Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuz_of_u000
#625062

Download Báo cáo Thực tập công nghệ cơ khí tại công ty TNHH xây dựng công trình điện Đa Phúc miễn phí

MỤC LỤC
Lời Thank . 3
Phần A : Giới thiệu về công ty. . . 5
Phần B : Nội dung thực tập . 10
1. Máy tiện . . . . 11
1.1 Máy tiện . . 11
1.1.1 Công dụng của máy tiện . 11
1.1.2 Phân loại máy tiện . . 11
1.1.2 Phân loại máy tiện . . 11
 
1.2 Dao tiện . . 14
1.2.1 Đặc điểm và phân loại . . . 14
1.2.2 Cấu tạo, kết cấu hình học của dao tiện . . 14
1.3. Quá trình hình thành phôi khi tiện . . 16
1.4. Tiến trình tiện . . 18
2. Máy Phay Ngang . . . 22
2.1. Máy phay . . . . 22
2.1.1 Công dụng . . . 22
2.1.2 Các loại máy phay . . . 23
2.1.3 Cấu tạo của máy phay ngang . . 24
2.2 Dao phay . 26
2.2.1 Phân loại dao phay . . 26
2.2.2. Kết cấu của dao phay trụ . . 26
răng thẳng, răng nghiêng
2.2.3. Kết cấu dao phay đĩa môđun . . 27
2.3 Quá trình tạo phôi khi phay 28
2.4. Tiến trình phay . 30
3. Máy phay lăn răng . . . 32
3.1 Máy phay lăn răng . . 32
3.1.1 Hai phương pháp gia công . . 32
bánh răng
3.1.2 Cấu tạo máy phay lăn răng . 34
3.1.3 Các thông số kĩ thuật của . . 35
bánh răng cần gia công
3.1.4 Sơ đồ nguyên lí bao hình . . 36
3.1.5 Một số chuyển động chính trng quá trình . 37
Phay lăn răng trục vít
3.2 Dao phay lăn răng . . 40
3.3 Tiến trình gia công trên máy phay lăn răng . 42
3.3.1 Gá lệch phôi . . 43
3.3.2 Gá xiên mặt đầu . . 44
4. Máy khoan . . . 45
4.1 Máy khoan . . . 45
4.1.1 Công dụng . . 45
4.1.2 Các loại máy khoan . . 45
4.1.3 Cấu tạo của máy khoan cần . 45
4.2 Dao khoan . 46
4.3 Nguyên lí tạo phôi khi khoan. . 48
4.4 Tiến trình khoan . . 49
5. Máy hàn điện . 52
5.1 Máy hàn điện . 52
5.1.1 Giới thiệu chung . . . 52
5.1.2 Cấu tạo . 52
5.2 Dòng điện hàn . . 55
5.3 Que hàn . . 55
5.4 Tiến trình hàn . 56
Kết luận chung . 61
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
trang
Lời cảm ơn…………..…………………………………………………… 3
Phần A : Giới thiệu về công ty...…………………………...…………….. 5
Phần B : Nội dung thực tập……………………………………................. 10
1. Máy tiện…………...……………...……………………..…………….. 11
1.1 Máy tiện…………………………………………………...….…… 11
1.1.1 Công dụng của máy tiện ……………………………….. 11
1.1.2 Phân loại máy tiện…………………….………………. 11
1.1.2 Phân loại máy tiện……………………………….……. 11
1.2 Dao tiện………………………………………….……..………… 14
1.2.1 Đặc điểm và phân loại ……… ……….…..………….... 14
1.2.2 Cấu tạo, kết cấu hình học của dao tiện……...…………. 14
1.3. Quá trình hình thành phôi khi tiện………………...…………….. 16
1.4. Tiến trình tiện……………………………..…………………….. 18
2. Máy Phay Ngang……..………………..………...…………………… 22
2.1. Máy phay………………………………..……..……...…………. 22
2.1.1 Công dụng………………..…...………………………. 22
2.1.2 Các loại máy phay……….…………………...………. 23
2.1.3 Cấu tạo của máy phay ngang……...…………………... 24
2.2 Dao phay………………………………………………………..... 26
2.2.1 Phân loại dao phay…………………..………………. 26
2.2.2. Kết cấu của dao phay trụ …………...……………….. 26
răng thẳng, răng nghiêng
2.2.3. Kết cấu dao phay đĩa môđun …..………………….. 27
2.3 Quá trình tạo phôi khi phay ……………………………………… 28
2.4. Tiến trình phay……………...…………………………………… 30
3. Máy phay lăn răng………………….……….………………………. 32
3.1 Máy phay lăn răng……………………………...……………….. 32
3.1.1 Hai phương pháp gia công…………………….…….. 32
bánh răng
3.1.2 Cấu tạo máy phay lăn răng…………...……………… 34
3.1.3 Các thông số kĩ thuật của……..……………………...... 35
bánh răng cần gia công
3.1.4 Sơ đồ nguyên lí bao hình…………..………………….. 36
3.1.5 Một số chuyển động chính trng quá trình……………... 37
Phay lăn răng trục vít
3.2 Dao phay lăn răng…………….………………………………….. 40
3.3 Tiến trình gia công trên máy phay lăn răng ……………..……… 42
3.3.1 Gá lệch phôi………………………...………………….. 43
3.3.2 Gá xiên mặt đầu ………………...……………………... 44
4. Máy khoan………..……………………………………..........………. 45
4.1 Máy khoan…………….………………….……………………... 45
4.1.1 Công dụng…………………...……………………........ 45
4.1.2 Các loại máy khoan………………...…………………. 45
4.1.3 Cấu tạo của máy khoan cần…………..………………… 45
4.2 Dao khoan……………………………………………………….. 46
4.3 Nguyên lí tạo phôi khi khoan.......……………………………….. 48
4.4 Tiến trình khoan………………..………………………………... 49
5. Máy hàn điện………...……………………………………………… 52
5.1 Máy hàn điện ……….…………………………………………… 52
5.1.1 Giới thiệu chung……….………………..………………. 52
5.1.2 Cấu tạo …………………………………...……………… 52
5.2 Dòng điện hàn …………..………………………………………. 55
5.3 Que hàn……………….………………………………………….. 55
5.4 Tiến trình hàn……….…………………………………………… 56
Kết luận chung………………………………………..………………… 61
LỜI NÓI ĐẦU
Nước ta đang phấn đấu để trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, để đạt được mục tiêu đó nước ta phải làm rất nhiều việc đó là phải phát triển khoa học kĩ thuật. Bởi vậy nên việc chế tạo ra các loại máy móc để phục vụ cho sản xuất là đặc biệt quan trọng, do đó Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm đến ngành cơ khí. Thực tiễn ở các nước phát triển cho thấy họ có nền công nghiệp phát triển như ngày nay là do họ có một nền tảng là ngành cơ khí phát triển.
Bởi vậy việc phát triển ngành cơ khí được đặt ra hàng đầu vì nó sẽ tạo ra các loại máy móc có chất lượng và có giá thành cạnh tranh góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế.
Là một sinh viên thuộc ngành cơ khí trong quá trình học tập em nhận thấy để thúc đẩy ngành cơ khí phát triển thì ngoài việc không ngừng học tập , tiếp thu kinh nghiệm của các nước có khoa học công nghệ phát triển thì cần có một đội ngũ kỹ sư giỏi và thợ lành nghề.
Vì vậy, trong đợt thức tập tại công ty TNHH xây dựng công trình điện Đa Phúc em đã được cán bộ công nhân viên chỉ bảo và hướng dẫn em tận tình nhưng do khả năng của bản thân có hạn nên em chỉ tiếp thu được một số kinh nghiệm
Qua bài báo cáo này em xin gửi lời Thank tới thầy: Lê Thượng Hiền cùng toàn thể các cán bộ công nhân viên của công ty TNHH xây dựng công trình điện Đa Phúc đã giúp em hoàn thành bài báo cáo này.
Do thời gian có hạn nên bài báo cáo của em không tránh khỏi thiếu sót, em mong được sự giúp đỡ của thầy cô cùng toàn thể các bạn trong lớp để bài báo cáo được tốt hơn!
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011
Sinh viên thực tập: Phạm Văn Thùy
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement