Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lon_huyen
#626580

Download Đồ án thiết kế máy công cụ miễn phí

THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
HỘP TỐC ĐỘ
Dựa vào sơ đồ động hộp tốc độ ta nhận thấy rằng muốn điều khiển để tạo ra lần lượt 23 cấp tốc độ thì ta phải điều khiển thông qua 5 khối bánh răng di trượt. Trong máy tương tự 1K62 thì các khối bánh răng này được điều khiển bởi cơ cấu đĩa có chốt lệch tâm và cam mặt đầu. Do vậy ở đây ta cũng chọn cơ cấu điều khiển các khối bánh răng như máy tương tự. Vấn đề quan trọng là ta phải vẽ được đường khai triển của các rãnh cam và cách thực hiện điều khiển đối với từng khối bánh răng để tạo ra các tốc độ cần thiết.
Dựa vào đồ thị vòng quay ta nhận thấy rằng từ trục I qua trục II có hai tỷ số truyền i1 và i2 được thay đổi bởi khối bánh răng di trượt A. Từ trục II sang trục III có ba tỷ số truyền i3 , i4 và i5 thay đổi được nhờ khối bánh răng di trượt B. Từ trục III sang trục IV có hai tỷ số truyền i6 và i7 sẽ được thay đổi nhờ khối bánh răng di trượt C. Từ trục IV sang trục V có hai tỷ số truyền i8 và i9 được thay đổi nhờ khối bánh răng di trượt D lắp trên trục IV. Khối bánh răng di trượt còn lại là E sẽ điều chỉnh ăn khớp với các bánh răng khác để tạo ra hai tỷ số truyền i10 từ trục V tới trục VI hay i11 từ trục III tới trục VI.
Các cơ cấu điều khiển sẽ được tính toán thiết kế dựa trên đường khai triển rãnh cam như bảng trên hình 5.1
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Chương 1
THIẾT KẾ ĐỘNG HỌC HỘP TỐC ĐỘ MÁY TIỆN
1.1 Tính thông số còn lại:
Theo đề bài ta cần tính toàn hộp tốc độ với các thông số đã biết là:
n = 12,5 ( 2000 vòng/phút; Z = 23.
Do dãy tốc độ tuân theo quy luật cấp số nhân với công bội ( nên ta có:
n1 = nmin (vg/ph)
n2 = n1. (
n3 = n2. ( = n1. (2
...................
( nz = n1. (
( 
Ta chọn ( = 1,26 theo tiêu chuẩn.
1.2 Tính dãy tốc độ theo lý thuyết
Với ( =1,26; n = 12,5 ( 2000 (vòng/ phút) ta có dãy tốc độ tiêu chuẩn của hộp sau:
Bảng 1-1
TT 
 
tính (vg/phút) 
 

1 
 
12,5 
12.5 

2 
 
15,75 
16 

3 
 
19,85 
20 

4 
 
25,01 
25 

5 
 
31,51 
31,5 

6 
 
39,70 
40 

7 
 
50,02 
50 

8 
 
63,02 
63 

9 
 
79,41 
80 

10 
 
100,1 
100 

11 
 
126,07 
125 

12 
 
158,85 
160 

13 
 
200,15 
200 

14 
 
252,19 
250 

15 
 
317,76 
315 

16 
 
400,38 
400 

17 
 
504,47 
500 

18 
 
635,64 
630 

19 
 
800,9 
800 

20 
 
1009,14 
1000 

21 
 
1271,51 
1250 

22 
 
1602,11 
1600 

23 
 
2018,65 
2000 

1.3 Phân tích chọn phương án không gian ( PAKG )
Do Z = 23 là số nguyên tố không thể phân cấp được nên ta sử dụng =24. Sau khi tính toán ta sẽ chọn 23 tốc độ nằm trong giới hạn Z = 12,5 ( 2000 vg/phút.
Với =24 ta có các phương án không gian sau:
=24 = 24 x 1 = 12 x 2 = 6 x 4 = 6 x 2 x 2 = 2 x 3 x 2 x 2
Do tỉ số truyền phải thỏa mãn  ( i ( 2 nên ta có số nhóm truyền tối thiểu là
i =  =  (  ( x = 3,43
( Chọn x = 4. Vậy với số nhóm truyền tối thiểu bằng 4 ta tạchỉ chọn một trong các phương án không gian sau :
= 2 x 3 x 2 x 2 = 3 x 2 x2 x2 = 2 x 2 x 3 x 2 = 2 x2 x 2 x3
1.4 Lập bảng chọn vị trí các nhóm truyền của phương án không gian:
Dựa trên các yếu tố so sánh sau để chọn phương án bố trí nhóm truyền của phương án không gian:
- Tổng số bánh răng của hộp tốc độ, tính theo công thức.
S = 2.( P + P + ….+ P )
Với P là số tỷ số truyền trong một nhóm truyền.
- Tổng số trục của phương án không gian theo công thức.
S = i + 1 ; với i - là số nhòm truyền động.
- Chiều dài sơ bộ của hộp tốc độ.
+ Gọi b là chiều rộng bánh răng.
+ Gọi f là khoảng hở giữa hai bánh răng và khoảng hở giữa thành hộp với các bánh răng gần nhất.
Công thức xác định chiều dài sơ bộ của hộp tốc độ như sau:

- Số bánh răng chịu mômen xoắn lớn nhất ở trục cuối cùng.
- Các cơ cấu đặc biệt dùng trong hộp.
Ta có bảng so sánh phương án bố trí không gian trong hộp tốc độ như sau:
Bảng 1-2
PA
Yếu tố so sánh 
3x2x2x2 
2x2x3x2 
2x3x2x2 
2x2x2x3 

Tổng số bánh răng 
18 
18 
18 
18 

Tổng số trục 
5 
5 
5 
5 

Chiều dài sơ bộ của hộp 
19b+18f 
19b+18f 
19b+18f 
19b+18f 

Số bánh răng chịu mômen xoắn lớn nhất. 
2 
2 
2 
3 

Từ bảng so sánh trên ta chọn phương án không gian là:
=24 = 2 x 3 x 2 x 2.
Vì: - Tỷ số truyền giảm dần từ trục đầu tiên tới trục cuối cùng. Do trên trục một ta phải bố trí thêm bộ ly hợp ma sát và cặp bánh răng đảo chiều nên trên trục một bố trí nhóm truyền chỉ có hai cặp bánh răng sẽ đảm bảo điều kiện bền của trục cũng như giảm được chiều dài của hộp.
Số bánh răng chịu mômen xoắn lớn nhất M trên trục chính là ít nhất.
Số bánh răng phân bố trên các trục đều hơn PAKG 3x2x2x2 và 2x2x3x2.
1.5 Tính toán chọn phương án thứ tự:
Với PAKG : Z = 2 x 3 x 2 x 2
Ta thấy số nhóm truyến là 4 ( số phương án thứ tự là 4! = 24.
Để chọn phương án ta lập bảng so sánh để chọn phương án thứ tư tối ưu.
Ta có bảng so sánh lưới kết cấu như sau:
Bảng 1-3
STT 
PATT 
Lưới kết cấu nhóm 
Lượng mở cực đại 
 

1 
2 
3 
4 
5 

1 


1 2 2 6 12 
12 
 

2 
 
1 4 4 2 12 
12 
 

3 
 
1 8 8 2 4 
16 
 

4 
 
1 2 2 12 6 
12 
 

5 
 
1 4 4 12 2 
12 
 

6 
 
1 8 8 4 2 
16 
 

1 
2 
3 
4 
5 

7 
 
3 1 1 6 12 
12 
 

8 
 
2 4 4 1 12 
12 
 

9 
 
2 4 4 12 1 
12 
 

10 
 
3 1 1 12 6 
12 
 

11 
 
2 8 8 4 1 
16 
 

12 
 
2 8 8 1 4 
16 
 

13 


6 1 1 3 12 
12 
 

1 
2 
3 
4 
5 

14 
 
6 2 2 1 12 
12 
 

15 
 
4 8 8 1 2 
16 
 

16 
 
6 1 1 12 3 
12 
 

17 
 
6 2 2 12 1 
12 
 

18 
 
4 8 8 2 1 
16 
 

19 
 
12 1 1 3 6 
12 
 

20 


12 2 2 1 6 
12 
 

1 
2 
3 
4 
5 

21 
 
12 4 4 1 2 
12 
 

22 
 
12 1 1 6 3 
12 
 

23 
 
12 2 2 6 1 
12 
 

24 
 
12 4 4 2 1 
12 
 

Nhận xét: Tất cả các phương án trên đều có ( > 8 không thỏa mãn điều kiện
 ( ( ( 8
Do đó để chọn phương án đạt yêu cầu ta phải tăng thêm số trục trung gian hay tách ra làm hai đường truyền.
- Ta chọn 2 phương án cơ bản có ( nhỏ nhất là ( = 16 để vẽ và so sánh:
+ Phương án 1: PAKG 2 x 3 x 2 x 2
PATT I II III IV
[1] [2] [6] [12]
Ta có lưới kết cấu sau:


Hình 1.1
+ Phương án 2: PAKG 2 x 3 x 2 x 2
PATT I III II IV
[1] [4] [2] [12]
Ta có lưới kết cấu sau:


Hình 1.2
Ta thấy phương án 1 lưới kết cấu có hình rẻ quạt với lượng mở đều đặn và tăng từ từ, kết cấu chặt chẽ, hộp tương đối gọn. Nên ta chọn phương án thứ tự cuối cùng là phương án 1.
Cụ thể như sau : 
PATT I II III IV
[1] [2] [6] [12]
Để đảm bảo ( ( 8 ta phải thu hẹp lượng mở tối đa từ ( = 12 xuống ( = 6. Do thu hẹp lượng mở nên số tốc độ thực tế bị giảm. Ta có số tốc độ thực tế là: Z = Z - lượng mở thu hẹp = 24 - 6 = 18.
Ta có phương án thứ tự và phương án không gian bây giờ như sau:

PATT I II III IV

Để bù lại số tốc độ trùng vì thu hẹp lượng mở ta thiết kế thêm đường truyền tốc độ cao.
PAKG của đường truyền này là Z = 2 x 3 x 1 = 6 tốc độ.
Như vậy PAKG của hộp tốc độ là Z = Z + Z = 24 + 6 = 30.
Do khi giảm lượng mở từ ( = 12 xuống ( = 6 ta đã có 6 tốc độ truyền, cộng với khi tăng PAKG cảu hộp tốc độ lên Z=30, ta lại có thêm một tốc độ trùng do tốc độ n trùng với n. Do đó số tốc độ thực của hộp tốc độ là:
Z = 30 - 6 - 1 = 23 tốc độ.
- Do tốc độ n = n = 630 (vòng/phút), đây là tốc độ cắt rất hay dùng trong thực tế. Do có n = n, ta có thể dùng hay đường truyền tốc độ thấp hay đường truyền tốc độ cao để đạt được tốc độ này. Vì vậy, trong trường hợp có một trong hai đường truyền gặp sự cố ta có thể dùng đường truyền kia để thay thế, do đó làm tăng được tuổi thọ của máy.
Ta có lưới kết cấu như sau:

Hình 1.3
1.6 Vẽ đồ thị vòng quay:
- Ta có giới hạn tỷ số truyền trong hộp tốc độ: .
Với ( =1,26 thì để tỷ số truyền đảm bảo điều kiện thì:

( khi giảm tốc lượng mở tối đa phải nhỏ hơn 6.
Tương tự khi tăng tốc lượng mở tối đa cần đảm bảo:

( khi tăng tốc lượng mở tối đa phải nhỏ hơn 3.
- Chọn số vòng quay động cơ: chọn n = 1450 vg/phút.
Do giá tị của n nằm giữa hai giá trị tốc độ 1250 vòng/phút và 1450 vòng/phút nên có giá trị như hình vẽ. Mặt khác, để truyền động từ trục của động cơ lên t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement