Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By HoangLinh_BacKan
#625920

Download Đề tài Tính toán thủy lực đường ống thu gom vận chuyển dầu nội mỏ từ giàn cntt số 3 miễn phí

Lời nói đầu 1
Chương 1: Tổng quan về hệ thống đường ống thu gom vận chuyển dầu khí 2
1.1. Khái quát về đường ống vận chuyển dầu 2
1.2. Công dụng, thành phần, phân loại 4
1.2.1. Công dụng 4
1.2.2. Thành phần 5
1.2.3. Phân loại 6
1.3. Vật liệu chế tạo 7
Chương 2: Dòng chảy của chất lưu trong ống ngang và nhiệm vụ tính toán công nghệ 12
2.1. Dòng chảy của chất lưu trong ống 12
2.1.1. Chất lỏng Newton 12
2.1.2. Chất lỏng phi Newton 12
2.1.2.1. Chất lỏng giả dẻo (mô hình Ostwald) 12
2.1.2.2. Chất lỏng nhớt dẻo (mô hình Bingham) 13
2.2. Dòng chảy của hỗn hợp dầu khí trong ống nằm ngang 17
2.2.1. Các kiểu cấu trúc của dòng chảy hỗn hợp dầu khí 17
2.2.1.1. Dòng khí dạng bọt (hình 2-2a) 17
2.2.1.2. Dòng chảy dạng nút (hình 2-2b) 18
2.2.1.3. Dòng chảy phân lớp (hình 2-2c) 18
2.2.1.4. Dòng chảy sóng phân lớp (hình 2-2d) 18
2.2.1.5. Dòng chảy sóng với những lớp chắn (hình 2-2e) 18
2.2.1.6. Dòng chảy hình khuyên (hình 2-2f) 18
2.2.1.7. Dòng chảy dang tán xạ (hình 2-2g) 18
2.2.2. Cấu trúc dòng chảy dạng nút 22
2.2.3. Xung động áp suất trong hỗn hợp dầu khí và phương pháp giảm xung 24
2.2.3.1. Xung động áp suất trong vận chuyển hỗn hợp dầu khí 24
2.2.3.2. Các biện pháp giảm xung 25
2.3. Nhiệm vụ tính toán công nghệ đường ống 29
2.3.1. Tính toán bền cho đường ống 29
2.3.1.1. Tải trọng do áp suất trong ống 30
2.3.1.2. Tải trọng do áp suất bên ngoài ống 31
2.3.2. Tính toán nhiệt 32
2.3.3. Nhiệm vụ tính toán thuỷ lực 35
2.4. Tính toán thuỷ lực đường ống vận chuyển 36
2.4.1. Ống dẫn chất lỏng Newton 36
2.4.1.1. Công thức cơ bản để tính toán thuỷ lực chất lỏng một pha 36
2.4.1.2. Các bài toán cho các tuyến ống 41
2.4.2. Ống dẫn chất lỏng phi Newton 46
2.4.2.1. Đường cong chảy của chất lỏng Bingham-Svedop 46
2.4.2.1. Tính toán thuỷ lực cho chất lỏng Binhham 47
2.4.2.2. Tính toán thuỷ lực cho hỗn hợp dầu khí 50
Chương 3: Nhịp độ khai thác và tính chất dầu của mỏ Bạch Hổ 55
3.1. Khái quát về bể Cửu Long 55
3.2. Nhịp độ khai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ 56
3.3. Thành phần và tính chất lý hóa dầu thô mỏ Bạch Hổ 58
3.3.1. Thành phần 58
3.3.2. Tính chất lưu biến của dầu mỏ Bạch Hổ 60
3.3.3. Lắng đọng parafin 60
Chương 4: Tính toán thuỷ lực đường ống thu gom dầu nội mỏ từ giàn CNTT số 3 ra tàu VSP.01 62
4.1. Sơ đồ công nghệ và các thiết bị chính trong hệ thống thu gom vận chuyển
dầu 62
4.1.1. Sơ đồ tuyến ống 62
4.1.2. Chế độ phân phối vận chuyển dầu thô theo tuyến ống 65
4.1.3. Các phương pháp vận chuyển dầu mỏ có hàm lượng parafin và độ nhớt
cao 65
4.1.4.Các thiết bị chính trong hệ thống công nghệ vận chuyển dầu 66
4.2. Tính thủy lực đường ống thu gom dầu nội mỏ từ giàn CNTT số 3 ra tàu
VSP.01 67
4.2.1. Sơ đồ tuyến ống và số liệu tính toán 67
4.2.2. Tính toán thủy lực đường ống thu gom dầu nội mỏ từ giàn CNTT số 3 ra
tàu VSP.01 69
4.4.3. Ứng dụng phần mềm PipeSim của hãng Schlumberger vào tính toán thủy
lực đường ống thu gom dầu nội mỏ từ giàn CNTT số 3 ra tàu VSP.01 72
4.4.3.1. Giới thiệu về phần mềm 72
4.4.3.2. Sử dụng phần mềm 73
4.4.4.3. Áp dụng phần mềm vào tính toán thực tế 74
Chương 5: Lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống đường ống 89
5.1. Lắp đặt, thi công đường ống biển 89
5.1.1. Mục đích thi công đường ống biển 89
5.1.2. Các phương pháp thi công đường ống biển 89
5.1.3. Một phương pháp thi công đường ống biển 89
5.1.3.1. Phương pháp thi công bằng xà lan thả ống ( Lay – Barge Methode) 89
5.1.3.2 Phương pháp thi công bằng xà lan có trống cuộn 91
5.1.3.3. Phương pháp thi công kéo ống trên mặt nước 92
5.1.3.4 Phương pháp kéo ống sát mặt (Below surface Tow) 93
5.1.3.5 Phương pháp thi công kéo ống sát đáy biển (off Bottom Tow) 93
5.1.4. Một số phương pháp lắp đặt đường ống thực hiện ở vùng biển Viêt Nam 94
5.1.4.1. Lắp đặt đường ống ngoài biển đồng thời với việc đào hào chôn ống 94
5.1.4.2.Mô tả các công đoạn rải ống của Xí nghiịep Liên doanh Vietsovpetro 97
5.2. Quy trình vận hành hệ thống 98
5.2.1. Chuẩn bị khởi động lần đầu 98
5.2.2. Khởi động hệ thống lần đầu 98
5.2.3. Khởi động hệ thống sau khi dừng vận hành ở chế độ làm việc bình thường 98
5.2.4. Khởi động lại hệ thống saukhi ngừng khẩn cấp 99
5.3. Công tác Sửa chữa đường ống ngầm 99
5.3.1. Tổng quan 99
5.3.2. Phát hiện sự rò rỉ 99
5.3.3. Sửa chữa hư hại 102
Chương 6: Công tác bảo vệ chống ăn mòn đường ống và an toàn trong quá trình lắp đặt vận hành 106
6.1. Vai trò của chống ăn mòn trong thiết kế thi công đường ống biển 106
6.2. Nguyên lý ăn mòn và chống ăn mòn đường ống vận chuyển 106
6.2.1. Nguyên lý ăn mòn 106
6.2.2. Ăn mòn trong các môi trường lựa chọn 108
6.2.2.1. Ăn mòn trong môi trường nước 108
6.2.2.2. Ăn mòn do vi sinh vật 109
6.2.3. Các phương pháp chống ăn mòn 110
6.2.3.1. Bảo vệ Catot 110
6.2.3.2. Lớp phủ và chất ức chế 114
6.3. Bảo ôn đường ống 118
6.3.1. Mục đích của công việc bảo ôn 118
6.3.2. Các hình thức và vật liệu bảo ôn 118
6.4. An toàn lao động và bảo vệ môi trường 119
6.4.1. An toàn lao động 119
6.4.2. Kỹ thuật an toàn khi thử áp lực đường ống và vận chuyển dầu khí 120
6.4.2. Bảo vệ môi trường 120
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Ngành công nghiệp dầu khí tuy mới phát triển nhưng đã khẳng định được vai trò trong nền kinh tế quốc dân. Ngành dầu khí ngày càng được củng cố và phát triển, những trang bị mới về công nghệ hiện đại tiên tiến và con người với chuyên giỏi, đã khẳng định được sự lớn mạnh và cạnh tranh mãnh mẽ của ngành dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí trên thế giới. Nhiều hợp đồng khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước đã và đang thực hiện rất thành công.
Việc vận chuyển các sản phẩm khai thác từ trên mặt đất (miệng giếng) đến các các thiết bị tách cơ bản ban đầu, cho đến các điểm cất chứa đều được thực hiện bằng đường ống vận chuyển. Đặc trưng của dầu thô Việt Nam là có nhiệt độ đông đặc và hàm lượng farafin cao. Việc tính toán đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố gây ảnh hưởng cho khả năng vận chuyển dầu khí phải thường xuyên được tiến hành, để từ đó đề ra được các giải pháp sửa chữa, điều chỉnh hệ thống sẵn có cho phù hợp với yêu cầu.
Được sự đồng ý và hướng dẫn của thầy Nguyễn Văn Thịnh em đã chọn đề tài “Tính toán thủy lực đường ống thu gom vận chuyển dầu nội mỏ từ giàn CNTT số 3 (mỏ Bạch Hổ) ra tàu VSP.01”
Do thời gian làm đồ án có hạn và việc tìm hiểu còn chưa đầy đủ nên không thể tránh khỏi những sai sót. Vì vậy em đã có được sự góp ý và hướng dẫn tận tình của thầy, cô và các bạn.
Cuối cùng em xin chân thành Thank thầy Nguyễn Văn Thịnh và các thầy cô trong bộ môn đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Sinh viên thưc hiện
Lưu Văn Khai
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THU GOM VẬN CHUYỂN DẦU KHÍ
1.1. Khái quát về đường ống vận chuyển dầu
Đường ống vận chuyển dầu khí đầu tiên được xây dựng ở nước Mỹ để vận chuyển dầu thô. Trải qua hàng trăm năm phát triển, việc sử dụng đường ống dẫn dầu, khí, và các sản phẩm dầu mỏ khác đã chứng minh được tính ưu việt về kinh tế, sự hoạt động tin cậy, ổn định, thân thiện với môi trường của đường ống vận chuyển so với các hình thức vận chuyển khác.
Hệ thống thu gom dầu khí liên kết nhiều giếng khai thác tại các khu vực xa xôi. Nó phân phối dầu và khí cho các vùng dân cư, hộ tiêu thụ, các doanh nghiệp, nhà máy nhiệt điện, nhà máy đạm,...Đường ống vận chuyển dầu đa dạng cả ở trên đất liền, ngoài biển, trong nhà máy hóa học, trên địa hình đồi núi... Đường ống dẫn vận chuyển dầu, khí từ biển vào trong đất liền dài hàng trăm km..
Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dầu khí tăng nhanh kéo theo đó là các dự án khai thác dầu khí trên biển. Trên thế giới các tuyến ống đã được xây dựng trên vịnh Mêxico, biển Bắc, Địa Trung Hải, Australia, Đông Nam A, Mỹ La Tinh… với quy mô, độ sâu nước lớn, kích thước đường ống tăng cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật.
Tại Việt Nam, tuyến ống đầu tiên được lắp đặt bởi xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro khi xây dựng mỏ Bạch Hổ. Đến nay, trên thềm lục địa nước ta đã có hàng ngàn kilômet đường ống các loại, trong đó có cả đường ống mềm và các đường ống có kích thước lớn đưa khí vào bờ với chiều dài lên đến vài trăm kilôme
Ngày nay trong các ngành sản xuất công nghiệp,đường ống và bể chứa nói chung được sử dụng rộng rãi ở nhiều phạm vi khác nhau. Nó có tác dụng quan trọng trong việc vận chuyển và cất giữ các sản phẩm công nghiệp mà thiếu nó thì quá trình tự động hoá của một số ngành công nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không thực hiện được. Đường ống bể chứa có nhiều loại kết cấu, kích thước và phạm vi sử dụng khác nhau, do đó chúng phải được thiết kế, chế tạo lắp giáp trên cơ sở có căn cứ kỹ thuật, đảm bảo cho hệ thống hoạt động được an toàn, và đạt hiệu quả cao trong sử dụng.
Đối với ngành Công Nghiệp Dầu Khí, việc vận chuyển các sản phẩm khai thác từ trên mặt đất (miệng giếng) đến các điểm cất chứa sản phẩm thương mại được thực hiện bằng hệ thống đường ống vận chuyển. Mọi tuyến ống phải được tính toán thiết kế cẩn thận trên cơ sở tính toán bền, nhiệt và tính toán công nghệ, đảm bảo cho quá trình vận hành được an toàn. Một tuyến ống bao gồm các đoạn đầu nối và phụ kiện lắp đặt kèm theo.
Toàn bộ qúa trình thu gom xảy ra trên mặt đắt, được bắt đầu từ miệng giếng đến các trạm chứa, xuất sản phẩm thương mại. Hệ thống thu gom có các nhiệm vụ:
- Tập hợp sản phẩm từ các giếng riêng rẽ, từ các khu vực trong mỏ lại với nhau, đó là nhiệm vụ thu gom.
- Đo lường chính xác về số lượng và chất lượng của các thành phần trong sản phẩm khai thác theo những mục đích khác nhau.
Trước hết, chất lưu vỉa ngay khi ra khỏi miệng giếng, trước khi gộp với các giếng khác, ta phải biết năng suất chung của giếng, năng suất riêng của từng pha: dầu, khí, nước nhằm để biết được biết được tình trạng của vỉa, tình trạng của giếng, sự khác biệt so với các chỉ tiêu thiết kế, từ đó điều chỉnh kịp thời chế độ khai thác cho phù hợp. Việc đo lường này thực hiện theo định kỳ cho mỗi giếng, thời hạn tuỳ theo mức độ phức tạp. Để việc đo lường chính xác thì trước hết phải tách riệng các pha, thông qua bình tách đo. Ở công đoạn này, nhiệm vụ chủ yếu là xác định số lượng và tỷ lệ pha.
Khi sản phẩm luân chuyển trong hệ thống thu gom, phải qua các thiết bị công nghệ để xử lý thì cùng với việc đo số lượng, cần thực hiện việc kiểm tra chất lượng, chủ yếu là hàm lượng các tạp chất có trong mỗi loại sản phẩm.
Ở giai đoạn cuối cùng, tương tự như trên, chất lượng phải được kiểm tra chặt chẽ theo chỉ tiêu trước khi xác định số lượng sản phẩm thương mại.
- Xử lý chất lưu khai thác thành các sản phẩm thô thương mại.
Chất lưu khai thác còn gọi là chất lỏng giếng, khai thác lên là một hỗn hợp: dầu - khí - nước, bùn cát. Trong đó còn có các hoá chất không phù hợp với yêu cầu vận chuyển và chế biến như CO2, H2O, các loại muối hoà tan hay không tan. Nên việc thu gom phải bảo đảm tách các pha, trước hết là tách khí, tách nước, tách muối hoà tan hay không hoà tan. Nên việc thu gom phải bảo đảm tách các pha, trước hết là tách khí, tách nước, tách muối; sau đó mỗi pha phải được tiếp tục xử lý.
Đối với pha khí, sau khi ra khỏi thiết bị tách còn mang theo một tỷ lệ các thành phần nặng (từ propan trở lên), mang theo nước tự do ngưng tụ hoăc hơi nước và cá biệt còn có thể chứa các khí chua như H2O, CO2. Vì vậy, trước khi vận chuyển đi xa, phải xử lý để thu hồi các thành phần nặng, giảm giá thành vận chuyển và đặc biệt tránh các sự cố (tắc nghẽn, ăn mòn) đường ống và thiết bị công nghệ.
Riêng pha nước, thường được gọi là nước thải của công nghiệp dầu mỏ mà chủ yếu là nước vỉa, trước khi thải ra môi trường, hay tái sử dụng (để ép vỉa, làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá) cũng cần xử lý trước hết là lọc sạch các váng dầu.
Để xử lý dầu thương mại, cần tiếp tục tách n
Hình đại diện của thành viên
By emhongheo
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#626535 Của bạn đây
Download ở file đính kèm. Pass giải nén là ketnooi.com
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement