Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenthanhthuy2312
#626565

Download Đề tài Tìm hiểu quy trình lắp đặt vận hành-Bảo dưỡng sửa chữa tổ hợp bơm ly tâm điện chìm UESPK16-2000-1400 miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG I : CÔNG TÁC BƠM ÉP VÀ HỆ THỐNG BƠM ÉP NƯỚC
DUY TRÌ ÁP SUẤT VỈA TẠI MỎ BẠCH HỔ. . 10
1.1 NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG LÊN VỈA DẦU BẰNG
BƠM ÉP NƯỚC. . 10
1.1.1 Nhiệm vụ. 10
1.1.2 Các phương pháp duy trì áp suất vỉa bằng bơm ép. 10
1.1.2.1 Bơm ép nước ngoài vùng vỉa chứa dầu. . 10
1.1.2.2 Bơm ép nước quanh, gần vùng vỉa chứa dầu. 11
1.1.2.3 Bơm ép nước bên trong vùng vỉa chứa dầu. . 12
1.1.2.4 Mô hình bơm ép tại mỏ Bạch Hổ. . 14
1.2 HỆ THỐNG BƠM ÉP NƯỚC TẠI MỎ BẠCH HỔ. . 14
1.2.1 Nguồn nước bơm ép. . 14
1.2.2 Giới thiệu chung về hệ thống bơm ép nước vỉa. 15
1.2.2.1 Hệ thống xử lý nước bơm ép trên các giàn cố định. . 15
1.2.2.2 Các phương pháp xử lý đối với nước bơm ép. . 18
1.2.2.3 Tiêu chuẩn nước đã qua hệ thống xử lý. . 18
CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN
CHÌM VÀ BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK16-2000-1400. . 19
2.1 GIỚI THIỆU VỀMỘT SỐ LOẠI BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM. 19
2.2 MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK 16-2000-1400. 21
2.2.1 Thông số kỹ thuật của bơm UESPK 16-2000-1400. . 21
2.1.1.1 Đặc tính dung dịch bơm. 21
2.1.1.2 Thông số sử dụng của bơm UESPK 16-2000-1400. 22
2.1.1.3 Thông số thiết kế trạm bơm UESPK 16-2000-1400. 22
2.2.2 Cấu tạo bơm UESPK 16-2000-1400. . 22
2.2.3 Nguyên lý hoạt động. . 25
2.2.4 Vài nét sơ lược về động cơ điện chìm. . 26
2.2.4.1 Thông số kỹ thuật của động cơ điện chìm. 26
2.3 GIỚI THIỆU TỔ HỢP MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM. . 29
2.3.1 Thiết bị trên bề mặt. 29
2.3.1.1 Máy biến thế. 29
2.3.1.2 Tủ điều khiển. 29
2.3.1.3 Cột nối chống nổ. . 29
2.3.1.4 Đầu miệng giếng. 30
2.3.2 Thiết bị trong lòng giếng. . 31
2.3.2.1 Hệ thống cáp tải điện năng. 31
2.3.2.2 Băng kẹp cáp. . 33
2.3.2.3 Van ngược. . 33
2.3.2.4 Máy bơm và động cơ điện. . 34
2.3.2.5 Thiết bị cảm ứng đo áp suất và nhiệt độ. 34
CHƯƠNG 3 : QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG SỬA
CHỮA TỔ HỢP MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK 16-2000-
1400. . 35
3.1 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA TỔ HỢP
BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK 16-2000-1400. 35
3.1.1 Sơ đồ hệ thống công nghệ . 35
3.1.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động của thiết bị trong tổ hợp máy bơm ly tâm
điện chìm UESPK 16-2000-1400 . . 36
3.1.2.1 Cáp điện. . 36
3.1.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp. 37
3.1.2.3 Tủ điều khiển. 38
3.1.2.4 Hệ thống kiểm tra, làm kín. . 39
3.2 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VẬN HÀNH TỔ HỢP BƠM LY TÂM ĐIỆN
CHÌM UESPK 16-2000-1400. . 40
3.2.1 Thiết bị đầu miệng giếng. . 40
3.2.2 Công tác chuẩn bị thiết bị. . 41
3.2.2.1 Chuẩn bị bơm. . 41
3.2.2.2 Chuẩn bị động cơ điện. . 42
3.2.2.3 Chuẩn bị cáp điện. . 42
3.2.2.3 Chuẩn bị nơi lắp ráp. . 42
3.2.3 Vận chuyển thiết bị. 42
3.2.4 Lắp máy bơm. 43
3.2.5 Vận hành tổ hợp bơm ly tâm điện chìm UESPK 16-2000-1400. 44
3.2.6 Hiện tượng hư hỏng thường gặp khi vận hành và biện pháp khắc phục.
. 46
3.2.7 Tháo và kiểm tra bơm. 47
3.3 QUY TRÌNH THÁO LẮP SỬA CHỮA MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN
CHÌM UESPK 16-2000-1400. . 48
3.3.1 Tháo máy bơm. 48
3.3.1.1 Tháo phần trên của máy bơm. 48
3.3.1.2 Tháo phần giữa của máy bơm. . 49
3.3.1.3 Tháo phần dưới của máy bơm. 49
3.3.2 Lắp máy bơm. 50
3.3.2.1 Lắp phần trên. 50
3.3.2.2 Lắp phần giữa và phần dưới. 51
3.3.2.3 Nối các phần bơm. 51
3.3.3 Bảo dưỡng kỹ thuật. . 51
3.3.4 Sửa chữa bơm ly tâm chìm UESPK 16-2000-1400. . 52
3.3.5 Công tác an toàn. . 53
CHƯƠNG IV: PHỤC HỒI - SỬA CHỮA BÁNH CÔNG TÁC. 55
4.1. CẤU TẠO CỦA BÁNH CÔNG TÁC VÀ CÁC THÔNG SỐ KỸ
THUẬT. . 55
4.1.1 Ảnh hưởng của góc 1  . . 57
4.1.2 Ảnh hưởng của góc 2  . . 57
4.2. CÁC DẠNG HỎNG CỦA BÁNH CÔNG TÁC. . 58
4.2.1 Hỏng do mòn. 58
4.2.1.1 Mòn cơ học. 58
4.2.1.2 Mòn hóa học và mòn điện hóa. . 59
4.2.1.3 Kết luận. . 60
4.2.2 Hỏng do va đập thủy lực. 61
4.2.3 Hỏng do va đập cơ khí. 62
4.2.4 Hỏng do khuyết tật chế tạo. . 64
4.3. PHỤC HỒI KHẢ NĂNG LÀM VIỆC CỦA BÁNH CÔNG TÁC. . 64
4.3.1 Bổ sung kim loại bằng phương pháp hàn đắp. . 65
4.3.1.1 Phương pháp hàn đắp bằng tay. . 66
4.3.1.2 Phương pháp hàn đắp dao động. . 68
4.3.1.3 Hàn dưới lớp thuốc bảo vệ. 71
4.3.1.4 Ví dụ cụ thể. . 74
4.3.2 Phục hồi chi tiết bằng phương pháp mạ. . 76
4.3.2.1 Đặc điểm phạm vi ứng dụng. . 76
4.3.2.2 Công nghệ mạ. 78
4.3.2.3 Ví dụ cụ thể. . 80
4.3.3 Cân bằng bánh công tác. 82++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
NGUYỄN VĂN TOẢN
LỚP: THIẾT BỊ DẦU KHÍ & CÔNG TRÌNH – K50
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VẬN HÀNH-BẢO
DƯỠNG SỬA CHỮA TỔ HỢP BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK16-
2000-1400. NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG.
HÀ NỘI - 6 - 2010
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
NGUYỄN VĂN TOẢN
LỚP: THIẾT BỊ DẦU KHÍ & CÔNG TRÌNH – K50
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VẬN HÀNH-BẢO
DƯỠNG SỬA CHỮA TỔ HỢP BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK16-
2000-1400. NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG.
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
THS.LÊ ĐỨC VINH
HÀ NỘI - 6 - 2010
LỜI NÓI ĐẦU
Công nghiệp dầu khí là ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền công
nghiệp của nước ta, nó đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho ngân sách quốc
gia.
Công tác khai thác dầu khí được tiến hành vào năm 1986, tuy nhiên
trong thời gian này vẫn chưa cho thấy kết quả khả quan. Đến năm 1988, sau
khi phát hiện ra dầu trong tầng Móng, ngành dầu khí Việt Nam moeis thực sự
phát triển.
Trong quá trình khai thác nguông năng lượng tự nhiên giảm dần do đó
cần có các biện pháp nhân tạo nhằm khôi phục và duy trì áp suất vỉa. Có
nhiều biện pháp nhân tạo như: ép khí, ép nước, ép dung dịch polime. . .mỗi
biện pháp có những chức năng riêng nhưng có một mục đích là duy trì áp suất
vỉa. Đi đôi với các biện pháp và các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho mục
đích duy trì áp suất vỉa. Hiện nay bơm ép để duy trì áp suất đang cho kết quả
kha khả quan ở vùng mơ Bạch Hổ, các thiết bị phục vụ cho công tác bơm ép
ngày càng đa dạng và hiện đại trong đó Máy bơm ly tâm điện chìm là thiết bị
chính yếu trong hẹ thống thiết bị bơm nước ép vỉa.
Ở đồ án này em đi sâu tìm hiểu hệ thống thiết bị của Tổ hợp bơm ly
tâm điện chìm (bơm ép chính) UESPK 16-2000-1400.
Do chưa có kiến thức thực tế và tài liệu còn hạn chế nên ở đồ án này
còn nặng về lý thuyết và không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong thầy
(cô) giáo cùng các bạn cho ý kiến bổ sung.
Em xin chân thành Thank thầy giáo Lê Đức Vinh đã nhiệt tình hướng
dẫn em hoàn thành dồ án này và các thầy (cô) giáo trong khoa Dầu khí.
Sinh viên
NGUYỄN VĂN TOẢN
01692885112
MỤC LỤC
CHƯƠNG I : CÔNG TÁC BƠM ÉP VÀ HỆ THỐNG BƠM ÉP NƯỚC
DUY TRÌ ÁP SUẤT VỈA TẠI MỎ BẠCH HỔ. ....................................... 10
1.1 NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG LÊN VỈA DẦU BẰNG
BƠM ÉP NƯỚC. ........................................................................................ 10
1.1.1 Nhiệm vụ. ............................................................................................ 10
1.1.2 Các phương pháp duy trì áp suất vỉa bằng bơm ép. .............................. 10
1.1.2.1 Bơm ép nước ngoài vùng vỉa chứa dầu. ............................................ 10
1.1.2.2 Bơm ép nước quanh, gần vùng vỉa chứa dầu. .................................... 11
1.1.2.3 Bơm ép nước bên trong vùng vỉa chứa dầu. ...................................... 12
1.1.2.4 Mô hình bơm ép tại mỏ Bạch Hổ. ..................................................... 14
1.2 HỆ THỐNG BƠM ÉP NƯỚC TẠI MỎ BẠCH HỔ. ......................... 14
1.2.1 Nguồn nước bơm ép. ........................................................................... 14
1.2.2 Giới thiệu chung về hệ thống bơm ép nước vỉa. ................................... 15
1.2.2.1 Hệ thống xử lý nước bơm ép trên các giàn cố định. .......................... 15
1.2.2.2 Các phương pháp xử lý đối với nước bơm ép. .................................. 18
1.2.2.3 Tiêu chuẩn nước đã qua hệ thống xử lý. ........................................... 18
CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÁC LOẠI MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN
CHÌM VÀ BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK16-2000-1400. ............. 19
2.1 GIỚI THIỆU VỀ MỘT SỐ LOẠI BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM...... 19
2.2 MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK 16-2000-1400................ 21
2.2.1 Thông số kỹ thuật của bơm UESPK 16-2000-1400. ............................ 21
2.1.1.1 Đặc tính dung dịch bơm. ................................................................... 21
2.1.1.2 Thông số sử dụng của bơm UESPK 16-2000-1400. .......................... 22
2.1.1.3 Thông số thiết kế trạm bơm UESPK 16-2000-1400. ......................... 22
2.2.2 Cấu tạo bơm UESPK 16-2000-1400. ................................................... 22
2.2.3 Nguyên lý hoạt động. .......................................................................... 25
2.2.4 Vài nét sơ lược về động cơ điện chìm. ................................................. 26
2.2.4.1 Thông số kỹ thuật của động cơ điện chìm. ........................................ 26
2.2.4.2 Cấu tạo động cơ. ............................................................................... 27
2.3 GIỚI THIỆU TỔ HỢP MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM. ............ 29
2.3.1 Thiết bị trên bề mặt.............................................................................. 29
2.3.1.1 Máy biến thế. .................................................................................... 29
2.3.1.2 Tủ điều khiển. ................................................................................... 29
2.3.1.3 Cột nối chống nổ. ............................................................................. 29
2.3.1.4 Đầu miệng giếng............................................................................... 30
2.3.2 Thiết bị trong lòng giếng. .................................................................... 31
2.3.2.1 Hệ thống cáp tải điện năng................................................................ 31
2.3.2.2 Băng kẹp cáp. ................................................................................... 33
2.3.2.3 Van ngược. ....................................................................................... 33
2.3.2.4 Máy bơm và động cơ điện. ............................................................... 34
2.3.2.5 Thiết bị cảm ứng đo áp suất và nhiệt độ. ........................................... 34
CHƯƠNG 3 : QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG SỬA
CHỮA TỔ HỢP MÁY BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK 16-2000-
1400. ............................................................................................................ 35
3.1 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA TỔ HỢP
BƠM LY TÂM ĐIỆN CHÌM UESPK 16-2000-1400. ............................... 35
3.1.1 Sơ đồ hệ thống công nghệ . .................................................................. 35
3.1.2 Cấu tạo nguyên lý hoạt động của thiết bị trong tổ hợp máy bơm ly tâm
điện chìm UESPK 16-2000-1400 . ............................................................... 36
3.1.2.1 Cáp điện. .......................................................................................... 36
3.1.2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp. ............................... 37
3.1.2.3 Tủ điều khiển. ................................................................................... 38
3.1.2.4 Hệ thống kiểm tra, làm kín. .............................................................. 39
3.2 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VẬN HÀNH TỔ HỢP BƠM LY TÂM ĐIỆN
CHÌM UESPK 16-2000-1400. .................................................................... 40
3.2.1 Thiết bị đầu miệng giếng. .................................................................... 40
3.2.2 Công tác chuẩn bị thiết bị. ................................................................... 41
3.2.2.1 Chuẩn bị bơm. .................................................................................. 41
3.2.2.2 Chuẩn bị động c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement