Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By giang_mafia198
#626586

Download Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo Nhóm Piston miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
PHẦN I 7
TÌM HIỂU VỀ LÝ THUYẾT GIA CÔNG NHÓM 7
I. Giới thiệu về lý thuyết gia công nhóm. 7
1. Đặt vấn đề. 7
2. Những vấn đề cơ sở của gia công nhóm. 8
2.1. Cơ sở của công nghệ nhóm là 9
3. Phạm vi gia công nhóm. 12
II. Mục đích của gia công nhóm. 12
III. Các bước tiến hành gia công nhóm. 12
1.Phân nhóm chi tiết 12
2. Thiết kế quy trình công nghệ nhóm. 15
3. Đồ gá trong gia công nhóm. 17
IV. Hiệu quả kinh tế. 18
V. Kết luận. 19
PHẦN II 20
PHÂN TÍCH KẾT CẤU VÀ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA PISTON 20
I.Giới thiệu khái quát piston : 21
1. Vai trò 21
2. Đặc điểm kết cấu của piston : 21
2.1 đỉnh piston 21
2.2. Đầu piston 22
2.3. Thân piston : 22
2.4. đáy piston: 23
3. Vật liệu chế tao 23
II. Điều kiện làm việc của piston 23
III. Yêu cầu kỷ thuật của piston 23
PHẦN III 24
THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG NHÓM PISTON 24
CHƯƠNG I. XÁC ĐỊNG DẠNG SẢN XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 25
I. Xác định dạng sản xuất 25
II. Lựa chọn phương pháp chế tạo phội 25
III. Cấu tạo khuôn đúc 25
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM PISTON ĐÃ CHỌN 27
I.Phân tích chuẩn gá đặt 27
1. Chọn chẩn thô 27
2.Chọn chuẩn tinh 28
II. Xác định thứ tự gia công 28
III. Các bước chuẩn bị phôi 29
IV.Nội dung các nguyên công 29
1.2.Các bước gia công 30
1.3. Tính lượng dư gia công cho mặt đáy 30
1.4. Tra chế độ cắt 31
1.5. Tính thời gian cơ bản 35
2.Nguyên công 2 : Khoét thô lỗ ắc ( hình 3.7 ) 37
2.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt ( hình 3.7 ) 37
2.2. Tra chế độ cắt 38
2.3. Tính thời gian cơ bản 39
3. Nguyên công 3 : Tiện đỉnh piston , tiện lõm cầu ( hình 3.9) 40
3.1. Sơ đồ định vị , kẹp chặt 40
3.2. Tra chế độ cắt 41
3.3. Tính thời gian cơ bản 43
4. Nguyên công 4 : tiện phá mặt trụ ngoài ( hình 3.11) 44
4.1. Sơ đồ định vị , kẹp chặt 44
4.2. Các bước gia công 45
4.3. tra chế độ cắt 45
4.4. Tính thời gian cơ bản 47
5.Nguyên công 5 : tiện tinh mặt trụ ngoài , tiện tinh rãnh secmăng (hình 3.14) 49
5.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 49
5.2. Các bước gia công 49
5.3. tra chế độ cắt 49
5.4. Tính thời gian cơ bản 51
6. Nguyên công 6 : khoan 4 lỗ dầu Ф5 (lỗ thẳng ) hình ( 3.17) 53
6.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 53
6.3. Tính thời gian cơ bản 54
7. Nguyên công 7 : khoan 2 lỗ dầu Ф5 (lỗ xiên ) hình ( 3.19) 56
7.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 56
7.2. tra chế độ cắt 56
7.3. Tính thời gian cơ bản 57
8.Nguyên công 8 :cân bằng khối lượng (hình 3.21) 58
8.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 58
9.Nguyên công 9: tiện đúng kích thước đầu piston (hình 3.22) 59
9.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 59
9.2. tra chế độ cắt 59
9.3. Tính thời gian cơ bản 60
10. Nguyên công10 : Tiện rãnh hãm , doa thô lỗ ắc , doa tinh lỗ ắc ( hình 3.24) 61
10.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt ( hình 3.24 ) 61
10.2. các bưóc gia công 62
10.3. Tính chế độ cắt 62
10.4. Tính thời gian cơ bản 66
11.Nguyên công 11: tiện ô van đầu piston 69
11.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 69
11.2. Các bước gia công 70
11.3. tra chế độ cắt 70
11.4. Tính thời gian cơ bản 71
12. Nguyên công12 : kiểm tra ( hình 3.29) 72
12.1 Kiểm tra độ đồng tâm giữa mặt trụ ngoài và mặt chuẩn trong của piston 72
12.2. Kiểm tra vuông góc giữa đường tâm của piston và lỗ ắc 72
V. Kết luận 73
PHẦN IV 74
THIẾT KẾ ĐỒ GÁ GIA CÔNG NHÓM 74
I. Công dụng của trang thiết bị cơ khí 75
II. Phân loại đồ gá gia công 75
CHƯƠNG I . THIẾT KẾ ĐỒ GÁ KHOÉT THÔ LỖ ẮC CỦA NHÓM PISTON 76
I. Sơ đồ định vị và kẹp chặt (hình 1.1) 76
1.Đối với chi tiết định vị 76
2. Đối với cơ cấu kẹp chặt 77
II . Chon kết cấu đồ gá 77
1 . sơ đồ ( Hình 1.2) 77
2 . Mô tả đồ gá 78
III. Tính toán đồ gá 78
1.Tính lực cắt 78
2. Tính lực kẹp 78
2.1. Với lực P0 79
2.2. Với mômem Mc 80
3. Tính và chọn bulông 80
4. Tính nguồn sinh lực 81
5. Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá 81
5.1. Xác định sai số chuẩn εc cho kích thước từ mặt đáy đến tâm lỗ ắc 81
5.2. Xác định sai số kẹp chặt: εk 81
5.3 . Xác định sai số do mòn εm 82
5.4. Xác đinh sai số điều chỉnh εdc 82
5.5. Xác định sai số đồ gá cho phép 82
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền sản xuất công nghiệp của nước ta hiện nay , việc ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuát chưa được phổ biến rộng rãi , mặc dù vẩn có trang thiết bị tự động có năng xuất cao . Quy mô sản xuất chủ yếu vẩn là sản xuất loạt nhỏ , đơn chiếc do đó không mang lại hiệu quả kinh tế cao do phải chi phí một khoãng thời gian rất lớn cho quá trình chuẩn bị sản xuất . Khi thay đổi sản phẩm gia công thì phải thiết kế lại quy trình công nghệ , trang bi công nghệ mới , do đó làm cho giá thành sản phẩm tăng .
Do vậy việc tập hợp các quy trình công nghệ gia công chi tiết có hình dạng không khác nhau nhiều , điển hình hoá , thiết kế quy trinh công nghệ gia công nhóm và sử dụng đồ gá vạn năng điều chỉnh sẻ giải quyết được các nhược điểm cơ bản trong quá trình sản xuất của nước ta hiện nay . Nhất là trong nhóm sản xuất đơn chiếc , loạt nhỏ , tạo điều kiện nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất đồng thời ứng dụng thiết bị dây truyền và tự động hoá vào quá trình sản xuất , giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao và giả phóng một phần nào đó sức lao động của con người .
Quy trình công nghệ gia công nhóm piston mà em trình bày trong đồ án này là quá trình vận dụng các phương pháp gia công phổ biến hiện nay và sử dụng nhiều đồ gá vạn năng điều chỉnh vào quá trình sản xuất .
Được sự hướng dẩn tận tình của thầy giáo hướng dẩn : LƯU ĐỨC BÌNH và các thầy giáo trong bộ môn công nghệ chế tạo máy của trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng giúp em vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề đặt ra . Mặc dù đã cố gắng nhiều song đây là lần đầu tiên em đi vào thiết kế một đề tài phức tạp và khó , và với vốn kiến thức còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót , mong các thầy thông cảm và đóng góp ý kiến để đồ án của em được hoàn chỉnh hơn . Em xin chân thành cảm ơn
Một lần nữa em xin chân thanh Thank thầy : LƯU ĐỨC BÌNH cùng các thầy giáo bộ môn công nghệ chế tạo máy – khoa cơ khí đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành đồ án này
Đà Nẵng 25/5/2008
Sinh viên thực hiện
Ngô Xuân Thanh
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
PHẦN I 7
TÌM HIỂU VỀ LÝ THUYẾT GIA CÔNG NHÓM 7
I. Giới thiệu về lý thuyết gia công nhóm. 7
1. Đặt vấn đề. 7
2. Những vấn đề cơ sở của gia công nhóm. 8
2.1. Cơ sở của công nghệ nhóm là 9
3. Phạm vi gia công nhóm. 12
II. Mục đích của gia công nhóm. 12
III. Các bước tiến hành gia công nhóm. 12
1.Phân nhóm chi tiết 12
2. Thiết kế quy trình công nghệ nhóm. 15
3. Đồ gá trong gia công nhóm. 17
IV. Hiệu quả kinh tế. 18
V. Kết luận. 19
PHẦN II 20
PHÂN TÍCH KẾT CẤU VÀ ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA PISTON 20
I.Giới thiệu khái quát piston : 21
1. Vai trò 21
2. Đặc điểm kết cấu của piston : 21
2.1 đỉnh piston 21
2.2. Đầu piston 22
2.3. Thân piston : 22
2.4. đáy piston: 23
3. Vật liệu chế tao 23
II. Điều kiện làm việc của piston 23
III. Yêu cầu kỷ thuật của piston 23
PHẦN III 24
THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG NHÓM PISTON 24
CHƯƠNG I. XÁC ĐỊNG DẠNG SẢN XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI 25
I. Xác định dạng sản xuất 25
II. Lựa chọn phương pháp chế tạo phội 25
III. Cấu tạo khuôn đúc 25
CHƯƠNG II. THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CHI TIẾT ĐẠI DIỆN CỦA NHÓM PISTON ĐÃ CHỌN 27
I.Phân tích chuẩn gá đặt 27
1. Chọn chẩn thô 27
2.Chọn chuẩn tinh 28
II. Xác định thứ tự gia công 28
III. Các bước chuẩn bị phôi 29
IV.Nội dung các nguyên công 29
1.2.Các bước gia công 30
1.3. Tính lượng dư gia công cho mặt đáy 30
1.4. Tra chế độ cắt 31
1.5. Tính thời gian cơ bản 35
2.Nguyên công 2 : Khoét thô lỗ ắc ( hình 3.7 ) 37
2.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt ( hình 3.7 ) 37
2.2. Tra chế độ cắt 38
2.3. Tính thời gian cơ bản 39
3. Nguyên công 3 : Tiện đỉnh piston , tiện lõm cầu ( hình 3.9) 40
3.1. Sơ đồ định vị , kẹp chặt 40
3.2. Tra chế độ cắt 41
3.3. Tính thời gian cơ bản 43
4. Nguyên công 4 : tiện phá mặt trụ ngoài ( hình 3.11) 44
4.1. Sơ đồ định vị , kẹp chặt 44
4.2. Các bước gia công 45
4.3. tra chế độ cắt 45
4.4. Tính thời gian cơ bản 47
5.Nguyên công 5 : tiện tinh mặt trụ ngoài , tiện tinh rãnh secmăng (hình 3.14) 49
5.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 49
5.2. Các bước gia công 49
5.3. tra chế độ cắt 49
5.4. Tính thời gian cơ bản 51
6. Nguyên công 6 : khoan 4 lỗ dầu Ф5 (lỗ thẳng ) hình ( 3.17) 53
6.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 53
6.3. Tính thời gian cơ bản 54
7. Nguyên công 7 : khoan 2 lỗ dầu Ф5 (lỗ xiên ) hình ( 3.19) 56
7.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 56
7.2. tra chế độ cắt 56
7.3. Tính thời gian cơ bản 57
8.Nguyên công 8 :cân bằng khối lượng (hình 3.21) 58
8.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 58
9.Nguyên công 9: tiện đúng kích thước đầu piston (hình 3.22) 59
9.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 59
9.2. tra chế độ cắt 59
9.3. Tính thời gian cơ bản 60
10. Nguyên công10 : Tiện rãnh hãm , doa thô lỗ ắc , doa tinh lỗ ắc ( hình 3.24) 61
10.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt ( hình 3.24 ) 61
10.2. các bưóc gia công 62
10.3. Tính chế độ cắt 62
10.4. Tính thời gian cơ bản 66
11.Nguyên công 11: tiện ô van đầu piston 69
11.1. sơ đồ định vị , kẹp chặt 69
11.2. Các bước gia công 70
11.3. tra chế độ cắt 70
11.4. Tính thời gian cơ bản 71
12. Nguyên công12 : kiểm tra ( hình 3.29) 72
12.1 Kiểm tra độ đồng tâm giữa mặt trụ ngoài và mặt chuẩn trong của piston 72
12.2. Kiểm tra vuông góc giữa đường tâm của piston và lỗ ắc 72
V. Kết luận 73
PHẦN IV 74
THIẾT KẾ ĐỒ GÁ GIA CÔNG NHÓM 74
I. Công dụng của trang thiết bị cơ khí 75
II. Phân loại đồ gá gia công 75
CHƯƠNG I . THIẾT KẾ ĐỒ GÁ KHOÉT THÔ LỖ ẮC CỦA NHÓM PISTON 76
I. Sơ đồ định vị và kẹp chặt (hình 1.1) 76
1.Đối với chi tiết định vị 76
2. Đối với cơ cấu kẹp chặt 77
II . Chon kết cấu đồ gá 77
1 . sơ đồ ( Hình 1.2) 77
2 . Mô tả đồ gá 78
III. Tính toán đồ gá 78
1.Tính lực cắt 78
2. Tính lực kẹp 78
2.1. Với lực P0 79
2.2. Với mômem Mc 80
3. Tính và chọn bulông 80
4. Tính nguồn sinh lực 81
5. Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá 81
5.1. Xác định sai số chuẩn εc cho kích thước từ mặt đáy đến tâm lỗ ắc 81
5.2. Xác định sai số kẹp chặt: εk 81
5.3 . Xác định sai số do mòn εm 82
5.4. Xác đinh sai số điều chỉnh εdc 82
5.5. Xác định sai số đồ gá cho phép 82
CHƯƠNG II : THIẾT KẾ ĐỒ GÁ ĐỂ GIA CÔNG MẶT NGOÀI CỦA NHÓM PISTON 83
I. Sơ đồ định vị và kẹp chặt : (hình 2.1) 83
II . Chọn kết cấu đồ gá 84
1. Sơ đồ ( hình 2.3 ) 84
2. Mô tả đồ gá 85
III . Tính toán đồ gá 85
1. Tính lực cắt 85
2. Tính lực kẹp 87
2.1. Với lực Py 87
2.2. Với lực cắt Pz 87
3.Tính và kiểm tra độ bền của một số chi tiết 88
4. Tính nguồn sinh lực 91
5. Xác định sai số chế tạo cho phép của đồ gá 91
5.1 Tính sai số chuẩn cho kích thước ngoài của bạc (hình 2.10) 92
5.2 Xác định sai số kẹp chặt εk 93
5.3 Xác định sai số mòn 93
5.4 Xác định sai số điều chỉnh 93
5.5 Xác định sai số gá đặt 93
CHƯƠNG III. THIẾT ĐỒ GÁ KHOAN LỖ DẦU CỦA NHÓM PISTON. 94
I.Sơ đồ định vị và kẹp chặt (hình 3.1) 94
II. Chọn kết cấu đồ gá 94
1.Sơ đồ (hình 3.2) 94
2.Mô tả đồ gá 95
3. Nguyên...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement