Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngominhdat82
#625352

Download Đồ án Thiết kế chế tạo mô hình học cụ Hệ thống đánh lửa ECU cho phòng thực tập điện miễn phí

MỤC LỤC
Chương I. Tổng quan về hệ thống đánh lửa. 01
I.1. Các thông số chủ yếu của hệ thống đánh lửa.01
I.1.1. Hiệu điện thế thứ cấp cực đại U2m:. 01
I.1.2. Hiệu điện thế đánh lửa Udl: . 01
I.1.3. Hệ số dự trữ Kdt: . 02
I.1.4. Năng lượng dự trữ Wdt:.02
I.1.5. Tốc độ biến thiên của hiệu điện thế thứ cấp S:.03
I.1.6. Tần số và chu kỳ đánh lửa:.03
I.1.7. Góc đánh lửa sớm : .04
I.1.8. Năng lượng tia lửa và thời gian phóng điện: .05
I.2. Lý thuyết về đánh lửa ô tô.05
I.2.1. Quá trình tăng trưởng dòng sơ cấp: . 06
I.2.2. Quá trình ngắt dòng sơ cấp: .09
I.2.3. Quá trình phóng điện cực ở bugi. 11
I.3. Hệ thống đánh lửa điện tử .12
I.3.1. Hệ thống đánh lửa bán dẫn điều khiển kiểu trực tiếp . 12
I.4. Điều khiển góc đánh lửa sớm bằng kỹ thuật số .17
I.4.1.Sơ đồ khối và đặc điểm của hệ thống đánh lửa với cơ cấu điều
khiển góc đánh lửa sớm bằng điện tử. .17
I.4.2. Sơ đồ mạch điện của HTĐL với cơ cấu điều khiển góc đánh lửa
sớm bằng điện tử:.22
I.4.2.1. Mạch điện của HTĐL với cơ cấu điều khiển góc đánh lửa sớm
bằng điện tử có sử dụng delco: . 22
I.4.2.2. Mạch điện của HTĐL với cơ cấu điều khiển góc đánh lửa
sớm bằng điện tử không sử dụng delco (HTĐL trực tiếp).24
Chương II. Nội thực hành hệ thống đánh lửa ô tô . 30
II.1. Nội dung thực hành . 30
II.1.1.Thực hiện: Sơ lược các bộ phận cần kiểm tra .30
II.1.2.1. Kiểm tra Acquy . 30
II.1.2.2. Cầu chì . 33
II.1.2.3. Tụ điện. 34
II.1.2.4. Rơ le và Công tắc .35
II.1.2.5. Bobin . 36
II.1.2.6. ECU. 38
II. 1.2.7. Delco. 40
II. 1.2.8. Igniter. 42
II. 1.2.9. Bugi . 42
II.1.2.10. Kiểm tra dây cao áp.44
II.2. Ảnh hưởng của các linh kiện đến hệ thống đánh lửa. 45
II.2.1. Ảnh hưởng các tốc độ quay trục khuỷu động cơ:. 45
II.2.2. Ảnh hưởng của điện dung mạch sơ cấp C1 .46
II.2.3. Ảnh hưởng của điện dung mạch thứ cấp C2:.47
II.2.4. Ảnh hưởng của độ tự cảm mạch sơ cấp L1.48
II.2.5. Ảnh hưởng của điện trở rò Rr . 48
II.2.6. Ảnh hưởng của hệ số biến áp Kbb đến U2max. .49
II.3. Xác định các đặc tính làm việc của hệ thống.50
II.3.1. Thiết bị sử dụng . 50
II.3.2. Tình hình nghiên cứu chẩn đoán kỹ thuật hệ thống đánh lửa.50
II.4. Chẩn đoán và bảo dưỡng hệ thống đánh lửa. .52
Các bài thực hành. 56
BÀI 1: Kiểm tra acquy . 56
BÀI 2: Kiểm tra các cảm biến .57
BÀI 3: Kiểm tra bobin. 58
BÀI 4: Kiểm tra igniter . 59
BÀI 5: Kiểm tra các sensor .60
BÀI 6: Vận hành hêh thống.61
BÀI 7: Tạo lỗi pan và cách khắc phục . 62
Chương III. Lựa chọn phương án thiết kế. 63
III.1. Các phương án lựa chọn .65
III.1.1. Phương án 1:. 65
Hệ thống đánh lửa điện tử có Delco. . 65
III.1.2. Phương án 2:. 66
Hệ thống đánh lửa điện tử không có Delco. . 66
III.1.3. Phương án 3:. 67
Hệ thống đánh lửa trực tiếp.67
Chương IV. Thiết kế và chế tạo mô hình . 71
IV.1. Lựa chọn vật liệu chế tạo bộ khung mô hình.71
IV.2. Chế tạo bộ khung mô hình thiết kế . 71
IV.3. Chế tạo giá đỡ động cơ điện và Delco . 72
IV.4. Chế tạo khớp nối giữa trục delco và động cơ điện. 73
IV.5. Thiết kế và trang trí mô hình. 74
Kết luận và đề xuất ý kiến. 77
Mục lục 80++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa Cơ khí
Phạm Văn Thành
CK43-ĐLOT
Đề tài :
THIẾT KẾ CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỌC CỤ
HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ECU CHO PHÒNG THỰC TẬP ĐIỆN
CHUYÊN NGÀNH BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ ĐẠI HỌC NHA TRANG
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành : KỸ THUẬT Ô TÔ
Hướng dẫn khoa học:
Th.s: Mai Sơn Hải
NHA TRANG - 06/2007
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên : Phạm Văn Thành. Lớp : CK43-DLOT
Chuyên ngành : Kỹ thuật Ô tô. Mã ngành : 18.02.10
Tên đề tài: Thiết kế chế tạo mô hình học cụ Hệ thống đánh lửa ECU
cho phòng thực tập điện chuyên ngành Bộ môn Kỹ thuật ô tô Đại học Nha
Trang.
Số trang :84 Số chương : 4 Số tài liệu tham khảo : 6
NHẬN XÉT
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Kết luận:.....................................................................................................
Nha Trang, ngày ..... tháng .... năm 2007
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
Th.s. Mai Sơn Hải
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Phạm Văn Thành. Lớp : CK43-DLOT
Chuyên ngành : Kỹ thuật Ô tô. Mã ngành : 18.02.10
Tên đề tài : Thiết kế chế tạo mô hình học cụ Hệ thống đánh lửa ECU
cho phòng thực tập điện chuyên ngành Bộ môn Kỹ thuật ô tô Đại học
Nha Trang.
Số trang : 84 Số chương :04 Số tài liệu tham khảo : 06
NHẬN XÉT
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Điểm phản biện : ........................................................................................
Nha Trang, ngày ...... tháng ..... năm2007
CÁN BỘ PHẢN BIỆN
Nha Trang, ngày ..... tháng ….năm 2007
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐIỂM CHUNG
Bằng số Bằng chữ
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã không ngừng thúc đẩy
việc tìm tòi nghiên cứu. Việc áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật cao
vào ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp ô tô nói riêng, đã đạt
được những kết quả mỹ mãn, đặc biệt là lĩnh vực kỹ thuật điện tử đóng vai
trò quan trọng trong công cuộc đổi mới của ngành công nghiệp này.
Qua quá trình học tập ở trường với những kiến thức đã học và đặc biệt
qua các đợt đi thực tập: thợ cơ khí, thực tập chuyên ngành và thực tập tổng
hợp. Em cảm giác mình sử dụng các kiến thức đã tích luỹ để có thể thiết kế
chế tạo mô hình học cụ hệ thống đánh lửa ECU. Đây cũng là mong muốn của
em đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp đào tạo của nhà
trường.
Có thể nói sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô mà đặc biệt là lĩnh
vực điện - điện tử trên ôtô là sự phát triển không ngừng, luôn luôn đổi mới để
đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người sử dụng. Việc tìm hiểu nghiên cứu hệ
thống đánh lửa điện tử trên ôtô trong học tập của sinh viên ngành cơ khí Kỹ
thuật ôtô, cũng như của sinh viên học nghề sửa chữa ôtô là không thể thiếu
được. Đồng thời để nâng cao kiến thức, nắm vững cả lý thuyết và thực hành
thì việc tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc với mô hình hệ thống đánh lửa là
hết sức cần thiết.
Để đáp ứng phần nào cho việc giảng dạy cũng như thực hành. Em
được khoa Cơ khí trường đại học Nha Trang giao cho đề tài:” Thiết kế chế
tạo mô hình học cụ Hệ thống đánh lửa ECU cho phòng thực tập điện chuyên
ngành Bộ môn Kỹ thuật ô tô Đại học Nha Trang”.
Mục đích vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để hàon chỉnh và nâng
cao chuyên môn của người thực hiện đồng thới góp phần nâng cao hiệu quả
sử dụng thiết bị.
Nội dung thực hiện đề tài:
1. Nội dung thực hành hệ thống đánh lửa ô tô.
2. Lựa chọn phương án thiết kế.
3. Thiết kế chế tạo.
4. Thử nghiệm.
Trong quá trình hoàn thành đề tài này, mặc dù được sự hướng dẫn tận
tình của thầy Mai Sơn Hải cũng như các thầy trong khoa cơ khí và xưởng cơ
khí cũng như các bạn trong khoa. Song do thời gian hoàn thành đề tài có hạn,
việc tìm hiểu các phương án và thiết bị lắp đặt mô hình, cũng như khả năng
trình độ và kinh nghiệm còn thiếu sót. Rất mong sự góp ý và phê bình của quí
thầy cô, các bạn sinh viên và các bạn đọc để đề tài hoàn chỉnh hơn.
Qua đây em xin chân thành Thank sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy
Mai Sơn Hải và thầy Huỳnh Trọng Chương trong suốt quá trình hoàn thành
đề tài này, cũng như quí thầy cô trong khoa Cơ Khí trường Đại Học Nha
Trang đã truyền đạt cho em những kiến thức cần thiết trong suốt thòi gian
học tập tại trường.
Nha Trang, Tháng 06 năm 2007.
Sinh viên thực hiện:
Phạm Văn Thành
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Thuật ngữ đầy đủ Ký hiệu
Hệ thống đánh lửa HTDL
Electronic Control Unit ECU
Battery B
Ignition/swich IG/SW
Group(crankshafr Angle Signal G
Number Of Engine Revolution Signal Ne
Ignititon Timing Signal IGT
Earth. (Ground) E
Tachomater EXT
Coil C
Điện trở R
Diode
Hình vẽ H
Light Emitting Diode LED
Tài liệu tham khảo TL
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. PGS. TS: ĐỖ VĂN DŨNG
TRANG BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN ĐIỆN TỬ TRÊN Ô TÔ HIỆN ĐẠI (TẬP I)
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
2. TOYOTA
CẨM NANG SỬA CHỮA TẬP I
NXB – 08/2000
3. NGUYỄN OANH
CƠ SỞ DẠY NGHỀ MÁY NỔ AN PHÚ
KỸ THUẬT SỬA CHỮA Ô TÔ VÀ ĐỘNG CƠ NỔ HIỆN ĐẠI (TẬP I)
NXB – TỔNG HỢP ĐỒNG NAI
4. LÝ DĨ HẰNG
CẨM NANG ĐỘNG CƠ CHẠY XĂNG
NXB - HẢI PHÒNG 03/2001
5. NGUYỄN TẤN LỘC
GIÁO TRÌNH CẤU TẠO ĐỘNG CƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT Tp.HCM
6. CƠ SƠ SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC THỊNH ĐẠT
12/82 KP5 P. TĂNG NHƠN PHÚ A, 09 TP HCM
NXB TP HCM – 01/2004.
Trang -8-
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
I.1. CÁC THÔNG SỐ CHỦ YẾU CỦA HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA
I.1.1. Hiệu điện thế thứ cấp cực đại U2m:
Hiệu điện thế thứ cấp cực đại U2m là hiệu điện thế ở hai ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement