Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Prettyboy_Kute
#626539

Download 101 câu hỏi ôn thi Công nghệ chế tạo máy miễn phí

Câu 1:Tính công nghệ trong kết cấu đối với chi tiết dạng hộp.
Câu2:Chuẩn định vị để gia công chi tiết dạng hộp .
Câu3: Đặc điểm và yêu cầu KT của chi tiết họ càng
Câu4: Vật liệu và phôi chế tạo CT dạng càng
Câu 5:Chuẩn định vị khi gia công chi tiết càng
Câu6: Biện pháp CN gia công mặt đầu của chi tiết càng.
Câu7: Biện pháp CN gia công thô và tinh các lỗ cơ bản của chi tiết càng
Câu 8:Phân loại và điều kịên kỹ thuật họ trục
Câu 9:Chuẩn định vị khi gia công chi tiết trục
Câu 10:Công nghệ chế tạo các trục lệch tâm
Câu 11:Phân loại và điều kiện chi tiết họ bạc
Câu 12:Trình tự và các phương án có thể để gia công các mặt chính chi
tiết họ bạc.
Câu 13:Gia công các mặt định hình chi tiết họ bạc.
Câu 14:Gia công bánh răng hình trụ bằng phương pháp định hình.
Câu 15:Gia công bánh răng hình trụ bằng phương pháp lăn răng.
Câu 16:Gia công răng, bánh răng hình trụ bằng phương pháp xọc răng
Câu 17:Vê vát đầu răng, bánh răng hình trụ:
Câu 18:Cà răng bánh răng hình trụ:
Câu 19:Mài răng, bánh răng hình trụ:
Câu 20:Mài nghiền răng, bánh răng hình trụ
Câu 21:Gia công bánh răng côn trụ bằng phương pháp định hình.
Câu 22:Gia công bánh răng côn trụ = phương pháp bao hình.
Câu 23:Gia công bánh vít = dao phay lăn.
Câu 24:Kiểm tra tổng hợp bánh răng ăn khớp 2 bên.
Câu 25:Trình bày phương pháp lắp chọn:
Câu 26:Trình bày phương pháp lắp sửa:
Câu 27:Trình bày phương pháp lắp điều chỉnh
Câu 28:Các hình thức tổ chức lắp ráp
Câu29: Trình tự thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp và cách lập sơ đồ lắp?
Câu30: Lắp các mối lắp cố định không tháo được?
Câu31: Lắp các mối lắp di động:
Câu32: Lắp các bộ truyền Bánh răng và bộ truyền Trục vít - Bánh vít;
Câu33: Gia công mặt chuẩn và gia công các mặt phẳng của chi tiết hộp.
Câu34: Gia công các lỗ lắp ghép các chi tiết dạng hộp
Câu35: Kiểm tra các yêu câu kĩ thuật của chi tiết dạng hộp
Câu 36: Phân biệt thế nào là QTSX, quá trình công nghệ, quy trình CN
Câu 37: Nêu định nghĩa về nguyên công, bước, lần gá, vị trí, đường
chuyển dao
Câu38: Trình bà các dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất. ứng
dụng của nó trong sản xuất
Câu39: Trình bày các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt. Nêu rõ tính
chất hình học của bề mặt
Câu 40: Trình bày tính chất cơ lý của lớp bề mặt chi tiết gia công
Câu41: Nêu ảnh hưởng của độ nhấp nhô tế vi đến
tính chống ăn mòn của ctm.
 
Câu42: Nêu ảnh hưởng của độ nhấp nhô tế vi đến độ bền mỏi của CTM
CÂU43:Nêu ảnh hưởng của độ nhấp nhô tế vi tới tính chống ăn mòn hoá học
của bề mặt chi tiết máy.
Câu44: Nêu ảnh hưởngcủa độ nhấp nhô té vi đến đọ chính xác lắp ghép
Câu45: Nêu ảnh hưởng của các yếu tố mang tính chất hình học của dụng cụ
cắt đến độ nhám bề mặt.
Câu46: Nêu ảnh hưởng của các yếu tố phụ thuộc
biến dạng dẻo đến độ nhám
bề mặt CTM
Câu 47:Nêu khái niệm và độ chính xác gia công và các yếu tố đánh giá độ
chính xác gia công
Câu 48 : nêu các phương pháp đạt độ chính xác gia công trên máy công cụ :
Câu 49 : ảnh hưởng do biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ đến độ cx
gia công.
Câu 50: Nêu ảnh hưởng của độ chính xác máy, gá, dao và tình trạng mòn của
nó đến độ chính xác gia công.
Câu 51:ảnh hưởng do biến dạng nhiệt của hệ thống công nghệ đến độ chính
xác gia công
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Câu 1:Tính công nghệ trong kết cấu đối với chi tiết dạng hộp.
Câu2:Chuẩn định vị để gia công chi tiết dạng hộp .
Câu3: Đặc điểm và yêu cầu KT của chi tiết họ càng
Câu4: Vật liệu và phôi chế tạo CT dạng càng
Câu 5:Chuẩn định vị khi gia công chi tiết càng
Câu6: Biện pháp CN gia công mặt đầu của chi tiết càng.
Câu7: Biện pháp CN gia công thô và tinh các lỗ cơ bản của chi tiết càng
Câu 8:Phân loại và điều kịên kỹ thuật họ trục
Câu 9:Chuẩn định vị khi gia công chi tiết trục
Câu 10:Công nghệ chế tạo các trục lệch tâm
Câu 11:Phân loại và điều kiện chi tiết họ bạc
Câu 12:Trình tự và các phương án có thể để gia công các mặt chính chi
tiết họ bạc.
Câu 13:Gia công các mặt định hình chi tiết họ bạc.
Câu 14:Gia công bánh răng hình trụ bằng phương pháp định hình.
Câu 15:Gia công bánh răng hình trụ bằng phương pháp lăn răng.
Câu 16:Gia công răng, bánh răng hình trụ bằng phương pháp xọc răng
Câu 17:Vê vát đầu răng, bánh răng hình trụ:
Câu 18:Cà răng bánh răng hình trụ:
Câu 19:Mài răng, bánh răng hình trụ:
Câu 20:Mài nghiền răng, bánh răng hình trụ
Câu 21:Gia công bánh răng côn trụ bằng phương pháp định hình.
Câu 22:Gia công bánh răng côn trụ = phương pháp bao hình.
Câu 23:Gia công bánh vít = dao phay lăn.
Câu 24:Kiểm tra tổng hợp bánh răng ăn khớp 2 bên.
Câu 25:Trình bày phương pháp lắp chọn:
Câu 26:Trình bày phương pháp lắp sửa:
Câu 27:Trình bày phương pháp lắp điều chỉnh
Câu 28:Các hình thức tổ chức lắp ráp
Câu29: Trình tự thiết kế quy trình công nghệ lắp ráp và cách lập sơ đồ lắp?
Câu30: Lắp các mối lắp cố định không tháo được?
Câu31: Lắp các mối lắp di động:
Câu32: Lắp các bộ truyền Bánh răng và bộ truyền Trục vít - Bánh vít;
Câu33: Gia công mặt chuẩn và gia công các mặt phẳng của chi tiết hộp.
Câu34: Gia công các lỗ lắp ghép các chi tiết dạng hộp
Câu35: Kiểm tra các yêu câu kĩ thuật của chi tiết dạng hộp
Câu 36: Phân biệt thế nào là QTSX, quá trình công nghệ, quy trình CN
Câu 37: Nêu định nghĩa về nguyên công, bước, lần gá, vị trí, đường
chuyển dao
Câu38: Trình bà các dạng sản xuất và các hình thức tổ chức sản xuất. ứng
dụng của nó trong sản xuất
Câu39: Trình bày các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt. Nêu rõ tính
chất hình học của bề mặt
Câu 40: Trình bày tính chất cơ lý của lớp bề mặt chi tiết gia công
Câu41: Nêu ảnh hưởng của độ nhấp nhô tế vi đến
tính chống ăn mòn của ctm.
Câu42: Nêu ảnh hưởng của độ nhấp nhô tế vi đến độ bền mỏi của CTM
CÂU43:Nêu ảnh hưởng của độ nhấp nhô tế vi tới tính chống ăn mòn hoá học
của bề mặt chi tiết máy.
Câu44: Nêu ảnh hưởngcủa độ nhấp nhô té vi đến đọ chính xác lắp ghép
Câu45: Nêu ảnh hưởng của các yếu tố mang tính chất hình học của dụng cụ
cắt đến độ nhám bề mặt.
Câu46: Nêu ảnh hưởng của các yếu tố phụ thuộc
biến dạng dẻo đến độ nhám
bề mặt CTM
Câu 47:Nêu khái niệm và độ chính xác gia công và các yếu tố đánh giá độ
chính xác gia công
Câu 48 : nêu các phương pháp đạt độ chính xác gia công trên máy công cụ :
Câu 49 : ảnh hưởng do biến dạng đàn hồi của hệ thống công nghệ đến độ cx
gia công.
Câu 50: Nêu ảnh hưởng của độ chính xác máy, gá, dao và tình trạng mòn của
nó đến độ chính xác gia công.
Câu 51:ảnh hưởng do biến dạng nhiệt của hệ thống công nghệ đến độ chính
xác gia công
Câu52: Nêu ảnh hưởng của rung động hệ thống công nghệ đến độ chính xác
gia công
Câu53: Nêu ảnh hưởng sai số gá đặt đến độ chính xác gia công
Câu 54: Nêu ảnh hưởng do phương pháp đo và công cụ đo đến độ chính xác
gia công
Câu 55: Nêu phương pháp xác định độ chính xác gia công bằng thống kê xác
suất
Câu 56.Khái niệm về điều chỉnh máy. Cách thực hiện khi điều chỉnh máy
Câu57. Khái niệm về chuẩn và nêu các loại chuẩn?
Câu58:Khái niệm về quá trình gá đặt chi tiết. Cho VD ?
Câu59: thế nào là phương pháp rà gá cắt thử và phương pháp tự động đạt
kích thước
Câu 60: Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết và ứng dụng của nó
Câu61: cách tính sai số gá đặt khi gia công
Câu 62: Những điều cần tuân thủ khi chọn chuẩn thô:
Câu 63: Những điều cần tuân thủ khi chọn chuẩn tinh:
Câu 64: Nêu các phương pháp gia công chuẩn bị phôi:
Câu 65: Khả năng công nghệ của phương pháp tiện:
Câu66: Chuẩn và các phương pháp gá đặt khi tiện:
Câu67:Các phương pháp cắt khi tiện trục bậc:
Câu 68: Nêu khả năng công nghệ của phương pháp bào xọc:
Câu69:Gia công bằng phương pháp phay
Câu70: Phay mặt phẳng .
Câu71: phay rãnh then và then hoa :
Câu72:Phay định hình .
Cách 73 .Phay chép hình theo dưỡng (mẫu).
Câu74: Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi khoan.
Câu75:Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi khoét
Câu 76 : Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi doa?
Câu 77 : Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi chuốt?
Câu 78 : Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi mài tròn ngoài ?
Câu 79 : Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi mài tròn trong?
Câu 80. Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi mài phẳng.
Câu 81. Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi mài nghiền
Câu 82. Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi mài khôn.
Câu 83: Khả năng công nghệ và biện pháp công nghệ khi mài siêu tinh
Câu 84: Trình bày nguyên lý bản chất của gia công tinh bằng biến dạng dẻo
Câu 85: Nguyên lý của phương pháp lăn ép bằng bi cầu hay con lăn
Câu 86: Nguyên lý của phương pháp nong lỗ bằng bi hay chầy nong
Câu 87: Nguyên lý của phương pháp chà sát bằng mũi kim cương
Câu 88: Nguyên lý cuả phương pháp gia công bằng tia lửa điện
Câu 89: Nguyên lý của phương pháp gia công bằng tia laze.
Câu 90: Nguyên lý của phương pháp gia công bằng siêu âm.
Câu 91:nêu ý nghĩa của việc chuẩn bị sx và thiết kế quá trình công nghệ
Câu92: Trình bầy trình tự các bước khi thiết kế quá trình công nghệ
Câu93: Thế nào là tính công nghệ trong kết cấu, các chỉ tiêu đánh giá,
cho một ví dụ.
CÂU 94: Thế nào là lượng dư gia công, các loại lượng dư, các yếu tố tạo
thành lượng dư trung gian
CÂU 95: Cách tính định mức thời gian nguyên công.
CÂU 96: Cách tính chi phí sản xuất và so sánh các phương án công nghệ
bằng giá thành.
Câu97:So sánh các phương án công nghệ về mặt kinh tế:
Câu 98:Biện pháp tăng năng suất hạ giá thành sản phẩm
Câu99:Công nghệ chế tạo các trục có llỗ và trục lớn :
Câu100:Gia công các mặt định hình chi tiết họ đĩa :
Câu 101:Kiểm tra tổng hợp bánh răng ăn khớp 1 bên
Câu 1:Tính công nghệ trong kết cấu đối với chi tiết dạng hộp.
- cần có hình dạng hình học đúng đắn đảm bảo khả năng chuẩn thống
nhất là một mặt phẳng và hai lỗ vuông góc với mặt phẳng đó
- Kết cấu chi tiết hộp cần đảm bảo khả năng gia công các mặt phẳng
và mặt đầu của lỗ trên hành trình chạy dao vì vậy ở mặt phẳng và mặt đầu
không có chỗ nhô lên làm cản trở việc chạy dao .
- Chi tiết hộp không được có mặt phẳng không vuông g...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online