Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By xindung_l4mt4nn4t_tr4itim3m95
#625333

Download Đồ án Hệ thống điều khiển mức trong bình tách miễn phí

Chương I:
TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM.
1.1 Giới thiệu về tập đoàn dầu khí việt nam .Trang 02
1.2 Giới thiệu về đơn vị lấy số liệu làm đồ án tốt nghiệp .Trang 05.
1.3 Giới thiệu về dự án Sông Đốc (SD-A-WHP TOPSIDES) Trang 09
Chương II:
HỆ THỐNG THU GOM VÀ BÌNH TÁCH DẦU TEST SEPARATOR
2.1 Hệ thống thu gom và xử lý dầu khí . . .Trang 13
2.1.1 Nguyên lý vận chuyển chung Trang 15
2.1.2 Nhiệm vụ của hệ thống thu gom. . .Trang 18
2.1.3 Yêu cầu đối với hệ thống thu gom. Trang 18
2.1.4 Giới thiệu chung về bình tách công nghệ. . .Trang 19
2.1.4.1 Cấu tạo chung của bình tách. . .Trang 22
2.1.4.2 Nguyên lý làm việc chung của bình tách. . . .Trang 25
2.2 Bình tách dầu 01V-1020 của SDA Topside. . . .Trang 26
2.2.1 Vai trò của bình tách 01V-1020. . .Trang 26
2.2.2 Các thông số kỹ thuật của bình tách . . . Trang 29
2.2.3.1 Nguyên lý hoạt động của bình tách 01V-1020 . .Trang 33
2.2.3 Các chế độ bảo vệ an toàn và phương pháp bảo vệ an to . .Trang 35
2.2.4 Nhận xét ưu nhược điểm của bình tách 01V-1020 .Trang 36
Chương III:
THIẾT BỊ ĐO MỨC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH DẦU KHÍ.
3.1 Giới thiệu chung về thiết bị đo mức . .Trang 37
3.2 So sánh ưu nhược điểm của các loại thiết bị đo mức .Trang 39
3.2.1 Nguyên lý làm việc của các loại thiết bị đo mức Trang 43
3.2.2 Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển mức .Trang 52
3.2.3 Bộ biến đổi dòng điện sang áp suất khí (IP) Trang 53
3.3 Hệ thống xử lý sự cố mức . . Trang 55
3.3.1 Cảm biến mức . Trang 57
3.3.2 Cảm biến áp suất .Trang 58
3.3.3 cảm biến lưu lượng .Trang 59
3.3.4 Cảm biến nhiệt độ Trang 61
3.3.5 Van điều khiển mức và áp suất( PCV, LCV) .Trang 62
3.3.6 Cấu tạo thiết bị đo mức (level transmitter) model 3095 .Trang 67
3.3.7 Đo mức theo nguyên lý sóng rada loại VEGAFLEX 61 của dự án SDA.Trang 72.
Chương IV:
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC CỦA BÌNH TÁCH 01V-1020.
4.1 Yêu cầu điều khiển .Trang 77
4.1.1. Các tín hiệu vào/ra Trang 78
4.2 Công nghệ điềuu khiển .Trang 78
4.4.1 Lựa chọn thiết bị điều khiển . Trang 78
4.2.2 Xác định giá trị đặt cho mức Trang 78
4.2.3 Xác định giá trị đặt cho áp suất . .Trang 79
4.3 Xây dựng lưu đồ thuật toán điều khiển . Trang 80
4.3.1 Lưu đồ thuật toán chương trình chính . .Trang 81
4.3.2 Lưu đồ thuật toán điều khiển mức . .Trang 82
4.3.3 Sơ đồ thuật toán điều khiển áp suất . . .Trang 83
4.4 Mô hình điều khiển mức trong bình tách .Trang 84
KẾT LUẬN . . Trang 85
Tài liệu tham khảo . Trang 87
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC – MỎ ĐỊA CHẤT
…………000………….

SVTH: NGUYỄN HÙNG THỊNH
LỚP: THIẾT BỊ DẦU KHÍ - K49
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC TRONG BÌNH TÁCH.
VŨNG TÀU, THÁNG 6-2009
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC – MỎ ĐỊA CHẤT
…………000………….
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỨC TRONG BÌNH TÁCH .
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
TRẦN VĂN BẢN
VŨNG TÀU, THÁNG 6-2009
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TRONG ĐỒ ÁN
STT 
SỐ HÌNH VẼ 
TÊN HÌNH VẼ 
TRANG 

1 
Hình 1.1: 
Vị trí giàn khoan Sông Đốc A 
11 

2 
Hình 1.2: 
Sơ đồ phát triển giàn khoan SDA 
12 

3 
Hình 2.1 
Sơ đồ thu gom và xử lý dầu: 
13 

4 
Hình 2.2: 
Bản vẽ sơ đồ hệ thống thu gom dầu khí 
14 

5 
Hình 2.3: 
Sơ đồ thu gom và xử lý dầu 
15 

6 
Hình 2.4: 
Hình vẽ đầu giếng 
16 

7 
Hình 2.5: 
Hình vẽ bồn thu gom chất thải Close Drain Vessel 1V-6010 
17 

8 
Hình 2.6: 
Hình vẽ bồn thu gom chất thải Skimer Tank 1TK-6110 
18 

9 
Hình 2.7: 
Bình tách đứng 
19 

10 
Hình 2.8: 
Cấu tạo bên trong bình tách đứng 
20 

11 
Hình 2.9: 
Cấu tạo bình tách ngang. 
20 

12 
Hình 2.10: 
Cấu tạo bình tách ngang. 
21 

13 
Hình 2.11: 
Hình ảnh bình tách ngang 
21 

14 
Hình 2.12: 
Sơ đồ bình tách đứng. 
23 

15 
Hình 2.13: 
Sơ đồ bình tách đứng. 
24 

16 
Hình 2.14: 
Nguyên lý hoạt động của bình tách 3 pha. 
25 

17 
Hình 2.15: 
Sơ đồ lưu giữ chất lỏng trong thiết bị trụ đứng 3 pha. 
25 

18 
Hình 2.16: 
Bình tách 2 pha dự án SDA. 
27 

19 
Hình 2.17: 
Bản vẽ bình tách 2 pha dự án SDA. 
28 

20 
Hình 3.1: 
Sử dụng transmitter chênh áp để đo mức 
40 

21 
Hình 3.2: 
Sử dụng phương pháp lực đẩy chiếm chỗ để đo mức 
41 

22 
Hình 3.3: 
Thiết bị sử dụng nguồn phóng xạ để đo mức 
42 

23 
Hình 3.4: 
Thiết bị đo mức giao diện của chất lỏng 
43 

24 
Hình 3.5: 
Thiết bị đo chất lỏng bằng phao 
44 

25 
Hình 3.6: 
Phương pháp đo mức dạng bọt 
45 

26 
Hình 3.7: 
Phương pháp đo mức dạng điện dung 
47 

27 
Hình 3.8: 
Phương pháp đo mức sử dụng tia laze 
49 

28 
Hình 3.9: 
Tthiết bị đo mức bằng song Rada 
50 

29 
Hình 3.10: 
Một số thiết bị đo mức thông dụng nhất. 
51 

30 
Hình 3.12 : 
Sơ đồ hệ thống điều khiển số 
55 

31 
Hình 3.13 : 
Sơ đồ hệ thống điều khiển PID 
55 

32 
Hình 3.14: 
Sơ đồ hệ thống điều khiển mức được thể hiện trên 
56 

33 
Hình 3.15: 
Cấu tạo bộ cảm biến đo mức. 
58 

33 
Hình 3.16: 
Cấu tạo bộ cảm biến đo áp suất. 
59 

34 
Hình 3.17: 
Cấu tạo bộ cảm biến đo lưu lượng. 
60 

35 
Hình 3.18: 
Cấu tạo bộ cảm biến đo nhiệt độ. 
62 

36 
Hình 3.19: 
Cấu tạo van điều khiển áp suất. 
64 

36 
Hình 3.20: 
Cấu tạo phần van 
65 

37 
Hình 3.21: 
Đệm làm kín ty van 
65 

38 
Hình 3.22: 
Nguyên lý làm việc của bộ chuyển đổi khí nén 
66 

39 
Hình 3.23: 
Cấu tạo transmitter đo mức 
69 

40 
Hình 3.24: 
Sơ đồ điều khiển PID của transmitter đo mức loại 3095 
71 

41 
Hình 2.25: 
Cấu tạo thiết bị đo mức sóng rada loại VEGAFLEX 61 
72 

42 
Hình 3.26:

Kích thước mặt bích kết nối và chiều dài sensor loại VEGAFLEX 61

74 

43 
Hình 3.27: 
Bảo dưỡng và thay thế sensor loại VEGAFLEX 61 
74 

44 
Hình 3.28: 
Kết nối cáp với bộ điều khiển loại VEGAFLEX 61 
75 

45 
Hình 3.29: 
Kết nối loại VEGAFLEX 61với máy tính. 
75 

46 
Hình 3.30: 
Kết nối loại VEGAFLEX 61với máy tính. 
76 

47 
Hình 4.1: 
Sơ đồ vòng quét hệ thống 
81 

48 
Hình 4.2: 
Sơ đồ vòng quét chương trình con điều khiển mức. 
82 

49 
Hình 4.3: 
Sơ đồ vòng quét chương trình con điều khiển áp suất. 
83 

50 
Hình 4.4: 
Hệ thống điều khiển mức 
84 

51 
Hình 4.5: 
Đo và điều khiển giá trị về setpoint 
84 


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG ĐỒ ÁN
STT 
SỐ BIỂU BẢNG 
TÊN BẢNG 
TRANG 

1 
Bảng 2.1: 
Bảng đặc tính 2.1 
30 

2 
Bảng 2.2: 
Bảng đặc tính 2.2 
31 

3 
Bảng 2.3: 
Bảng đặc tính 2.3 
31 

4 
Bảng 2.4: 
Bảng đặc tính 2.4 
32 

5 
Bảng 2.5: 
Số lượng các loại van sử dụng trong hệ thống bình tách. 
33 

6 
Bảng 2.6: 
Các loại tín hiệu sử dụng trong dự án SDA. 
33 

7 
Bảng 2.7: 
Bảng chuyển đổi đơn vị dùng cho dự án SDA. 
33 

8 
Bảng 4.1: 
Ký hiệu các tín hiệu vào ra của dự án SDA. 
72 

9 
Bảng 4.2: 
Mối quan hệ giữa L – I – PLC 
73 

10 
Bảng 4.3: 
Mối quan hệ giữa P-I - PLC 
74 

11 
BẢNG QUY ĐỔI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN
1 inch = 25,4 mm
1 bar = 100 kPa
1 bar = 14,5038 psi
1 at = 760 mmHg
1 barrel = 158,988 lít 

NỘI DUNG ĐỒ ÁN
Chương I:
TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM.
Giới thiệu về tập đoàn dầu khí việt nam………………………....Trang 02
Giới thiệu về đơn vị lấy số liệu làm đồ án tốt nghiệp…………….Trang 05.
Giới thiệu về dự án Sông Đốc (SD-A-WHP TOPSIDES)… … …Trang 09
Chương II:
HỆ THỐNG THU GOM VÀ BÌNH TÁCH DẦU TEST SEPARATOR
2.1 Hệ thống thu gom và xử lý dầu khí…………………………. . ….Trang 13
2.1.1 Nguyên lý vận chuyển chung……………………………………Trang 15
2.1.2 Nhiệm vụ của hệ thống thu gom..……………………. ………..Trang 18
2.1.3 Yêu cầu đối với hệ thống thu gom..……………………………Trang 18
2.1.4 Giới thiệu chung về bình tách công nghệ. ..………………….....Trang 19
2.1.4.1 Cấu tạo chung của bình tách. ..…………………………….....Trang 22
2.1.4.2 Nguyên lý làm việc chung của bình tách. ..…………….…….Trang 25
2.2 Bình tách dầu 01V-1020 của SDA Topside. ..……………….…...Trang 26
2.2.1 Vai trò của bình tách 01V-1020. ..……………………………...Trang 26
Các thông số kỹ thuật của bình tách………………….….….…Trang 29
2.2.3.1 Nguyên lý hoạt động của bình tách 01V-1020……………. ...Trang 33
Các chế độ bảo vệ an toàn và phương pháp bảo vệ an to…...….Trang 35
Nhận xét ưu nhược điểm của bình tách 01V-1020…………….Trang 36
Chương III:
THIẾT BỊ ĐO MỨC SỬ DỤNG TRONG NGÀNH DẦU KHÍ.
Giới thiệu chung về thiết bị đo mức………………….…………..Trang 37
So sánh ưu nhược điểm của các loại thiết bị đo mức……………..Trang 39
Nguyên lý làm việc của các loại thiết bị đo mức………………Trang 43
Sơ đồ khối của hệ thống điều khiển mức……………………….Trang 52
Bộ biến đổi dòng điện sang áp suất khí (IP)……………………Trang 53
Hệ thống xử lý sự cố mức…………………………………….….. Trang 55
Cảm biến mức………………………………………………..…Trang 57
Cảm biến áp suất……………………………………………….Trang 58
cảm biến lưu lượng……………………………………………..Trang 59
Cảm biến nhiệt độ………………………………………………Trang 61
Van điều khiển mức và áp suất( PCV, LCV)………………..Trang 62
Cấu tạo thiết bị đo mức (level transmitter) model 3095……
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement