 trang 367 STCTM Tập 1)
Đường kớnh dao phay D=80mm
Chiều rộng dao B=12mm
Số răng dao Z=10
III. Tớnh toỏn thiết kế nguyờn lý làm việc
1.Loại đồ gỏ.
Chi tiết sản xuất loạt lớn, tiến hành trờn mỏy phay vạn năng chọn đồ gỏ chuyờn dựng
2.Xỏc định chuẩn và sơ đồ định vị
a/Chọn chuẩn : Bề mặt đầu của phần trụ lớn (90 tiếp giỏp với phần trụ nhỏ (23, mặt trụ ngoài (23 và lỗ khụng chớnh tõm (12
b/ Chọn đồ định vị: Chi tiết được định vị bằng một khối V hạn chế 2 bậc tự do và 2 phiến tỳ hạn chế 3 bậc tự do, 1 chốt trỏm hạn chế 1 bậc tự do
c/Sơ đồ định vị, hỡnh vẽ.

Cỏc chi tiết tham gia định vị được chọn như sau:
+Phiến tỳ :Theo bảng 8-3 trang 395 STCNCTM Tập 2 ta cú cỏc kớch thước của phiến tỳ
B 
L 
H 
b 
l 
l1 
d 
d1 
h 
h1 
số lỗ 

16 
60 
10 
14 
15 
35 
6,6 
12 
4,5 
1.6 
2 


+ Khối V: Chọn khối V phi tiờu chuẩn cú dạng như hỡnh vẽ:
D 
H 
L 
B 
B1 
d 
d1 
d2 
A 
A1 
A2 
l 
h 
h1 
b 
r 
c 

23 
10 
25 
55 
24 
6,5 
11 
5 
40 
9 
12 
8 
6,5 
11 
8 
1 
1,6 


+Chốt trỏm: Theo bảng 8-9 trang 400 STCNCTM Tập 2 ta cú cỏc kớch thước của chốt:
D 
d 
D1 
L 
l 
h 
c 
b 
B 

12 
12 
16 
32 
16 
5 
3 
3 
10 


3.Xỏc định phương ỏn kẹp chặt, tớnh lực kẹp cần thiết
a. Để đảm bảo chi tiết khụng bị dịch chuyển dọc và lật trong quỏ trỡnh gia cụng chọn phương ỏn đảm bảo phụi tiếp xỳc vững chắc với phiến tỳ : Khi đú lực kẹp cú
+Phương vuụng gúc với mặt định vị
+Chiều hướng từ trờn xuống.
+Điểm đặt sử dụng 4 vấu :điểm đặt biểu diễn trờn sơ đồ.
Đồng thời chọn phương ỏn gia cụng phay thuận, lợi dụng thành phần lực cắt hướng từ trờn xuống vuụng gúc mặt tỳ của chi tiết lờn đồ gỏ.
b. Tớnh lực kẹp cần thiết.
Sơ đồ lực kẹp và cỏc lực tỏc dụng lờn chi tiết gia cụng(hỡnh vẽ trang bờn).

Lực tỏc dụng lờn chi tiết gồm:
Lực kẹp : 2 lực W1=W2= W(cựng phương chiều)
Lực cắt PZ, PY (coi thành phần PX khụng tỏc dụng)
Thành phần lực tiếp tuyến xỏc định theo cụng thức sau:
PZ=(STCNCTM 2)
Trong đú
Z: số răng dao phay Z=10
KMV:hệ số phụ thuộc vào vật liệu, KMV=0,3(bảng 5-6 sổ tay CNCTM2)
n: số vũng quay của dao . Được xỏc định theo tốc độ cắt V:
n =  = = 100 vũng/phỳt.
D:đường kớnh dao phay D=80mm
t : chiều sõu cắt t=2,5mm.
SZ :lượng chạy dao được xỏc định theo cụng thức sau:
Sz = =  = 0,025 mm/vũng.
B:chiều rộng dao(hay chiều rộng rónh gia cụng B=12mm)
CP, x,y,u,q,tra bảng 5-41 STCNCTM Tập2, với dao phay thộp giú.
CP=30; x=0,83; y=0,63; u=1; q=0,83; =0
 PZ= (N)
Thành phần lực PY= 
Thành phần lực chạy dao PS=(N)
Thành phần lực vuụng gúc phương chạy dao
PV =(N)
Cú phương trỡnh cõn bằng lực tỏc dụng lờn chi tiết gia cụng.

Trong đú :
W :lực kẹp
K :hệ số an toàn chung
K=K0. K1. K2. K3. K4. K5. K6
Với:
K0:hệ số an toàn trong mọi trường hợp, K0=1,5
K1:hệ số kể đến lượng dư khụng đều, K1=1,2(vỡ gia cụng thụ)
K2:hệ số tăng lực cắt khi dao mũn,K2=1,1
K3:hệ số kể đến vỡ cắt khụng liờn tục, K3=1,2
K4:hệ số đến nguồn sinh lực khụng ổn định, K4=1,3
K5:hệ số kể đến vị trớ của tay quay của cơ cấu kẹp thuận tiện hay khụng D, K5=1
K6:hệ số tớnh đến mụ men làm lật phụi quanh điểm tựa, K6=1,5
(K=4,56
f1:hệ số ma sỏt giữa mặt trờn và tấm kẹp, f1=0,3
f2:hệ số ma sỏt giữa mặt chuẩn của chi tiết và đồ định vị, f2=0,1(vỡ mặt tinh)
Vậy lực kẹp cần thiết 2W=537,8(N)
4. Chọn cơ cấu sinh lực.
Do lực kẹp tương đối nhỏ đồng thời yờu cầu kẹp nhanh nờn ta chọn cơ cấu kẹp chặt là cơ cấu thanh truyền,cơ cấu thanh truyền cú ưu điểm kết cấu đơn giản, tớnh linh hoạt cao,làm việc chắc chắn do cú lực kẹp lớn.Để kẹp chặt chi tiết ta chọn cỏc phần tử kẹp chặt như sau:
Đũn kẹp cú thõn dạng ống trụ , phi tiờu chuẩn để kẹp chặt hai đầu của chi tiết.
Để truyền lực kẹp đến cỏc mỏ kẹp ta dựng hệ thống thanh truyền phi tiờu chuẩn.
Sơ đồ kẹp (hỡnh vẽ)

Giả sử chọn đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement