Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By phong_phieu
#625346

Download Đồ án Nghiên cứu quy trình lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng bình tách hгc tại xnld vietsovpetro miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC Ở MỎ BẠCH HỔ
1.1. Sơ lược về sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam 3
1.2. Tình hình khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ 6
1.3. Dầu mỏ, tính chất lý hóa dầu thô mỏ Bạch Hổ 7
1.4. Sơ đồ công nghệ thu gom và vận chuyển dầu khí ở mỏ Bạch Hổ 8
CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI BÌNH TÁCH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ
2.1. Giới thiệu chung 10
2.2. Các phương pháp dùng để tách khí ra khỏi dầu trong bình tách 10
2.3. Các phương pháp dùng để tách dầu ra khỏi khí trong bình tách 11
2.4. Những khó khăn thường gặp trong quá trình tách dầu khí 17
2.5. Các loại bình tách sử dụng trong khai thác dầu khí 19
2.6. Các loại bình tách được sử dụng trong khai thác dầu khí tại XNLD
Vietsovpetro 42
CHƯƠNG 3: CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH LẮP
ĐẶT BÌNH TÁCH HГC
3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách HГC 55
3.2. Các thiết bị đi kèm bình tách HГC 58
3.3. Tính toán cơ bản về bình tách HГC 59
3.4. Yêu cầu về lắp đặt bình tách HГC 79
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HГC
4.1. Quy trình vận hành bình tách HГC 81
4.2. Các dạng hỏng của bình tách HГC và biện pháp khắc phục 88
4.3. Chế độ bảo dưỡng bình tách HГC 89
4.4. Các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bình 90
CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ
BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HГC
5.1. Công tác an toàn trong vận hành bình tách HГC 94
5.2. Công tác an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng bình tách HГC 95
KẾT LUẬN
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

BÙI KIM QUẢNG
LỚP: THIẾT BỊ DẦU KHÍ – K49
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HГC TẠI XNLD VIETSOVPETRO
HÀ NỘI, 6-2009.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
BÙI KIM QUẢNG
LỚP: THIẾT BỊ DẦU KHÍ – K49
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HГC TẠI XNLD VIETSOVPETRO
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
GV.NGUYỄN VĂN THỊNH THS.NGUYỄN VĂN GIÁP
HÀ NỘI, 6-2009.
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH KHAI THÁC Ở MỎ BẠCH HỔ
1.1. Sơ lược về sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam 3
1.2. Tình hình khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ 6
1.3. Dầu mỏ, tính chất lý hóa dầu thô mỏ Bạch Hổ 7
1.4. Sơ đồ công nghệ thu gom và vận chuyển dầu khí ở mỏ Bạch Hổ 8
CHƯƠNG 2: CÁC LOẠI BÌNH TÁCH ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KHAI THÁC DẦU KHÍ
2.1. Giới thiệu chung 10
2.2. Các phương pháp dùng để tách khí ra khỏi dầu trong bình tách 10
2.3. Các phương pháp dùng để tách dầu ra khỏi khí trong bình tách 11
2.4. Những khó khăn thường gặp trong quá trình tách dầu khí 17
2.5. Các loại bình tách sử dụng trong khai thác dầu khí 19
2.6. Các loại bình tách được sử dụng trong khai thác dầu khí tại XNLD
Vietsovpetro 42
CHƯƠNG 3: CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY TRÌNH LẮP
ĐẶT BÌNH TÁCH HГC
3.1. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bình tách HГC 55
3.2. Các thiết bị đi kèm bình tách HГC 58
3.3. Tính toán cơ bản về bình tách HГC 59
3.4. Yêu cầu về lắp đặt bình tách HГC 79
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HГC
4.1. Quy trình vận hành bình tách HГC 81
4.2. Các dạng hỏng của bình tách HГC và biện pháp khắc phục 88
4.3. Chế độ bảo dưỡng bình tách HГC 89
4.4. Các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bình 90
CHƯƠNG 5: CÔNG TÁC AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH, SỬA CHỮA VÀ
BẢO DƯỠNG BÌNH TÁCH HГC
5.1. Công tác an toàn trong vận hành bình tách HГC 94
5.2. Công tác an toàn trong sửa chữa, bảo dưỡng bình tách HГC 95
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN
STT 
SỐ HÌNH VẼ 
TÊN HÌNH VẼ 
TRANG 

1 
Hình 1.1 
Sơ đồ công nghệ thu gom và vận chuyển dầu khí ở mỏ Bạch Hổ. 
9 

2 
Hình 2.1 
Thiết bị tách sương 
12 

3 
Hình 2.2 
Sơ đồ cấu tạo bình tách đứng 
13 

4 
Hình 2.3 
Bình tách 2 pha sử dụng phương pháp ly tâm. 
15 

5 
Hình 2.4 
Bình tách sử dụng màng ngăn kiểu ngưng tụ. 
16 

6 
Hình 2.5 
Sơ đồ bình tách đứng đặc biệt để tách dầu thô chứa nhiều bọt. 
18 

7 
Hình 2.6 
Sơ đồ cấu tạo chung của bình tách. 
23 

8 
Hình 2.7 
Tách cơ bản kiểu cửa vào hướng tâm. 
25 

9 
Hình 2.8 
Bộ phận chiết sương kiểu đồng tâm. 
26 

10 
Hình 2.9 
Bộ phận chiết sương kiểu nan chớp. 
27 

11 
Hình 2.10 
Bộ lọc sương 2 lớp đệm. 
28 

12 
Hình 2.11 
Bình tách 2 pha (dầu-khí) hình trụ đứng. 
33 

13 
Hình 2.12 
Bình tách 3 pha (dầu-khí-nước) hình trụ đứng. 
34 

14 
Hình 2.13 
Bình tách hình trụ đứng 3 pha sử dụng lực ly tâm. 
35 

15 
Hình 2.14 
Bình tách hình trụ nằm ngang 2 pha (dầu-khí). 
36 

16 
Hình 2.15 
Bình tách hình trụ nằm ngang 3 pha (dầu-khí-nước). 
37 

17 
Hình 2.16 
Bình tách 2 pha hình cầu. 
38 

18 
Hình 2.17 
Bình tách 3 pha hình cầu. 
39 

19 
Hình 2.18 
Sơ đồ nguyên lý bình tách C-2. 
46 

20 
Hình 2.19 
Sơ đồ nguyên lý bình tách C-3. 
48 

21 
Hình 2.20 
Sơ đồ nguyên lý bình tách C-4. 
49 

22 
Hình 2.21 
Sơ đồ công nghệ của Dupulsators và Separators. 
52 

23 
Hình 2.22 
Sơ đồ công nghệ của bình EG và bình C-2. 
53 

24 
Hình 2.23 
Sơ đồ công nghệ của bình tách E-3. 
53 

25 
Hình 2.24 
Sơ đồ công nghệ xử lý khí qua bình C-6-1/2. 
54 

26 
Hình 3.1 
Cấu tạo bình tách HГC. 
57 

27 
Hình 3.2 
Sơ đồ phân bố bề mặt thiết bị sản xuất. 
61 

28 
Hình 3.3 
Sơ đồ tổ hợp thu gom dầu khí trên MSP. 
62 

29 
Hình 3.4 
Tương quan giữa chiều dài, chiều dày và đường kính. 
74 

30 
Hình 3.5 

78 

31 
Hình 4.1 
Sơ đồ nguyên lý của bình tách C-1 (HГC). 
82 

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG ĐỒ ÁN
STT 
SỐ HIỆU BẢNG 
TÊN BẢNG 
TRANG 

1 
Bảng 1.1 
Độ nhớt dầu thô mỏ Bạch Hổ 
8 

2 
Bảng 2.1 
So sánh ưu nhược điểm của các thiết bị tách dầu khí. 
41 

3 
Bảng 3.1 
Các thiết bị cấu tạo nên bình tách HГC. 
55 

4 
Bảng 3.2 
Thành phần nước, khí không hòa tan trong dầu thô sau khi tách. 
63 

5 
Bảng 3.3 
Tỷ lệ dầu có chứa trong nước đã tách. 
64 

6 
Bảng 3.4 
Lượng dầu có trong khí đã tách. 
64 

7 
Bảng 3.5 
Bảng hệ số F của bình tách. 
68 

8 
Bảng 3.6 
Thời gian lắng. 
71 

9 
Bảng 3.7 
Thời gian lắng tương đương với tỷ trọng tương đối của dầu. 
71 

10 
Bảng 3.8 
Các thành phần dầu mỏ trong mỏ Bạch Hổ. 
75 

11 
Bảng 4.1 
Điểm đặt của các thiết bị trong quá trình vận hành bình C-1. 
87;88 

12 
Bảng 4.2 
Nguyên nhân và cách khắc phục với sự cố chất lỏng bị cuốn ra ngoài theo khí. 
88 

13 
Bảng 4.3 
Nguyên nhân và cách khắc phục trường hợp bình tách quá tải chất lỏng. 
89 

14 
Bảng 4.4 
Các chỉ tiêu dầu đạt tiêu chuẩn thương mại. 
91 

BẢNG QUY ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN
* Khối lượng
- 1 kg = 1000 g;
- 1 pound = 0,453 kg.
* Độ dài
- 1 m = 1000 mm;
- 1 inch (in) = 25,4 mm;
- 1 foot (ft) = 0,3048 m.
* Áp suất
- 1 at = 1 kG/cm2;
- 1 at = 760 mmHg;
- 1 Bar = 100kPa = 14,5030 Psi = 1,0197 kG/cm2 = 0,9869 atm.
* Nhiệt độ
- 0C = 0,555.(0F – 32);
- 0K = 273 + 0C.
* Độ nhớt
- 1 mPa.s = 1Cp = 6,985.107 1b.s/ft2.
* Tỷ trọng
0API = ;
Trong đó Spec.Grav.60/600F là tỷ trọng dầu ở 600F quy về nước ở nhiệt độ 600F.
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, ngành công nghiệp Dầu khí đóng một vai trò rất quan trọng cho sự phát triển chung của ngành kinh tế Việt Nam. Nó là một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, do đó rất được quan tâm và phát triển một cách mạnh mẽ. Với sự phát triển của ngành, sản lượng ngày càng tăng, hàng năm nộp ngân sách nhà nước hàng ngàn tỷ đồng, đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng và phát triển đất nước.
Trong những năm gần đây, nhu cầu năng lượng trên toàn thế giới tăng lên mạnh mẽ, dầu khí trở thành một nguồn năng lượng hết sức quan trọng, có khả năng gây nên những biến động mạnh mẽ về kinh tế, thậm chí là những bất ổn về chính trị quốc tế. Tại Việt Nam, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO thì nhu cầu năng lượng là rất cần thiết. Vì vậy, một trong những giải pháp quan trọng là đẩy mạnh công tác thăm dò và khai thác dầu khí, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho đất nước và xuất khẩu.
Đặc điểm dầu thô tại mỏ Bạch Hổ là dầu có hàm lượng parafin tương đối cao, độ nhớt, nhiệt độ đông đặc cao nên việc khai thác, vận chuyển hỗn hợp dầu khí gặ...
Hình đại diện của thành viên
By LeaMiAh
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement